Heti hirdetések

Hirdetés évközi 30. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

    Évközi 30. vasárnap – 2020. október 25.

 1. Ma estétől: a TÉLI ÓRAÁLLÁS idején az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek. – Ma 17.15-órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, szentolvasó majd litánia lesz, valamint a Prágai kis Jézus szobra előtt imádság a családokért és kallódó gyermekekért. Az idei utolsó közös októberi rózsafüzért szombaton 17.15-órakor imádkozzuk.
 2. Az őszi szünet hetében nem lesz felnőtt katekézis.
 3. Vasárnap, NOVEMBER 1-jén, MINDENSZENTEK parancsolt főünnepén a célba érkezett, mennyországba jutott, üdvözült halottaink jó példájára emlékezünk, és közbenjárásukat kérjük. SZENTMISÉK: 7, 9, 11 és 18 órakor. Templomunkban az esti szentmise végén az összes megholtakért lucernáriumot (fényliturgiát) végzünk és a harangok is értük szólnak.
 4. Két hét múlva hétfőn, NOVEMBER 2-án, HALOTTAK NAPJA. Templomunkban reggel 7 és este 18 órakor lucernáriumos gyászmiséket éneklünk. Reggel 8 órakor mondjuk a szokásos gyászmisét a temetőkápolnában, utána sírkőmegáldás. Kérjük, hogy a temetőben a szentmise után jelezzék, akik sírt szeretnének megáldatni.

TELJES BÚCSÚ nyerhető a tisztítótűzben szenvedő halottaink javára:

 1. Templomlátogatáskor:
 2. 1. Mindenszentek főünnepén (november 1.) 2. Halottak napján (november 2.)
 3. Temetőlátogatáskor:

november 1. és 8. között

A BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELE:

                                   – gyónás, áldozás által a kegyelem állapota

                                   – ima a pápa szándékára (Miatyánk, Hiszekegy)

                                   – fohászkodás a halottakért

Katolikus keresztények mindenszenteki és halottak napi kegyelete nem merülhet ki csupán a temetőlátogatás – jobb pogányokra is jellemző – külsőséges nyüzsgésében, hanem a feltámadás és az örök élet hitével imádságos, szentmisét és búcsút felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg halottainkkal!

 1. Megyéspüspök Úr rendelkezése szerint advent 1. vasárnapjával meg kell újítani az Egyházközségi Képviselő Testületet. Kérjük a kedves Híveket, hogy november 15-ig Plébános Úrnál személyesen tegyenek személyi javaslatokat a testületi tagságra.
 2. Katolikus újságokat, 2021. évi kalendáriumot és naptárt az újságos asztalról vásárolhatnak.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari .hu

    Évközi 30. vasárnap – 2020. október 25.

 1. Hétfő estétől: a TÉLI ÓRAÁLLÁS idején az esti szentmisék 17.30 órakor kezdődnek. – Ma délután 15.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, litánia majd közös rózsafüzér lesz. Az októberi rózsafüzérek a jövő héten szombatig tartanak, és este 17 órakor kezdődnek.
 2. Az őszi szünet hetében nem lesz felnőtt katekézis.
 3. Vasárnap, NOVEMBER 1-jén, MINDENSZENTEK parancsolt főünnepén a célba érkezett, mennyországba jutott, üdvözült halottaink jó példájára emlékezünk, és közbenjárásukat kérjük. Templomunkban szombaton előeste 17.30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. a 10 órás szentmise végén az összes megholtakért lucernáriumot fényliturgiát végzünk és a harangok is értük szólnak.
 4. Két hét múlva hétfőn, NOVEMBER 2-án, HALOTTAK NAPJA. Templomunkban délelőtt 10 és este 17.30 órakor lucernáriumos gyászmiséket éneklünk. Reggel 8 órakor mondjuk a szokásos gyászmisét a temetőkápolnában, utána sírkőmegáldás. Kérjük, hogy a temetőben a szentmise után jelezzék, akik sírt szeretnének megáldatni.

TELJES BÚCSÚ nyerhető a tisztítótűzben szenvedő halottaink javára:

 1. Templomlátogatáskor:
 2. 1. Mindenszentek főünnepén (november 1.) 2. Halottak napján (november 2.)
 3. Temetőlátogatáskor:

november 1. és 8. között

A BÚCSÚNYERÉS FELTÉTELE:

                                   – gyónás, áldozás által a kegyelem állapota

                                   – ima a pápa szándékára (Miatyánk, Hiszekegy)

                                   – fohászkodás a halottakért

Katolikus keresztények mindenszenteki és halottak napi kegyelete nem merülhet ki csupán a temetőlátogatás – jobb pogányokra is jellemző – külsőséges nyüzsgésében, hanem a feltámadás és az örök élet hitével imádságos, szentmisét és búcsút felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg halottainkkal!

 1. Megyéspüspök Úr rendelkezése szerint advent 1. vasárnapjával meg kell újítani az Egyházközségi Képviselő Testületet. Kérjük a kedves Híveket, hogy november 15-ig Plébános Úrnál személyesen tegyenek személyi javaslatokat a testületi tagságra.
 2. Katolikus újságokat, 2021. évi kalendáriumot és naptárt a torony alatt vásárolhatnak.

       „Az emberi kapcsolatok alapja a hűséges szeretet.”  Ferenc pápa

Hirdetések évközi 29. vasárnap Gyűjtés a missziók javára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051                     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 29. vasárnap

Dominica XIX per annum – 29. Sonntag im Jahreskreis 2020. október 18.

Gyűjtés a missziók javára

1.Ma este 18.15 órakor a Rózsafüzér Társulat előimádkozásával szentolvasót, majd Lorettói litániát imádkozunk a sárvári családokért és a hit megerősödéséért.

