Heti hirdetések

Hirdetés Évközi 24. vasárnap

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 24.vasárnap 2017.szeptember 17.

1.Jövő vasárnapon Szentírás vasárnapja lesz.  Az Anyaszentegyház Isten írott szavára irányítja figyelmünket. Legyünk rendszeres bibliaolvasó katolikusok, akiknek az életében ez meg is látszik!

2.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért és a hit megerősödéséért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!

3.Hétfőn az esti szentmise után 19.30 órakor a Nádasdy vár dísztermében Dr. Székely János püspök atya tart előadást, melynek címe: Mit ad a hit az életünkhöz címmel. Kérlek benneteket,hogy sokan jöjjetek el, biztosak lehettek benne, hogy nem fogtok csalódni.

4.Kedden Szent Januáriusz vértanú, szerdán a Kóreai vértanúk, csütörtökön Szent Máté evangélista, szombaton Szent Pió atya,vasárnap Szent Gellért püspök ünnepei lesznek.

5.Előre jelzem, hogy október 2-tól minden nap este 18 órakor gyermekek előimádkozásával ünnepélyesen végezzük a rózsafüzért. Vasárnaponként október hónapban a litániához kapcsoltan imádkozzuk a Szentolvasót, a Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

6.Két hét múlva vasárnap, október 1-én a kertvárosi kápolna búcsújának és az egész napos szentségimádásnak az ünnepe lesz.

7.Hálás vagyok azoknak a Híveknek, akik hétköznaponként is áldozatkész lélekkel eljönnek a szentmisékre! Akik tehetik, csatlakozzanak!

8.A vasárnapot szentmisével mindig szenteljük meg! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

9.Katolikus újságokat, jövő évi kalendáriumot és naptárt, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

10.Szentföldre induló zarándoklatunkra szeretettel várom a jelentkezőket.

      „A szeretet segít megérteni az igazságot.”    Ferenc pápa                 

Hirdetés Évközi 23. vasárnap

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései évközi 23.vasárnap 2017.szeptember 10.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániára hívom buzgó Híveimet a kertvárosi kápolnába. A hit ajándékáért imádkozunk.

2.Hétfőn az esti szentmise végén a Szent Mónika közösség tagjai a kitett Oltáriszentség előtt imádkoznak a gyermekekért és unokákért.

3.Kedden Mária Szent Neve ünnepe lesz. Akik csak tudnak, jöjjenek ezen a napon templomba szentmisére Máriát köszönteni.

4.Csütörtökön Szent Kereszt felmagasztalásának, pénteken a Fájdalmas Szűzanyának ünnepei lesznek.

5.Csütörtökön egy napos zarándoklatra megyünk Hartbergbe és egy szép Mária kegyhelyre Pöllaubergbe. Ezen a napon a szentmise kivételesen reggel 7.30 órakor lesz. Ezután indulunk a zarándoklatra.

6.A papságért és az új papi hivatásokért a szentolvasót a zarándoklaton imádkozzuk el.

7.Jövő szombaton a templomok éjszakája szakrális hét kezdetén az előesti szentmise gitáros szentmise lesz. A szentmise után a kiosztott mécsesekkel a kezünkben körmenetben énekelve vonulunk a nagy templomba,hogy ott a Prágai kis Jézus szobránál Kanonok Úr vezetésével imádkozzunk minden sárvári gyermekért és családért. Nagyon kérek mindenkit,hogy sokan jöjjünk el erre az alkalomra!

8.Szeptember 18-án hétfőre meghívtam János püspök atyát a Nádasdy vár dísztermébe egy előadásra,melynek címe:Mit ad a hit az életünknek? Az előadás a szentmise után 19.30 órakor kezdődik.

9.Hétköznap esténként szeretettel várom az elmélyedni vágyókat misére

10.Katolikus újságokat, kalendáriumokat, naptárakat a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

„Mária, Ég Királynője, segíts nekünk átalakítani a világot Isten terve szerint!”                                                       Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 22. vasárnap Hittanos Tanévnyitó Veni Sancte

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 22.vasárnap 2017.szeptember 3.

1.Ma délután 16 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a családokért és a hit megerősödéséért.

2.Kedden egy kedves szentet Kalkuttai Teréz anyát ünnepeljük.

