Heti hirdetések

Hirdetés évközi 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Évközi 3. vasárnap – 2021. január 24.

Isten Igéjének vasárnapja

1.Ma este 17.45 órakor litániára hívunk, melyet a családokért ajánlunk fel.

2.A mai vasárnap szentmiséin osztjuk ki az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. osztályosok jelentkezési adatlapjait a szülőknek. Az adatlapot kitöltve és aláírva a plébánián kell leadni február 15-ig.

3.Hétfőn Szent Pál apostol megtérésének, kedden Szent Titusz és Timóteus, szerdán Merici Szent Angéla, csütörtökön Aquinói Szent Tamás emléknapjai lesznek.

4.Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a 2021.évben házasodni szándékozók jegyes oktatása itt a templomban. Szeretettel várjuk őket, és kérjük a pontos megjelenést. Csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik ezt, időben kérik.

5.Tíz nap múlva, február 2-án kedden az este 18 órakor kezdődő szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak és a 3. osztályos elsőáldozó jelölteknek a részvételével. Ezen az ünnepen mindenkit megajándékozunk egy szentelt mécsessel.

6.Buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy hétköznaponként is minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt, vagy reggel 8 órakor, vagy este 18 órakor. Nagy szükség van a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre.

7.Szentmise szándékokat a plébánia irodáján írathatnak erre az évre. Legyen gondunk élő és meghalt szeretteinkre! Jövő hétre is vannak szabad mise időpontok.

9.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit ha tájékozottabbak lennénk, akkor el tudnánk hárítani.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 3. vasárnap – 2021. január 24.

Isten Igéjének vasárnapja

1.Ma délután 15.30 órakor litániára hívunk a kertvárosi kápolnába, melyet a családokért ajánlunk fel. Nagyon örülnénk, ha sokan eljönnének.

2.A mai vasárnap szentmiséin osztjuk ki az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. osztályosok jelentkezési adatlapjait a szülőknek. Az adatlapot kitöltve és aláírva a plébánián kell leadni február 15-ig.

3.Hétfőn Szent Pál apostol megtérésének, kedden Szent Titusz és Timóteus, szerdán Merici Szent Angéla, csütörtökön Aquinói Szent Tamás emléknapjai lesznek.

4.Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a 2021.évben házasodni szándékozók jegyes oktatása a Szent László templomban. Szeretettel várjuk őket, és kérjük a pontos megjelenést. Csak azok jelentkezését tudjuk elfogadni, akik ezt, időben kérik.

5.Tíz nap múlva, február 2-án kedden az este 17.30 órakor kezdődő szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak és a 3. osztályos elsőáldozó jelölteknek a részvételével. Ezen az ünnepen mindenkit megajándékozunk egy szentelt mécsessel.

6.Buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy hétköznaponként is minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt este 17.30 órakor. Nagy szükség van a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre.

7.Hétfőn a szentmisén imádkozzuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját.

9.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit ha tájékozottabbak lennénk, akkor el tudnánk hárítani.

  „Itassuk át magunkat és családjainkat az evangéliummal.” Ferenc pápa

 

                             A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma:

 1. HITVALLÁS: Magyar Katolikus Egyház: 0011
 2. ALAPÍTVÁNY: Szent László Katolikus Általános Iskola: 18885785–1–18

 

Hirdetés Évközi 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Farsang évközi 2. vasárnap – 2021. január 17.

Gyűjtés a Horvátországi földrengés áldozatai számára

1.Ma 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. – 17.45-re litániára hívunk.

2.Január 17. és 24. között tartják az ökumenikus ima nyolcadot a Krisztus-hívők katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, reformátusok egységéért. A héten minden szentmisében imádkozunk a Krisztus-hívők egységéért. A közös alkalmak szerdától péntekig lesznek 17 órakor. A nagytemplomban – szokás szerint – pénteken 17 órakor ökumenikus vesperást, esti dicséretet imádkozunk. Különösen a vegyes házasságban élőket hívjuk.

3.Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás itt a templomban. Kérjük az idén házasodni szándékozók lelkiismeretes megjelenését.

4.A farsangszombati katolikus jótékonysági bál a járvány miatt elmarad.

5.Jövő vasárnap tartjuk a soron következő katekumenátust a hittanos gyermekek számára. A jó szülők kísérjék a gyermekeket. A 3. osztályos elsőáldozók, és a 8. osztályos bérmálkozók szülei ekkor vehetik át a névre szóló jelentkezési adatlapot.

6.Nagyon örülnénk, ha a hétköznapi szentmisékre járók közösségéhez újabb hívek is csatlakoznának. Nagy szükség lenne az áldozatból fakadó imáikra. Reggel 8 órakor és este 18 órakor vannak szentmisék itt a nagytemplomban.

7.Hálásan köszönjük a Horvátországban történt földrengés károsultjai számára adott nagylelkű adományaikat.

8.Katolikus újságok a templom előterében vásárolhatók. Kérjük, hogy minél többen olvassanak Új Embert vagy Keresztény életet.

9.A templomba belépve mindig fertőtlenítsük kezeinket. A templomot és a padokat minden szentmise után fertőtlenítjük és szellőztetjük.

            „A hitet mindig a család adja át.” Ferenc pápa

           A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma:

 1. HITVALLÁS: Magyar Katolikus Egyház: 0011
 2. ALAPÍTVÁNY: Szent László Katolikus Általános Iskola: 18885785–1–18

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Farsang évközi 2. vasárnap – 2021. január 17.

