Heti hirdetések

Hirdetés Virágvasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

HIRDETÉSEK – VIRÁGVASÁRNAP2019. április 14.

 1. Ma délelőtt 9 órakor a templom előtti térről indul a barkaszentelő körmenet a templomba. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait testületileg várjuk a templomkapuhoz, az elsőáldozás előtti gyerekekkel együtt (óvodások, 1-2-3. osztályosok). Ezen a szentmisén templomunk énekkarától hallgatjuk meg idén a Lukács-passió Ma a hegyi Kálvárián 15.00-kor keresztút, a nagytemplomban 18.45-kor Jézus Vére-litánia.
 2. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán délelőtt 9-től látogatjuk a betegeket. Ha még nem jelentették, hétfő reggelig megtehetik.
 3. A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP liturgiái mindig 19.00-kor!

Nagycsütörtök:

19.00-kor koncelebrált szentmise az utolsó vacsora emlékezetére. Az Oltáriszentség és az egyházi rend = papság alapítása. Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosokat elvárjuk szüleikkel együtt! A nagycsütörtöki mise után „olajfák-hegyi” virrasztás és gyónási lehetőség 21.00-ig

Nagypéntek: szigorú böjti nap a 18-60 év közöttieknek, a többiek számára hústalan nap. 8.30-kor Reggeli dicséret és gyónási lehetőség fél 10-ig. 10 órakor ministráns próba.  15 órakor a hegyi Kálvárián keresztút. 19.00-kor a templomban Urunk szenvedésének ünneplése:

 1. Igeliturgia: passió és könyörgések 2. Hódolat a Kereszt előtt – keresztcsókolás
 2. Szentáldozás. A bérmálkozó 8. osztályosok ekkor jelentkeznek szüleikkel és bérmaszüleikkel. Ez feltétele a bérmálásnak.

Nagyszombat: ajánlott böjti nap. (Szentsír látogatási lehetőség nagypéntek 15 órától nagyszombat egész nap.) 8.30-kor Reggeli dicséret és gyónási lehetőség fél 10-ig. 10 órakor ministráns próba.

Nagyszombat este már Húsvéti vigília. Ez a virrasztás az egyházi év csúcspontja, alkonyati 19.00-kor kezdődik a templomtéren:

 1. Lucernárium (= fényünnepség): tűz- és húsvéti gyertya-szentelés, bevonulás, örömének
 2. Igeliturgia: szentírási olvasmányok, harangok zúgása, alleluja
 3. Keresztvíz megáldása, litánia, keresztségi fogadás megújítása
 4. vigíliamise-áldozat

Feltámadási körmenet a régi útvonalon. Fő utca – körforgalom – Széchenyi utca. Körmenetre mindenki hozzon magával gyertyát, az útvonal lakóit pedig szeretettel kérjük, ablakaik kivilágításával tiszteljék meg Krisztus Urunkat! Mise végén ételszentelés!

Húsvétvasárnap és -hétfőn: vasárnapi miserend: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00 Húsvétvasárnap reggel 7 óra: ételszentelés! Húsvéthétfőn 9.30-kor hegyi mise!

 1. Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Brenner János vértanúságának helyére Szentgotthárdra lesz. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével jövő hét csütörtökig lehet.
 2. A katolikus újságokat figyelmükbe ajánljuk.
 3. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18
 4. Nagy szeretettel kérem a jó Híveket, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy a nagy heti és az ünnepi szertartásokra a hívő családok tanúságot téve a világ előtt, együtt jöjjenek!

 

                  SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Virágvasárnap 2019.április 14.

1.Ma a 10 órás nagymisén a 3. osztályos elsőáldozó jelöltek és a Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak részvételével ünnepélyes barkaszentelést végzünk.

2.Ma délután 15.00 órakor a hegyi stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek Jézus iránti szeretetből!

3.Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartások este 17.30 órakor kezdődnek. Ezek a napok az egyházi év csúcspontjai. Kérem, hogy igaz katolikus emberként jöjjünk és legyünk Krisztus követői ebben a világban.

