Heti hirdetések

Hirdetés évközi 19. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 19. vasárnap

Dominica XIX per annum – 19. Sonntag im Jahreskreis 2020. augusztus 9.

1.Ma 18.45-kor Lorettói litániát imádkozunk családjainkért.

2.Augusztus 15.-én szombaton Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Szentmisék templomunkban reggel 7, délelőtt 9, és este 19 órakor. Kérjük, hogy lelkiismeretesen jöjjenek, hiszen a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

3.Csütörtökönként este 18.30 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyünk buzgók!

4.Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a lélekben elmélyedni vágyókat.

5.Hétköznaponként, akik tehetik, reggel 8 órakor vagy este 19 órakor járjanak el szentmisére! Nagy szükség lenne rendszeresen imádkozó Hívekre! Halljuk meg a hívó szót, és a buzdítás jusson el a szívünkig.

6.Már jó előre jelezzük, hogy a hittanuló gyermekek tanév eleji kötelező gyónása augusztus 28.-án pénteken délelőtt 9 órakor kezdődik. A jövő tanévre szóló szentmisenaplókat a következő vasárnapon már átvehetik a hittanos gyermekek.

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait szerető figyelmükbe ajánljuk.  Az újságok az újságos asztalról elvihetők.

8.Hétfőn Szent Lőrinc diakónus, kedden Szent Klára, csütörtökön Boldog XI. Ince pápa, pénteken Maximilian Szent Kolbe vértanú emléknapjai lesznek.

8.Csütörtökhöz egy hétre, augusztus 20-án, a Haza Atyját, Magyarország fővédőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük vasárnapi miserenddel: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00 óra. Lassan 30 esztendeje, hogy Szent II. János Pál pápa hazánkba és megyénkbe látogatott, de ma is megszívlelendő tanítása: „Hasztalan siránkozás nélkül – keresztény gyökereinkbe kapaszkodva – a Szentlélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel rugaszkodjunk neki a jövőnek.”

9.Jövő vasárnap a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise délelőtt 9.30 órakor.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 19. vasárnap

Dominica XIX per annum – 19. Sonntag im Jahreskreis 2020. augusztus 9.

1.Ma 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk családjainkért a kertvárosi kápolnába. A hívó szó találjon meghallgatásra.

2.Augusztus 15.-én szombaton Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz. Szentmisék templomunkban délelőtt 10, és este 18.30 órakor. Kérjük, hogy lelkiismeretesen jöjjenek, hiszen a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

3.Csütörtökönként este 18.00 órakor rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyünk buzgók!

4.Hétköznaponként, akik tehetik, este 18.30 órakor járjanak el szentmisére! Nagy szükség lenne rendszeresen imádkozó Hívekre! Halljuk meg a hívó szót, és a buzdítás jusson el a szívünkig.

5.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmisével.

6.Már jó előre jelezzük, hogy a hittanuló gyermekek tanév eleji kötelező gyónása itt a Sári templomban augusztus 28.-án pénteken délután 17 órakor kezdődik. A jövő tanévre szóló szentmisenaplókat a következő vasárnapon már átvehetik a hittanos gyermekek. Kérjük, hogy a szülők kísérjék jó példát adva gyermekeiket.

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait szerető figyelmükbe ajánljuk.  Az újságok az újságos asztalról elvihetők.

8.Hétfőn Szent Lőrinc diakónus, kedden Szent Klára, csütörtökön Boldog XI. Ince pápa, pénteken Maximilian Szent Kolbe vértanú emléknapjai lesznek.

9.Csütörtökhöz egy hétre, augusztus 20-án, a Haza Atyját, Magyarország fővédőszentjét, Szent István királyt ünnepeljük vasárnapi miserenddel: 8 és 10 óra. Lassan 30 esztendeje, hogy Szent II. János Pál pápa hazánkba és megyénkbe látogatott, de ma is megszívlelendő tanítása: „Hasztalan siránkozás nélkül – keresztény gyökereinkbe kapaszkodva – a Szentlélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel rugaszkodjunk neki a jövőnek.”