   Gyűjtés a Horvátországi földrengés károsultjai számára

1.Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Köszönjük a buzgók jelenlétét.

2.Hétfőn Árpádházi Szent Margit, szerdán Szent Flórián, csütörtökön Szent Ágnes, pénteken Boldog Batthyány Strattmann László emléknapjai lesznek.

3.Jövő vasárnap a hittanos diákok katekumenátusát tartjuk. A 3. osztályos elsőáldozók és a 8. osztályos bérmálásra készülő ifjak szülei ekkor vehetik át a névre szóló jelentkezési adatlapot az elsőáldozásra és a bérmálásra. Kérjük mindnyájuk lelkiismeretes részvételét.

4.Hétköznaponként is, akik tehetik, vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt. Örülnénk, ha minél többen meghallanák a hívó szót. Minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb értéke van. Hálásak vagyunk azoknak, akik itt vannak.

5.Csütörtökön a szentmise előtt 17 órától rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért valamint új papi és szerzetesi hivatásokért. Érezzék minél többen fontosnak erre a szándékra a közös imádság lehetőségét! Akik erre eljárnak, buzdítsanak másokat is. Papjaink csak akkor lesznek, ha imádkozunk értük.

6.Katolikus újságokat ebben az évben többen olvassanak! Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

7.Jegyesoktatás jövő szombaton folytatódik a nagytemplomban délelőtt 9 órakor. Nagyon kérjük a lelkiismeretes részvételt a fiataloktól.

8.Felnőtt katekézis február 1. után folytatódik, ha a járványügyi szabályok ezt megengedik.

9.A templomba belépve mindig használjunk kézfertőtlenítőt. A szentmisék után a padokat fertőtlenítjük, és a templomot szellőztetjük. Minden szabályt megtartunk, ami a Püspöki Kar által elő van írva a szertartások megtartására.

 

                 “Amikor a világ a kényelemben és az önzésben alszik,

               a keresztények küldetése az, hogy segít neki felébredni.”

                                                  Ferenc pápa

 

Hirdetés Urunk megkeresztelkedése ünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Urunk megkeresztelkedése vasárnap   2021. január 10.

 1. Ma 17.45-re litániára hívunk! Szenteltvizet mise után kis üvegben még lehet hazavinni otthonaink megáldására.
 2. Ha valaki szeretné, hogy megszenteljük otthonát, ma délután 13.30 és 17.30 óra között, szentmisék után a sekrestyében jelezzék.
 3. Az Egyházközségi Képviselő Testület pénteken az esti szentmise után 18.45 órakor tartja évi rendes gyűlését a plébánia tanács termében.
 4. Január 12.-én kedden lesz templomunk téli szentségimádási napja. Délelőtt 11 órakor koncelebrált szentmisét mutat be és szentbeszédet mond Dr. Székely János megyéspüspök atya a kerület papjaival. Szeretettel kérjük a kedves hívektől, hogy nagy buzgósággal jöjjenek erre a szentmisére, valamint az egész szentségimádási napra. Jézus ezen a napon nyilvános fogadó órát tart itt a templomban. A szentségimádás részletes programját a templom kapujára kifüggesztettük. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 5. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyesoktatás a sekrestye feletti hittanteremben. Akik ebben az esztendőben szeretnének a sárvári templomokban házasságot kötni, ezen alkalommal feltétlenül jelentkezzenek!
 6. Jövő péntek este 19 órától ismét folytatódnak az ifjúsági kör alkalmai a plébánián. Szeretettel várjuk a fiatalokat.
 7. Jövő vasárnap a hegyi kápolnában is lesz szentmise 9.30-kor.
 8. Hétfőtől péntekig délelőtt 9 és 12 óra és délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban történik a szentmiseszándékok előjegyzése. Legyen gondunk az élőkért és holtakért szentmisét mondatni.
 9. A hétköznapi szentmiséken is fűtjük a templompadokat. Így is lelkesítjük a híveket, hogy többen vegyék be napi programjukba reggel vagy este Isten Igéjének közös hallgatását és az eucharisztikus áldozatot. Hálásak vagyunk azoknak, akik meghallják a bátorító és hívó szót. Nagy szükség van a hétköznaponként is szentmisét felajánló hívek imádságára.
 10. Katolikus újságok minél többen olvassanak az újesztendőben! Legyünk tájékozott katolikus keresztények, akik a világ kérdéseire okos válaszokat tudnak adni.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Urunk megkeresztelkedése vasárnap   2021. január 10.

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosban.
 2. Január 12.-én kedden lesz a nagytemplom téli szentségimádási napja. Délelőtt 11 órakor koncelebrált szentmisét mutat be és szentbeszédet mond Dr. Székely János megyéspüspök atya a kerület papjaival. Szeretettel kérjük a kedves hívektől, hogy nagy buzgósággal jöjjenek el erre a szentmisére, valamint az egész szentségimádási napra. Jézus ezen a napon nyilvános fogadó órát tart a városi templomban. A szentségimádás részletes programját a hirdetőtáblára kifüggesztettük. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 3. Nagyon örülnék, ha a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra lelkileg készülve a hétköznapi szentmisékre egyre többen eljönnének. Üdvös dolog lenne, ha sokan megfogadnánk, hogy a vasárnapokon kívül egy héten egyszer-egyszer hétköznap is részt veszünk szentmisén, és első péntek környékén szentgyónást végzünk, és gyakran áldozunk.
 4. A csütörtöki rózsafüzéreken imádkozunk új papi hivatásokért, valamint a szolgálatot teljesítő papságért. Legyen szívügyünk e szándékra imádkozni.
 5. Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmisén az Oltáriszentség előtt gyermekeinkért.
 6. Az Egyházközségi Képviselő Testület január 19.-én kedden, az esti szentmise után 18.15 órakor tartja évi rendes gyűlését a plébánia közösségi termében.
 7. Katolikus újságokat az újévben minél többen olvassanak! Legyünk szellemileg is igényes katolikusok, akiket, ha kérdeznek értelmes választ is tudnak adni hitükről.
 8. Két hét múlva vasárnap a szentmiséken a hittanos gyermekek katekumenátusát tartjuk. Az elsőáldozó 3. osztályosok és a bérmálkozó 8. osztályos gyermekek szülei a szentmiséken vehetik át az elsőáldozásra és bérmálásra szóló jelentkezési adatlapokat.

