Heti hirdetések

Hirdetés Advent 2. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Advent 2. vasárnapja 2018. december 9.

(Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag)

 

 1. Ma, advent 2. vasárnapján délután 14.30 órakor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát. – 17.45-kor litániára hívunk.
 2. Ma este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén újítja meg az új tagokkal kiegészült, Plébániai Tanácsadó Testület az új egyházi év kezdetén esküjét. Imádkozzunk értük!
 3. Minden adventi hétköznap hajnali misét éneklünk 6 órakor. A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzanak még többen a második héten. Gyónási lehetőséggel várjuk a híveket. „Ébredj, ember, mély álmodból!”
 4. Jövő héten péntek-szombat és vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk az adventi lelkigyakorlatot. A szentbeszédeket Kaposi Gábor győri egyetemi lelkész mondja. Pénteken 16 órától, szombaton és vasárnap 17 órától lesz gyónási lehetőség. Kérem, mindenki végezze el karácsonyi szentgyónását.
 5. A hittanos diákok szombaton délután 16 órától gyónhatnak. Több lelkiatya is fog gyóntatni, ezért a felnőtt hívek is jöhetnek.
 6. Szombaton 11 órakor a szombathelyi Székesegyházban ünnepi szentmise lesz Brenner János vértanú papunk ünnepén.
 7. Szombaton este lesz az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. (GAUDETE = örvendező vasárnap).
 8. Jövő vasárnap 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 9. Az új egyházi évre miseszándékokat jegyeztethetünk elő munkanapokon 9 és 12 valamint délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban.
 10. Akinek módjában áll, kapcsolódjon be a Mária Rádió küldetésébe önkéntes munkával! Erről a szolgálatról az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak a plébánián.
 11. Házhoz kötött betegeket jelentsék a plébánián karácsonyi gyóntatásra. December 18.-án kedden délelőtt látogatjuk őket otthonaikban. Legyen gondunk az idősekre és betegekre.
 12. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. 2019.évi katolikus naptár kapható.
 13. Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

                       „Imádkozva várakozzunk Jézusra!” Ferenc pápa

 

                            Szent Miklós Plébániatemplom

              Hirdetései Advent 2. vasárnap 2018.december 9-én

                                     Szent Miklós ünnepe

1.Ma advent 2. vasárnapján templomunk és Plébániánk búcsú napján, Szent Miklós közbenjárásával imádkozunk a Plébánia Híveiért. 16 órakor litánia lesz a Kertvárosban plébániánk családjaiért.

2.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk.

Az ének szavával buzdítalak Benneteket: ”Ébredj ember mély álmodból!” Kérem, hogy akik csak tehetik, hozzák meg a koránkelés áldozatát és jöjjenek a hajnali szentmisékre. Dicséret és hála azoknak, akik eddig szinte minden hajnali szentmisén részt vettek! Gyóntatás minden hajnali szentmise alatt van.

3.A Mária Rádió önkénteseihez várunk jelentkezőket. Érdeklődni a plébániákon lehet.

5.Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

6.December 22.-én szombaton és 23-án vasárnap az este 17.30 órakor kezdődő szentmisékben lelkigyakorlatot tartunk. A szentbeszédeket Bokor Zoltán atya mondja. Nagyon kérem, hogy a lelkigyakorlat mindkét napján legyünk majd buzgók!  A Felnőttek – fiatalok, és felsőbb iskolákba járók számára a karácsonyi nagy gyóntatás dec.23-án vasárnap délután 15.30 órától lesz! Szombaton 16 órától is lehet gyónni két atyánál. Ekkor lesz a hittanos gyermekek karácsonyi gyónása is. Természetesen a felnőttek is jöhetnek ebben az időpontban. Nagyon kérem a jó Híveket, hogy mindenki kivétel nélkül végezze el a karácsonyi gyónását és buzdítsák családtagjaikat ismerőseiket is! A boldog karácsony alapja a szép lelki készület.

7.A templom karácsonyi díszítésére adományokat szívesen fogadunk a templom, torony alatti perselyébe.

8.Házhoz kötött betegeket jelentsék a Plébánián! December 17-én hétfőn délelőtt 9 órától látogatjuk Őket a szentségekkel.

9.Figyelmükbe ajánlom a Katolikus újságokat, és a katolikus naptárt.

                       „A hit mércéje a szeretet” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 1. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Szent László templom hirdetései Advent 1. vasárnapja – 2018. december 2.

(Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag)

 1. Ma este 17.45 órakor litániára hívunk. Legyünk buzgók!
 2. Jövő vasárnap a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szeplőtelen fogantatás ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeknek ajándékozunk egy Máriát ábrázoló csodásérmet. Vasárnap a délelőtt 9 órás szentmise a diákmise.
 3. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás, valamint 9.45 órakor a felnőtt fiatalok felkészítése a beavató szentségek felvételére. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a C évet kezdjük. Szent Lukács evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk 6 órakor. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a koránkelés áldozatát! A hajnali misék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére.
 5. Decembertől minden első csütörtökön 17.15 órától szentórát tartunk, melynek végén az egyházmegyében szolgáló papok neveiből húzhatnak a Hívek, akikért a következő hónapban imádkoznak.
 6. Szombaton, december 8-án a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe. Miserend: hajnali 6, délelőtt 11 és este 6 óra.
 7. Jövő vasárnap, advent 2. vasárnapján 13 órakor Lánkapusztán gyónás, áldozás lehetősége. 14.30-kor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát.
 8. Az új egyházi évre a szentmiseszándékokat lehet íratni hétfőtől péntekig 9–12 óra és délután 16.30-17.30 között a plébánián. Legyen fontos számunkra, a halottainkról és élő családtagjainkról való megemlékezés.
 9. Advent 2. vasárnapján az esti 18 órás szentmise keretében az új tagokkal kiegészült Plébániai Tanácsadó Testület ünnepi esküt tesz a Hívek közössége előtt. Imádkozzunk értük.
 10. Szeretettel kérem, hogy katolikus újságot minél többen olvassanak. Így is támogassuk a katolikus kiadókat. 2019.évi katolikus naptár a kijáratnál vásárolható.