4.Április 18-án Nagycsütörtökön este 17.30 órakor lesz a 3.osztályos elsőáldozó jelöltek és Szüleik befejező jelentkezése az elsőáldozásra. A Szülők ekkor vehetik át a gyermekek első gyónási lelki tükrét. Az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise után virrasztást tartunk, melynek keretében a Rózsafüzér Társulat és a hozzájuk csatlakozó jó Hívek a fájdalmas szentolvasót imádkozzák el. Ez alatt lesz gyóntatás.

5.Április 19-én Nagypénteken délután 15 órakor keresztút lesz a hegyi kálvárián. Este 17.30 órakor kezdődik Urunk Szenvedésének ünneplése és a kereszt előtti hódolat szertartása itt a templomban. Ennek a liturgiának keretében jelentkeznek a 8. osztá- lyos bérmálkozó jelöltek, Szüleik és bérmaszüleik a bérmálásra.

6.Nagyszombaton délután 16.00 órakor kezdődik a Húsvéti vigília szertartása a föltámadási körmenettel. A körmenet végén ételszentelés lesz.

7.Húsvétvasárnap reggel a 8 órás misén is lesz ételszentelés. Ezen a napon a két délelőtti szentmisén kívül este 18.30 órakor is lesz szentmise.

8.Húsvéthétfőn reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor várjuk a Híveket szentmisére.

9.Nagy szeretettel kérem a jó Híveket, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy a nagy heti és az ünnepi szertartásokra a hívő családok tanúságot téve a világ előtt, együtt jöjjenek! Törekedjünk a gyakori szentáldozásokra! Ebben a pár ünnepi napban ne legyen fontosabb dolog, mint az Istennel és a plébániai nagy családdal való együtt ünneplés. Ha ezt megfogadjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy szép lesz az ünnepünk, és családjaink újult erőt kaphatnak boldog életükhöz a hétköznapokra.

10.Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Brenner János vértanúságának helyére Szentgotthárdra lesz. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével csütörtökig lehet.

   „Minden keresztény közösség legyen az irgalmasság helye” Ferenc pápa

                         Szép és lelkiekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 

Hirdetés Nagyböjt 5. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények számára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 5. vasárnapja (Feketevasárnap)

 1. április 7.

Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények javára

 

 1. A mai perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük. Ma a hegyi kálvárián 15.00-kor keresztutat imádkozunk. Akik tehetik, minél többen jöjjenek el. Itt a templomban 18.45 órakor Jézus Vére litániát imádkozunk.
 2. Szerda este 18.30-kor fájdalmas olvasóra, pénteken 18.30-kor keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Április 13-án, szombaton lesz a hittanos diákok Húsvétra előkészítő gyóntatása, délelőtt 9:00 órától. Szülők, kereszt- és bérmaszülők figyeljenek gyermekeikre és adjanak jó példát!
 4. Virágvasárnap a délelőtt 00 órás diákmisén lesz az iskolások és szüleik közös szentáldozása. Ezen a szentmisén, a templomtérről barkaszentelő körmenetet vezetünk a templomba. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait testületileg várjuk a templom kapujához, valamint az elsőáldozás előtti gyerekeket (1-2-3. osztályosokat, óvodásokat), hogy a papsággal és a ministránsokkal együtt vonuljunk be! Ezen a 9:00 órai szentmisén hallgatjuk meg énekelve az Úr Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót.
 5. A nagyböjt hátralévő részében, akik tehetik hétköznaponként is jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. Nagy szükség van imáikra. Hozzunk minél többen áldozatot.
 6. Húsvétra készülve nagyon fontos, hogy elvégezzük szentgyónásunkat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Törekedjünk a gyakori szentáldozásra.
 7. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassák. Az újságos asztalról elvihetők.
 8. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

         „Jézus a mi bátorságunk és biztonságunk” Ferenc pápa

 

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                        Hirdetései Feketevasárnap 2019. április 7.