         „Aki szereti Istent, az szereti felebarátját is.” Ferenc pápa

Hirdetés karácsony utáni 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Karácsony utáni 2. vasárnap – 2021. január 3.

 1. Ma este 17.45-kor első vasárnap Jézus Szíve litániára hívunk.
 2. Január 6.-án szerdán Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz. Templomunkban reggel 8 órakor és este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Az Egyház azt kéri tőlünk, hogy ezen a napon vegyünk részt szentmisén.
 3. A szenteltvizet jövő szombaton, az előesti misén készítjük el. Kis üvegben lehet majd hazavinni otthonaink megáldására, hogy legyen benne egészség, tisztaság, az erény diadala, alázatosság, jóság, hűség, szelídség, a törvény tisztelete, hálaadás. 20 + C + M + B + 21.
 4. Jövő vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz.
 5. Előre jelezzük, hogy január 12.-én kedden lesz plébániánk téli szentségimádási Délelőtt 11 órakor lesz a szentségkitételi szentmise. Déli harangszóra Úrangyalát és örvendetes rózsafüzért imádkozunk. 14.00-kor világosság rózsafüzére, 14.30 órakor ünnepi szentóra, 16 órakor fájdalmas olvasó, 17.15-kor dicsőséges rózsafüzér és litánia szentség el tétellel. 18 órakor ünnepi szentmise. Szeretettel kérjük a Híveket, hogy nagy buzgósággal jöjjünk és vegyünk részt a szentségimádási napon. Ez a szentségimádási nap egyben készület a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. VENITE, ADOREMUS! – Jöjjetek, imádjuk! A szentségkitételi szentmisén vendég atya jön az igehirdetés szolgálatára, és az esperes kerület papsága együtt misézik.
 6. December 16-tól szombatonként délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás a sekrestye feletti hittanteremben. Akik ebben az évben házasodni akarnak, erre a jelentkezési alkalomra feltétlenül jöjjenek el. Akiknek a házasságkötésük tavaly a járvány miatt elmaradt, Ők is jelentkezzenek!
 7. Sajnos a bizonytalan járványügyi helyzet miatt idén a katolikus bál elmarad.
 8. A hétköznapi szentmiséken is fűtjük a templompadokat. Így is lelkesítjük a híveket, hogy többen vegyék be napi programjukba reggel vagy este Isten Igéjének közös hallgatását és az eucharisztikus áldozatot. A kérés találjon meghallgatásra, és ténylegesen jöjjenek újabbak is a hétköznapi szentmisére járók közösségében. Aki szeret annak semmi sem nehéz. Szentmisét lehet íratni a plébánia irodájában, a hivatali órákban. Gondoljunk élő és meghalt szeretteinkre.
 9. Katolikus újságokat az újévben minél többen olvassanak. Bízunk benne, hogy ebben az ügyben is meghallgatásra találunk.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

 Karácsony utáni 2. vasárnap – 2021. január 3.

1.Ma, délután 15.30-kor litániára hívunk a kertvárosi kápolnába.

2.Január 6.-án szerdán Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz. Templomunkban este 17.30 órakor lesz ünnepi szentmise. Az Egyház azt kéri tőlünk, hogy ezt az ünnepet szentmisével szenteljük meg. Ne essünk a halálos bűn rútságába.

3.Jövő szombaton Urunk megkeresztelkedésének előestéjén 17.30 órakor a szentmisén vizet szentelünk. Kis üvegben lehet majd hazavinni otthonaink megáldására, hogy legyen benne egészség, tisztaság, az erény diadala, alázatosság, jóság, hűség, szelídség, a törvény tisztelete, hálaadás. 20 + C + M + B + 21.

4.Akik ebben az évben házasságot szeretnének kötni legkésőbb december 16.-án szombaton délelőtt 9 órakor a nagytemplom sekrestye feletti hittantermében jelentkezzenek jegyes oktatásra.

5.Előre jelzem, hogy Január 19.-én kedden 18.15 órakor tartja az Egyházközségi Képviselőtestület évi rendes gyűlését a plébánia közösségi termében, költségvetés és számadás tárgyában.  Meghívók kiküldése folyamatban van.

6.Január 13-tól szerdától 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánián. Bízom benne, hogy mindazok, akik elmaradtak vissza fognak térni ebbe a közösségbe.

7.Minden katolikus családtól szeretettel kérjük, hogy vasárnaponként az Úr napját szenteljék meg a lelkiismeretes szentmisén való részvétellel! Higgyük el, hogy ez az alapja annak, hogy boldog és teljes életet tudjunk élni. A vasárnap a csúcs és a forrás. Felnőttek mutassanak jó példát a gyermekeknek! Bűnpártoló magatartással többé nem tudjuk elfogadni a mulasztást. A gyerekek is csak akkor járulhatnak időben szentségekhez, ha a család komolyan veszi a hitét. Ezt mi is befogjuk tartani.