 

Szent Miklós templom hirdetései Advent 1. vasárnapja – 2018. december 2.

(Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag)

 1. Ma délután 16 órakor a kertvárosi kápolnában litániát imádkozunk családjainkért. Legyünk buzgók! Akik tehetik, jöjjenek! Hétfőn a Szent Mónika közösség imája a hajnali szentmisével.
 2. Jövő vasárnap, ami templomunk búcsú ünnepe is, a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szeplőtelen fogantatás ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeknek ajándékozunk egy Máriát ábrázoló csodásérmet.
 3. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás, valamint 9.45 órakor a felnőtt fiatalok felkészítése a beavató szentségek felvételére. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a C évet kezdjük. Szent Lukács evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk 6 órakor hétfőtől péntekig. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a koránkelés áldozatát! A hajnali misék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére.
 5. Első csütörtökön a papságért való ima keretében ezentúl a Hívek húzhatnak egy nevet az egyházmegyében szolgáló papok közül, akikért abban a hónapban imádkoznak.
 6. Szombaton, december 8-án a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe.
 7. Jövő szombaton a 18 órakor kezdődő előesti szentmisén gyújtjuk meg az adventi koszorú második gyertyáját.
 8. Jövő héten hétfőn Xavéri Szent Ferenc, kedden Damaszkuszi Szent János, csütörtökön Szent Miklós püspök, pénteken Szent Ambrus püspök ünnepei lesznek.
 9. A gitáros szentmise advent 2. vasárnapján a délelőtt 10 órás szentmisén lesz.
 10. Szerdán este a szentmise után 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Az előadás címe: Az Egyház szentsége.
 11. Házhoz kötött idős, beteg Testvérek karácsonyi gyóntatásáról és áldoztatásáról a hozzátartozók és ismerősök gondoskodjanak. A szentmisék után és a plébánián, telefonon is lehet jelenteni.
 12. Szeretettel kérem, hogy katolikus újságot minél többen olvassanak. Így is támogassuk a katolikus kiadókat. 2019.évi katolikus naptár a kijáratnál vásárolható.

         „Véget ér az a civilizáció, amely pogánnyá válik.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 34. vasárnap Krisztus Király ünnepe a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a Karitász javára

Hirdetések Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Krisztus, a mindenség királya 2018. november 25.

Gyűjtés a Karitász javára

(Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag)

 

 1. Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. 17.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, majd Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára. Az esti misét követően körmenetet tartunk a Prágai Kis Jézus szobrával Krisztus Király tiszteletére és hálát adunk az Úr Jézusnak, aki az egyházi év folyamán a hitet, a reményt és a szeretetet növelte bennünk.
 2. Csütörtökön este 17 órakor a vár dísztermében kerekasztal beszélgetés lesz Dr.Székely János püspök atya részvételével, a kereszténység Európában címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 3. December 2-án vasárnap a Nemadomfel zenekar tart jótékonysági koncertet a Tinódi gimnázium sportcsarnokában. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit.
 4. A felnőtt katekézis itt a nagytemplom hittantermében jövő héten kivételesen nem csütörtökön, hanem szerdán este a szentmise után 18.45 órakor kezdődik. Az előadás címe: Az Egyház egysége. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 5. November, a halottak hónapjának utolsó hetében (és utána) is a plébániahivatalban hétfőtől péntekig 9 és 12 óra, valamint délután 16.30 és 17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat. Legyen fontos, hogy szentmisét mondassunk.
 6. Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra.
 7. December 1-én, szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes kurzus és 9.45 órakor a beavató szentségekre való felkészítés.
 8. Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi (liturgikus) év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 18 órakor lesz.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Naptár és kalendárium kapható.

 

        

Hirdetések Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel.: 06-95/320-918 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www. sarvarsari.hu

Krisztus, a mindenség királya 2018. november 25.

Gyűjtés a Karitász javára

(Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag)

 

 1. Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. Ma 16-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, majd Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk itt a Sári templomban. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára.
 2. Csütörtökön este 17 órakor a vár dísztermében kerekasztal beszélgetés lesz Dr.Székely János püspök atya részvételével, a kereszténység Európában címmel. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 3. December 2-án vasárnap a Nemadomfel zenekar tart jótékonysági koncertet a Tinódi gimnázium sportcsarnokában. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit.
 4. A felnőtt katekézis a nagytemplom hittantermében jövő héten kivételesen nem csütörtökön, hanem szerdán este a szentmise után 18.45 órakor kezdődik. Az előadás címe: Az Egyház egysége. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 5. Hétfőn este a szentmiséhez kapcsoltan a Szent Mónika közösség elmaradt imáját mondjuk gyermekekért és unokákért az oltáriszentség előtt.
 6. Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra.
 7. December 1-én, szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes kurzus és 9.45 órakor a beavató szentségekre való felkészítés a nagytemplom hittan termében.
 8. Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi (liturgikus) év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 17.30 órakor lesz.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Jövő évre lehet előjegyeztetni. Katolikus naptár a kijáratnál kapható.