                    Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények számára

1.Pénteken volt a hittanuló gyermekek húsvéti gyónása.  Akik még nem gyóntak meg, hétköznaponként az esti szentmise alatt,vagy ma délután 16.00 órától megtehetik. A felnőttek húsvéti nagy gyóntatása ma délután 16.00 órától lesz. Ma este 18.30 órakor is lesz szentmise, amelynek keretében meghallgathatjuk a lelkigyakorlat befejező szentbeszédét és közös szentáldozáshoz járulhatunk. Kérem, hogy mindenki családtagjaival együtt lelkiismeretesen gyónjon meg és áldozzon! Törekedjünk arra, hogy a gyónás után a kegyelem állapotában megmaradva minél többször, járuljunk szentáldozáshoz, az ünnepekig, az ünnepekben és azután is!

2.A mai perselyt a Szentföldön nyomorgatott körülmények között élő keresztények javára gyűjtöttük és küldjük. Isten fizesse meg!

3.Nagyböjti péntekeken este 18.00 órakor Keresztutat imádkozunk.  Legyünk buzgók!  A hittanuló gyermekeket is elvárom!

4.Virágvasárnap a 10 órás nagymisén az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és Szüleik valamint a Plébániai Tanácsadó Testület közösségi részvételével barkaszentelést tartunk. Ezen a vasárnapon a 8. osztályos bérmálkozó jelöltek mindkét szülő kíséretében a reggel 8 órás misére jöjjenek! 

5.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádiót a Hívek figyelmébe ajánlom!

6.Húsvéti díszítésre, a szentsír elkészítésére adományokat a bejáratnál elhelyezett perselybe szívesen fogadunk.

7.Ma délután 15.00 órakor a Hegyi kálvárián keresztutat imádkozunk. Akik csak tehetik buzgón jöjjenek el.

8.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti misén.

„Engedjük, hogy Isten a jóságával és irgalmasságával eltöltsön minket!” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 4. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 4. (Laetare) vasárnapja

 1. március 31.
 1. Ma, Laetare az öröm vasárnapja van. Este 19 órakor elkezdődik háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatunk, amit Dr. Székely János püspök atya vezet, vasárnap-hétfőn és kedden az este 19 órás szentmisék keretében. Mindhárom este 18 órától gyónási lehetőség lesz. Ma délután 15.00-kor a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk, 17.30-kor pedig itt a templomban Jézus Vére litánia és Titokcsere.
 2. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes kurzus a sekrestye feletti hittan teremben. Szeretettel várjuk a fiatalokat.
 3. Böjti szerda és péntek estéken 18.30-kor fájdalmas olvasót, ill. keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Jövő vasárnap (Feketevasárnap) a perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük.
 2. Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére. Nagy szükség van az imákra.
 3. Idős és beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsük a plébánián. Legyen gondunk a házhoz kötött betegekre. Ne fosszuk meg Őket ettől a lehetőségtől.
 4. Erre az évre még lehet szentmise szándékokat íratni a plébánián. Tartsuk fontosnak a szentmise felajánlást az élőkért és megholtakért.
 5. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, Martinust minél többen olvassák.
 6. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel.: 06-95/320-918                                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Nagyböjt 4. (Laetare) vasárnapja 2019. március 31.

 1. Ma, Laetare az öröm vasárnapja van. Este 19 órakor a nagytemplomban háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat kezdődik, amit Dr. Székely János püspök atya vezet, vasárnap-hétfőn és kedden az este 19 órás szentmisék keretében. Mindhárom este 18 órától gyónási lehetőség lesz. Ma délután 15.00-kor a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk, melyre buzgón és áldozatkész lélekkel jöjjünk minél többen.
 2. Böjti csütörtök és péntek estéken 18.00-kor fájdalmas olvasót, ill. keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Jövő vasárnap (Feketevasárnap) a perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük. Legyünk nagylelkűek.
 2. A nagyböjti lelkigyakorlatot itt a Sári templomban jövő héten, péntek – szombat – vasárnap az este 18.30 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk. Az elmélkedéseket Bokor Zoltán atya mondja. Pénteken lesz a hittanuló gyermekek húsvéti kötelező gyónása délután 16.30 órától. Felnőtt Hívek is jöhetnek ebben az időben. A pénteki lelkigyakorlatos napon a bérmálkozó és elsőáldozó gyermekeknek kötelező a részvétel, lehetőleg szüleik kíséretében. Szombaton este 17.00 órától lehet szentgyónást végezni.  Március 7-én Feketevasárnap a lelkigyakorlat utolsó napján lesz a Húsvéti nagy gyóntatás délután 16.00 órától. Így a jövő vasárnapon este 18.30 órakor is lesz szentmise. Nagyon kérem, hogy minél többen gyónjanak és áldozzanak a lelkigyakorlatos miséken! Bízom a jó Hívek buzgóságában. A Plébánia hívő közösségét a családtagokkal együtt várom erre a három estére! A Plébániai Tanácsadó Testület Tagjai közösségileg vegyenek részt! Mutassanak jó példát! A lelkigyakorlatos misék alatt is lesz szentgyónási lehetőség.
 3. Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére. Nagy szükség van az imákra.
 4. Idős és beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsük a plébánián. Legyen gondunk a házhoz kötött betegekre. Ne fosszuk meg Őket ettől a lehetőségtől.
 5. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.
 6. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