     „Az Isten mindig szeretettel tekint ránk.”  Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 18. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

     Dominica XVIII per annum – 18. Sonntag im Jahreskreis

Évközi 18. vasárnap 2020. augusztus 2.

1.Ma 18.45 órakor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének ünnepe lesz kedden.

2.Ma az esti szentmisén köszöntjük plébániánk új káplánját Böjti Balázs atyát. Imádkozzunk érte, és fogadjuk őt nagy szeretettel.

3.Plébániánk 40 fős csoportja jövő héten Magyarországi Mária kegyhelyekre zarándokol. Az itthon lévő hívek lélekben kapcsolódjanak hozzánk, úgy, hogy részt vesznek a hétköznapi szentmisén.

4.Kedden Vianney Szent János, szerdán Havas Boldogasszony, csütörtökön Urunk Színeváltozása, pénteken II. Szent Szixtusz pápa, szombaton Szent Domonkos ünnepei lesznek.

5.Szent Domonkos napján a Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért is imádkozunk az esti szentmisében. Köszönjük, hogy a buzgó rózsafüzéresek imahátvédet adnak egyházközségünknek. Buzdítjuk a belsőleg elkötelezett híveket, hogy külső elkötelezettséget vállalva csatlakozzanak a Társulathoz! 18.30 órától közös rózsafüzért is imádkozunk.

6.A tavasszal elmaradt előáldozásokat az ősszel tartjuk meg. A Katolikus iskolába járó gyermekeknek szeptember 27-én vasárnap délelőtt 9 órakor, az állami iskolákba járóknak október 11-én vasárnap délelőtt 9 órakor lesz az elsőáldozásuk.

7.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérjük a jó szülők is jöjjenek!

8.Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk az elmélyedni vágyókat.

9.Akik tehetik, hétköznaponként is vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt, vagy reggel 8 órakor, vagy este 19 órakor. A hívó szó találjon visszhangra minél több hívő ember lelkében. A buzdítás érintse meg szívünket.

7.A katolikus újságokat a hívek figyelmébe ajánljuk! Olvassuk és adjuk másoknak is a kezébe!

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

     Dominica XVIII per annum – 18. Sonntag im Jahreskreis

Évközi 18. vasárnap 2020. augusztus 2.

1.Ma 15.30 órakor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének ünnepe lesz kedden.

2.Plébániánk 40 fős csoportja jövő héten Magyarországi Mária kegyhelyekre zarándokol. Az itthon lévő hívek lélekben kapcsolódjanak hozzánk, úgy, hogy részt vesznek a hétköznapi szentmisén.

3.Kedden Vianney Szent János, szerdán Havas Boldogasszony, csütörtökön Urunk Színeváltozása, pénteken II. Szent Szixtusz pápa, szombaton Szent Domonkos ünnepei lesznek.

4.Szent Domonkos napján a Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért is imádkozunk az esti szentmisében. Köszönjük, hogy a buzgó rózsafüzéresek imahátvédet adnak egyházközségünknek. Buzdítjuk a belsőleg elkötelezett híveket, hogy külső elkötelezettséget vállalva csatlakozzanak a Társulathoz! 18 órától közös rózsafüzért is imádkozunk.

5.A tavasszal elmaradt előáldozásokat az ősszel tartjuk meg. A Sári templomhoz tartozó gyermekek számára október 4-én vasárnap délelőtt 10 órakor.

6.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérjük a jó szülők is jöjjenek!

7.Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. Tartsuk fontosnak a részvételt.

8.Akik tehetik, hétköznaponként is vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt este 18.30 órakor. A hívó szó találjon visszhangra minél több hívő ember lelkében. A buzdítás érintse meg szívünket.