2.Október 19-én hétfőn templomunk őszi szentségimádási napja a délelőtt 9.30 és 19 órai szentmisék között lesz. Ez egyben készület a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Délelőtt 9.30 órakor szentségkitételi koncelebrált ünnepi szentmise a sárvári esperes kerület papjaival. Majd 11 órakor dicsőséges rózsafüzér, 12.00-kor Úrangyala és világosság rózsafüzér, 15.00-kor fájdalmas szentolvasó, 17.00-kor zenés áhítat és imaóra, 18.30-kor örvendetes rózsafüzér, és szentség el tétel, majd 19.00-kor ünnepi szentmise. Önkéntes szentségőrzés vállalására ívet készítettünk, amire szentmise után feliratkozhatnak az adorálók a sekrestyében. Bízunk abban, hogy a Hívek buzgó imádsággal vesznek részt a szentségimádási napon. A délelőtti szentmisére akik csak tehetik nagy lelkesedéssel jöjjenek el.                      VENITE, ADOREMUS! –  JÖJJETEK, IMÁDJUK!

3.Október 22.-én csütörtökön a katolikus iskola tantestületével tanulmányi kirándulásra megyünk Pannonhalmára.

4.Október 23.-án pénteken este 19 órakor a forradalom Hőseiről és Abai Imréről emlékezünk az esti szentmisén.

5.Jövő héten is imádkozzuk a szentolvasót minden hétköznap este 18.30 órakor. Szakítsunk időt minél többször a közös imádságon való részvételre. Hálásak vagyunk azoknak, akik szinte minden este eljönnek.

6.Jövő héten, vasárnap október 25-én 18.15 órakor a rózsafüzér imádsággal kapcsolatban imádkozunk templomunk Prágai kis Jézus szobránál boldogabb családokért és kallódó gyermekekért. A templomban körmenetet is tartunk a Kis Jézus szobrával.

7.Csütörtökön az esti szentmise után szeretettel várjuk a Testvéreket felnőtt katekézisre a sekrestye feletti hittanterembe. Törekedjünk a részvételre.

8.Hálásan köszönjük a missziók javára adott nagylelkű adományaitokat. Isten fizesse meg! Imádkozzunk az evangélium terjedéséért, hogy minél több ember öröme Jézus tanításából fakadjon.

9.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a katolikus kiadókat. Figyelmetekbe ajánljuk a plébánia internetes honlapját, a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt. 2021. évi katolikus naptár és kalendárium az újságos asztalnál kapható.

10.Minden pénteken este a szentmise után csendes szentségimádásra várjuk az elmélyedni vágyókat. Legyünk lelkileg igényes katolikus emberek.

11.Péntekenként este 20 órától várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe a plébániára.

12.A családokat minden vasárnap szeretettel várjuk szentmisére, lélekben megpihenni.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 29. vasárnap

Dominica XIX per annum – 29. Sonntag im Jahreskreis 2020. október 18.

Gyűjtés a missziók javára

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát és szentolvasót imádkozunk a sárvári családokért és a hit megerősödéséért. Nagyon kérem, a Híveket legyenek buzgók! Akik még nem voltak ők is jöjjenek!

2.Október 19-én hétfőn a Szent László templom őszi szentségimádási napja a délelőtt 9.30 és 19 órai szentmisék között lesz. Ez egyben készület a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Délelőtt 9.30 órakor szentségkitételi koncelebrált ünnepi szentmise a sárvári esperes kerület papjaival. Majd 11 órakor dicsőséges rózsafüzér, 12.00-kor Úrangyala és világosság rózsafüzér, 15.00-kor fájdalmas szentolvasó, 17.00-kor zenés áhítat és imaóra, 18.30-kor örvendetes rózsafüzér, és szentség el tétel, majd 19.00-kor ünnepi szentmise. A délelőtti szentmisére várjuk a Sáriban és Kertvárosban lakó híveket is.                      VENITE, ADOREMUS! –  JÖJJETEK, IMÁDJUK!

3.Október 22.-én csütörtökön a katolikus iskola tantestületével tanulmányi kirándulásra megyünk Pannonhalmára.

4.Október 23.-án pénteken este 18.30 órakor a forradalom Hőseiről és Abai Imréről emlékezünk az esti szentmisén.

5.Jövő héten is imádkozzuk a szentolvasót minden hétköznap este 18.00 órakor. Szakítsunk időt minél többször a közös imádságon való részvételre. Hálásak vagyunk azoknak, akik szinte minden este eljönnek.

6.Szerdán az esti szentmise után szeretettel várjuk a Testvéreket felnőtt katekézisre a plébánia közösségi termébe. Törekedjünk a részvételre.

7.Hálásan köszönjük a missziók javára adott nagylelkű adományaitokat. Isten fizesse meg! Imádkozzunk az evangélium terjedéséért, hogy minél több ember öröme Jézus tanításából fakadjon.

8.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a katolikus kiadókat. Figyelmetekbe ajánljuk a plébánia internetes honlapját, a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt. 2021. évi katolikus naptár és kalendárium a torony alatt kapható.

9.Minden pénteken este a szentmise után csendes szentségimádásra várjuk az elmélyedni vágyókat a nagytemplomba. Legyünk lelkileg igényes katolikus emberek.

10.Péntekenként este 20 órától várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe a városi plébániára.

11.Hétfőn a Szent Mónika közösség imáját a rózsafüzérhez kapcsoltan imádkozzuk el.

12.A családokat minden vasárnap szeretettel várjuk szentmisére, lélekben megpihenni.     

   „Jót tenni mindenki kötelessége.” Ferenc pápa

Hirdetés évközi 28. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 28. vasárnap 2020. október 11.

1.Ma a délelőtt 9 órás diákmisén járulnak első szentáldozáshoz a Gárdonyi iskola 4. osztályosai. Imádkozzunk értük és családjaikért. Ma este 18.15-kor a Rózsafüzér Társulat tagjai előimádkozzák a szentolvasót, majd litánia következik.

2.Ezen a héten is 18.30-kor imádkozzuk az októberi rózsafüzér Az előimádkozók kövessék Szent Bernadett és a fatimai gyerekek Lucia, Jácinta, Ferenc jó példáját! Várjuk az állami iskolásokat és a plébániai csoportok tagjait előimádkozni „Máriát dicsérni hívek jöjjetek!”

