Heti hirdetések

Hirdetés Évközi 33. vasárnap Gyűjtés a Karitász javára

                      Szent Miklós Plébániatemplom Hirdetései

                     Évközi 33. vasárnap 2017.november 19-én

                                    Gyűjtés a Karitász javára

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a Kertvárosi kápolnában. Kérem, hogy buzgón jöjjünk el!

2.Akik megtehetik, azok közül minél többen jöjjenek a hétköznapi szentmisékre és a vasárnapi litániákra! Nagy szükség van imáikra.

3.Vasárnap az Úr napja, ezért kérem, hogy a családok lehetőleg együtt jöjjenek a szentmisékre! Ez lehet a családi boldogság alapja.

4.Jövő szombaton, november 25-én az előesti szentmisén gitáros zenei kíséret és énekek lesznek.

5.Szombaton délelőtt 10.30 órától szeretettel várjuk a gyermekeket a plébánia közösségi termébe kézműves foglalkozásra.

6.Jövő héten, szerdán folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 18.45 órakor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

7.Kedden Szűz Mária bemutatásának, szerdán Szent Cecíliának, csütörtökön Szent Kelemen pápának, pénteken a Vietnámi vértanúknak, szombaton Szent Katalin ünnepei lesznek.

8.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt a szentmise végén.

9.Katolikus újságokat, 2018 évi naptárt és kalendáriumot, a plébánia internetes oldalát és a Mária Rádió műsorait a Hívek figyelmébe ajánlom!

10.Hálásan köszön a Karitász javára adott nagylelkű adományaikat.

                       „A megbocsátás a szeretet lényege”  Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 32. vasárnap

                               Szent Miklós Plébániatemplom

                Hirdetései Évközi 32.vasárnap 2017.november 12.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániára hívom a buzgó Híveket a kertvárosi kápolnába. Akik tudnak, áldozatkész lélekkel jöjjenek!

2.Jövő héten szerdán Nagy Szent Albert, csütörtökön Skóciai Szent Margit, szombaton a Szent Péter és Pál bazilikák búcsúnapja, vasárnap Árpádházi Szent Erzsébet ünnepei lesznek.

3.Csütörtökön este 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk papokért, és új papi, szerzetesi hivatásokért. Nagy szükség van a könyörgésre!

4.Akik tehetik hétköznaponként is buzgó szívvel jöjjenek szentmisére! Olyan sok mindenért lehet és kell is imádkozni.

5.A családokban a felnőttek adjanak jó példát a gyermekeknek a szép és örömteli vallásos életre!

6.Vasárnap az Úr napja, ezért kérem, hogy a családok lehetőleg együtt jöjjenek a szentmisékre! Buzdítsuk jó szándékú ismerőseinket is

vallásuk gyakorlására!

7.Jövő vasárnap Szent Erzsébet segítő szeretetét követve a Karitász javára lesz országos templomi gyűjtés. Legyünk nagylelkűek!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

10.Jövő héten péntekig plébániánk 40 fős csoportja a Szentföldre zarándokol. Kérem a jó Híveket, hogy a hétköznapi szentmiséken való részvételükkel lélekben kapcsolódjunk egymáshoz. Minden hétköznap a szentmise előtt a vendég atya gyóntat,használjuk ki a lehetőséget.

               „A szeretet tettei, magvetés az örök életre.”

                                           Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 31. vasárnap

                           Szent Miklós Plébániatemplom

            Hirdetései Évközi 31. vasárnap 2017. november 5-én

1.Ma délután 16 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a Kertvárosi kápolnában a családokért és a hit megerősödéséért. Kérem, legyünk buzgók, a hívó szó találjon meghallgatásra!

2.Jövő héten hétfőn az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját imádkozzuk az Oltáriszentség előtt.

3.Csütörtökön a Lateráni bazilika felszentelésének, szombaton Szent Márton püspöknek, egyházmegyénk védőszentjének ünnepei lesznek.

4.Szerdán az esti szentmise után 18.45 órára szeretettel várom az érdeklődőket felnőtt katekézisre a Plébánia közösségi termébe!

5.Csütörtökönként az esti szentmise előtt 17.30 órától a világosság titkai szentolvasót imádkozzuk papi és szerzetesi hivatásokért.

6.A következő gitáros szentmise jövő szombaton este lesz. Akik szeretik ezeket az énekeket, minél többen jöjjenek együtt imádkozni és énekelni.

7.Fiatalabb nyugdíjas Híveimet buzdítom, hogy gyakrabban jöjjenek a hétköznapi szentmisékre ! Annyi mindenért kell és lehet imádkozni. Kérem, hogy a hívó szó ne szálljon el a fülek mellett! Akik tudnak a közösségért és másokért áldozatot hozni, Ők szeretetükről tanúskodnak a világ előtt. Ez az igazi misszió és hithirdetés. Így lehetünk hiteles közösséggé.