3.Pénteken szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepe Mária születésnapja lesz. Templomunkban délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor lesznek szentmisék. Kérem jó Híveimet, hogy mindenki találja meg a módját, hogy ezen az ünnepen eljöjjön a templomba!

4.A múlt héten megkezdődött a hitoktatás a sárvári iskolákban. Minden megkeresztelt gyermeket járassanak hittanra, ahogy azt a kereszteléskor megígérték!

5.Kérem a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik vallásos nevelését tartsák nagyon fontosnak, ezért személyes jó példaadásuk soha ne maradjon el! Vasárnap szentmise nélkül ne legyen!

6.Tisztelettel kérem azokat a katolikus Testvéreimet, akik még ebben az esztendőben nem fizették be egyházi adójukat, hogy ezt a Plébánia Hivatalban tegyék meg! A közteherviselés mindenkinek legyen lelkiismeretbeli kötelessége!

7.Az egynapos Ausztriai zarándoklatra már több mint egy busz megtelt. A második buszra még van hely. Szeretettel várom az érdeklődőket.

8.A meghirdetett Szentföldi zarándoklat november 13 és 17 között lesz, hétfőtől péntekig. Részletekről a plébánián lehet érdeklődni.

9.Hétköznaponként is hívom a jó Híveket szentmisére. Amennyiben tehetjük halljuk meg a hívó szót és minél többször jöjjünk el. Előre is köszönöm.

10.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió értékes adásait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

     „Tegyünk tanúságot Krisztusról evangéliumi őszinteséggel.”

                                           Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 21. vasárnap Szentmise naplók kiosztása

                         SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                Hirdetései évközi 21.vasárnap 2017.augusztus 27.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban. Minél többen csatlakozzanak!

2.Meg volt a hittanuló diákok tanévkezdő gyónása. Szépen kérem, hogy akik ezt elmulasztották hétfőtől péntekig este 18 óra és 18.15 között pótolják !  

3.Péntektől elkezdődik a hitoktatás a sárvári iskolákban. Minden megkeresztelt gyermeket járassanak hittanra, ahogy azt kereszteléskor megígérték! Az adott szó a becsület alapja.

4.Kérem a Kedves Szülőket, hogy gyermekeik vallásos nevelését tartsák nagyon fontosnak, ezért személyes jó példaadásuk soha ne maradjon el! Vasárnap szentmise nélkül ne legyen! Bűnös hanyagságot nem fogadhatok el sem a Szülőktől, sem a gyermekektől. Jézus szeret minket, mi is szeressük Őt!

5.Tisztelettel kérem azokat a Híveket, akik még ebben az esztendőben nem fizették be egyházi adójukat, hogy ezt tegyék meg a Plébánia Hivatalban! A közteherviselés legyen mindnyájunk lelkiismeretbeli kötelessége!

6.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját tartjuk az esti szentmise végén a kitett Oltáriszentség előtt.

7.Kérem a buzgó Híveket, hogy a hétköznapi szentmiséken és a vasárnapi litániákon buzgón vegyenek részt!Mindenkinek van miért imádkoznia.

8.Katolikus újságokat, a Plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értékes adásait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.Szeptember 14-én csütörtökön egy napos zarándoklatra hívom a kedves Testvéreket Hartbergbe és Pöllaubergbe, mely egy nagyon szép Mária zarándok hely. Jelentkezni a plébánián és a szentmisék után a sekrestyében lehet.

                „A Szentlélek adjon békét az egész világnak!” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 20.vasárnap Szent István király ünnepe

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Évközi 20.vasárnap 2017.Augusztus 20-án

                                         Szent István király ünnepe

1.Ma délután 16 órakor Szent István litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában magyar hazánkért. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Jövő héten kedden Szűz Mária királynő, szerdán Límai Szent Róza, csütörtökön Szent Bertalan apostol, pénteken Kalazanczi Szent József ünnepei lesznek.

3.A hittanos gyermekek és az ifjúság számára augusztus 25-én pénteken délután 16.30 órától lesz gyóntatás a tanév elejére. Mindenki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

4.Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

5.Kérem azokat a Híveket, akiknek ideje és egészsége megengedi, hogy hétköznaponként egy-egy alkalommal jöjjenek el a szentmisére!