3.Csütörtökön este 19.30 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a sekrestye feletti hittanteremben. Vegyünk részt minél többen, törekedve arra, hogy hitünk alapigazságait és az egyházat minél jobban megismerjük.

4.Csütörtökön 17 órakor folytatódik a Nádasdy iskolába járó elsőáldozásra készülő 4. osztályosok templomi gyakorlása. Pénteken este 17.30 órakor végzik el első szentgyónásukat. Kérjük a szülőket, nagyszülőket és rokonokat, hogy szentgyónással és szentáldozással kísérjék gyermekeiket a jövő vasárnap délelőtt 9 órás diákmisén az első szentáldozáshoz.

5.Előre jelezzük, hogy templomunk őszi szentségimádási napja október 19-én hétfőn a 8.00 és 19 órai szentmisék között lesz. Ez egyben készület a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztius Kongresszus Reggel 8.00 órakor szentségkitételi ünnepi szentmise, 10 órakor dicsőséges rózsafüzér, 12.00-kor Úrangyala és világosság rózsafüzér, 15.00-kor fájdalmas szentolvasó, 17.00-kor zenés áhitat és imaóra, 18.30-kor örvendetes rózsafüzér, és szentség el tétel, majd 19.00-kor ünnepi szentmise. Önkéntes szentségőrzés vállalására ívet készítettünk, amire szentmise után feliratkozhatnak az adorálók a sekrestyében.                         VENITE, ADOREMUS! –  JÖJJETEK, Imádjuk!

6.Jövő vasárnap missziós vasárnap. A püspöki kar rendelkezése szerint a perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük és küldjük. Legyünk nagylelkűek.

7.Katolikus újságok, kalendáriumok és 2021 évi naptárak az újságos asztalról beszerezhetők.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 28. vasárnap 2020. október 11.

 1. Ma délután 15.30 órakor Litániát és rózsafüzért imádkozunk családjainkért. Nagyon kérem, hogy buzgón jöjjünk el, kiváltképp azok, akik hétköznapokon nem tudnak eljönni. Bízunk szeretetükben.
 2. Ezen a héten is 18 órakor imádkozzuk az októberi rózsafüzér Az előimádkozók kövessék Szent Bernadett és a fatimai gyerekek Lucia, Jácinta, Ferenc jó példáját! Várjuk az állami iskolásokat és a plébániai csoportok tagjait előimádkozni „Máriát dicsérni hívek jöjjetek!”
 3. Szerdán este 19.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Vegyünk részt minél többen, törekedve arra, hogy hitünk alapigazságait és az egyházat minél jobban megismerjük.
 4. Előre jelezzük, hogy a nagytemplom őszi szentségimádási napja október 19-én hétfőn a 8.00 és 19 órai szentmisék között lesz. Ez egyben készület a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztius Kongresszus Reggel 8.00 órakor szentségkitételi ünnepi szentmise, 10 órakor dicsőséges rózsafüzér, 12.00-kor Úrangyala és világosság rózsafüzér, 15.00-kor fájdalmas szentolvasó, 17.00-kor zenés áhitat és imaóra, 18.30-kor örvendetes rózsafüzér, és szentség el tétel, majd 19.00-kor ünnepi szentmise. VENITE, ADOREMUS! –  JÖJJETEK, Imádjuk!
 5. Jövő vasárnap missziós vasárnap. A püspöki kar rendelkezése szerint a perselyadományokat a missziók javára gyűjtjük és küldjük. Legyünk nagylelkűek.
 6. Katolikus újságok, kalendáriumok és 2021 évi naptárak a torony alatt beszerezhetők.

          “Ne gyalázkodjunk, ne pletykáljunk,

           hanem mindenkinek jót akarjunk.” Ferenc pápa 

Hirdetés évközi 27. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal:www.ladislas.hu

Évközi 27. vasárnap – 2020. október 4.

Dominica XXVII. per annum – 27. Sonntag im Jahreskreis

„Péter fillér” gyűjtés

1.Ma van a kertvárosi kápolna búcsúja és az egész napos szentségimádás napja. Délelőtt 9 óra és délután 15.30 óra között minél többen térjünk be Jézus imádására, egyéni és közösségi imára. Venite, Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!

2.Október hónapban minden este 18.30 órakor rózsafüzért imádkozunk, gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával. Buzdítunk mindenkit, gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy akik tehetik, jöjjenek ezekre a közös alkalmakra a Szűzanya közbenjárását kérni! A hívó szó találjon meghallgatásra! Becsüljük és értékeljük a közös imádság lehetőségét! Szombatonként 18.30 órakor a rózsafüzérhez kapcsoltan, Fatimai körmenetet tartunk itt a templomban.

3.A hétköznapi szentmisékre szeretettel kérjük, hogy többen jöjjünk el vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. A hétköznapi szentmisén való részvétel gyógyít és erősít.

4.Erre az esztendőre is még mindig lehet szentmise szándékot íratni, akár megholtakért, akár élőkért, kéréssel, vagy hálaadással. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatunk.

5.Csütörtökön 16 órakor a Gárdonyi iskolásoknak, 17 órakor a Nádasdy iskolába járóknak folytatódik az előáldozási gyakorlás. A Gárdonyiba járók jövő vasárnap a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisén járulnak első szentáldozáshoz. Első gyónásuk pénteken este 19 órakor lesz. A szülőket és rokonokat is kérjük, hogy szentgyónásukat ekkor végezzék el, hogy szentáldozással tudják gyermekeiket kísérni ezen az ünnepen.

6.Szerdán Rózsafüzér Királynőjének, csütörtökön Magyarok Nagyasszonyának, vasárnap Szent XXIII. János pápának az ünnepei lesznek.

7.Csütörtökön 19.30 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a sekrestye feletti hittanteremben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Becsüljük meg az ilyen összejövetelek lehetőségét!

8.Pénteken esténként 20 órától ifjúsági közösségbe hívjuk a fiatalokat a plébániára. Jó lenne, ha hasonló gondolkodású és értékrendű fiatalok a városban ilyen közösséget is alkotnának, akik majd a város jövőjének alakításában is részt vennének igaz világi keresztény emberként, akik számára a kereszténység nem csak hagyomány, hanem élet.

