Heti hirdetések

Hirdetés Évközi 20. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051                                                                                                    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 20. vasárnap

(Dominica XX per annum – 20. Sonntag im Jahreskreis)

 1. augusztus 18.
 2. Ma 18.45-kor Lorettói litániát imádkozunk a sárvári családokért.
 3. Ma délelőtt 9.30 órakor a hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 4. Jövő héten, kedden augusztus 20-án, a Haza Atyját, Magyarország fővédőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük vasárnapi miserenddel: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00 órakor. Szeretettel fogadjuk a 11 órai nagymisén városunk vendégeit, a folklórnapok résztvevőit.
 5. Mint minden hónap 25-én, úgy jövő vasárnap reggel 7 órakor is imádkozunk templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért, kallódó gyermekek megtéréséért.
 6. Jövő vasárnap 18.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz, melyet litánia követ.
 7. Előrejelzés: Két hét múlva, szeptember 1-én, a Katolikus Iskola tanévnyitó Veni Sanctéját tartjuk a délelőtt 9 órás diákmisén.
 8. Szeretettel buzdítjuk azokat a Híveket, akiknek ideje és egészsége megengedi, hogy hétköznaponként egy-egy alkalommal jöjjenek el a szentmisére! Nagy szükség van imáikra. Köszönet érte.
 9. A hittanuló diákokat és Családjukat minden vasárnap elvárjuk a szentmisére! Kérjük, ne forduljon elő bűnös hanyagság! Szülők és Nagyszülők, legyenek felelősséggel a gyermekek vallásos nevelésében! A jó példa soha ne maradjon el!
 10. Jövő vasárnap a szentmiséken osztjuk ki az új tanévre szóló szentmise naplókat a gyermekeknek. A családokat szeretettel várjuk!
 11. Kapható a Keresztény Élet, a vallásos katolikus családok lapja, az Új Ember hetilap, valamint az Adoremus és Élő Kenyér misekalauz gyermekeknek és fiataloknak. Az újságos asztalról elvihetők.
 12. Elkészült katolikus iskolánk új épülete a sportcsarnokkal. Kedden augusztus 20-án délután 15 órakor szívesen bemutatjuk az új épületet az érdeklődő Híveknek. Akik szeretnék megnézni 15 óra előtt 5 perccel, legyenek az iskola főbejáratánál.

                     SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

       Hirdetései Évközi 20. vasárnap 2019. Augusztus 18-án

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a sárvári családokért. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Jövő héten, kedden augusztus 20-án, a Haza Atyját, Magyarország fővédőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük vasárnapi miserenddel, reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor. Szeretettel kérjük a lelkiismeretes részvételt, imádkozva magyar hazánkért.

3.Jövő héten, hétfőn Szent Bernát, csütörtökön Szűz Mária királynő, pénteken Límai Szent Róza, szombaton Szent Bertalan apostol, ünnepei lesznek.

4.A hittanos gyermekek és az ifjúság számára augusztus 30.-án pénteken délután 16.30 órától lesz gyóntatás a tanév elejére. Felnőttek is kihasználhatják a gyónási lehetőséget.

5.Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk papokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Tartsuk fontosnak a részvételt.

6.Szeretettel buzdítjuk azokat a Híveket, akiknek ideje és egészsége megengedi, hogy hétköznaponként egy-egy alkalommal jöjjenek el a szentmisére! Nagy szükség van imáikra. Köszönjük, ha meghallják a kérést.

7.A hittanuló diákokat és Családjukat minden vasárnap elvárjuk a szent-misére! Kérjük, ne forduljon elő bűnös hanyagság! Szülők és Nagyszülők, legyenek felelősséggel a gyermekek vallásos nevelésében! A jó példa soha ne maradjon el!

8.Jövő vasárnap a szentmiséken osztjuk ki a jövő évi szentmise naplókat a gyermekeknek. A családokat szeretettel várjuk.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!

10.Elkészült katolikus iskolánk új épülete a sportcsarnokkal. Kedden augusztus 20-án délután 15 órakor szívesen bemutatjuk az új épületet az érdeklődő Híveknek. Akik szeretnék megnézni 15 óra előtt 5 perccel, legyenek az iskola főbejáratánál.