 

                   „Az irgalmasság elfelejti a vétkeket.” Ferenc pápa

 

 

Hirdetés Nagyböjt 3. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2019. március 24.

(Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag)

 1. Ma délután 15.00-kor a Hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk, 17.45-kor pedig itt a templomban Jézus Vére litániát imádkozunk.
 2. Március 25-én hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 8 órakor és este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Kérjük a buzgó részvételt.
 3. Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasót, és keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 

 1. Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján örvendező lélekkel kezdjük el három napos böjti lelkigyakorlatunkat Dr. Székely János püspök atya vezetésével. Március 31.-én április 1-én és 2-án vasárnap – hétfőn – kedden az este 19.00 órakor kezdődő szentmisék keretében. Mindhárom napon 18.00 órától lesz gyónási lehetőség Püspök atyánál is. Időbeosztásunkat úgy rendezzük, hogy mi magunk, családtagjaink, szomszédaink, barátaink részt tudjanak venni rajta!
 2. Hétfőtől nagyböjti jócselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a Katolikus iskola portáján adhatjuk le reggel 8 óra és 16 óra között. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Katolikus újságokat – Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassuk!
 4. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18
 5. Jövő vasárnaptól az esti szentmisék a nyári óraállás szerint este 19 órakor kezdődnek.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel.: 06-95/320-918                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2019. március 24.

(Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag)

 1. Ma délután 15.00-kor a Hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk, kérem, akik tehetik minél többen buzgón jöjjenek el.
 2. Március 25-én hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén este 17.30 órakor lesz ünnepi szentmise. Kérem az áldozatos részvételt.
 3. Böjti péntek estéken 17.00-kor keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 

 1. Jövő vasárnap, Laetare vasárnapján örvendező lélekkel kezdődik el a három napos böjti lelkigyakorlat Dr. Székely János püspök atya vezetésével a Szent László templomban. Március 31.-én április 1-én és 2-án vasárnap – hétfőn – kedden az este 19.00 órakor kezdődő szentmisék keretében. Mindhárom napon 18.00 órától lesz gyónási lehetőség Püspök atyánál is. Akik szeretnék meghallgatni Püspök atya elmélkedéseit szeretettel várjuk Őket. Itt a Sári templomban két hét múlva a szokásos időben lesz a böjti lelkigyakorlat.
 2. Hétfőtől nagyböjti jócselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a Katolikus iskola portáján adhatjuk le reggel 8 óra és 16 óra között. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal, akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. előjegyeztethető a sekrestyében.
 4. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18
 5. Jövő vasárnaptól az esti szentmisék a nyári óraállás szerint este 18.30 órakor kezdődnek.

                   „Krisztus él, Ő a mi reményünk.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 2. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 2. vasárnapja – 2019. március 17.