7.A katolikus újságokat a hívek figyelmébe ajánljuk! Olvassuk és adjuk másoknak is a kezébe!

       „Jézushoz hasonlóan álljunk mások szolgálatában.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 17. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 17. vasárnap

Dominica XVII per annum – 17. Sonntag im Jahreskreis

 1. július 26.
 1. Ma a Hegyközségi kálvária kápolnában egész napos szentségimádásra várjuk a kedves Híveket. Délelőtt 9.30 órakor szentségkitételi szentmisét imádkozunk. Délután 16 órakor szentóra és szentség eltétel lesz. Kérjük a buzgó részvételt a közösségi és egyéni imádságokban. Venite adoremus! Jöjjetek imádjuk!
 2. Ma 18.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz, majd litániát imádkozunk.
 3. Plébániánk ősi egyházi épületbe, a Széchenyi utca 7. szám alá költözött.
 4. Hétfőn érkezik plébániánk új káplánja Böjti Balázs atya Körmendről. A jövő héten már nálunk szolgál, fogadjuk Őt nagy szeretettel. Jövő vasárnap az esti szentmisében köszöntjük és fogadjuk Őt hivatalosan. Jöjjünk el minél többen!
 5. A nyári vakáció és szabadságolások idején is tartsuk fontosnak a vasárnapi szentmisén való részvételt. A felnőttek mutassanak jó példát a gyermekeknek és így buzdítsák őket szerető szavaikkal is a rendszeres templomba járásra. Isten előtt felelni fogunk, hogy megtettünk e mindent azért, hogy a hitünket átadjuk a következő nemzedéknek. Ne felejtsük, mindnyájunknak küldetésünk van.
 6. Akik tehetik, különösen a nyugdíjasok hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órakor, vagy este 19 órakor. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget.
 7. Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. Jöjjünk minél többen.
 8. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a lelkileg elmélyedni vágyókat.
 9. Jövő héten hétfőn Charbel Makhlouf, szerdán Szent Márta, csütörtökön Aranyszavú Szent Péter, pénteken Loyolai Szent Ignác, szombaton Liguori Szent Alfonz emléknapjai lesznek.
 10. A katolikus újságokat minél többen olvassák, így is támogatva a katolikus kiadókat

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 17. vasárnap

Dominica XVII per annum – 17. Sonntag im Jahreskreis

 1. július 26.
 1. Ma a Hegyközségi kálvária kápolnában egész napos szentségimádásra várjuk a kedves Híveket. Délelőtt 9.30 órakor szentségkitételi szentmisét imádkozunk. Délután 16 órakor szentóra és szentség eltétel lesz. Kérjük a buzgó részvételt a közösségi és egyéni imádságokban. Venite adoremus! Jöjjetek imádjuk!
 2. Ma 15.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje lesz, és litániát imádkozunk itt a Sári templomban.
 3. A városi plébánia ősi egyházi épületbe, a Széchenyi utca 7. szám alá költözött.
 4. Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekekért és unokákért.
 5. Hétfőn érkezik plébániánk új káplánja Böjti Balázs atya Körmendről. A jövő héten már nálunk szolgál, fogadjuk Őt nagy szeretettel. Jövő szombaton az esti szentmisében köszöntjük és fogadjuk Őt hivatalosan. Jöjjünk el minél többen!
 6. A nyári vakáció és szabadságolások idején is tartsuk fontosnak a vasárnapi szentmisén való részvételt. A felnőttek mutassanak jó példát a gyermekeknek és így buzdítsák őket szerető szavaikkal is a rendszeres templomba járásra. Isten előtt felelni fogunk, hogy megtettünk e mindent azért, hogy a hitünket átadjuk a következő nemzedéknek. Ne felejtsük, mindnyájunknak küldetésünk van.
 7. Akik tehetik, különösen a nyugdíjasok hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére, este 18.30 órakor. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat keressük, hanem a lehetőséget.
 8. Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Jöjjünk minél többen, ne csak mindig ugyanazok.
 9. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a lelkileg elmélyedni vágyókat a nagytemplomba.
 10. Jövő héten hétfőn Charbel Makhlouf, szerdán Szent Márta, csütörtökön Aranyszavú Szent Péter, pénteken Loyolai Szent Ignác, szombaton Liguori Szent Alfonz emléknapjai lesznek.
 11. A katolikus újságokat minél többen olvassák.