 

         „Szabadítsuk meg szívünket minden rossztól!” Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 33. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetés  Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051
email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal:www.ladislas.hu
Évközi 33. vasárnap – 2018. november 20.
(Dominica XXXIII per annum – 33. Sonntag im Jahreskreis)
 
 1. Hétfőn Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz. Az ő bőkezű, segítő szeretetének példáját követve jövő vasárnap gyűjtjük és küldjük tovább a Karitász céljaira a perselyadományokat. Legyünk nagylelkűek. Ma a szegények Világnapja van. – 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. – 17.45-kor litániát imádkozunk.
 2. Mint minden hónap 25-én, így jövő vasárnap reggel 7 órakor is templomunk prágai kis Jézus szobránál boldogabb családokért, kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk. Ugyancsak jövő vasárnap, Rábasömjén Szent Márk templomának kapuja 11–17 óra között nyitva lesz: szentségimádás. Ezzel is készülünk a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
 3. Jövő vasárnap Krisztus Király főünnepe, az egyházi (liturgikus) év vége. – 17.45-kor Krisztus Király tiszteletére, ünnepélyes litániára és felajánlásra hívunk. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára. Az esti misét követően körmenetet tartunk a Prágai Kis Jézus szobrával Krisztus Király tiszteletére, és hálát adunk az Úr Jézusnak, aki az egyházi év folyamán a hitet, a reményt és a szeretetet növelte bennünk.
 4. Jövő vasárnap a szentmiséken az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálkozásra készülő 8. osztályosok szülői kísérettel (kezessel) jelentkezzenek! A katekumeneknek (hittanulóknak) névre szólóan kezükbe adjuk a szülők számára írt tájékoztató levelet. A november 5-én ünnepelt Szent Imre legyen a példaképük!
 5. Hétfőtől péntekig, 9–12 óráig és délután 16.30-17.30 óráig előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért. Családi bajok megoldásáért a Segítő Szűzanyához, egészségért a Betegek Gyógyítójához, hálából házassági jubileumok idején, s végül halottainkért. Tartsuk lelkiismeretbeli kötelességünknek, hogy így is megemlékezünk szeretteinkről.
 6. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a katekumenátus és a jegyesek felkészítése a jövő évi házasságkötésre.
 7. A családok minden vasárnap együtt jöjjenek a nekik megfelelő időben kezdődő szentmisére. Ez lehet családi békénk és boldogságunk alapja. A délelőtt 9 órás szentmise a városi diákmise.
 8. Szombaton este 19 órakor az ifjúsági közösség és a családcsoport, várja újabb fiatalok és házaspárok jelentkezését a plébánián.

Katolikus újságokat minél többen olvassák! Novemberi Adoremus, Élő kenyér, jövő évi falinaptár a kijáratnál kapható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hirdetés  Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel.: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal:www.sarvarsari.hu                                                                   Évközi 33. vasárnap – 2018. november 20.                                                                                                                                           (Dominica XXXIII per annum – 33. Sonntag im Jahreskreis)

 
 1. Hétfőn Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz. Az ő bőkezű, segítő szeretetének példáját követve jövő vasárnap gyűjtjük és küldjük tovább a Karitász céljaira a perselyadományokat. Legyünk nagylelkűek. Ma a szegények Világnapja van. Délután 16 órakor a kertvárosi kápolnában Lorettói litániát imádkozunk. Legyünk buzgók a részvételben!
 2. Jövő héten, szerdán Szűz Mária bemutatásának, csütörtökön Szent Cecíliának, péntekenI. Szent Kelemen pápának, szombaton a Vietnámi vértanúknak az ünnepei lesznek.
 3. Jövő vasárnap Krisztus Király főünnepe, az egyházi (liturgikus) év vége. Délután 16.00 órakor Krisztus Király tiszteletére, ünnepélyes litániára és felajánlásra hívunk ide a Sári templomba. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára. Ekkor tartjuk a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét is.
 4. Jövő vasárnap a szentmiséken az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálkozásra készülő 8. osztályosok szülői kísérettel (kezessel) jelentkezzenek! A katekumeneknek (hittanulóknak) névre szólóan kezükbe adjuk a szülők számára írt tájékoztató levelet. A november 5-én ünnepelt Szent Imre legyen a példaképük!
 5. Szerdán szeretettel várjuk az érdeklődőket 18.15 órára a Sári plébánia közösségi termébe felnőtt katekézisre. Az előadás címe: Az Egyház egysége
 6. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a katekumenátus és a jegyesek felkészítése a jövő évi házasságkötésre a Szent László templomban.
 7. A családok minden vasárnap együtt jöjjenek a nekik megfelelő időben kezdődő szentmisére. Ez lehet családi békénk és boldogságunk alapja.
 8. Szombaton este 19 órakor az ifjúsági közösség és a családcsoport, várja újabb fiatalok és házaspárok jelentkezését a Szent László plébánián.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Jövő évre lehet előjegyeztetni. A kijáratnál 2019 évi falinaptár kapható.
 
                          „Váljunk a remény prófétáivá.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 32. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

                                                    Hirdetések

             Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13.

                           Tel.: 06-95/320-051  weboldal: www.ladislas.hu

                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

                               Évközi 32. vasárnap – 2018. november 11.