8.Január 24-én, vasárnap a szentmisék keretében tartjuk a hittanos gyerekek katekumenátusát. Kérem, a jó szülők kísérjék el gyermekeiket! Az elsőáldozók és a bérmálkozók szülei ekkor vehetik át a jelentkezési adatlapot.

9.Csütörtökönként a szentmise előtti közös rózsafüzéreken nagyobb buzgóságot, kérünk a Hívektől! Tartsuk fontosnak az új papi hivatásokért való közös imádságot, ha azt akarjuk, hogy mindig legyenek papjaink!

10.Szeretettel buzdítjuk a kedves Híveket, hogy akik tehetik, hétköznaponként is vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt. Ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük. Szép lenne, ha minél többen meghallanák a hívó szót.

11.Katolikus újságokat az újévben minél többen olvassanak!

                                   “Jézussal igazi az örömünk.” Ferenc pápa

Hirdetés Szent Család vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

       Szent Család vasárnap – 2020. december 27.

 1. Ma minden szentmisén megáldjuk a családokat és gyermekeket.
 2. Hétfőn Aprószentek ünnepén engesztelünk a szentmiséken az abortusz bűne miatt, és egyben imádkozunk nagylelkű fiatalokért, akik vállalják a gyermekeket.
 3. December 31.-én csütörtökön este 18 órakor ünnepi hálaadást és Te Deumot imádkozunk. Kérem, hogy nagy buzgósággal jöjjünk közösen hálát adni Istennek az elmúlt év kegyelmeiért. Mulasztásunkkal ne essünk a hálátlanság bűnébe.
 4. Január 1. Újév, Szűz Mária Isten Anyja parancsolt főünnepe. Szentmisék reggel 7 órakor, délelőtt 9 és 11 órakor, valamint este 18 órakor lesznek. Isten szent nevében kezdjük az újesztendőt. Kérem, hogy minden katolikus tartsa lelkiismeretbeli kötelességének a szentmisén való részvételt. A mulasztás rossz kezdet lenne.
 5. Újév utáni szombatokon, január 16-tól délelőtt 9-kor folytatjuk a felnőtt fiatalok felkészítését a beavató szentségekre, illetve folytatódik a jegyesek felkészítése is. Várjuk mindazokat, akik 2021-ben tervezik házasságkötésüket.
 6. A hétköznapi szentmiséken is fűtjük a templompadokat. Így is lelkesítjük a híveket, hogy többen vegyék be napi programjukba reggel vagy este Isten Igéjének közös hallgatását és az eucharisztikus áldozatot. A hívó szó találjon meghallgatásra. Szentmiséket lehet íratni a plébánián. A jövő hétre is vannak szabad mise helyek. Szentmisét lehet felajánlani élőkért és megholtakért, valamint bármilyen jó szándékra hálából vagy kéréssel. Legyen ez számunkra fontos.
 7. Tudjátok meg, szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a Megváltó feltámadásának Húsvétját. Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 17. napján lesz ebben az évben. – A mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadását szent örömben április 4-én ünnepeljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 16-án, Pünkösd ünnepét május hó 23. napján, a legszentebb Oltáriszentség ünnepét (Úrnapja) pedig június hó 6. napján. – Az elsőáldozás sárvári ünneplése a Katolikus iskolásoknak április 11-én, a Gárdonyi iskolásoknak május 30-án, a Nádasdy iskolásoknak június 13-án lesz. A bérmálás június 20-án lesz. – Idén november 28-án lesz Adventnek, a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelének 1. vasárnapja. – Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen.
 8. Katolikus újságot az újévben, minél többen olvassanak!

          „Legyünk hasonlóvá ahhoz, aki hozzánk hasonlóvá lett.” Ferenc pápa

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

       Szent Család vasárnap – 2020. december 27.

1.Ma Szent Család vasárnapján a szokásos rend szerint lesznek a szentmisék, szombaton előeste 17.30 órakor, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor. A 10 órás nagymisén a hagyományokhoz híven megáldom a családokat.

2.Délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk szentolvasóval itt a Sári templomban.

3.Hétfőn az esti szentmisével imádkozzuk a Szent Mónika közösség imáját gyermekekért és unokákért. Akik tagjai a csoportnak lelkiismeretesen jöjjenek.

4.Csütörtökön délután 15.30 órakor tartjuk az év végi hálaadást, melyre kérem, hogy a családok hálatelt szívvel jöjjenek!

5.Péntek az újesztendő első napja, Mária Istenanyaságának főünnepe és a béke világnapja van. A szentmisén való részvételünkkel kifejezzük, hogy Istennel akarjuk kezdeni az újévet. Ezért is kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjetek szentmisére! A mulasztás rossz kezdet lenne az újesztendőre. Szentmisék Újév napján: reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek templomunkban.

6.Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a jövő esztendőben a szentmisék elmondása után a régi hagyományhoz híven automatikusan bejegyzem a következő esztendőre a miseszándékot. Aki pontosan kijelölt napra szeretné íratni a szentmisét, az jó előre jelezze, mert az automatikus beírásnál a soros napra tudom írni a szentmise szándékát.

7.Kérlek Benneteket, hogy az újesztendőben Mi is és családtagjaink is, törekedjenek a szép katolikus életre! Legyünk tanúságtevők a világban! 