8.Jövő héten szombaton délelőtt 10.30 órakor kézműves foglalkozásra szeretettel várjuk a gyermekeket a plébánia közösségi termébe!

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait Híveim szerető figyelmébe ajánlom.

                     Mennyi jót tehetünk a jó példával és

                        mennyi rosszat a képmutatással.

                                        Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 30. vasárnap

                           Szent Miklós Plébániatemplom

               Hirdetései Évközi 30.vasárnap 2017. október 29.

1.Ma, délután 15.30 órakor tartjuk a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét és litániát rózsafüzérrel. Isten bőséges áldása kísérje életüket mindazoknak, akik buzgón részt vettek a közös szentolvasókon! Hétfőn és kedden 17.30 órakor lesznek az utolsó közös szentolvasók. Kérem, sokan jöjjünk el!

2.Téli óraállás miatt hétfőtől a hétköznap esti misék este 18 órakor kezdődnek.

3.November 1. szerda, Mindenszentek ünnepe.  Ezen a napon itt a Plébánia templomban délelőtt 10 órakor és este 18 órakor lesznek szentmisék. A 18 órás szentmiséhez kapcsolódóan Lucernáriumot – fényliturgiát végzünk az összes megholtakért. Nagyon kérek mindenkit, felnőttet és gyermeket egyaránt, hogy ezen az ünnepen vegyenek részt a szentmisén! Katolikus keresztények Mindenszenteki és halottak napi kegyelete nem merülhet ki csupán a temetőlátogatás pogányokra is jellemző külsőséges nyüzsgésében, hanem az örök életbe vetett hittel imádságos és szentmisét felajánló kapcsolatteremtés is legyen meg halottainkkal! Teljes búcsú nyerhető a tisztítótűzben szenvedő halottaink javára: Templom látogatáskor: Mindenszentek ünnepén november 1. Halottak napján november 2 és a következő vasárnap november 5 között. Temető látogatáskor: november 1 és 5 között. A búcsúnyerés feltételei:Szentgyónás-szentáldozás által a kegyelem állapota, Miatyánk és Hiszekegy ima a pápa szándékára.

4.November 2.-án csütörtökön Halottak napján, délelőtt 10 órakor és este 18 órakor lesznek gyászmisék templomunkban.  Ezen a napon is lelkiismeretesen jöjjünk majd a templomba meghalt szeretteinkért imádkozni!

5.Gyónási lehetőség Mindenszentekkor, halottak napján és első pénteken délután 17 órától 17.45 óráig.

6.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

7.Szeretettel híjuk a kedves Híveket Böjte Csaba előadására a Park Inn Hotel konferencia termébe október 31-én kedden este 19 órára.

                 „Jót tenni mindenki kötelessége.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 29. missziós vasárnap

                             Szent Miklós Plébániatemplom

                 Hirdetései Évközi 29.vasárnap 2017.október 22.

                                Gyűjtés a missziók javára

1.Ma délután 15.30 órakor rózsafüzért, majd Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Kérem, hogy akik tehetik, jöjjenek.

2.Október 23-án hétfőn este 18 órakor a rózsafüzérhez kapcsoltan imádkozzuk el a Szent Mónika közösség könyörgő imáját. A szentmisén a forradalom hőseiről is megemlékezünk.

3.Jövő héten is imádkozzuk a szentolvasót minden hétköznap este 18 órakor. Szakítsunk időt minél többször a közös imádságon való részvételre. Hálás vagyok azoknak, akik szinte minden este eljönnek. Felnőttek vegyenek példát a gyermekek buzgóságáról!

4.Jövő szombaton az előesti vasárnapi szentmise gitáros szentmise lesz.

5.Szombaton új időpontban délelőtt 10.30 órától kezdődik a kézműves foglalkozás a gyermekeknek a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk őket.

6.Szerdán az esti szentmise után folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Törekedjünk hitünk alapjainak alaposabb megismerésére.

7.Hálásan köszönöm a missziók javára adott nagylelkű adományaikat.

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

                  „Jót tenni mindenki kötelessége.”    Ferenc pápa

 

 

Hirdetés Évközi 28. vasárnap

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Évközi 28. vasárnap 2017.október 15.

1.Ma délután 15.30 órakor Rózsafüzért és Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.  Akik hétköznapokon nem tudnak jönni a közös alkalmakra, legalább vasárnap tegyék meg!