 „Az alázat nem a gyengék, hanem az erősek erénye.” Ferenc pápa  

 

     

Hirdetés Évközi 19. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 19. vasárnap

(Dominica XIX per annum – 19. Sonntag im Jahreskreis)

 1. augusztus 11.

1.Ma 18.45-kor Lorettói litániát imádkozunk családjainkért.

2.Augusztus 15.-én csütörtökön Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Szentmisék templomunkban reggel 7, délelőtt 9,11 és este 19 órakor. Kérjük, hogy lelkiismeretesen jöjjenek, hiszen a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

3.Csütörtökönként este 18.30 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyünk buzgók!

4.Hétköznaponként, akik tehetik, reggel 8 órakor vagy este 19 órakor járjanak el szentmisére! Nagy szükség lenne rendszeresen imádkozó Hívekre!

5.Már jó előre jelezzük, hogy a hittanuló gyermekek tanév eleji kötelező gyónása augusztus 30.-án pénteken délelőtt 9 órakor kezdődik.

6.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait szerető figyelmükbe ajánljuk.  Az újságok az újságos asztalról elvihetők.

7.Kedden Boldog XI. Ince pápa, szerdán Maximilian Szent Kolbe vértanú emléknapjai lesznek.

8.Keddhez egy hétre, augusztus 20-án, a Haza Atyját, Magyarország fővédőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük vasárnapi miserenddel: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00. Szeretettel fogadjuk a 11 órai szentmisén városunk vendégeit, a folklórnapok résztvevőit. Több, mint 20 esztendeje, hogy Szent II. János Pál pápa hazánkba és megyénkbe látogatott, de ma is megszívlelendő tanítása: „Hasztalan siránkozás nélkül – keresztény gyökereinkbe kapaszkodva – a Szentlélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel rugaszkodjunk neki a jövőnek.”

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Évközi 19. vasárnap 2019. augusztus 11.

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk Plébániánk Családjaiért és a hit megerősödéséért a Kertvárosi kápolnában.

2.Hétfőn az esti szentmisével elimádkozzuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját gyermekekért és unokákért.

3.Augusztus 15.-én csütörtökön Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Szentmisék templomunkban délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor kezdődnek. Kérjük, hogy lelkiismeretesen jöjjenek, hiszen a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

4.Csütörtökönként este 18 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyünk buzgók!

5.Hétköznaponként, akik tehetik, esténként járjanak el szentmisére! Nagy szükség lenne rendszeresen imádkozó Hívekre!

6.Már jó előre jelezzük, hogy a hittanuló gyermekek tanév eleji kötelező gyónása augusztus 30.-án pénteken délután 16.30 órakor kezdődik.

7.A virágra adakozók nagylelkűségét hálásan köszönjük. A virágra szánt adományokat továbbra is a torony alatt elhelyezett perselybe tehetik a jó Hívek. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait szerető figyelmükbe ajánlom.

9.Kedden Boldog XI. Ince pápa, szerdán Maximilian Szent Kolbe vértanú emléknapjai lesznek.

                      „Az Isten mindig szeretettel tekint ránk.”

                                              Ferenc pápa

 

 

 

Hirdetés Évközi 18. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

     Dominica XVIII per annum – 18. Sonntag im Jahreskreis

Évközi 18. vasárnap 2019. augusztus 4.

1.Ma 18.45-kor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének napja van.

2.Csütörtökön, augusztus 8-án, Szent Domonkos napján a Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért ajánljuk fel az esti szentmisét. Köszönjük, hogy a buzgó rózsafüzéresek imahátvédet adnak egyházközségünknek. Buzdítjuk a belsőleg elkötelezett híveket, hogy külső elkötelezettséget vállalva csatlakozzanak a Társulathoz! 18.30 órától közös rózsafüzért is imádkozunk.

3.Csütörtökhöz egy hétre, augusztus 15-én Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban reggel 7, délelőtt 9 és 11 valamint este 19 órakor kezdődnek a szentmisék.

4.Keddhez két hétre lesz augusztus 20., a Haza Atyjának, Magyarország fővédőszentjének, Szent István királynak ünnepe vasárnapi miserenddel: 7, 9, 11, 19, Szeretettel fogadjuk a 11 órai szentmisén városunk vendégeit, a folklórnapok résztvevőit.