8.Szerető figyelmetekbe ajánlom a katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait. Nagyon kérem, hogy katolikus újságra jegyeztessenek elő. A kérés bízom benne, hogy meghallgatásra talál.                                                                    Istentől áldott Boldog Új Esztendőt kívánok!

  „A család az evangéliumi szentség helye” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051           email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

   Advent 4. vasárnapja – 2020. december 20.

 1. Az Úristen segítse meg törekvéseikben azt a sok buzgó hívőt, akik a hajnali szentmiséken és adventi vasárnapokon eddig elvégezték szentgyónásukat. Szerdán lesz az utolsó hajnali szentmise, melyre várjuk a buzgó Híveket hálát adni az adventi szent időszakért. Csütörtökön, karácsony vigíliáján – Jézus-várási ünnepély nem lesz a járványügyi rendelkezések szerint. Azonban 16 órától 18 óráig várjuk a Híveket és gyermekeket a jelképes betlehem meglátogatására. 18.00-tól 23 óráig zárva lesz a templom. A Szent László templomot éjjel 11 órakor nyitjuk. A Rózsafüzér Társulat örvendetes szentolvasót imádkozik, és utána templomunk énekkara áhítatot ad. Ezalatt gyónási lehetőség! Éjfélkor angyali nagymise, melyen a híveket hívjuk előre oltár közelbe, buzgón énekelni, imádkozni. Amennyiben az állami rendelkezések nem teszik lehetővé az éjféli misét, úgy este 18 órakor tartjuk meg, és előtte 17 órától lesz a rózsafüzér és énekes áhítat. Nagykarácsony főünnepén, pénteken reggel 7 órakor délelőtt 9 és 11 órakor valamint este 18.00 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A szokás szerinti Prágai Kis Jézus imádságot az este 18 órás szentmisével végezzük. Este 17,45-kor ünnepélyes Jézus Neve litániát imádkozunk. – Karácsony másnapján, Szent István diakónus, első vértanú ünnepén is szokás szerint 7.00, 9.00, 11.00 és 18.00 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A bejárat jobb oldalán felállított jelképes betlehemnél szemlélődjenek a hívek kisgyermekeikkel és unokáikkal az iskolai szünetet is felhasználva!
 1. Szent Család vasárnapján, ami egyben Szent János apostol ünnepe, az esti szentmisén boráldást végzünk. Ez alkalommal a szőlősgazdák tegyék boraikat a Mária-oltárra.
 2. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja: Jézus, Mária, József oltalmába ajánljuk a sárvári katolikus családokat. Minden szentmisén megáldjuk a családokat és gyermekeket itt a templom szentélyénél. Minél több család részesüljön ebben az áldásban.
 3. December 31.-én két hét múlva csütörtökön Szent Szilveszter napján este 18 órakor ÉV VÉGI HÁLAADÁST – TE DEUMOT – tartunk. Ne essen közülünk senki a hálátlanság rút bűnébe!
 4. Előrejelzés: Január 1-én ÚJÉV, Isten Anyjának parancsolt ünnepén reggel 7 órakor délelőtt 9 és 11 órakor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Jézus és Mária nevében indítsuk az újévet. 17.45 órakor ünnepélyes litániát imádkozunk Isten Anyja tiszteletére a világ békéjéért.
 5. Szeretettel hirdetjük, hogy katolikus iskolánk a jövő esztendőben is két első osztályt indít. Bátorítjuk a jó szülőket, hogy gyermekeik nevelését és oktatását bízzák a katolikus iskolára. A gyermekek első nevelője Isten. A mai társadalmi körülmények között nagy hálával tartozhatunk Istennek, hogy a városban lehetőség van gyermekeinket és unokáinkat Jézus iskolájába járatni. A katolikus iskolát nem mi, hanem Jézus vezeti.

Hirdetések

        Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                       email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

             Advent 4. vasárnapja – 2020. december 20.

 1. Az Úristen segítse meg törekvéseikben azt a sok buzgó hívőt, akik a hajnali szentmiséken és adventi vasárnapokon eddig elvégezték szentgyónásukat. Kedden lesz az utolsó hajnali szentmise, melyre várjuk a buzgó Híveket hálát adni az adventi szent időszakért. Csütörtökön, karácsony vigíliáján – 16 órától 18 óráig várjuk a Híveket és gyermekeket a jelképes betlehem meglátogatására. Ez idő alatt lesz gyóntatás is. 18.00-tól 23 óráig zárva lesz a templom. A Szent Miklós templomot este 21 órakor nyitjuk. A Rózsafüzér Társulat örvendetes szentolvasót imádkozik 21 órától és utána templomunk énekkara áhítatot ad. 22 órakor angyali nagymise, melyen a híveket hívjuk előre oltár közelbe, buzgón énekelni, imádkozni. Amennyiben az állami rendelkezések nem teszik lehetővé az éjféli misét, úgy este 16.30 órakor tartjuk meg, és előtte 15.30 órától lesz a rózsafüzér és énekes áhítat. Nagykarácsony főünnepén, pénteken reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Karácsony másnapján, szombaton Szent István diakónus, első vértanú ünnepén is reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és este 17.30 órakor is lesz szentmise, mert ez már a vasárnap előestéje. A Jézus Szíve oltárnál felállított jelképes betlehemnél szemlélődjenek a hívek kisgyermekeikkel és unokáikkal az iskolai szünetet is felhasználva!
 1. Szent Család vasárnapján, ami egyben Szent János apostol ünnepe, a délelőtt 10 órás nagymisén boráldást végzünk. Ez alkalommal a szőlősgazdák tegyék boraikat az oltár előtt elhelyezett asztalra.
 2. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja: Jézus, Mária, József oltalmába ajánljuk a sárvári katolikus családokat. A délelőtt 10 órás nagymisén megáldjuk a családokat és gyermekeket itt a templom szentélyénél. Minél több család részesüljön ebben az áldásban.
 3. December 31.-én két hét múlva csütörtökön Szent Szilveszter napján délután 15.30 órakor ÉV VÉGI HÁLAADÁST – TE DEUMOT – tartunk. Ne essen közülünk senki a hálátlanság rút bűnébe!
 4. Előrejelzés: Január 1-én ÚJÉV, Isten Anyjának parancsolt ünnepén reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék itt a Sári templomban. Jézus és Mária nevében indítsuk az újévet.
 5. Szeretettel hirdetjük, hogy katolikus iskolánk a jövő esztendőben is két első osztályt indít. Bátorítjuk a jó szülőket, hogy gyermekeik nevelését és oktatását bízzák a katolikus iskolára. A gyermekek első nevelője Isten. A mai társadalmi körülmények között nagy hálával tartozhatunk Istennek, hogy a városban lehetőség van gyermekeinket és unokáinkat Jézus iskolájába járatni. A katolikus iskolát nem mi, hanem Jézus vezeti.