9.Katolikus újságok, 2021 évi kalendáriumok és naptárak az újságos asztalról vásárolhatók. Naptár, kalendárium minden családban legyen.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal:www.sarvarsari.hu

Évközi 27. vasárnap – 2020. október 4.

Dominica XXVII. per annum – 27. Sonntag im Jahreskreis

„Péter fillér” gyűjtés

1.Ma van a kertvárosi kápolna búcsúja és az egész napos szentségimádás napja. Délelőtt 9 óra és délután 15.30 óra között minél többen térjünk be Jézus imádására, egyéni és közösségi imára. Venite, Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!

2.Október hónapban minden este 18.00 órakor rózsafüzért imádkozunk, gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával. Buzdítunk mindenkit, gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy akik tehetik, jöjjenek ezekre a közös alkalmakra a Szűzanya közbenjárását kérni! A hívó szó találjon meghallgatásra! Becsüljük és értékeljük a közös imádság lehetőségét! Vasárnap a litánia után imádkozzuk a rózsafüzért itt a Sári templomban. Ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük, hogy el tudjunk jönni.

3.A hétköznapi szentmisékre szeretettel kérjük, hogy többen jöjjünk el este 18.30 órára. A hétköznapi szentmisén való részvétel gyógyít és erősít.

4.Ma járulnak első szentáldozáshoz a Sári templomhoz tartozó gyermekek délelőtt a 10 órás nagymisén. Imádkozzunk értük és családjaikért.

5.Hétfőn a rózsafüzérrel együtt imádkozzuk el a Szent Mónika közösség imáját gyermekekért és unokákért.

6.Szerdán Rózsafüzér Királynőjének, csütörtökön Magyarok Nagyasszonyának, vasárnap Szent XXIII. János pápának az ünnepei lesznek.

7.Szerdán 19.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Becsüljük meg az ilyen összejövetelek lehetőségét!

8.Pénteken esténként 20 órától ifjúsági közösségbe hívjuk a fiatalokat a plébániára. Jó lenne, ha hasonló gondolkodású és értékrendű fiatalok a városban ilyen közösséget is alkotnának, akik majd a város jövőjének alakításában is részt vennének igaz világi keresztény emberként, akik számára a kereszténység nem csak hagyomány, hanem élet.

9.Katolikus újságok, 2021 évi kalendáriumok és naptárak a torony alatt vásárolhatók. Naptár, kalendárium minden családban legyen.

     „A keresztény ember legyen közel Istenhez!” Ferenc pápa

 

Hirdetés évközi 26. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051  email  cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                  Évközi 26. vasárnap

Dominica XXVI. per annum – 26. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 27.

 1. Ma este 18.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje és litánia lesz.
 2. Hétfőn Szent Vencel, kedden Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok, szerdán Szent Jeromos, pénteken a Szent Őrzőangyalok ünnepei lesznek.
 3. Csütörtökön a kertvárosiak védőszentjének Lisieuxi Kis Szent Teréznek az ünnepén, innen a nagytemplomból gyalogosan zarándokolunk el a kertvárosi kápolnába, ahol litániát imádkozunk és kérjük Kis Szent Teréz közbenjárását plébániánkra. 17 órakor indulunk a nagytemplomból.
 4. Jövő vasárnap a Kertvárosi kápolna búcsúja és egész napos szentségimádás lesz.
 5. Csütörtöktől október hónapban minden nap este 18.30 órakor gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk. Vasárnaponként az esti szentmise előtt a Rózsafüzér Társulat imádkozza a szentolvasót. Szombaton esténként a Fatimai Szűzanya szobrával körmenetet tartunk templomunkban. Október a Szűzanya hónapja, ezért kérjük, hogy buzgón és áldozatos lélekkel jöjjetek minél többen estéről estére a templomba Mária közbenjárásával imádkozni.
 6. Jövő vasárnap a hittanos gyermekek befogadó katekumenátusát tartjuk, és a szentolvasó hónapjában minden hittanos gyermeket meglepünk egy kis jelképes ajándékkal. Kérjük a jó szülőket, gyermekeikkel együtt jöjjenek a templomba a családnak megfelelő időpontban kezdődő szentmisére. Minden Szülőt és Nagyszülőt arra kérünk, hogy jó példájukkal gondoskodjanak gyermekeik vallásos neveléséről! Nagyon örülünk annak, hogy fiatal szülőket is látunk gyermekeikkel együtt a templomban. Az együtt imádkozó család látványa szívet melengető. Hálásak vagyunk érte.
 7. A felnőtt katekézis jövő héten, csütörtökön az esti szentmise után 19.30 órakor folytatódik a sekrestye feletti hittanteremben. Érdeklődéssel jöjjünk minél többen.
 8. Jövő vasárnap a Püspöki Kar kérésére az egész országban a júniusban elmaradt „Péter fillérek” gyűjtése lesz a Szentatya karitatív tevékenységének megsegítésére. Legyünk nagylelkűek.
 9. Nagyon örülünk annak, hogy vannak, akik meghallják a hívó szót és hétköznaponként is eljönnek szentmisére. Buzdítunk, hogy mások is hallják meg a hívó szót.
 10. Pénteken esténként a szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a Híveket.
 11. Katolikus újságok, 2021 évi kalendáriumok és naptárak az újságos asztalról beszerezhetők.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                              email  cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                  Évközi 26. vasárnap

Dominica XXVI. per annum – 26. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 27.