5.Hétfőn Havas Boldogasszony, kedden Urunk színeváltozása, csütörtökön Szent Domonkos, pénteken Szt. Terézia Benedikta Edith Stein, szombaton Szent Lőrinc diakónus ünnepei lesznek.

6.Jövő héten szombatig a sárvári plébániák 40 fős csoportja az eucharisztikus csodák nyomába zarándokol. A hétköznapi szentmisén való részvétellel, az itthon maradó Hívek imádságaikkal hozzánk kapcsolódhatnak. Mi is ígérjük, hogy imádkozunk az itthon lévőkért és plébániánk nagy családjáért.

4.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérem a jó szülők is jöjjenek!

5.A vasárnap megszentelése, legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A hanyagságból való mulasztás nemcsak súlyos bűn, de szeretetlenség a Jóisten és a lelkipásztor iránt is! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!

6.Hálásan megköszönjük a plébániai tábort támogatók nagylelkűségét.

7.A katolikus újságokat a hívek figyelmébe ajánljuk! Olvassuk és adjuk másoknak is a kezébe!

                                SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                      Hirdetései Évközi 18. vasárnap 2019.augusztus 4.

                                        Vianney Szent János ünnepe     

1.Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Viennay Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének a napja van ma. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Hétfőn Havas Boldogasszony, kedden Urunk színeváltozása, csütörtökön Szent Domonkos, pénteken Szt. Terézia Benedikta Edith Stein, szombaton Szent Lőrinc diakónus ünnepei lesznek. Csütörtökön a szentmise előtt 18 órától rózsafüzért imádkozunk a Rózsafüzér Társulat élő és megholt tagjaiért, mert Szent Domonkos a rózsafüzéresek atyja.

3.Jövő héten szombatig plébániánk 40 fős csoportja az eucharisztikus csodák nyomába zarándokol. A hétköznapi szentmisén való részvétellel, az itthon maradó Hívek imádságaikkal hozzánk kapcsolódhatnak. Mi is ígérjük, hogy imádkozunk az itthon lévőkért és plébániánk nagy családjáért.

4.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérem a jó szülők is jöjjenek!

5.A vasárnap megszentelése, legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A hanyagságból való mulasztás nemcsak súlyos bűn, de szeretetlenség a Jóisten és a lelkipásztor iránt is! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!

6.Hálásan megköszönjük a plébániai tábort támogatók nagylelkűségét.

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek figyelmébe ajánlom.

     „Jézushoz hasonlóan álljunk mások szolgálatában.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 17. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 17. vasárnap

(Dominica XVII per annum – 17. Sonntag im Jahreskreis)

 1. július 28.
 1. Ma 18.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz, majd litániát imádkozunk.
 2. A héten lesz augusztus hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szívét szentgyónással, szentáldozással! Mindig van a szentmisék alatt gyónási lehetőség, hétköznapokon és vasárnapokon egyaránt. A havi triduumot megtartjuk. – Első pénteken délelőtt meglátogatjuk a házhoz kötött betegeket. Idős és beteg rokonaikhoz a plébániáról hívassanak szentségeket vivő áldozópapot! Itt a templomban 18.45-kor a Jézus Szíve oltárnál litániát imádkozunk.
 3. Ma a délelőtt 9 órás szentmisén megáldjuk a közlekedési eszközöket és Szent Kristóf közbenjárásával imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.
 4. Templomunk új toronyórája elkészült, melynek egy részét fizettük ki. A hátralévő összegre ebben az esztendőben az első vasárnapi perselyadományokat ajánljuk fel. Jövő vasárnap erre a célra gyűjtünk. Még nagyon sok mindennek kellene elkészülnie templomunkon. Elsősorban a hőszigetelt külső ablakoknak, a tető boltozat szigetelésének, melyek nagyban hozzájárulnának a templom ideális klímájának biztosításához télen és nyáron egyaránt. Ezért is kérjük a kedves Híveket, ha tehetik, egyéni adományaikkal járuljanak hozzá a teljes rekonstrukció sikeres befejezéséhez. Ezt a plébánia irodájában megtehetik.
 5. Jövő héten hétfőtől péntekig plébániai gyermektábort szervezünk több mint 100 gyermek számára. Ez a plébániai közösségek ajándéka a gyermekeket nevelő családok számára. Szívesen fogadunk élelmiszert, vagy anyagi hozzájárulást a plébánia irodájában.
 6. A nyári vakáció és szabadságolások idején is tartsuk fontosnak a vasárnapi szentmisén való részvételt. A felnőttek mutassanak jó példát a gyermekeknek.
 7. Akik tehetik hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órakor, vagy este 19 órakor. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget.
 8. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a lelkileg elmélyedni vágyókat.
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassák, az újságos asztalról elvihetők.