         „Nyíljunk meg a betlehem meglepetése előtt.” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Advent 3. vasárnapja – 2020. december 13.

Dominica tertia in Adventu Domini – Dritter Adventssonntag

 1. Ma, GAUDETE =ÖRVENDEZŐ vasárnap van. December 17-tőlcsütörtöktől kezdődik a közvetlen készület az ünnepekre. – Jövő vasárnap a hegyi kápolnában is lesz szentmise 9.30-kor. Ma 17.45-kor litániát imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek.
 2. Minden adventi hétköznap hajnali misét éneklünk reggel 6 órakor. Az idei utolsó hajnali mise december 23.-án szerdán lesz. Gyónási lehetőséggel várjuk minden hajnalban a híveket. Ne hagyjuk az ünnepi tumultusra, végezzük el fölkészülten, összeszedetten Karácsonyra a szentgyónásunkat! Továbbra is buzdítjuk a Híveket, akik csak tehetik, hozzák meg áldozatukat és jöjjenek el minden hajnali szentmisére.
 3. Házhoz kötött betegeket még lehet jelenteni a plébánián. Legyen gondunk az idős betegekre. Ne fosszuk meg Őket ettől a lehetőségtől.
 4. Jövő héten, szombaton délelőtt 10 órától 11 óráig lesz a hittanos gyermekek gyóntatása. Kérjük tőlük és szüleiktől a lelkiismeretes részvételt. Ekkor is több lelki atya gyóntat, tehát a felnőttek is jöhetnek.
 5. Jövő szombat este lesz a 4. ünnepélyes gyertyagyújtás az adventi koszorún.
 6. Az új egyházi évre miseszándékokat jegyeztethetünk elő munkanapokon 9 és 12 óra valamint délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban. Legyen lelkiismeretbeli kötelességünk meghalt és élő családtagjainkért a szentmise felajánlás.
 7. Előrejelzés: Az ünnepnapok miserendje: 24.-én szerdán éjféli szentmise lesz, ha a járványügyi rendelkezések ezt megengedik. Amennyiben erre nem lesz lehetőség este 18 órakor tartjuk az angyali nagymisét. Karácsony napján 25.-én és Karácsony másnapján 26.-án reggel 7 órakor délelőtt 9 és 11 órakor valamint este 18.00 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A szokás szerinti Prágai Kis Jézus imádságot 25-én az este 18 órás szentmisével végezzük.
 8. Katolikus újságokat minél többen olvassák, így is támogatva a katolikus kiadókat.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.. Telefon: 06-95/320-918                                           email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

           Advent 3. vasárnapja – 2020. december 13.

Dominica tertia in Adventu Domini – Dritter Adventssonntag

1.Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk családjainkért a kertvárosi kápolnában. Kérjük a buzgó részvételt a kedves Testvérektől.

2.A karácsonyi nagy gyóntatás jövő szombaton délután 16 órakor kezdődik. Kérjük, hogy mindenki a családjában és környezetében járjon, elöl jó példával és tegyen meg mindent azért, hogy családtagjai, ismerősei, barátai is meggyónjanak, és többször áldozzanak még adventben és az ünnepekben is! A hittanos gyermekeket is ebben az időben várjuk. Csütörtökön és pénteken a hajnali szentmisék alatt is van gyónási lehetőség. Kérjük, hogy éljenek vele.

3.Hétfőn a hajnali szentmisén a Szent Mónika közösség könyörgő imáját is elimádkozzuk gyermekekért és unokákért.

4.A jövő héten folytatódnak a hajnali szentmisék. Dicséret és hála mindazoknak a jó Híveknek és gyermekeknek, akik nagy számban áldozva vesznek részt a hajnali szentmiséken. Buzdítjuk azokat, akik még nem vettek részt a hajnali szentmiséken, ők is csatlakozzanak a koránkelés áldozatát meghozó Hívekhez! Két hét múlva 22.-én kedden lesz, az utolsó hajnali szentmise itt a Sári templomban.

5.Karácsonyi díszítésre adományokat szívesen fogadunk a torony alatti perselybe.

6.Előrejelzés: Az ünnepnapok miserendje: 24.-én szerdán 22 órakor lesz az angyali szentmise, ha a járványügyi rendelkezések ezt megengedik. Amennyiben erre nem lesz lehetőség este 16.30 órakor tartjuk az angyali nagymisét. Karácsony napján 25.-én és Karácsony másnapján 26.-án reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék itt a Sári templomban.