6.A hittanuló diákokat és Családjukat minden vasárnap elvárom a szentmisére! Kérem, ne forduljon elő bűnös hanyagság! Szülők és Nagyszülők, legyenek felelősséggel a gyermekek vallásos nevelésében! A jó példa soha ne maradjon el!

7.Jövő vasárnap a szentmiséken osztom ki a jövő évi szentmise naplókat a gyermekeknek. A családok együtt jöjjenek.

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

    „Az alázat nem a gyengék, hanem az erősek erénye.”   Ferenc pápa

     

Hirdetés Évközi 19.vasárnap

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Évközi 19. vasárnap 2017.augusztus 13.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk Plébániánk Családjaiért és a hit megerősödéséért a Kertvárosi kápolnában.

2.Augusztus 15-én kedden Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Szentmisék templomunkban délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor kezdődnek. Kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjünk, hiszen a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

3.Jövő vasárnap augusztus 20.-án a haza atyjára Szent István államalapító királyunkra emlékezünk. Reggel 8 órakor és délelőtt 10  órakor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban. Imádkozzunk édes magyar hazánkért!

4.Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyünk buzgók!

5.Hétköznaponként, akik tehetik, esténként járjanak el szentmisére! Nagy szükség lenne rendszeresen imádkozó Hívekre!

6.Már jó előre jelzem, hogy a hittanuló gyermekek tanév eleji kötelező gyónása augusztus 25-én pénteken délután 16.30 órakor kezdődik.

7.A virágra adakozók nagylelkűségét hálásan köszönöm. A virágra szánt adományokat továbbra is a bejárati rácson elhelyezett perselybe tehetik a jó Hívek. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait szerető figyelmükbe ajánlom.

9.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmise végén az Oltáriszentség előtt.

10.Hétfőn Maximilian Szent Kolbe vértanú, szombaton Szent Bernát emléknapjai lesznek.

          „Az Isten mindig szeretettel tekint ránk.”  Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 18. vasárnap Urunk színeváltozásának ünnepe

                              SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Évközi 18. vasárnap 2017.augusztus 6.

                                 Urunk színeváltozásának ünnepe     

1.Ma délután 16 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk Plébániánk családjaiért a kertvárosi kápolnában. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Kedden Szent Domonkos ünnepén a szentmise előtt 18 órától rózsafüzért imádkozunk a Rózsafüzér Társulat élő és megholt tagjaiért. Csütörtökön Szent Lőrinc diákónus, pénteken Assisi Szent Klára emléknapjai lesznek.

3.Jövő héten péntekig plébániánk 50 fős csoportja Prágába zarándokol. A hétköznapi szentmisén való részvétellel, az itthon maradó Hívek imádságaikkal hozzánk kapcsolódhatnak. Mi is ígérjük, hogy imádkozunk az itthon lévőkért és plébániánk nagy családjáért.

4.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérem a jó szülők is jöjjenek!

5.Csütörtökön este 18 órakor közös rózsafüzért imádkozunk papokért, papi és szerzetesi hivatásokért.

6.A vasárnap megszentelése, legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A hanyagságból való mulasztás nemcsak súlyos bűn, de szeretetlenség a Jóisten és a lelkipásztor iránt is! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!

7.Hálásan megköszönöm a virágra adakozók jóságát, akik egész nyáron önzetlenül segítették a templom szép díszítését.

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek figyelmébe ajánlom.

9.Az elmúlt héten megrendeztük a plébánia gyermektáborát. Nagyon megköszönöm az önzetlen segítséget, és minden adományt, melyekkel támogatták a tábor megrendezését.

   „Jézushoz hasonlóan álljunk mások szolgálatában.”  Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 17. vasárnap

                                Szent Miklós Plébániatemplom

               Hirdetései Évközi 17. vasárnap 2017. Július 30.-án

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát és szentolvasót imádkozunk, és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk. Buzgón jöjjünk!

2.Jövő héten péntekig, Plébániánk 80 gyermek számára ajándék tábort rendez. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a Szent Antal perselyébe, valamint tartós élelmiszert,amit hivatali időben a plébániára lehet hozni.

3.Pénteken Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének az ünnepe lesz. Kérem, imádkozzanak értem és minden plébánosért!

4.Szombaton Havas Boldogasszony, vasárnap Urunk színeváltozásának ünnepei lesznek. Buzgón jöjjünk a szentmisére!

5.Hétfőn az esti szentmiséhez kapcsoltan a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt.