                               Szent Miklós Plébániatemplom

                 Hirdetései Évközi 17. vasárnap 2019. Július 28.-án

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát és szentolvasót imádkozunk, valamint a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk. Örömmel jöjjünk!

2.Jövő héten péntekig, Plébániánk 100 gyermek számára ajándék tábort rendez. Szívesen fogadunk anyagi támogatást a torony alatti perselybe, valamint tartós élelmiszert, amit hivatali időben a plébániára lehet hozni.

3.Jövő vasárnap Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének az ünnepe lesz. Kérünk benneteket, imádkozzatok minden plébánosért.

4.Hétfőn az esti szentmiséhez kapcsoltan a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt gyermekekért.

5.Hétköznaponként továbbra is várunk benneteket a szentmisékre! Nagylelkű és örömteli lélekkel jöjjetek minél többen.

6.A nyári vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel. Ez lehet örömteli életünk forrása.

7.Hálásan köszönjük a vasárnapi díszítésre felajánlott adományaitokat.

8.Következő vasárnap a szentmiséken lesz a jövő évi hitoktatásra való feliratkozás. Kérjük, a jó szülők kísérjék a gyermekeket!

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

10.Ma a délelőtt 10 órás nagymiséhez kapcsoltan Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk a közlekedési eszközöket, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.

11.Jövő héten első péntek, engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónva és áldozva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznap és vasárnap egyaránt. Törekedjünk a rendszeres szentáldozásra.

       „A keresztény küldetésből senki sincs kizárva.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 16. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 16. vasárnap – 2019. július 21.

 1. Ma este 18.45-kor lorettói litániára várjuk a Testvéreket.                                      
 2. Mint minden hónap 25-én, így csütörtökön reggel 8 órakor is templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért fohászkodunk.
 3. Jövő héten hétfőn Szent Mária Magdolna, kedden Szent Brigitta, szerdán Árpádházi Szent Kinga, csütörtökön Szent Jakab apostol, pénteken Szent Joakim és Szent Anna a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepei lesznek.

                                          Július 26-án, pénteken

Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapján

                              a Hegyközségi Kálvária-kápolnában

                                           SZENTSÉGIMÁDÁS!!!

Szentségkitétel a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisével. 17 órakor szentóra és ünnepélyes szentségeltétel. Buzdítjuk a Kedves Híveket, különösen a hegyieket, a hegy- és kerttulajdonosokat, hogy szakítsanak időt a szentmisén való részvételre és a napközben kitett Oltáriszentség előtt adorálásra, imádásra!

A városiakat is kérjük, buzgón kapcsolódjanak bele közös és egyéni imádsággal a szentségimádásba! Ne hagyjuk magára egy percre sem a szentségi Jézust! Ezzel a hegyi szentségimádással is készülünk a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Elevenítsék fel a sárvári leányok és asszonyok a régi szép szokást, hogy Szent Anna napján kizarándokolnak a hegyi kápolnába!

      4.Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk a közlekedési eszközöket. Este 18.30-kor                     Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk.

       5.Katolikus újságokat minél többen olvassák. Az újságos asztalról elvihetők.

                  SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

       Hirdetések Évközi 16. vasárnap 2019. Július 21.

1.Ma délután 15.30 órakor örömmel jöjjetek minél többen a Lorettói litániára a kertvárosi kápolnába a családjaitokért imádkozni.

2.Hétfőn Szent Mária Magdolna, kedden Szent Brigitta, szerdán Árpádházi Szent Kinga,csütörtökön Szent Jakab apostol, pénteken Szent Joachim és Szent Anna ünnepei lesznek. Kérjük a szentmiséken közbenjárásukat!

3.A nyári szabadságok ideje legyen lelki feltöltődés is számunkra. Örömmel vegyünk részt minden vasárnap szentmisén. Jézus szeret minket, viszonozzuk az Ő szeretetét!