 1.  Ma 17.45-kor Lorettói litániát imádkozunk. Legyünk buzgók!
 2. November 12-én, hétfőn 17.45-kor indulnak a katolikus iskolából a diákok lampionokkal a nagytemplomba a 18 órakor kezdődő Szent Márton-misére. Az első osztályosok itt átveszik „Talentum” oklevelüket.
 3. Hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 óráig és délután 16.30-17.30 óráig előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért. Családi bajok megoldásáért a Segítő Szűzanyához, egészségért a Betegek Gyógyítójához, hálából házassági jubileumok idején, s végül halottainkért. Még erre az esztendőre is vannak szabad helyek, például a jövő héten is, melyre kérjük, írassanak szándékot.
 4. Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor a sekrestye feletti hittanteremben folytatódik a felnőtt katekézis. Az előadás címe: Az Egyház, mint Anya. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Legyen igényünk hitünk alaposabb megismerésére.
 5. Szombaton december 17-én, délelőtt 9 órakor katekumenátusi felkészítő tanfolyam indul fiatalok számára a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, Eucharisztia /áldozás/) való részesedésre a sekrestye feletti hittanteremben. Azok a fiatalok, akik 2019-ben itt a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban akarnak, házasságot kötni ekkor jelentkezzenek.
 6. Jó szülőket szeretettel kérjük, hogy gyermekeikkel vasárnaponként együtt jöjjenek a szentmisére. A vasárnap délelőtt 9 órás szentmise a városi diákmise. Természetesen más időpontban kezdődő szentmisére is lehet jönni, ha a családnak az megfelelő.
 7. Minden szombaton este 19 órakor az ifjúsági közösség a plébánián találkozik. Várják a közép és felsőbb iskolákba járó újabb tagok jelentkezését.
 8. Nagy szeretettel kérjük, hogy hétköznaponként reggel 8 órakor vagy este 18 órakor minél többen járjanak el a hétköznapi szentmisékre. Nagy szükség lenne imáikra. Ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük.
 9. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet és egyházmegyénk havi lapját a Martinust minél többen olvassák.

 

           

                                                     Hirdetések

     Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel.: 06-95/320-918

                                    weboldal: www.sarvarsari.hu

                            Évközi 32. vasárnap – 2018. november 11.

 1. Ma 16.00-kor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.
 2. Ma egyházmegyénk védőszentjének Szent Márton püspöknek az ünnepe van.
 3. Jövő héten hétfőn Szent Jozafát, kedden a Magyar szentek és boldogok, csütörtökön Nagy Szent Albert, pénteken Skóciai Szent Margit, szombaton Nagy Szent Gertrúd ünnepei lesznek.
 4. Szombaton délelőtt 9 órakor jelentkezzenek a Szent László templom sekrestye feletti hittantermében azok a fiatalok, akik itt a Sári templomban, vagy a Szent László templomban akarnak 2019. évben házasságot kötni. Várjuk azokat a fiatalokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók.
 5. Hétköznaponként este 17.30 órára minél többen jöjjenek szentmisére. Annyi mindenért lehet és kell is imádkozni. Ne az akadályokat, hanem a lehetőséget keressük.
 6. Csütörtökön este 17 órakor rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Tartsuk minél többen fontosnak a részvételt.
 7. Katolikus újságokat, a Mária Rádió műsorait, plébániánk honlapját és az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.
 8. A jó szülők minden vasárnap gyermekeikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időpontban kezdődő szentmisére. Nagyon fontos a jó példa.

                   „A szeretet tettei, magvetés az örök életre.” Ferenc pápa

 

 

Hirdetés Évközi 31. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

                           Hirdetések Szent László Plébánia

                      Évközi 31. vasárnap – 2018. november 4.

 1. Ma este 17.45-kor Jézus Szíve litániára hívunk. Legyünk buzgók!
 2. Hétfőn Szent Imre herceg a magyar ifjúság védőszentjének, pénteken a Lateráni bazilika felszentelésének az ünnepei lesznek.
 3. Már jó előre jelezzük, hogy November 12-én, hétfőn 17.45-kor indulnak a katolikus iskolából a diákok lampionokkal a nagytemplomba a 18 órakor kezdődő Szent Márton-misére. Az első osztályosok itt átveszik „Talentum” oklevelüket.
 4. Szombaton, október 10-én délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton tiszteletére ünnepi szentmisét celebrál és szentbeszédet mond Majnek Antal Munkácsi megyéspüspök. Buzdítunk a részvételre.
 5. Hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 óra és délután 16.30-17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért. Családi bajok megoldásáért a Segítő Szűzanyához, egészségért a Betegek Gyógyítójához, hálából házassági jubileumok idején s végül halottainkért. Ne tegyenek tisztítótűzben szenvedő halott rokonaink szemrehányást egyikünknek sem a gyászének szavával: „nincs hűség az emberekben, ha koporsónk zárva van…” Meddő, érzelgős nosztalgiázás sem élőnek, sem holtnak nem tesz jót. A megemlékező szentmise viszont a hűséges szeretet erényét erősíti az élőben, a holtak számára pedig az üdvösség elősegítése: „a mennyország kapuja”. „Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől”. (2Makk 12,46) Ezért is buzdítunk, hogy mondassanak szentmisét.
 6. Előrejelzés: November 17.-én szombaton délelőtt 9 órakor itt a nagytemplomban várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2019-ben itt a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban akarnak házasságot kötni. Ezen alakalommal várjuk katekumenátusra azokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók.
 7. Szombaton esténként 20 órától szeretettel várjuk a középiskolásokat és egyetemistákat az ifjúsági csoportba a plébániára.
 8. A családcsoport is várja a fiatal házasokat szombatonként este 20 órakor szintén a plébániára.
 9. Katolikus újságokat, Új Embert és Keresztény életet minél többen olvassanak.