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom! Nagyon kérjük, hogy újabb hívek is járassanak katolikus újságokat a jövő évben. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

8.Házhoz kötött beteg és idős Testvéreket pénteken délelőtt látogatjuk otthonaikban. Kérjük, hogy legyen gondjuk a beteg és idős testvérek lelki gondozására is.

                  „A hit bátorságával készüljünk karácsonyra!” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                   Advent 2. vasárnapja 2020. december 6.

Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag

 1. Ma, advent 2. vasárnapján délután 14.30 órakor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát. – 17.45-kor litániára hívunk.
 2. Ma este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén újítja meg fogadalmát a Plébániai Tanácsadó Testület az új egyházi év kezdetén. Imádkozzunk értük!
 3. Minden adventi hétköznap hajnali misét éneklünk reggel 6 órakor. A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzanak még többen a második héten. Gyónási lehetőséggel várjuk a híveket. „Ébredj, ember, mély álmodból!” Akik nem tudnak eljönni hajnalban, legalább esténként 18 órára jöjjenek el, így is készülve lélekben karácsony ünnepére.
 4. Kedden Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz. Kiemelt buzgósággal jöjjünk.
 5. Szombaton a Guadalupei Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk.
 6. Szombaton este lesz az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. GAUDETE = örvendező vasárnap.
 7. Az új egyházi évre miseszándékokat jegyeztethetünk elő munkanapokon 9 és 12 valamint délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban. Tartsuk fontosnak, hogy meghalt és élő családtagjainkért is mondatunk szentmisét. Még erre az évre, különösen a hajnali szentmisékre vannak üres helyek.
 8. Házhoz kötött betegeket jelentsék a plébánián karácsonyi gyóntatásra és áldoztatásra. Legyen lelkiismeretbeli kötelességünk, hogy a környezetünkben élő beteg és idős Testvérekhez papot hívatunk.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. 2020.évi katolikus naptár kapható.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                             email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                  Advent 2. vasárnapja 2020. december 6.

Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag

1.Ma advent 2. vasárnapján templomunk és Plébániánk búcsú napján, Szent Miklós közbenjárásával imádkozunk a Plébánia Híveiért. 15.30 órakor litánia lesz a Kertvárosban plébániánk családjaiért.

2.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk. Kedden Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz, kiemelt buzgósággal jöjjünk!

Az ének szavával buzdítalak Benneteket: ”Ébredj ember mély álmodból!” Kérem, hogy akik csak tehetik, hozzák meg a koránkelés áldozatát és jöjjenek a hajnali szentmisékre. Dicséret és hála azoknak, akik eddig szinte minden hajnali szentmisén részt vettek!

Csütörtökön és pénteken a hajnali szentmisék alatt és a szombati-vasárnapi szentmisék alatt is van gyónási lehetőség.

3.Jó előre jelezzük, hogy december 19.-én szombaton délután 16 órától lesz a karácsonyi nagy gyóntatás. Ekkor lesz a hittanos gyermekek karácsonyi gyónása is. Természetesen a felnőttek is jöhetnek ebben az időpontban. Nagyon kérem a jó Híveket, hogy mindenki kivétel nélkül végezze el a karácsonyi gyónását és buzdítsák családtagjaikat ismerőseiket is! A boldog karácsony alapja a szép lelki készület.

4.A templom karácsonyi díszítésére adományokat szívesen fogadunk a templom, torony alatti perselyébe.

5.Házhozkötött betegeket jelentsék a Plébánián! Legyen lelkiismeretbeli kötelességünk a környezetünkben élő beteg és idős Testvérekhez papot hívatni.  Isten ezt tőlünk fogja számon kérni.

6.Figyelmükbe ajánljuk a Katolikus újságokat, és a katolikus naptárt. Szeretettel kérjük, hogy a jövő évre jegyeztessenek elő katolikus újságokat a sekrestyében, vagy a plébánia irodájában. Így is támogassuk a kiadókat!

            „A hit mércéje a szeretet” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 1. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Advent 1. vasárnapja–2020. november 29.

Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag

 1. Ma este 17.45 órakor litániára hívunk. Legyünk buzgók!
 2. Jövő vasárnap a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szent Miklós ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeket meglepünk egy kis ajándékkal. Vasárnap a délelőtt 9 órás szentmise a diákmise.
 3. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a B évet kezdjük. Szent Márk evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk reggel 6 órakor. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a korán kelés áldozatát! A hajnali misék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére. A hajnali szentmisék 6.30 órára befejeződnek, így a nem korán munkába indulók is el tudnak jönni.
 5. Decembertől ismét minden első csütörtökön 17.15 órától szentórát tartunk, melynek végén az egyházmegyében szolgáló papok neveiből húzhatnak a Hívek, akikért a következő hónapban imádkoznak.
 6. Jövő vasárnap, advent 2. vasárnapján 14.30-kor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát.
 7. Az új egyházi évre a szentmiseszándékokat lehet íratni hétfőtől péntekig 9–12 óra és délután 16.30-17.30 között a plébánián. Legyen fontos számunkra, a halottainkról és élő családtagjainkról való megemlékezés. Még ebben az évben is van lehetőség szentmise mondatására.
 8. Advent 2. vasárnapján az esti 18 órás szentmise keretében a Plébániai Tanácsadó Testület tagjai az új egyházi év kezdetén megújítják esküjüket a Hívek közössége előtt. Imádkozzunk értük.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Legyünk tájékozottak az egyház napi történéseiben is.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Telefon: 06-95/320-918                                                 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Advent 1. vasárnapja–2020. november 29.

Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag

 1. Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban litániát és rózsafüzért imádkozunk családjainkért. A Rózsafüzér Társulat is ekkor tartja titokcseréjét. Legyünk buzgók! Akik tehetik, jöjjenek! Hétfőn a Szent Mónika közösség imája lesz a hajnali szentmisével.
 2. Jövő vasárnap, ami templomunk búcsú ünnepe is, a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szent Miklós ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeket megajándékozunk.
 3. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a B évet kezdjük. Szent Márk evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk 6 órakor hétfőtől péntekig. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a korán kelés áldozatát! A hajnali misék alatt csütörtökön és pénteken szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére.
 5. Jövő szombaton a 17.30 órakor kezdődő előesti szentmisén gyújtjuk meg az adventi koszorú második gyertyáját.
 6. Jövő héten, hétfőn Szent András apostol, csütörtökön Xavéri Szent Ferenc, pénteken Damaszkuszi Szent János, vasárnap Szent Miklós püspök ünnepei lesznek.
 7. Házhoz kötött idős, beteg Testvérek karácsonyi gyóntatásáról és áldoztatásáról a hozzátartozók és ismerősök gondoskodjanak. A szentmisék után és a plébánián, telefonon is lehet jelenteni.
 8. Szeretettel kérem, hogy katolikus újságot minél többen olvassanak. Jövő évre lehet előjegyeztetni a sekrestyében, vagy a plébánia irodáján. Így is támogassuk a katolikus kiadókat. 2021.évi katolikus naptár a kijáratnál vásárolható.

                 „Véget ér az a civilizáció, amely pogánnyá válik.” Ferenc pápa

Hirdetés Krisztus Király ünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-051               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal:www.sarvarsari.hu

Krisztus, a mindenség királya  2020. november 22.                                                                                                                                    Gyűjtés a Karitász javára                                                                                                                                                                                    

Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag                                                          

1.Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. 17.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, majd Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára. Az esti misét követően körmenetet tartunk a Prágai Kis Jézus szobrával Krisztus Király tiszteletére és hálát adunk az Úr Jézusnak, aki az egyházi év folyamán a hitet, a reményt és a szeretetet növelte bennünk.                                                                                           

2. November 25.-én szerdán Rábasömjénben a Szentségimádás a járvány miatt rövidebb formában lesz megtartva. Délután 16 órakor szentségkitételi litánia, majd 17 órakor szentségeltételi ünnepi szentmise lesz.                                                                                                                                                    

3.Mint minden hónap 25-én, úgy szerdán az esti szentmisében a Prágai Kis Jézus szobránál imádkozunk boldogabb családokért és kallódó gyermekekért, megtérésükért.        

4.November, a halottak hónapjának utolsó hetében és utána is a plébániahivatalban hétfőtől péntekig 9 és 12 óra, valamint délután 16.30 és 17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat. Legyen fontos, hogy szentmisét mondassunk.         

5.Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra. Azok, akik krónikus betegségük miatt fel vannak mentve a járvány idején, a vasárnapi szentmisén való részvétel alól, ezt úgy tehetik meg, hogy legalább egy hétköznapi szentmisén részt kell venniük, hiszen ezeken a szentmiséken nincsenek sokan.                                                                      

6.A felnőtt katekézis, az ifjúsági hittan és a jegyes oktatás az állami rendelkezések szerint januárban indul újra.                                                                                                       

7.Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi liturgikus év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 18 órakor lesz.                                                        

8.Katolikus újságokat, jövő évi naptárt az újságos asztalról beszerezhetnek. Nagyon kérjük, hogy Új Embert, Keresztény életet és a Martinus újságot minél többen olvassák, így is segítve a nehéz helyzetben lévő kiadókat.   Ne ezen spóroljunk!         

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Telefon: 06-95/320-918                                                email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www. sarvarsari.hu

Krisztus, a mindenség királya 2020. november 22.

Gyűjtés a Karitász javára

Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag

 1. Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. Ma 15.30 órakor Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára.
 2. Hálásan köszönjük a Karitász, vagyis a Katolikus Szeretetszolgálat számára dott nagylelkű adományaikat. Isten fizesse meg!
 3. Hétfőn Szent I. Kelemen pápát, kedden a Vietnámi vértanúkat, szerdán Alexandriai Szent Katalint ünnepli az egyház.
 4. A felnőtt katekézis, az ifjúsági hittan és a jegyes oktatások alkalmai a járvány helyzet miatt januárban indulnak újra.                                             
 5. Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra, különösen most, ezekben a nehéz napokban és hónapokban. Akik vasárnap krónikus betegségük miatt, most a járvány idején fel vannak mentve a vasárnapi szentmisén való részvétel alól, azoknak a Püspöki Kar rendelkezése szerint legalább hétköznap egyszer el kell jönni szentmisére, hiszen ekkor biztosan nincsenek sokan.
 6. Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi liturgikus év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 17.30 órakor lesz.                    
 7. Katolikus újságokat, jövő évi naptárt a torony alatt beszerezhetnek. Nagyon kérjük, hogy a 2021-es esztendőben új hívek is járassanak katolikus újságokat. Az internet előtt olvasni nem ugyanaz, mint könyvet, vagy újságot venni a kezünkbe. Feliratkozni a sekrestyében, vagy a plébánia irodáján lehet.                           

           „Szabadítsuk meg szívünket minden rossztól!” Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 921858
mind – siem 2011