           „A keresztény küldetésből senki sincs kizárva.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 16. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 16. vasárnap – 2020. július 19.

1.Ma este 18.45-kor lorettói litániára várjuk a Testvéreket. Legyünk buzgók.                                                                                                                    2.Mint minden hónap 25-én, így szombaton este 19 órakor is templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért fohászkodunk.                                                                                                                                                                                                                                    3.Jövő héten hétfőn Szent Apollinaris, kedden Brindisi Szent Lőrinc, szerdán Szent Mária Magdolna, csütörtökön Szent Brigitta, pénteken Árpádházi Szent Kinga, szombaton Szent Jakab apostol, vasárnap Szent Joakim és Szent Anna a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepei lesznek.

                       Július 26-án, vasárnap

    Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapján

      a Hegyközségi Kálvária-kápolnában

               SZENTSÉGIMÁDÁS!!!

Szentségkitétel a 9.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisével. 16 órakor szentóra és ünnepélyes szentségeltétel. Buzdítjuk a Kedves Híveket, különösen a hegyieket, a hegy- és kerttulajdonosokat, hogy szakítsanak időt a szentmisén való részvételre és a napközben kitett Oltáriszentség előtt adorálásra, imádásra!

A városiakat is kérjük, buzgón kapcsolódjanak bele közös és egyéni imádsággal a szentségimádásba! Ne hagyjuk magára egy percre sem a szentségi Jézust! Ezzel a hegyi szentségimádással is készülünk a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Elevenítsék fel a sárvári leányok és asszonyok a régi szép szokást, hogy Szent Anna napján kizarándokolnak a hegyi kápolnába!

4.Ma a délelőtt 9 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk a közlekedési eszközöket.

5.Hétköznaponként, akik tehetik, vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt. Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a Híveket.

6.Katolikus újságokat minél többen olvassák. Ezzel is támogassuk a kiadókat. 

7.A plébánia ősi helyére a Széchenyi utca 7. szám alá költözött.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 16. vasárnap – 2020. július 19.

1.Ma délután 15.30 órakor loretói litániára várjuk a Testvéreket a kertvárosi kápolnába. Akik tehetik buzgón jöjjenek.                                          2.Ma délelőtt 10 órás nagymisén megáldjuk a közlekedési eszközöket és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.                                           3.Jövő héten hétfőn Szent Apollinaris, kedden Brindisi Szent Lőrinc, szerdán Szent Mária Magdolna, csütörtökön Szent Brigitta, pénteken Árpádházi Szent Kinga, szombaton Szent Jakab apostol, vasárnap Szent Joakim és Szent Anna a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepei lesznek.

                       Július 26-án, vasárnap

    Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapján

      a Hegyközségi Kálvária-kápolnában

               SZENTSÉGIMÁDÁS!!!

Szentségkitétel a 9.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisével. 16 órakor szentóra és ünnepélyes szentségeltétel. Buzdítjuk a Kedves Híveket, különösen a hegyieket, a hegy- és kerttulajdonosokat, hogy szakítsanak időt a szentmisén való részvételre és a napközben kitett Oltáriszentség előtt adorálásra, imádásra!

A városiakat is kérjük, buzgón kapcsolódjanak bele közös és egyéni imádsággal a szentségimádásba! Ne hagyjuk magára egy percre sem a szentségi Jézust! Ezzel a hegyi szentségimádással is készülünk a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Elevenítsék fel a sárvári leányok és asszonyok a régi szép szokást, hogy Szent Anna napján kizarándokolnak a hegyi kápolnába!