 

    

                            Hirdetések  Szent Miklós Plébánia

                       Évközi 31. vasárnap – 2018. november 4.

 1. Ma délután 16.00-kor Jézus Szíve litániára hívunk a kertvárosi kápolnába. Jöjjünk minél többen első vasárnap engesztelni.
 2. Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatosan tartjuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját az oltáriszentség előtt gyermekekért és unokákért.
 3. Hétfőn Szent Imre herceg a magyar ifjúság védőszentjének, pénteken a Lateráni bazilika felszentelésének ünnepei lesznek.
 4. Szombaton, 10-én délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton tiszteletére ünnepi szentmisét celebrál és szentbeszédet mond Majnek Antal Munkácsi püspök. Buzdítunk a részvételre.
 5. Szerdán este a szentmise után 18.15 órakor itt a Sári plébánia közösségi termében folytatódik a felnőtt katekézis, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az előadás címe: Az Egyház, mint Anya.
 6. Előrejelzés: november 17-én, szombaton délelőtt 9 órakor a nagytemplomban várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2019-ben itt a Sári templomban, vagy a Szent László templomban akarnak házasságot kötni. Ezen alkalommal várjuk katekumenátusra azokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók.
 7. Szombaton esténként 20 órától szeretettel várjuk a városi plébánián a középiskolásokat és egyetemistákat ifjúsági csoportba.
 8. A családcsoport is várja a fiatal házasokat szombatonként este 20 órakor szintén a városi plébánián.
 9. Katolikus újságokat, a Mária Rádió műsorait és plébániánk honlapját szerető figyelmetekbe ajánljuk.
 10. Jövő szombaton délelőtt 10 órától gyermekeknek kézműves foglalkozás lesz a plébánián, este 17.30 órakor pedig gitáros szentmise itt a templomban.

              „Tegyünk tanúságot életünk öröméről, Jézusról.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 30. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

                                                      Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi  utca 13. Tel: 06-95/320-051

                                   Évközi 30. vasárnap – 2018. október 30.

 1. Ma estétől: a TÉLI ÓRAÁLLÁS idején az esti szentmisék 00-kor kezdődnek. – Ma 17.15-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, szentolvasó majd litánia lesz. Az idei utolsó közös októberi rózsafüzért szerdán 17.30-kor imádkozzuk.
 2. A felnőtt katekézis itt a városban a héten Mindenszentek ünnepe miatt szerdán az esti szentmise után 18.45 órakor kezdődik. Az előadás címe: Krisztus, mint az Egyház Jegyese.
 3. Csütörtökön, NOVEMBER 1-jén, MINDENSZENTEK parancsolt főünnepén a célba érkezett, mennyországba jutott, üdvözült halottaink jó példájára emlékezünk, és közbenjárásukat kérjük. SZENTMISÉK: 7, 9, 11 és 18 órakor. Templomunkban az esti szentmise végén az összes megholtakért lucernáriumot (fényliturgiát) végzünk és a harangok is értük szólnak.
 4. Pénteken, NOVEMBER 2-án, HALOTTAK NAPJA. Templomunkban 9 és 18 órakor lucernáriumos gyászmiséket éneklünk. Reggel 8 órakor mondjuk a szokásos gyászmisét a temetőkápolnában, utána sírkőmegáldás. Kérjük, hogy a temetőben a szentmise után jelezzék, akik sírt szeretnének megáldatni.

TELJES BÚCSÚ nyerhető a tisztítótűzben szenvedő halottaink javára:

 1. Templomlátogatáskor:
 2. 1. Mindenszentek főünnepén (november 1.) 2. Halottak napján (november 2.) 4-én vasárnap
 3. Temetőlátogatáskor:

november 1. és 7. között

A BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELE:

                                   – gyónás, áldozás által a kegyelem állapota

                                   – ima a pápa szándékára (Miatyánk, Hiszekegy)

                                   – fohászkodás a halottakért

Katolikus keresztények mindenszenteki és halottak napi kegyelete nem merülhet ki csupán a temetőlátogatás – jobb pogányokra is jellemző – külsőséges nyüzsgésében, hanem a feltámadás és az örök élet hitével imádságos, szentmisét és búcsút felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg halottainkkal!

 1. A héten lesz november hónap elsőpénteke. A havi triduumot a szokás szerint megtartjuk. Elsőpéntek este 17.45-kor a Jézus Szíve oltárnál engesztelő litániát imádkozunk. A gyónási lehetőségeket használjuk ki, a halottainkért nyerhető búcsú is serkentsen!
 2. Jövő évi falinaptár a ministránsoknál a kijáratnál beszerezhető. Kérjük, hogy minél többen olvassanak katolikus újságot, Új Embert vagy Keresztény életet.

 

                                               Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Tel.: 06-95/320-918

                            Évközi 30. vasárnap – 2018. október 30.