(Dominica secunda Quadragesimae – Zweiter Fastensonntag)

 

 1. Ma délelőtt 9.30 órakor szentmise, délután 15.00-kor pedig a hegyi kálvárián keresztúti ájtatosság lesz. Este45-kor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litániát imádkozunk. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasóra, illetve keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon – Hamvazószerdán és Nagypénteken – csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.
 4. Március 19.-én kedden Szent József ünnepén az édesapákért imádkozunk a szentmiséken.
 5. Nagyböjti lelkigyakorlatunkat itt a nagytemplomban március 31-én, április 1-2-án az esti szentmisék keretében Dr. Székely János püspök atya vezeti.
 6. Akik tehetik, a nagyböjti készület ideje alatt minél többször jöjjenek hétköznaponként is szentmisére. Nagy szükség lenne imáikra. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, éljünk vele.
 7. Katolikus újságokat, Új embert, Keresztény életet és a Martinust minél többen olvassák!
 8. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

         „Ne veszítsük el az úti célt, Jézust.” Ferenc pápa

 

SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

    Hirdetései Böjt.2. vasárnap 2019.március 17.

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Tel: 06-95/320-918

                email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

                              weboldal: www.sarvarsari.hu

 1. Ma délután 15.00 órakor a Hegyi Kálvárián keresztutat imádkozunk. Nagyon örültem, hogy az elmúlt vasárnap sokan eljöttek. Nagyon hálás vagyok érte. Ma is legyünk ilyen buzgók!
 2. Március 19.-én kedden Szent József ünnepén az édesapákért imádkozunk az esti szentmisén. Legyünk buzgók!
 3. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17.00 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Kérem, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös imádságba! Hozzuk meg áldozatunkat, és jöjjünk el!
 4. Csütörtökönként este 17.00 órakor a világosság titkai szentolvasót imádkozzuk papokért és papi hivatásokért.
 5. Szerdán az esti szentmise után 18.15 órakor felnőtt katekézis lesz a Plébánián.  Az érdeklődőket szeretettel várom! Az előadás címe: Karizmák az Egyházban az Egyházért.
 6. A hétköznapi szentmisékre, akik tehetik, most a nagyböjti időben áldozatkész lélekkel jöjjenek
 7. A böjti időben tartsunk őszinte bűnbánatot és végezzünk szentgyónást. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 8. Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádiót a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!
 9. Húsvéti díszítésre szívesen fogadunk adományokat a hátsó perselybe!
 10. A jó szülőket szeretettel kérem, hogy gyermekeik szép keresztény nevelését tartsák fontosnak, és adjanak mindig személyes jó példát.                                                                                                                                                                                                                                          „Isten irgalma átalakítja az ember szívét.”  Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2019. március 10.

(Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag)

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 
   
 1. Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15 órakor keresztúti elmélkedést tartunk, itt a templomban 17.45-kor Jézus Vére litániát imádkozunk.
 2. Minden böjti szerdán 17.30-ra fájdalmas szentolvasóra, pénteken 17.30-ra keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket.
 3. Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor itt a nagytemplomban lesz felnőtt katekézis. Az előadás címe: A laikusi szolgálat.
 4. Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van imáikra.
 5. Itt a nagytemplomban a nagyböjti lelkigyakorlat március 31-én, április 1-2-án, vasárnap, hétfőn és kedden lesz az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Dr. Székely János püspök atya fogja vezetni.
 6. Pénteken március 15-én a szentmiséken édes magyar Hazánkért is imádkozunk.
 7. Katolikus újságokat – Új Ember, Keresztény Élet, Martinus – ajánljuk!
 8. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

„A maradandót kövessük, térjünk vissza az Úrhoz.” Ferenc pápa

 

SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

 Hirdetései Nagyböjt 1.vasárnap 2019. Március 10.

1.Ma délután 15.30 órakor a Csényei stációs kápolnáknál lesz keresztút. Akik tehetik autóval vagy kerékpárral buzgón jöjjenek! Ha valakinél van szabad hely az autóban, ajánlják fel segítő szolgálatukat a kivitelben.

2.Nagyböjtben a szokásosnál legyünk buzgóbbak és kitartóbbak a jóban! Ha tehetjük hétköznaponként is jöjjünk szentmisére.

3.Csütörtökön 17.00 órától rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért.

5.Böjtben minden pénteken este 17.00 órakor keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg böjti áldozatunkat és minél többen jöjjünk el.

6.A nagyböjti szent időben az Anyaszentegyház minden katolikust buzdít a bűnbánattartásra és a gyakori szentáldozásra. Kérem, hogy minél többen már a nagyböjt elején gyónjanak, és gyakran áldozzanak!