2.Hétfőn Alacoque Szent Margit, kedden Antiochiai Szt. Ignác, szerdán Szent Lukács evangélista, vasárnap Szent II. János Pál pápa ünnepei lesznek.  

3.Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A szentmiséken imádkozunk a missziókért és az evangélium terjedéséért. Mi is legyünk tanúságtételünkkel az evangélium hirdetői,hiszen Magyarország is missziós területté vált. A perselyt a missziók javára gyűjtjük. Legyünk nagylelkűek!

4.A jövő héten is lesznek közös rózsafüzérek este 18 órakor. Nagyon megdicsérem mindazokat, akik áldozatos lélekkel estéről estére részt vesznek ezeken az alkalmakon. Hálás vagyok a leányoknak is, akik minden nap lelkiismeretesen előimádkozzák a szentolvasót.

5.Jövő héten, szerdán folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében az esti szentmise után 19.15 órakor. Az idei sorozat témája a Szentírás könyveinek történeti háttere és üzenete. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérem, hogy törekedjünk a hitünk igazságainak alaposabb megismerésére! Így tudunk hiteles tanúságot tenni.

6.A vasárnap megszentelése legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! Jó szülők kísérjék a gyermekeket a templomba!

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

                “Ne gyalázkodjunk, ne kritizáljunk, ne pletykáljunk,

                                hanem mindenkinek jót akarjunk.” 

                                                  Ferenc pápa                        

Hirdetés Évközi 27. vasárnap Magyarok Nagyasszonya főünnepén

                               Szent Miklós Plébániatemplom

                   Hirdetései Évközi 27.vasárnap 2017.október 8.

                            Magyarok Nagyasszonya főünnep

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát és rózsafüzért imádkozunk a családokért és a plébánia Híveiért a kertvárosi kápolnában. Akik hétköznap nem tudnak jönni, legalább vasárnap tegyék meg!

2.Október hónapban minden este 18 órakor rózsafüzért mondunk, gyermekek előimádkozásával. Buzdítok mindenkit, gyermeket és felnőttet egyaránt, hogy akik tehetik, jöjjenek ezekre a közös alkalmakra a Szűzanyát köszönteni! A hívó szó találjon meghallgatásra! Becsüljük és értékeljük a közös imádság lehetőségét!

3.Hétfőn a Szent Mónika közösség imáját mondjuk a rózsafüzérrel.

4.Jövő héten, szerdán Szent XXIII. János pápa, szombaton Szent Kallixtusz pápa ünnepei lesznek.

5.Kiküldtük az egyházi adó befizetésére szóló csekkeket azoknak, akik még nem rendezték ebben az évben kötelezettségüket. Ha adminisztrációs hibából adódóan olyanok kaptak befizetési csekket, akik már rendezték az adót, azoktól elnézést kérek. Az egyházi adó az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0.5% azaz fél százaléka.

6.Jövő szombaton este gitáros szentmise, délelőtt 10 órakor kézműves foglalkozás lesz a plébánia közösségi termében.

7.Szerdán az esti szentmise után folytatódik a felnőtt katekézis. Az előadások témája a Szentírás alaposabb megismerése. Történeti háttér és üzenet. Szeretettel várom az érdeklődőket! Becsüljük meg az ilyen összejövetelek lehetőségét!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

 „A család arra indít, hogy a kapcsolatoknak szüksége van hűségre,

          őszinteségre,együttműködésre, tiszteletre.” Ferenc pápa   

Hirdetés Évközi 26. vasárnap Szentségimádás a Kertvárosi kápolnában

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Évközi 26.vasárnap 2017.október 1-én

1.Ma október 1-én a kertvárosi kápolna búcsújának napján az ünnepi szentmisét délelőtt 9 órakor imádkozzuk. A szentmise után egész napos szentségimádás lesz. Kérem, hogy a kitett Oltáriszentséget ne hagyjuk magára, mindig legyenek imádkozó emberek a kápolnában! A kiírt időpontokban a rózsafüzéreket gyermekek imádkozzák elő.Délután 16 órakor Lorettói litánia keretében lesz az ünnepélyes szentségeltétel, amire minél többen jöjjenek! A Kertvárosiak és a Sáriban lakók is, legyenek buzgók a szentségimádási napon!   Venite Adoremus!   Jöjjetek imádjuk!

2.Hétfőn az Őrangyalok, szerdán Szent Ferenc,szombaton Rózsafüzér Királynője, vasárnap Magyarok Nagyasszonyának ünnepei lesznek.

3.Október hónapban minden hétköznap este 18 órakor ünnepélyesen imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnaponként délután 15.30 órakor a litánia előtt a kertvárosi kápolnában. Nagyon kérek mindenkit, különösen a Rózsafüzér Társulati tagokat, hogy mutassanak jó példát!