 1. Hétfő estétől: a TÉLI ÓRAÁLLÁS idején az esti szentmisék 30-kor kezdődnek. – Ma 15.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, szentolvasó majd litánia lesz. Az idei utolsó közös októberi rózsafüzért szerdán 17.00-kor imádkozzuk.
 2. A felnőtt katekézis a városban a héten Mindenszentek ünnepe miatt szerdán az esti szentmise után 18.45 órakor kezdődik. Az előadás címe: Krisztus, mint az Egyház Jegyese.
 3. Csütörtökön, NOVEMBER 1-jén, MINDENSZENTEK parancsolt főünnepén a célba érkezett, mennyországba jutott, üdvözült halottaink jó példájára emlékezünk, és közbenjárásukat kérjük. SZENTMISÉK: délelőtt 10 és este 17.30 órakor. Templomunkban az esti szentmise végén az összes megholtakért lucernáriumot (fényliturgiát) végzünk és a harangok is értük szólnak.
 4. Pénteken, NOVEMBER 2-án, HALOTTAK NAPJA. Templomunkban délelőtt 10 és 17.30 órakor lucernáriumos gyászmiséket éneklünk. Reggel 8 órakor mondjuk a szokásos gyászmisét a temetőkápolnában, utána sírkőmegáldás. Kérjük, hogy a temetőben a szentmise után jelezzék, akik sírt szeretnének megáldatni.

TELJES BÚCSÚ nyerhető a tisztítótűzben szenvedő halottaink javára:

 1. Templomlátogatáskor:
 2. 1. Mindenszentek főünnepén (november 1.) 2. Halottak napján (november 2.) 4-én vasárnap
 3. Temetőlátogatáskor:

november 1. és 7. között

A BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELE:

                                   – gyónás, áldozás által a kegyelem állapota

                                   – ima a pápa szándékára (Miatyánk, Hiszekegy)

                                   – fohászkodás a halottakért

Katolikus keresztények mindenszenteki és halottak napi kegyelete nem merülhet ki csupán a temetőlátogatás – jobb pogányokra is jellemző – külsőséges nyüzsgésében, hanem a feltámadás és az örök élet hitével imádságos, szentmisét és búcsút felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg halottainkkal!

 1. Mindenszentekre és halottak napjára készülve végezzük el szentgyónásunkat és szentáldozásunkat, felajánlva meghalt szeretteinkért. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 2. Jövő évi falinaptár a ministránsoknál a kijáratnál beszerezhető. Kérjük, hogy minél többen olvassanak katolikus újságot, Új Embert vagy Keresztény életet.

 

          „Az emberi kapcsolatok alapja a hűséges szeretet.”  Ferenc pápa

 

                    

Hirdetés Évközi 29. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a missziók javára

                                Szent László plébániatemplom

               Hirdetései Évközi 29. vasárnap 2018.október 21.                         

                                    Gyűjtés a missziók javára

1.Ma délelőtt a 11 órás nagymisén lesz a 9. osztályos fiatalok bérmálása. Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy élő tagjai legyenek plébániánknak.

2.Október 23.-án kedden reggel 7 órakor indulunk a templom elől Lorettóba és Frauenkirchenbe zarándokolni. Az esti rózsafüzérre és szentmisére érünk haza.

3.Jövő héten is imádkozzuk a szentolvasót minden hétköznap este 18.30 órakor. Szakítsunk időt minél többször a közös imádságon való részvételre. Hálás vagyok azoknak, akik szinte minden este eljönnek. Felnőttek példát vehetnek a gyerekek buzgóságáról és szorgalmáról.

4.Jövő szombaton délelőtt 10 órától kézműves foglalkozást tartunk a gyermekeknek a Sári plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk a városiakat is.

5.Szerdán az esti szentmise után Sáriban folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Törekedjünk hitünk alapjainak alaposabb megismerésére. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

6.Hálásan köszönöm a missziók javára adott nagylelkű adományaitokat. Isten fizesse meg! Imádkozzunk az evangélium terjedéséért, hogy minél több ember öröme Jézus tanításából fakadjon.

7.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a katolikus kiadókat. Figyelmetekbe ajánlom plébánia internetes honlapját, a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt. 2019. évi katolikus naptár kapható.

8.Itt a városi plébánián, pénteken esténként 19.30 órától az ifjúsági csoport össze- jövetelét tartjuk, melyre szeretettel várjuk a fiatalokat.

9.A család csoport szombaton esténként 20 órakor találkozik a Szent László plébánián, Ők is várnak újabb fiatal házaspárokat közösségükbe.

10.Jövő héten hétfőn Szent II. János Pál pápa, kedden Kapisztrán Szent János, szerdán Claret Szent Antal, csütörtökön Boldog Mór püspök ünnepei lesznek.

11.A bérmálkozók jövő vasárnap a nekik megfelelő időpontban kezdődő szentmisén vehetik át a bérmálásukat igazoló emléklapot szüleik kíséretében.

12.A családokat minden vasárnap szeretettel várjuk szentmisére, lélekben megpihenni, feltöltődni és erőt gyűjteni.

 

                             Szent Miklós plébániatemplom

               Hirdetései Évközi 29. vasárnap 2018.október 21.                                 

                                  Gyűjtés a missziók javára

1.Ma délután 15.30 órakor rózsafüzért, majd Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a családokért.  Kérem, hogy akik tehetitek, buzgón jöjjetek.

2.Hétfőn a rózsafüzérhez kapcsoltan imádkozzuk el a Szent Mónika közösség imáját gyermekekért és unokákért.

3.Október 23.-án kedden reggel 7 órakor indulunk a templom elől Lorettóba és Frauenkirchenbe zarándokolni. Az esti rózsafüzérre és szentmisére érünk haza.

4.Jövő héten is imádkozzuk a szentolvasót minden hétköznap este 18 órakor. Szakítsunk időt minél többször a közös imádságon való részvételre. Hálás vagyok azoknak, akik szinte minden este eljönnek. Felnőttek példát vehetnek a gyerekek buzgóságáról és szorgalmáról.