7.Felhívom a Hívek figyelmét, hogy a nagyböjti péntekeken hústalan nap  van. A részletes bűnbánati fegyelem a hirdetőtáblán olvasható. A jó Szülők figyeljenek oda erre, amikor gyermekeiknek tízórait készítenek, vagy a család közösen étkezik.

8.Már jó előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban Április 5-én 6-án és 7-én lesz. A családok és minden buzgó katolikus felnőtt és gyermek úgy intézze a programját, hogy a lelkigyakorlaton részt tudjon venni!

9.A templom húsvéti díszítésére és a szentsírra, szívesen fogadunk nagylelkű adományokat a bejárati rács perselyébe nagyböjt idején.

10.Március 15-én pénteken nemzeti ünnepünkön a szentmisén édes magyar Hazánkért is imádkozunk.

11.Katolikus újságokat a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

  „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!  Ferenc pápa

 

Hirdetés Farsangi évközi 8. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a Szent László templom belső felújítására

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13.            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

                                       Tel.: 06-95/320-051

Évközi 8. vasárnap – 2019. március 3.

(Dominica VIII. per annum – 8. Sonntag im Jahreskreis)

 1. Ma este 17.45-kor litániát imádkozunk. Akik tehetik, jöjjenek!
 2. Jövő héten, húshagyókedden véget ér a farsangi idő. Március 6-án hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon reggel 8 órakor és este 18 órakor lesznek hamvazkodó szentmisék. Az esti szentmisére elvárom a hittanuló gyermekeket, lehetőleg szüleikkel együtt! Ezen a napon szigorú böjt van. A böjti fegyelem a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján is olvasható!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekén Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással

 1. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17.30 órától itt a nagytemplomban, vasárnap délután 15 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Ebben a nagyböjtben, húsvétra készülve, nagyon szép lenne, ha egyre többen eljönnének hétköznaponként a vasárnapon kívül, legalább egyszer a szentmisére és a nagyböjt elején meggyónnának és rendszeresen áldoznának.
 3. Szombaton a 2019-ben házasodni készülő jegyespárok 9 órakor folytatódik a sekrestye feletti hittanteremben.
 4. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, minél többen olvassanak.
 5. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58.                                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu Tel.: 06-95/320-918

Évközi 8. vasárnap – 2019. március 3.

(Dominica VII. per annum – 7. Sonntag im Jahreskreis)

 1. Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!
 2. Jövő héten, húshagyókedden véget ér a farsangi idő. Március 6.-án hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon délelőtt 10 órakor és este 17.30-kor lesznek hamvazkodó szentmisék a Sári templomban. Az esti szentmisére elvárom a hittanuló gyermekeket, lehetőleg szüleikkel együtt!  Ezen a napon szigorú böjt van. A böjti fegyelem a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján is olvasható!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekén Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással

 1. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17 órától itt a Sári templomban, vasárnap délután 15 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál, 15.30 órakor a Csényei stációknál keresztutat imádkozunk. Jöjjünk buzgón!
 2. Ebben a nagyböjtben, húsvétra készülve, nagyon szép lenne, ha egyre többen eljönnének hétköznaponként a vasárnapon kívül, legalább egyszer a szentmisére és a nagyböjt elején meggyónnának és rendszeresen áldoznának.
 3. Szombaton a 2019-ben házasodni készülő jegyespárok 9 órakor folytatódik a nagytemplom sekrestye feletti hittantermében.
 4. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, minél többen olvassanak.
 5. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.
 6. A Rómába induló zarándokok számára március 5.-én kedden este 19 órakor a Sári plébánia közösségi termében tájékoztató lesz. Várjuk a zarándokokat.

  „A Mennyei Atya szeretete mindig megmarad” Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 7. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a katolikus iskolák számára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13.            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu Tel.: 06-95/320-051

 

Évközi 7. vasárnap – 2019. február 24.