4.Ha tehetitek, tartsátok fontosnak, hogy hétköznaponként is eljöttök szentmisére. Nagy szükség van a rendszeresen szentmisét imádkozó Hívekre!

5.Csütörtökön 18 órakor a szentolvasót a papságért valamint új papi-szerzetesi hivatásokért imádkozzuk. Legyünk buzgók és halljuk meg a hívó szót.

6.Katolikus újságokat minél többen olvassatok. Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

7.Július 29-től egy hetes hittanos táborral ajándékozzuk meg a gyermekeket és a családokat. Akik tehetik tartós élelmiszerrel, vagy anyagi adományaikkal támogathatják ezt a tábort. A jövő héten a plébánia irodájában, vagy a szentmisékkel kapcsolatosan lehet ezt megtenni. Előre is köszönjük nagylelkűségeteket.

8.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk a közlekedési eszközöket, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.

       „Isten szeretete erős, teremtő és szilárd.”Ferenc pápa

 

 

           

Hirdetés Évközi 15. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                            Évközi 15. vasárnap

(Dominica XV per annum – 15. Sonntag im Jahreskreis)

július 14.

 1. Ma 18.45-kor loretói litániát imádkozunk a Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére.
 2. Köszöntjük a Nádasdy Történelmi Fesztivál résztvevőit innét az oltártól. A felidézett kor tehetséges embereiben, a „homo novus”-okban a Haza és az Anyaszentegyház önzetlen munkásait, illetve templomunk és a Sárvár környéki katolikus megújulás előmozdítóit tiszteljük.
 3. A héten a katolikus iskolában „Emberhalásztábor lesz gyermekek számára.
 4. Templomunkban hétköznap reggel 8 és este 7 órakor hallgathatják a hívek a szentmisében Isten szavát (lectio divina). Nagyon örülnénk, ha minél többen hétköznaponként is eljárnának szentmisére.
 5. Péntekhez egy hétre, július 26-án Szent Anna napján szentségimádásra hívjuk a híveket a hegyközségi Kálvária-kápolnába 11.00 és 17.00 óra között.
 6. Péntekenként az esti szentmise után szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat fél órás csendes szentségimádásra és az egyház befejező imaórájának a kompletóriumnak a közös elimádkozására.
 7. Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.
 8. Két hét múlva vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén megáldjuk az autókat, motorokat, kerékpárokat, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Ezzel is kapcsolódjanak minél többen az Anyaszentegyház vérkeringésébe!

   

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                         Hirdetései Évközi 15.vasárnap 2019.Július 14-én

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!

2.Hétfőn a szentmisével együtt imádkozzuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk rózsafüzért. Legyünk buzgók ezeken az alkalmakon!

4.Dicséret illeti azokat, akik hétköznaponként is eljárnak a szentmisére. Szükség van a rendszeresen imádkozó, áldozatos lelkű keresztényekre, hiszen csak az imádság által lehet áldás minden munkán és emberi küzdelmen. Tudjunk áldozatot hozni!

5.Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.

6.A vasárnapi templomdíszítéshez szívesen fogadunk áldozatos lelkű adományokat a torony alatti perselybe!

7.Katolikus újságokat. a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értékes műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk.

8.Hétfőn Szent Bonaventúra, kedden Kármel-hegyi Boldogasszony, csütörtökön Szent Hedvig ünnepei lesznek.

9.Két hét múlva vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, a motorokat és a kerékpárokat. Akik tehetik, így jöjjenek a templomba! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

10.A nagytemplomban minden pénteken este 19.30 órától fél órás szentségimádást tartunk és elimádkozzuk az egy befejező imaóráját a kompletóriumot. Szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat.

                     „A Szentlélek mindig támogat minket.” Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 14. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                          Évközi 14. vasárnap

(Dominica XIV per annum – 14. Sonntag im Jahreskreis 2019. július 7.