6.Hétköznaponként továbbra is várom buzgó Híveimet a szentmisékre! Az áldozatos részvétel bizonyítéka az Istenhez való ragaszkodó szeretetünknek, valamint a buzdító lelkipásztor megbecsülésének. 

7.A nyári vakáció idején az itthon tartózkodó gyermekeket – unokákat küldjék és buzdítsák a vasárnapi szentmisén való részvételre! A Szülők és nagyszülők felelőssége nagyon nagy.  

8.Hálásan megköszönöm a vasárnapi díszítésre felajánlott nagylelkű adományaikat, melyeket a bejárati rács perselyébe tehetnek.

9.Következő vasárnap a szentmiséken lesz a jövő évi hitoktatásra való feliratkozás. Kérem, a jó szülők kísérjék a gyermekeket!

10.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió adásait szerető figyelmükbe ajánlom.

          „A keresztény küldetésből senki sincs kizárva.”Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 16. vasárnap Délelőtt 10 órakor autók-motorok-kerékpárok megáldása

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetések Évközi 16. vasárnap 2017.Július 23.

                  Délelőtt 10 órakor autók és motorok megáldása

1.Ma délután 16 órakor a Lorettói litániát imádkozunk a Kertvárosi kápolnában. Akik tehetik, jöjjenek!

2.Hétfőn Árpádházi Szent Kinga, kedden Szent Jakab apostol, szerdán Szent Joachim és Szent Anna, szombaton Szent Márta emléknapjai lesznek.

3.Szeretettel kérem a jó Szülőket, Nagyszülőket, kereszt és bérmaszülőket, hogy viseljék szívükön gyermekeik vallásos nevelését, és különösen a vasárnapi szentmisén való részvételt! Jézus szeret minket, viszonozzuk az Ő szeretetét!

4.Akik tehetik hétköznaponként is járjanak el szentmisére! Igen nagy szükség van a rendszeresen szentmisét imádkozó Hívekre!

5.Csütörtökön 18 órakor a szentolvasót a papságért valamint új papi-szerzetesi hivatásokért imádkozzuk.

6.Katolikus újságokat, Plébániánk internetes honlapját és a Mária Rádió adásait szerető figyelmükbe ajánlom.

7.Július 31-től egy hetes hittanos táborral ajándékozzuk meg a gyermekeket és a családokat. Akik tehetik tartós élelmiszerrel,

vagy anyagi adományaikkal támogathatják ezt a tábort. A jövő héten a plébánia irodájában,vagy a szentmisékkel kapcsolatosan

lehet ezt megtenni. Előre is köszönöm nagylelkűségeteket.

                 „Isten szeretete erős, teremtő és szilárd.”Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 15. vasárnap

                                    Szent Miklós Plébániatemplom

                     Hirdetései Évközi 15.vasárnap 2017. Július 16-án

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Kérem, buzgón jöjjünk!

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját imádkozzuk az Oltáriszentség előtt a gyermekekért.

3.Kedden Szent Hedvig, csütörtökön Szent Apollinárisz, pénteken Brindisi Szent Lőrinc, szombaton Szent Mária Magdolna ünnepei lesznek.

4.Jövő vasárnap a 10 órás nagymisén Szent Kristóf az utazók védőszentjének közbenjárásával, megáldom az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik csak tehetik, jöjjenek el, és imádkozzunk közösen a balesetmentes közlekedésért.

5.Hétköznaponként továbbra is várom buzgó Híveimet a szentmisére! Az áldozatos részvétel bizonyítéka az Istenhez való ragaszkodó szeretetünknek, valamint a buzdító lelkipásztor megbecsülésének. 

6.A nyári vakáció idején az itthon tartózkodó gyermekeket–unokákat küldjék és buzdítsák a vasárnapi szentmisén való részvételre! A Szülők és nagyszülők felelőssége nagyon nagy. 

7.Hálásan megköszönöm a vasárnapi díszítésre felajánlott nagylelkű adományaikat, melyeket a bejárati rács perselyébe tehetnek.

8.Akik még nem íratták fel gyermekeiket a jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra, jövő vasárnap tegyék meg.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió adásait szerető figyelmükbe ajánlom.

                               „A keresztény tanúságtétel konkrét.

                    Szavak példaadás nélkül üres szavak.”Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 495738
mind – siem 2011