 1. Ma délután 15.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje és litánia lesz itt a Sári templomban.
 2. Hétfőn Szent Vencel, kedden Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok, szerdán Szent Jeromos, pénteken a Szent Őrzőangyalok ünnepei lesznek.
 3. Csütörtökön a kertvárosiak védőszentjének Lisieuxi Kis Szent Teréznek az ünnepén, innen a Sári templomból gyalogosan zarándokolunk el a kertvárosi kápolnába, ahol litániát imádkozunk és kérjük Kis Szent Teréz közbenjárását plébániánkra. 17.15 órakor indulunk innen a templomból.
 4. Jövő vasárnap a Kertvárosi kápolna búcsúja és egész napos szentségimádás lesz. A szentségkitételi ünnepi búcsúi szentmisét délelőtt 9 órakor imádkozzuk.
 5. Csütörtöktől október hónapban minden nap este 18.00 órakor gyermekek és a plébániai csoportok előimádkozásával ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk. Vasárnaponként a litánia előtt 15 órától a Rózsafüzér Társulat imádkozza a szentolvasót itt a Sári templomban. Október a Szűzanya hónapja, ezért kérjük, hogy buzgón és áldozatos lélekkel jöjjetek minél többen estéről estére a templomba Mária közbenjárásával imádkozni.
 6. Jövő vasárnap a hittanos gyermekek befogadó katekumenátusát tartjuk, és a szentolvasó hónapjában minden hittanos gyermeket meglepünk egy kis jelképes ajándékkal. Kérjük a jó szülőket, gyermekeikkel együtt jöjjenek a templomba a családnak megfelelő időpontban kezdődő szentmisére. Minden Szülőt és Nagyszülőt arra kérünk, hogy jó példájukkal gondoskodjanak gyermekeik vallásos neveléséről! Nagyon örülünk annak, hogy fiatal szülőket is látunk gyermekeikkel együtt a templomban. Az együtt imádkozó család látványa szívet melengető. Hálásak vagyunk érte.
 7. A felnőtt katekézis jövő héten, szerdán az esti szentmise után 19.15 órakor folytatódik a plébánia közösségi termében. Érdeklődéssel jöjjünk minél többen.
 8. Jövő vasárnap a Püspöki Kar kérésére az egész országban a júniusban elmaradt „Péter fillérek” gyűjtése lesz a Szentatya karitatív tevékenységének megsegítésére. Legyünk nagylelkűek.
 9. Nagyon örülünk annak, hogy vannak, akik meghallják a hívó szót és hétköznaponként is eljönnek szentmisére. Buzdítunk, hogy mások is hallják meg a hívó szót.
 10. Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén lesz a 4. osztályosok első szentáldozása. Imádkozzunk értük és családjaikért.
 11. Katolikus újságok, 2021 évi kalendáriumok és naptárak a torony beszerezhetők. Minden családban legyen kalendárium és katolikus naptár.

                 “A remény olyan szív erénye, amely nem zárkózik be,

                             hanem, a jövő felé tekint.” Ferenc pápa

Hirdetések évközi 25. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051  email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 25. vasárnap

Dominica XXV. per annum – 25. Sonntag im Jahreskreis 2020.szeptember  20.

1.Ma este 18.45 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért.

2.Hétfőn Szent Máté apostol, szerdán Pietrelcinai Szent Pió atya emléknapja lesz. Ezen a napon az esti szentmisére hívjuk a fiatal házasokat, imádkozni Szent Pió atya közbenjárásával. Szeptember 24.-én csütörtökön, a szentmiséken Szent Gellért püspök közbenjárásával imádkozunk a katolikus iskolánkért és a városban a gyermekeket nevelő pedagógusokért, nevelőkért és katolikus családokért.

3.Mint minden hónap 25-én, így pénteken is, az esti szentmisében templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért és kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk, és a Kis Jézus szobrával mindig körmenetet tartunk a templomban. Tartsuk fontosnak a részvételt.

4.Csütörtökön este 19.30 órakor folytatódik a felnőtt katekézisek sorozata a sekrestye feletti hittan teremben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

5.Szombaton Szent Kozma és Damján ünnepe lesz. Szeptember 27-én, vasárnap emlékezünk meg a katolikus iskola kápolnájának védőszentjeiről, Páli Szent Vincéről és Marillac Szent Lujzáról. Ápoljuk a vincés család lelkületét és tisztelgünk az irgalmas nővérek és a régi katolikus tanítók előtt!

6.Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén járulnak első szentáldozáshoz a katolikus iskola 4 osztályosai. Imádkozzunk értük és családjaikért.

7.Pénteken este csendes szentségimádást tartunk az esti szentmise után.

8.Ugyancsak pénteken esténkét 20 órától szeretettel várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe a plébániára. Jó lenne, ha hasonló gondolkodású fiatalok erős közösséget alkotnának városunkban.

9.Katolikus családok minden vasárnap hitükről örömmel tanúságot téve együtt jöjjenek a szentmisékre. Hétköznaponként is, akik tehetik, jöjjenek!

10.Katolikus újságok, jövő évi kalendáriumok és katolikus naptárak az újságos asztalról beszerezhetők. Naptár, kalendárium minden családban legyen.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 25. vasárnap

Dominica XXV. per annum – 25. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 20.

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók! Kérjük, hogy a hívó szó ne süket fülekre találjon.

2.Hétfőn Szent Máté apostol, szerdán Pietrelcinai Szent Pió atya emléknapja lesz. Ezen a napon az esti szentmisére hívjuk a fiatal házasokat, imádkozni Szent Pió atya közbenjárásával. Szeptember 24.-én csütörtökön, a szentmisén Szent Gellért püspök közbenjárásával imádkozunk a katolikus iskolánkért és a városban a gyermekeket nevelő pedagógusokért, nevelőkért és katolikus családokért.

3.Szerdán este 19.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézisek sorozata a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

4.Csütörtökön közös rózsafüzérre hívunk, imádkozni új papi hivatásokért este 18 órára. Tartsuk fontosnak a részvételt.

5.Szombaton Szent Kozma és Damján ünnepe lesz. Szeptember 27-én, vasárnap emlékezünk meg a katolikus iskola kápolnájának védőszentjeiről, Páli Szent Vincéről és Marillac Szent Lujzáról. Ápoljuk a vincés család lelkületét és tisztelgünk az irgalmas nővérek és a régi katolikus tanítók előtt!

6.Hétköznapi szentmiséken való részvételre buzdítjuk a híveket. Annyi mindenért imádkozhatunk, ezért ne a kifogásokat, hanem a lehetőségeket keressük.

7.Pénteken este csendes szentségimádást tartunk az esti szentmise után a nagytemplomban.