5.Jövő szombaton az előesti vasárnapi szentmise gitáros szentmise lesz, valamint délelőtt 10 órától kézműves foglalkozást tartunk a gyermekeknek a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk őket.

6.Szerdán az esti szentmise után Sáriban folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Törekedjünk hitünk alapjainak alaposabb megismerésére. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

7.Hálásan köszönöm a missziók javára adott nagylelkű adományaitokat. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánlom.

9.A városi plébánián, pénteken esténként 19.30 órától az ifjúsági csoport összejövetelét tartjuk, melyre szeretettel várjuk a Szent Miklós plébánia fiataljait is.

10.A család csoport szombaton esténként 20 órakor találkozik a Szent László plébánián, Ők is várnak újabb fiatal házaspárokat közösségükbe.

11.Jövő héten hétfőn Szent II. János Pál pápa, kedden Kapisztrán Szent János, szerdán Claret Szent Antal, csütörtökön Boldog Mór püspök ünnepei lesznek.

                        „Jót tenni mindenki kötelessége.”  Ferenc pápa

 

 

 

 

Hirdetés Évközi 28. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

                           Szent László Plébániatemplom

             Hirdetései Évközi 28. vasárnap 2018.október 14.

1.Jövő vasárnap a délelőtt 11 órás nagymisén bérmálás lesz. Dr. Székely János püspök atya a 9. osztályos fiataljainknak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét.
2.Október 19.-én pénteken egész napos szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 8 órakor szentség kitételi ünnepi szentmise, délután 15 órakor ünnepi szentóra, este 19 órakor ünnepi szentség eltételi szentmise lesz, amit Zakó Jenő Nemesbődi plébános Úr
fog bemutatni. A szentbeszédet is Ő mondja. Kérünk benneteket, hogy ezen a napon nagy buzgósággal jöjjetek a templomba Jézus imádására. Venite Adoremus! Jöjjetek imádjuk!
3.Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A szentmiséken imádkozunk a missziókért és az evangélium terjedéséért. Mi is legyünk tanúságtételünkkel az evangélium hirdetői, hiszen Magyarország is missziós területté vált. A perselyt a missziók javára gyűjtjük.
4.A jövő héten is lesznek közös rózsafüzérek este 18.30 órakor. Nagyon megdicsérem mindazokat, akik áldozatos lélekkel estéről estére részt vesznek ezeken az alkalmakon. Hálás vagyok a gyermekeknek is, akik minden nap lelkiismeretesen eljönnek.
5.Jövő héten, csütörtökön folytatódik a felnőtt katekézis, a közösségi termében az esti szentmise után 19.30 órakor. Az idei sorozat témája az Egyház. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérem, hogy törekedjünk a hitünk alaposabb megismerésére! Így tudunk hiteles tanúságot tenni.
6.A vasárnap megszentelése legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! Jó szülők örömmel kísérjék a gyermekeket a templomba!
7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom. 2019. évi katolikus naptárak is kaphatók.
8.Jövő héten, csütörtökön 16.30 órakor a Gárdonyi iskolába járó gyermekek szüleit, pénteken 16.30 órakor a Nádasdy iskolába járó gyermekek szüleit szeretettel hívom a Szent László templomba, az iskolai hitoktatással kapcsolatos rövid megbeszélésre.
9.Pénteken esténként a szentmise után szeretettel várjuk a középiskolás fiatalokat ifjúsági csoportba a plébánia közösségi termébe.
10.Szombaton esténként szintén a szentmise után a családcsoport összejövetelét tartjuk a plébánián. Fiatal házasokat szeretettel várjuk közös beszélgetésre.
11.Azok a felnőtt fiatalok, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, illetve 2019. évben a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban szeretnének házasságot kötni november 17.-én szombaton délelőtt 9 órára jöjjenek el a Szent László templom sekrestye feletti termébe, hogy a szentségek felvételére jelentkezzenek. Szeretettel várjuk Őket!
               
                                 Szent Miklós Plébániatemplom
                     Hirdetései Évközi 28. vasárnap 2018.október 14.
 
1.Ma délután 15.30 órakor Rózsafüzért és Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.  Akik hétköznapokon nem tudnak jönni a közös alkalmakra, legalább vasárnap tegyék meg!
2.Hétfőn Avilai Nagy Szent Teréz, kedden Alacoque Szent Margit, szerdán Antiochiai Szt. Ignác, csütörtökön Szent Lukács evangélista ünnepei lesznek. 
3.Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A szentmiséken imádkozunk a missziókért és az evangélium terjedéséért. Mi is legyünk tanúságtételünkkel az evangélium hirdetői, hiszen Magyarország is missziós területté vált. A perselyt a missziók javára gyűjtjük.
Legyünk nagylelkűek!
4.A jövő héten is lesznek közös rózsafüzérek este 18 órakor. Nagyon megdicsérem mindazokat, akik áldozatos lélekkel estéről estére részt vesznek ezeken az alkalmakon. Hálás vagyok a gyermekeknek is, akik minden nap lelkiismeretesen előimádkozzák a szentolvasót.
5.Jövő héten, csütörtökön folytatódik a felnőtt katekézis, most a Szent László plébánia közösségi termében az esti szentmise után 19.30 órakor. Az idei sorozat témája az Egyház. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérem, hogy törekedjünk a hitünk alaposabb megismerésére! Így tudunk hiteles tanúságot tenni.
6.A vasárnap megszentelése legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! Jó szülők örömmel kísérjék a gyermekeket a templomba!
7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom. 2019. évi katolikus naptárak is kaphatók.
8.Jövő héten, csütörtökön 16.30 órakor a Gárdonyi iskolába járó gyermekek szüleit, pénteken 16.30 órakor a Nádasdy iskolába járó gyermekek szüleit szeretettel hívom a Szent László templomba, az iskolai hitoktatással kapcsolatos rövid megbeszélésre. Szeretettel várjuk a szülőket.
 