(Dominica VII. per annum – 7. Sonntag im Jahreskreis)

Gyűjtés a Katolikus iskolák számára

 

 1. A héten lesz március hónap elsőpéntek Engeszteljük Jézus Szívét szentgyónással, szentáldozással! A havi triduumot megtartjuk.
 2. A jövő szombati (farsangszombati) katolikus jótékonysági (Karitász) bálra még néhány jegy kapható a katolikus iskola irodájában. A jegyek árával egyrészt a katolikus iskola alapítványát, másrészt a rászorulók karitászos gyógyszersegélyét támogatjuk. Tombola felajánlást szíves szeretettel elfogadunk.
 3. Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor a felnőtt katekézis itt a sekrestye feletti hittan teremben lesz. Az előadás címe: A papi szolgálat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 4. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes kurzus a házasságra készülő fiatalok számára.
 5. Hálásan köszönjük a Katolikus iskolákra adott nagylelkű adományokat. Jövő vasárnap a templom, belső felújítására gyűjtünk.
 6. Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek egyszer-egyszer szentmisére. Nagy szükség van imáikra. Köszönjük azoknak, akik meghallják a hívó szót.
 7. A vasárnapot mindig szenteljük meg szentmisével. A szülők, nagyszülők mutassanak jó példát a gyermekeknek és fiataloknak.
 8. Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassák.
 9. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58.                                                         Tel.: 06-95/320-918 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

 

 

Évközi 7. vasárnap – 2019. február 24.

(Dominica VII. per annum – 7. Sonntag im Jahreskreis)

Gyűjtés a Katolikus iskolák számára

 

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban. Akik tehetik, vegyenek részt a közös imádságon.
 2. Hétköznaponként este 17.30 órakor kezdődnek a szentmisék. Újra és újra buzdítjuk a Híveket, hogy akiknek egészsége és ideje ezt megengedi, kapcsolódjanak be az imádkozó közösségbe! Olyan nagy szükség lenne áldozatot szívesen vállaló Hívekre. A hívó szó találjon visszhangra a lelkekben!
 3. A családokban figyeljünk arra, hogy rendszeresen legyen közös imádság, legalább vasárnaponként ebéd előtt és után. A kisgyermekek imádkozásra való tanítása legyen a Szülők és Nagyszülők lelkiismeretbeli kötelessége.
 4. Jövő héten első péntek, engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónva és áldozva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. A hittanuló gyermekeket és Szüleiket figyelmeztetem, hogy hanyagságból ne mulasszanak vasárnapi szentmisét!
 6. Csütörtökön szentolvasót imádkozunk este 17 órakor a papságért és új papi és szerzetesi hivatásokért.
 7. Katolikus jótékonysági bálba jegyek még kaphatók a katolikus iskolában. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.
 8. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Lehet előjegyeztetni.

           „Jézus életet ad az Oltáriszentségben.” Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 6. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13.                                                                                                                                          Tel.:06-95/320-051                                                                                                                                                                                                                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com                                                                                                                    weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 6. vasárnap – 2019. február 17.

(Dominica VI. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis)

 1. Ma 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. Este 17.45-kor litániát imádkozunk, akik tehetik, jöjjenek!
 2. Szombaton a 2019-ben házasodni készülő jegyespárok kurzusa 9 órakor folytatódik a sekrestye feletti hittanteremben.
 3. A március 2-i farsangszombati katolikus jótékonysági bálba belépők a katolikus iskolában még kaphatók. Szeretném buzdítani a Tanácsadó Testület tagjait a támogató részvételre. Tombola felajánlást szíves szeretettel elfogadunk a plébániákon is.
 4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar rendeletére országosan a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük. Viseljük szívünkön a MI katolikus iskolánk ügyét is.
 5. Jövő vasárnap 17.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartja, utána litániát imádkozunk.
 6. Katolikus újságokat – Új Embert, Keresztény Életet, Martinust, minél többen olvassák.
 7. Pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz.
 8. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra. Megköszönöm, akik meghallják a hívást.
 9. Jövő héten, csütörtökön délután 17 órakor a Katolikus iskolában, mint az iskola lelkésze tartok tájékoztatót azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei szeptemberben kezdik az 1. osztályt. Szeretném Őket segíteni az iskola választásban.
 10. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58..                                                                                                                                                   Tel.: 06-95/320-918   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com                                                                                                                weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 6. vasárnap – 2019. február 17.