8.Ugyancsak pénteken esténkét 20 órától szeretettel várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe a városi plébániára. Jó lenne, ha hasonló gondolkodású fiatalok erős közösséget alkotnának városunkban.

9.Katolikus családok minden vasárnap hitükről örömmel tanúságot téve együtt jöjjenek a szentmisékre. Hétköznaponként is, akik tehetik, jöjjenek!

10.Katolikus újságok, jövő évi kalendáriumok és katolikus naptárak a torony alatt beszerezhetők. Naptár, kalendárium minden családban legyen.

       „Az igazi szeretet mindent megváltoztat.” Ferenc pápa

Hirdetés évközi 24. vasárnap Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények javára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051                     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

         Dominica XXIV per annum – 24. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 13.

 1. Ma este 18.45 órakor litániát imádkozunk a családokért.
 2. Jövő vasárnap délelőtt 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise a Szent Kereszt és a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére.
 3. Hétfőn Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az este 19 órakor kezdődő szentmisén adunk hálát a Sárváron megtelepedő annunciáta női szerzetesrend alapításának 100. évfordulóján. A szentmisét Dr. Székely János püspök atya mutatja be. Ekkor lesz a nővérek hivatalos fogadása és bemutatkozása. Szeretettel kérjük a kedves híveket, hogy buzgón jöjjenek el a közös hálaadásra.
 4. Néhány diák még nem végezte el tanévkezdő szentgyónását, ők sürgősen pótolják mulasztásukat! Katolikus tanuló évente legalább négyszer gyónjon: tanév elején, karácsonyra, húsvétra, tanév végére, és rendszeresen járuljon méltó szentáldozáshoz.
 5. Kedden a Fájdalmas Szűzanya, szerdán Szent Kornél és Ciprián, csütörtökön Bellarmin Szent Róbert, szombaton Szent Januáriusz vértanú ünnepei lesznek.
 6. Templomunkban hétköznaponként reggel 8 órakor és este 19 órakor vannak szentmisék. Buzdítjuk a Híveket a részvételre. Nagy szükség van imáikra.
 7. Csütörtökönként az esti szentmise előtt fél órával közös rózsafüzért imádkozunk.
 8. Péntekenként az esti szentmise után 20 perces csendes szentségimádásra és esti imára várjuk az elmélyedni és lélekben megpihenni vágyókat.
 9. Az iskolás fiúkat szeretettel várjuk a ministránsok közösségébe. Jelentkezni a sekrestyében lehet a szentmisék előtt.
 10. A 4. osztályos elsőáldozók felkészítése csütörtökön folytatódik. A Gárdonyisoknak 16 órakor, a Nádasdyba járóknak 17 órakor. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt. Ez mindenképpen feltétele az elsőáldozásnak.
 11. Csütörtökönként elkezdődik a felnőtt katekézis a sekrestye feletti hittanteremben az esti szentmise után 19.30 órakor. Ebben az évben minden csütörtökön lesz.
 12. Péntekenként este 20 órától ifjúsági közösségbe várjuk a fiatalokat a plébániára.
 13. Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és fali naptárak. A katolikus újságokkal együtt az újságos asztalnál beszerezhetők. Minden családban legyen katolikus kalendárium és katolikus naptár.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                                                email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

         Dominica XXIV per annum – 24. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 13.

 1. Ma 15.30 órakor litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Nagyon kérjük, hogy a hívó szó ne süket fülekre találjon.
 2. Hétfőn Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén az este 19 órakor kezdődő szentmisén adunk hálát a Sárváron megtelepedő annunciáta női szerzetesrend alapításának 100. évfordulóján. A szentmisét a nagytemplomban Dr. Székely János püspök atya mutatja be. Ekkor lesz a nővérek hivatalos fogadása és bemutatkozása. Szeretettel kérjük a kedves híveket, hogy buzgón jöjjenek el a közös hálaadásra.
 3. Néhány diák még nem végezte el tanévkezdő szentgyónását, ők sürgősen pótolják mulasztásukat! Katolikus tanuló évente legalább négyszer gyónjon: tanév elején, karácsonyra, húsvétra, tanév végére, és rendszeresen járuljon méltó szentáldozáshoz.
 4. Kedden a Fájdalmas Szűzanya, szerdán Szent Kornél és Ciprián, csütörtökön Bellarmin Szent Róbert, szombaton Szent Januáriusz vértanú ünnepei lesznek.
 5. Templomunkban hétköznaponként este 18.30 órakor van szentmise. Buzdítjuk a Híveket a részvételre. Nagy szükség van imáikra.
 6. Csütörtökönként az esti szentmise előtt fél órával közös rózsafüzért imádkozunk.
 7. Péntekenként az esti szentmise után 20 perces csendes szentségimádásra és esti imára várjuk az elmélyedni és lélekben megpihenni vágyókat a nagytemplomba.
 8. Az iskolás fiúkat szeretettel várjuk a ministránsok közösségébe. Jelentkezni a sekrestyében lehet a szentmisék előtt.
 9. A 4. osztályos elsőáldozók felkészítése pénteken folytatódik délután 17 órakor. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt. Ez mindenképpen feltétele az elsőáldozásnak.
 10. Szerdánként elkezdődik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében az esti szentmise után 19.15 órakor. Ebben az évben minden szerdán lesz. Kérjük, hogy minél többen jöjjenek, törekedve arra, hogy az egyházat és hitünket mind jobban megismerjük.
 11. Péntekenként este 20 órától ifjúsági közösségbe várjuk a fiatalokat a plébániára.
 12. Megérkeztek a jövő évi kalendáriumok és fali naptárak. A katolikus újságokkal együtt a torony alatt beszerezhetők. Minden családban legyen katolikus kalendárium és katolikus naptár.

          „A keresztény élet lényege az irgalmasság.” Ferenc pápa

Hirdetések évközi 23. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051                      email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                            Évközi 23. vasárnap

Dominica XXIII per annum – 23. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 6.