 1. Ma 18.45-kor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívjuk kedves Híveket.
 2. Elmúlt a félév, kérjük a Testvéreket, akiket illet, rendezzék 2019 évi egyházközségi hozzájárulásuk hátralékát. (Egyházi adó: fél, azaz 0,5%)
 3. Csütörtökön, 11-én Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Imádkozzunk ezen a napon a hitehagyott európaiak megtéréséért, keresztény gyökereinek kihajtásáért.
 4. Köszöntjük július 12-14. közötti Nádasdy Történelmi Fesztivál résztvevőit innét az oltártól. A felidézett kor tehetséges embereiben, a „homo novus”-okban a Haza és az Anyaszentegyház önzetlen munkásait, illetve templomunk és a Sárvár környéki katolikus megújulás előmozdítóit tiszteljük.
 5. A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.
 6. A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret. Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat!
 7. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.
 8. Két hét múlva, vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.
 9. A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, ha kell, tartsunk bűnbánatot, hogy rendszeresen tudjunk a szentáldozáshoz járulni.
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Évközi 14. vasárnap 2019. július 7.

1.Ma délután 16 órakor örömmel jöjjünk minél többen a kertvárosi kápolnába első vasárnapi Jézus Szíve litániára a családunkért imádkozni.

2.A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.

3.Jövő héten, csütörtökön Szent Benedek Európa fő védőszentjének ünnepén buzgón jöjjünk szentmisére.

4.A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret.  Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat!

5.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.

6.Két hét múlva, vasárnap a 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a baleset- mentes közlekedésért is.

7.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a torony alatti perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

9.A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, ha kell, tartsunk bűnbánatot, hogy rendszeresen tudjunk a szentáldozáshoz járulni.

              “A keresztény küldetés csodálatos.”  Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 13. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.ladislas.hu

           Évközi 13. vasárnap – 2019. június 30.

(Dominica XIII. per annum – 13. Sonntag im Jahreskreis)

Gyűjtés a világegyház javára „Péter fillér”

 

 1. Ma, Péter-Pál utáni vasárnap a szentmise perselyadományait a római pápa karitász tevékenységére gyűjtjük és küldjük (Péter-fillér). A Szentszék köszöni a tavalyi adományokat, mellyel a hívek osztoznak a Szentszék felelősségteljes feladatában, illetve jelét is adják az egyetemes egyházzal való közös felelősségtudatuknak, és többek között a nehéz helyzetben levőket, háborúk, természeti katasztrófák áldozatait, és a katolikus oktatást, nevelést támogatták.
 2. Ma este 18.45-kor Jézus Szíve litániára hívunk.
 3. A héten lesz július hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szívét gyónva, áldozva. A havi triduumot megtartjuk. Délelőtt látogatjuk a házhoz kötött időseket, betegeket. Az esti mise előtt 18.45-kor litániát imádkozunk a Jézus Szíve oltárnál. Templomunkban minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Éljünk vele!
 4. Hétfőtől csütörtökig a sárvári plébániák 50 fős csoportja gyalog zarándokol immár 8. alkalommal a Szűzanya Mariazelli szentélyébe. Akik lélekben a zarándokokhoz akarnak csatlakozni minden hétköznap este, jöjjenek el a szentmisére.
 5. Július 2.-án kedden Sarlós Boldogasszony tanácsolt ünnepe, szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Buzdítunk a szentmisén való részvételre.
 6. A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.
 7. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk.
 8. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

                                   SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                           Hirdetései Évközi 13. vasárnap 2019.június 13.

                               Gyűjtés a Világegyház javára „Péter fillér”

1.Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban imádkozzuk a litániát, valamint a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tarjuk szentolvasóval. Kérjük a buzgó részvételt.

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt a gyermekekért és unokákért.

3.Hétfőtől csütörtökig a sárvári plébániák 50 fős csoportja gyalog zarándokol immár 8. alkalommal a Szűzanya Mariazelli szentélyébe. Akik lélekben a zarándokokhoz akarnak csatlakozni minden hétköznap este, jöjjenek el a szentmisére.

4.Július 2.-án kedden Sarlós Boldogasszony tanácsolt ünnepe, szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Buzdítunk a szentmisén való részvételre.

5.Július 6.-án szombaton templomunk kedves ünnepe szentségimádás napja lesz. Délelőtt 10 órakor lesz a szentségkitételi, este 18.30 órakor pedig a szentség el tételi szentmise. Délután 15 órakor szentórát imádkozunk. A szentségimádás részletes programja a hirdetőtáblán olvasható. Kérünk Benneteket, hogy ezen a napon mindnyájan kapcsolódjatok be Jézus imádásába egyéni és közösségi imával! Bízunk Jézus iránti és a plébániai közösség iránti szeretetetekben.