                  “Ne gyalázkodjunk, ne kritizáljunk, ne pletykáljunk,

                     hanem mindenkinek jót akarjunk.” Ferenc pápa 

Hirdetés Évközi 27. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

                               Szent László plébániatemplom

                  Hirdetései Évközi 27. vasárnap 2018.október 7.

1.Ma van a kertvárosi kápolna búcsúja és az egész napos szentségimádás napja. Délelőtt 9 óra és délután 16 óra között minél többen térjünk be Jézus imádására egyéni, és közösségi imára. Venite, Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!

2.Október hónapban minden este 18.30 órakor rózsafüzért mondunk, gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával. Buzdítok mindenkit, gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy akik tehetik, jöjjenek ezekre a közös alkalmakra a Szűzanyát köszönteni! A hívó szó találjon meghallgatásra! Becsüljük és értékeljük a közös imádság lehetőségét! Ferenc pápa azt kéri, hogy az Egyházért imádkozzuk el októberben minden nap a rózsafüzért, és a végén a Szent Mihály imát, valamint az Oltalmad alá futunk könyörgést. Szombatonként 18.30 órakor a rózsafüzérhez kapcsoltan, Fatimai körmenetet tartunk itt a templomban a helyi iskolák énekkarainak részvételével.

3.A hétköznapi szentmisékre szeretettel kérem, hogy többen jöjjünk el vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. A hétköznapi szentmisén való részvétel gyógyít és erősít.

4.Erre az esztendőre még mindig lehet szentmise szándékot íratni, akár megholtakért, akár élőkért, kéréssel, vagy hálaadással. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

5.Hétfőn Magyarok Nagyasszonyának az ünnepe lesz, imádkozunk édes Hazánkért.

6.Jövő héten, kedden Szent Dénes püspök, csütörtökön Szent XXIII. János pápa ünnepei lesznek.

7.Elkezdtük küldeni az egyházi adó befizetésére szóló csekkeket azoknak, akik még nem rendezték ebben az évben kötelezettségüket. Ha adminisztrációs hibából adódóan olyanok kaptak befizetési csekket, akik már rendezték az adót, azoktól elnézést kérek. Az egyházi adó az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0.5% azaz fél százaléka.

8.Szombaton este 19 órakor és vasárnap délelőtt 9 órakor gitáros szentmise lesz.

9.Szerdán 19.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis, most a Sári plébánia közösségi termében. Az előadás címe, „Az Egyház mint Krisztus Teste.” Szeretettel várom az érdeklődőket! Becsüljük meg az ilyen összejövetelek lehetőségét!

10.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

 

                            Szent Miklós Plébániatemplom

                  Hirdetései Évközi 27.vasárnap 2018.október 7.

           Kertvárosi kápolna búcsúja és szentségimádási napja

1.Ma délelőtt 9 órakor tartjuk a kertvárosi kápolna búcsúi szentmiséjét és az egész napos szentségimádás ünnepére a szentség kitételt. A hirdető táblán elhelyezett plakáton olvashatók a közös imádságok időpontjai. Kérlek benneteket, hogy buzgón kapcsolódjatok be a szentségimádás napjába egyéni és közösségi imával. Délután 16 órakor Jézus Szíve litánia keretében lesz a szentség el tétel. Venite Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!

2.Október hónapban minden este 18 órakor rózsafüzért mondunk, gyermekek előimádkozásával. Buzdítok mindenkit, gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy akik tehetik, jöjjenek ezekre a közös alkalmakra a Szűzanyát köszönteni! A hívó szó találjon meghallgatásra! Becsüljük és értékeljük a közös imádság lehetőségét! Ferenc pápa azt kéri, hogy az Egyházért imádkozzuk el októberben minden nap a rózsafüzért, és a végén a Szent Mihály imát és az Oltalmad alá futunk könyörgést is mondjuk el.

3.Hétfőn Magyarok Nagyasszonyának az ünnepe lesz, a Szent Mónika közösség imáját a rózsafüzérrel mondjuk el.

4.Jövő héten, kedden Szent Dénes püspök, csütörtökön Szent XXIII. János pápa ünnepei lesznek.

5.Kiküldtük az egyházi adó befizetésére szóló csekkeket azoknak, akik még nem rendezték ebben az évben kötelezettségüket. Ha adminisztrációs hibából adódóan olyanok kaptak befizetési csekket, akik már rendezték az adót, azoktól elnézést kérek. Az egyházi adó az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0.5% azaz fél százaléka.

6.Jövő szombaton este gitáros szentmise, délelőtt 10 órakor kézműves foglalkozás lesz a plébánia közösségi termében.

7.Szerdán az esti szentmise után folytatódik a felnőtt katekézis. Az előadás címe, „Az Egyház mint Krisztus Teste.” Szeretettel várom az érdeklődőket! Becsüljük meg az ilyen összejövetelek lehetőségét!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

      „A család arra indít, hogy a kapcsolatoknak szüksége  van hűségre,

                         őszinteségre,és tiszteletre.” Ferenc pápa  

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 641520
mind – siem 2011