 1. Ma este 18.45 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a családokért.
 2. Ma a délelőtt 9 órás diákmisén az állami iskolákba járó diákok számára lesz Szentlélek hívó Veni Sancte. Néhány diák még nem végezte el tanévkezdő szentgyónását, ők sürgősen pótolják mulasztásukat! Katolikus tanuló évente legalább négyszer gyónjon, és rendszeresen áldozzon: tanév elején, karácsonyra, húsvétra és tanév végén.
 3. Jövő héten, hétfőn a kassai vértanúk: István, Márk és Menyhért ünnepe lesz.
 4. Szeptember 8-án kedden Kisboldogasszonyt ünnepeljük a reggel 8 órakor és az este 19 órakor kezdődő szentmiséken. Szeretettel kérjük a kedves Hívek buzgó részvételét.
 5. Szerdán az elsőáldozásra készülő 4. osztályosok szüleit szertettel várjuk rövid megbeszélésre 17 órára ide a nagytemplomba. Kérjük a pontos megjelenést.
 6. A katolikus iskolába járó elsőáldozók iskolai keretek között, az állami iskolába járók csütörtökönként 17 órakor itt a templomban készülnek az őszi elsőáldozásukra. Nagyon kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
 7. Két hét múlva vasárnap délelőtt 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise a Szent Kereszt és a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére.
 8. Csütörtökönként az esti szentmise előtt közös rózsafüzért imádkozunk. Akik tehetik, buzgón jöjjenek el.
 9. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a lélekben feltöltődni és megpihenni vágyókat. Az egyház hivatalos esti imáját a kompletóriumot is elimádkozzuk. Venite, Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 10. Akik tehetik hétköznaponként is járjanak el szentmisére. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget arra, hogy eljöjjünk.
 11. Az iskolás fiúkat szeretettel hívjuk a ministránsok közösségébe.
 12. Ifjúsági közösséget indítunk péntekenként 20 órától a plébánia tanácstermében. Szeretettel várjuk a fiatalokat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-051                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                            Évközi 23. vasárnap

Dominica XXIII per annum – 23. Sonntag im Jahreskreis 2020. szeptember 6.

 1. Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnába. A hívás ne süket fülekre találjon, halljuk meg a hívó szót.
 2. Ma a délelőtt 10 órás nagymisén az állami iskolákba járó diákok számára lesz Szentlélek hívó Veni Sancte. Néhány diák még nem végezte el tanévkezdő szentgyónását, ők sürgősen pótolják mulasztásukat! Katolikus tanuló évente legalább négyszer gyónjon, és rendszeresen áldozzon: tanév elején, karácsonyra, húsvétra és tanév végén.
 3. Jövő héten, hétfőn a kassai vértanúk: István, Márk és Menyhért ünnepe lesz.
 4. Szeptember 8-án kedden Kisboldogasszonyt ünnepeljük a délelőtt 10 órakor és az este 18.30 órakor kezdődő szentmiséken. Szeretettel kérjük a kedves Hívek buzgó részvételét, Máriát köszönteni.
 5. Pénteken az elsőáldozásra készülő 4. osztályosok szüleit szertettel várjuk rövid megbeszélésre 16 órára ide a Sári templomba. Kérjük a pontos megjelenést.
 6. A katolikus iskolába járó elsőáldozók iskolai keretek között, a Sári templomhoz tartozó állami iskolába járók péntekenként 17 órakor itt a Sári templomban készülnek az október 4-i elsőáldozásukra. Nagyon kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
 7. Csütörtökönként az esti szentmise előtt közös rózsafüzért imádkozunk. Akik tehetik, buzgón jöjjenek el. Különösen a Rózsafüzér Társulat tagjai.
 8. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a lélekben feltöltődni és megpihenni vágyókat a nagytemplomba. Az egyház hivatalos esti imáját a kompletóriumot is elimádkozzuk. Venite, Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 9. Akik tehetik hétköznaponként is járjanak el szentmisére. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget arra, hogy eljöjjünk.
 10. Az iskolás fiúkat szeretettel hívjuk a ministránsok közösségébe.
 11. Ifjúsági közösséget indítunk péntekenként 20 órától a városi plébánia tanácstermében. Szeretettel várjuk a fiatalokat.

 „Mária, Ég Királynője, segíts nekünk átalakítani a világot Isten terve szerint!” Ferenc pápa

Hirdetés évközi 22. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051                     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                                Évközi 22. vasárnap

Dominica XXII per annum – 22. Sonntag im Jahreskreis 2020. augusztus 30.

1.Ma a délelőtt 9 órás diákmisén és az este 19 órakor kezdődő szentmisén tartjuk a Katolikus iskola ünnepélyes tanévnyitóját, kérve a Szentlélek segítségét az új tanévre. Imádkozzunk a diákokért, családjaikért és tanáraikért.

2.Csütörtökön Nagy Szent Gergely pápa, szombaton Kalkuttai Szent Teréz anya ünnepei lesznek. Szombaton az esti szentmisére hívjuk az egészségügyben dolgozó orvosokat és ápolókat,hogy Teréz anyához fohászkodva megerősödhessenek hivatásukban.

3.Azok a hittanos gyermekek, akik még nem végezték el tanév eleji szentgyónásukat, hétfőtől péntekig este 19 órától a szentmisék alatt gyónjanak meg, hogy tiszta lélekkel kezdjék a tanévet. Szülőket is szeretettel elvárjuk.

4.Kedden megkezdődik a hitoktatás a sárvári iskolákban. Kérjük, hogy minden megkeresztelt gyermeket járassanak hittanra, ahogy azt a kereszteléskor megígérték!

5.Szeretettel buzdítjuk a kedves Szülőket, hogy gyermekeik vallásos nevelését tartsák nagyon, fontosnak ezért személyes jó példaadásuk soha ne maradjon el! Szent II. János Pál pápa mondta: „Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!”

6.Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén tartjuk az állami iskolások számára az ünnepélyes tanévnyitó Veni Sanctét. Szeretettel várjuk őket erre a szentmisére.

7.A hétköznapi szentmisékre és a csütörtöki rózsafüzérre egy kicsit buzgóbban és többen jöjjetek! Értékeljétek a lehetőséget, hogy reggel 8 órakor és este 19 órakor is van szentmise templomunkban.