6.A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.

7.A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk.

8.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

9.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a torony alatt elhelyezett perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat minél többen olvassátok.

               „Haladjatok szemben az árral, tisztán éljétek meg a szeretetet!”

                                                              Ferenc pápa

 

               

Hirdetés Úrnapján

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051          email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Krisztus Eukarisztikus Teste és Vére,

Úrnapja (Fronleichnam)

 1. június 23.

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 9:00 órakor kezdődő diákmiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 9.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönjük a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvérünknek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének az ünnepe lesz.

4.Június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre az esti püspöki szentmise után. A szentségimádás részletes programja a templom kapun olvasható.

5.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérünk benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek reggel 8 órára vagy este 19 órára az ünnepi szentmisére!

6.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál főapostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

7.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

8.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Csatlakozzanak minél többen.

9.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

   

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                           Hirdetései Úrnapján 2019.június 23-án

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 10.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönöm a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvéremnek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma délután Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

3.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérlek benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek az este 18.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisére!

4.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének, csütörtökön városunk fővédőszentjének Szent László királynak az ünnepe lesz. Ezért csütörtökön este 19 órakor Dr. Székely János püspök atya mutatja be az ünnepi szentmisét a Szent László templomban, és megáldja a belülről teljesen felújított nagytemplomot. A Sáriban és Kertvárosban lakókat is szeretettel várjuk erre az ünnepre. Örüljünk együtt!

5.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

6.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

7.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

8.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját a Mária Rádió adásait, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

                          „Az evangélium fénysugár mindazoknak,

       akik a szeretet civilizációja szolgálatába lépnek.” Ferenc pápa

           

Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                           Szentháromság vasárnapja

(2019. június 16.)

(Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag)

 

 1. Ma van a sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.
 2. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 3. Ma a délelőtt 9 órás diákmisén tartjuk a hittanos tanévzáró Te Deumot. Adjunk hálát a hittanos tanév minden ajándékáért.
 4. Jövő vasárnap ÚRNAPJA: Krisztus Eucharisztikus Testének és Vérének főünnepe. A délelőtt 9 órai diákmisével kapcsolatban tartjuk meg a hagyományos úrnapi KÖRMENETET a régi rend szerint. Fő utcán a körforgalomig, majd a Széchenyi utcán vissza. Akik nem a 9 órás szentmisére jönnek Ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 9.45 óra körül.

Az elsőáldozó, valamint első, második osztályos és óvódás gyerekek és rokonaik a héten gyűjtsenek virágszirmokat és hintsék a körmeneten a Szentségi Jézus elé az útra és az oltárok köré! A díszítést, az oltárok állítását, az ablakokban a gyertyagyújtást, a körmeneti segédkezést előre is köszönjük. A Szentségi Jézus áldása legyen tanúságtételük jutalma!

 1. Júniusi péntek estéken 18.45-kor Jézus Szíve litánia és felajánlás a Szent Szívnek.
 2. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén.
 3. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre.
 4. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este.
 5. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 6. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

 

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Szentháromság vasárnap 2019.Június 16.

1.Ma délután 15.30 órakor Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Nagy örömmel és lelkesedéssel jöjjünk engesztelni.

2.Hétfőn az esti szentmisével tartjuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Buzgón jöjjünk minél többen.

4.Jövő vasárnap Úrnapja. A délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Szeretettel kérjük az idei elsőáldozó harmadik osztályos gyermekeket hogy,szüleikkel együtt ünneplőbe öltözve jöjjenek a körmenetre, hintsenek virágszirmot az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus elé! Az elsőáldozók és a bérmálkozók ezen a szentmisén vehetnek át szüleik és bérmaszüleik kíséretében közösségünktől egy kis ajándékot. Szeretettel kérjük azokat a jó Híveket is, akik az oltárokat szokták állítani, az idei évben is tegyék meg ezt! Isten fizesse meg fáradozásukat! A harmadik oltárt a Tanácsadó testületi tagok fogják állítani. A körmeneten való buzgó részvétel egyben hitünkről való tanúságtétel is. Akik nem a 10 órás szentmisére jönnek, ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 10.45 óra körül. Virágszirmot szeretettel fogadunk a héten a szentmisék után.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió adását, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk!

7.A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

 „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.„Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 742140
mind – siem 2011