4.Szerdán az esti szentmise után 19.15 órakor folytatódnak a felnőtt katekézisek a plébánia közösségi termében. Az idei előadások témája a Szentírás mélyebb és alaposabb megismerése.  Törekedjenek minél többen eljönni ezekre az alkalmakra, hiszen nagy szükség van a hitüket jól ismerő tanúságtevő katolikusokra.

5.Katolikus újságokat, naptárt, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

                             Amikor egy társadalomban hiányzik Isten,

                         még a jólétet is szörnyű lelki szegénység kíséri.

                                                    Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 25. Szentírás vasárnap

                     Szent Miklós Plébániatemplom Hirdetései

                      Évközi 25.vasárnap 2017.Szeptember.24.

                                        Szentírás ünnepe

1.Ma délután 16 órakor a litániát itt a Sári templomban imádkozzuk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk. Legyünk buzgók!

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját imádkozzuk a gyermekekért és unokákért.

3.Jövő vasárnap a Kertvárosi kápolna búcsúja és egész napos szentségimádás napja lesz. Kérem, hogy akik csak tehetik, ezen a napon délelőtt 9 óra és délután 16 óra között akár egyéni vagy közösségi imára térjenek be a kápolnába Jézus imádására!

4.Október hónapban minden nap este 18 órakor gyermekek előimádkozásával ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk. Vasárnaponként a litániával együtt a kertvárosi kápolnában délután 15.30 órakor lesz a szentolvasó.

5.Jövő vasárnap a hittanos gyermekek befogadó katekumenátusát tartjuk. Kérem a jó szülőket, gyermekeikkel együtt jöjjenek a templomba a családnak megfelelő időpontban kezdődő szentmisére.

6.Minden Szülőt és Nagyszülőt arra kérek, hogy jó példájukkal gondoskodjanak gyermekeik vallásos neveléséről! Nagyon örülök annak, hogy fiatal szülőket is látok gyermekeikkel együtt a templomban. Az együtt imádkozó család látványa szívet melengető. Hálás vagyok érte. Az imádkozó család együtt marad.

7.Katolikus újságokat,2018 évi naptárakat, kalendáriumot, a Plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait Híveim szerető figyelmébe ajánlom.

8.Jövő szombaton este gitáros előesti szentmisét imádkozunk.

9.A héten, kedden Szent Kozma és Damján, szerdán Páli Szent Vince, csütörtökön Szent Vencel, pénteken a Főangyalok ünnepei lesznek.

10.Akik tehetik hétköznapokon is többször jöjjenek szentmisére.

              “A remény olyan szív erénye, amely nem zárkózik be,

                           hanem a jövő felé tekint.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 24. vasárnap

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 24.vasárnap 2017.szeptember 17.

1.Jövő vasárnapon Szentírás vasárnapja lesz.  Az Anyaszentegyház Isten írott szavára irányítja figyelmünket. Legyünk rendszeres bibliaolvasó katolikusok, akiknek az életében ez meg is látszik!

2.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért és a hit megerősödéséért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!

3.Hétfőn az esti szentmise után 19.30 órakor a Nádasdy vár dísztermében Dr. Székely János püspök atya tart előadást, melynek címe: Mit ad a hit az életünkhöz címmel. Kérlek benneteket,hogy sokan jöjjetek el, biztosak lehettek benne, hogy nem fogtok csalódni.

4.Kedden Szent Januáriusz vértanú, szerdán a Kóreai vértanúk, csütörtökön Szent Máté evangélista, szombaton Szent Pió atya,vasárnap Szent Gellért püspök ünnepei lesznek.

5.Előre jelzem, hogy október 2-tól minden nap este 18 órakor gyermekek előimádkozásával ünnepélyesen végezzük a rózsafüzért. Vasárnaponként október hónapban a litániához kapcsoltan imádkozzuk a Szentolvasót, a Rózsafüzér Társulat vezetésével.  

6.Két hét múlva vasárnap, október 1-én a kertvárosi kápolna búcsújának és az egész napos szentségimádásnak az ünnepe lesz.

7.Hálás vagyok azoknak a Híveknek, akik hétköznaponként is áldozatkész lélekkel eljönnek a szentmisékre! Akik tehetik, csatlakozzanak!

8.A vasárnapot szentmisével mindig szenteljük meg! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

9.Katolikus újságokat, jövő évi kalendáriumot és naptárt, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

10.Szentföldre induló zarándoklatunkra szeretettel várom a jelentkezőket.

      „A szeretet segít megérteni az igazságot.”    Ferenc pápa                 

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 509995
mind – siem 2011