8.Péntekenként az esti szentmise után 20 perces csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház befejező imáját a kompletóriumot. Várjuk a lélekben megújulni és megpihenni vágyókat.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk!

10.A cserkészetbe szeretettel várjuk az általános iskolás gyermekek jelentkezését. Jelentkezni Grodvalt Ottó tanár Úrnál lehet.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                                                email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                                Évközi 22. vasárnap

Dominica XXII per annum – 22. Sonntag im Jahreskreis 2020. augusztus 30.

1.Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk, és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban. Nagy szeretettel kérjük, hogy buzgón jöjjetek el!

Nagy szomorúság, amikor a lelkipásztorok buzdító szavát nem halljuk meg.

2.Csütörtökön Nagy Szent Gergely pápa, szombaton Kalkuttai Szent Teréz anya ünnepei lesznek.

3.Azok a hittanos gyermekek, akik még nem végezték el tanév eleji szentgyónásukat, hétfőtől péntekig este 18.30 órától a szentmisék alatt gyónjanak meg, hogy tiszta lélekkel kezdjék a tanévet. Szülőket is szeretettel elvárjuk.

4.Kedden megkezdődik a hitoktatás a sárvári iskolákban. Kérjük, hogy minden megkeresztelt gyermeket járassanak hittanra, ahogy azt a kereszteléskor megígérték!

5.Szeretettel buzdítjuk a kedves Szülőket, hogy gyermekeik vallásos nevelését tartsák nagyon, fontosnak ezért személyes jó példaadásuk soha ne maradjon el! Szent II. János Pál pápa mondta: „Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!”

6.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén tartjuk az állami iskolások számára az ünnepélyes tanévnyitó Veni Sanctét. Szeretettel várjuk őket erre a szentmisére.

7.A hétköznapi szentmisékre és a csütörtöki rózsafüzérre egy kicsit buzgóbban és többen jöjjetek! Értékeljétek a lehetőséget, hogy minden nap van szentmise templomunkban. Ez a legtöbb helyen nem így van. Köszönjük azoknak a jóságát, akiknél a hívás nem süket fülekre talál.

8.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk!

9.A cserkészetbe szeretettel várjuk az általános iskolás gyermekek jelentkezését. Jelentkezni Grodvalt Ottó tanár Úrnál lehet.

„Tegyünk tanúságot Krisztusról evangéliumi őszinteséggel.” Ferenc pápa

Hirdetés évközi 21. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 95/320-051                       email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                     Évközi 21. vasárnap

      Dominica XXI per annum – 21. Sonntag im Jahreskrei 2020. augusztus 23.

 1. Ma este 18.45 órakor Loretói litániát imádkozunk a családokért.
 2. A héten, pénteken délelőtt 9 és 10.30 óra között lesz a hittanos diákok tanév eleji szentgyónása. Szeretettel kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
 3. Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén és az este 19 órás szentmisén lesz a Katolikus iskolások tanévnyitó Veni Sanctéja és közös szentáldozása. Az alsósoknak délelőtt, a felsősöknek este. Kérjük a Szentlélek segítségét az új tanévre a diákokért, családjaikért és az őket oktató és nevelő tanárokért, tanítókért.
 4. Az állami iskolákba járó diákok számára két hét múlva Szeptember 6-án, a délelőtt 9 órás diákmisén lesz a tanévnyitó Veni Sancte és a közös szentáldozás.
 5. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy hétköznaponként is szívesen jöjjenek minél többen szentmisére, vagy reggel 8 órakor, vagy este 19 órakor. Köszönjük, ha meghallják a hívó szót. Nagy szükség lenne áldozatos imáikra.
 6. A családokban a jó szülők adjanak jó példát a gyermekeknek a szép és örömteli keresztény életre. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 7. Jövő héten, hétfőn Szent Bertalan apostol, kedden Kalazanczi Szent József, csütörtökön Szent Mónika, pénteken Szent Ágoston püspök, szombaton Keresztelő Szent János vértanúságának az ünnepei lesznek.
 8. Csütörtök esténként 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi hivatásokért.
 9. Minden pénteken este a szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a lélekben megpihenni vágyókat. Venite Adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 10. Kérjük a kedves híveket, hogy akik még ebben az évben nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, tegyék meg a plébánia hivatalban.
 11. Katolikus újságokat minél többen olvassanak! Az újságos asztalról elvihetők.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                     Évközi 21. vasárnap

 Dominica XXI per annum – 21. Sonntag im Jahreskreis 2020. augusztus 23.

 1. Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Nagyon szépen kérjük, hogy buzgón jöjjenek.
 2. Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekekért és unokákért.
 3. A héten, pénteken délután 17 és 18.30 óra között lesz a Sári templomhoz tartozó hittanos diákok tanév eleji szentgyónása. Szeretettel kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést. A szülőket is szeretettel várjuk.
 4. Az állami iskolákba járó diákok számára két hét múlva Szeptember 6-án, a délelőtt 10 órás nagymisén lesz a tanévnyitó Veni Sancte és a közös szentáldozás itt a Sári templomban.
 5. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy hétköznaponként is szívesen jöjjenek minél többen szentmisére, este 18.30 órakor. Köszönjük, ha meghallják a hívó szót. Nagy szükség lenne áldozatos imáikra.
 6. A családokban a jó szülők adjanak jó példát a gyermekeknek a szép és örömteli keresztény életre. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 7. Jövő héten, hétfőn Szent Bertalan apostol, kedden Kalazanczi Szent József, csütörtökön Szent Mónika, pénteken Szent Ágoston püspök, szombaton Keresztelő Szent János vértanúságának az ünnepei lesznek.
 8. Csütörtök esténként 18.00 órától közös rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi hivatásokért.
 9. Kérjük a kedves híveket, hogy akik még ebben az évben nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, tegyék meg a plébánia hivatalban.
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassanak!

Sok turista van az Egyházban, akik elhitetik magukkal, hogy keresztények!”Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 887941
mind – siem 2011