(Dominica VII. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis)

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában, akik tehetik, jöjjenek!
 2. Szombaton a 2019-ben házasodni készülő jegyespárok kurzusa 9 órakor folytatódik a nagytemplom sekrestye feletti hittantermében.
 3. A március 2-i farsangszombati katolikus jótékonysági bálba belépők a katolikus iskolában még kaphatók. Szeretném buzdítani a Tanácsadó Testület tagjait a támogató részvételre. Tombola felajánlást szíves szeretettel elfogadunk a plébániákon is.
 4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar rendeletére országosan a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük. Viseljük szívünkön a MI katolikus iskolánk ügyét is.
 5. Jövő vasárnap 15.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartja, és litániát imádkozunk itt a plébánia templomban.
 6. Katolikus újságokat – Új Embert, Keresztény Életet, minél többen olvassák.
 7. Pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz.
 8. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra. Megköszönöm, akik meghallják a hívást.
 9. Jövő héten, csütörtökön délután 17 órakor a Katolikus iskolában, mint az iskola lelkésze tartok tájékoztatót azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei szeptemberben kezdik az 1. osztályt. Szeretném Őket segíteni az iskola választásban.
 10. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

           „Az igazi szeretet annak örül, ha jót tesz.” Ferenc pápa

 

 

 

 

 

Hirdetés Farsangi évközi 5. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 95/320-051                                                                                            

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com     weboldal: www.ladislas.hu

 Évközi 5. vasárnap – 2018. február 11.

(Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis)

 

 1. Ma este 17.45-kor litániát imádkozunk, melyre minél többen buzgón jöjjenek!
 2. Február 11-én hétfőn a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. Az esti szentmiséken imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, áldozatkész lélekkel jöjjenek el!
 3. Csütörtökön este 18.45 órakor itt a nagytemplom sekrestye feletti hittan termében lesz a felnőtt katekézis. Az előadás címe: A püspöki szolgálat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 4. Pénteken találkozik a Szent László és a Szent Miklós Plébánia Tanácsadó Testülete közös ismerkedésre.
 5. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra. A család csoport tagjai tesznek jövő szombaton tanúságot a boldog házasságról.
 6. Jövő vasárnap 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap jó példát adva kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 18 órára. Nagy szükség van az imáikra.
 9. Megalakult plébániánkon a karitász csoport. A katolikus iskolában lehet jelentkezni a segítő tagok közé Ördögné Kovács Mónika tanárnőnél.
 10. Katolikus újságokat – Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassák. Szentelt gyertyából ajándékba vihetnek a Hívek otthonaikba.
 11. Köszönjük a templomra adott nagylelkű adományaikat.
 12. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58.                          

Tel.: 95/320-918  email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com    

weboldal: www.sarvarsari.hu

 Évközi 5. vasárnap – 2018. február 10.

(Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis)

 

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában, melyre minél többen buzgón jöjjenek!
 2. Hétfőn a Szent Mónika közösség imádkozik gyermekekért és unokákért az esti szentmisén az Oltáriszentség előtt.
 3. Február 11-én hétfőn a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. Az esti szentmisén imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, áldozatkész lélekkel jöjjenek el!
 4. Csütörtökön este 18.45 órakor a nagytemplom sekrestye feletti hittan termében lesz a felnőtt katekézis. Az előadás címe: A püspöki szolgálat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 5. Pénteken találkozik a Szent László és a Szent Miklós Plébánia Tanácsadó Testülete közös ismerkedésre.
 6. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra. A család csoport tagjai tesznek jövő szombaton tanúságot a boldog házasságról.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap jó példát adva kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére. Nagy szükség van az imáikra.
 9. Megalakult plébániánkon a karitász csoport. A katolikus iskolában lehet jelentkezni a segítő tagok közé Ördögné Kovács Mónika tanárnőnél.
 10. Katolikus újságokat – Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassák.
 11. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.
 12. Jövő szombaton este gitáros szentmise lesz.

   „A keresztény ember a szeretet, nem pedig a kötelesség rabszolgája.”

                                                Ferenc pápa

 

 

  

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 694742
mind – siem 2011