4.Hétköznaponként, akik tehetik, vegyék be napi programjukba a szentmisén való részvételt. Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk, a szolgáló papságért és új papi hivatásokért.

6.Katolikus újságokat minél többen olvassák. Ezzel is támogassuk a kiadókat. 

7.A városi plébánia ősi helyére a Széchenyi utca 7. szám alá költözött.

         „Isten szeretete erős, teremtő és szilárd.”Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 15. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon:            06-95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 15. vasárnap

Dominica XV per annum – 15. Sonntag im Jahreskreis 2020. július 12.

-Ma este 18.45 órakor Loretói litániát imádkozunk. Legyünk buzgók!

-A héten hétfőn Szent Henrik, kedden Lellisi Szent Kamill, szerdán Szent Bonaventura, csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony, pénteken Szent Zoerard-András és Benedek, szombaton Szent Hedvig ünnepei lesznek.

-Augusztus 3. és 7. között Magyarországon található Mária kegyhelyekre, valamint történelmi nevezetességekről ismert városokba szervezünk zarándoklatot. Vác- Márianosztra-Szécsény-Hollókő-Mátraverebély-Eger-Bélapátfalva-Szilvásvárad-Nyíregyhá-za-Máriapócs-Gyöngyös és Gyöngyöspata. Jelentkezni kedd déli 12 óráig lehet.

-Templomunkban hétköznap reggel 8 és este 19 órakor hallgathatják a hívek a szentmisében Isten szavát (lectio divina). Nagyon örülnénk, ha minél többen hétköznaponként is eljárnának szentmisére. Jó lenne, ha értékelnénk ezeket az alkalmakat és a hívás eljutna a szívekig is.

-Két hét múlva, július 26-án vasárnap, Szent Anna napján szentségimádásra hívjuk a híveket a hegyközségi Kálvária-kápolnába 9.30 és 16.00 óra között.

-Péntekenként az esti szentmise után szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat fél órás csendes szentségimádásra és az egyház befejező imaórájának a kompletóriumnak a közös elimádkozására.

-Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. Törekedjünk arra, hogy ne csak vasárnapi keresztények legyünk, hanem tudjunk áldozatot is hozni a közösségünkért.

-Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén megáldjuk az autókat, motorokat, kerékpárokat, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.

-Katolikus újságokat minél többen olvassák! Így is támogassuk a kiadókat!

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sárszget utca 58. Telefon:06-95/320-918                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 15. vasárnap

Dominica XV per annum – 15. Sonntag im Jahreskreis 2020. július 12.

-Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Kérjük a kedves Híveket, ha a lelkipásztorok meghozzák az áldozatot és vasárnap délután van lehetőség litánián részt venni, akkor vegyük a fáradságot és értékeljük részvételünkkel papjaink szolgálatát. Ugyanez vonatkozik a hétköznapi szentmiséken és a csütörtöki rózsafüzéreken való részvételre. Hitünk igaz voltáról is árulkodik a hozzáállásunk. Nagyon fájdalmas látni, ha a hívek nem értékelik papjaik szolgálatát, és nem jut el a szívekig a kérés.

-Hétfőn a Szent Mónika közösség imáját mondjuk az esti szentmisével.

-A héten hétfőn Szent Henrik, kedden Lellisi Szent Kamill, szerdán Szent Bonaventura, csütörtökön Kármelhegyi Boldogasszony, pénteken Szent Zoerard-András és Benedek, szombaton Szent Hedvig ünnepei lesznek.

-Augusztus 3. és 7. között Magyarországon található Mária kegyhelyekre, valamint történelmi nevezetességekről ismert városokba szervezünk zarándoklatot. Vác- Márianosztra-Szécsény-Hollókő-Mátraverebély-Eger-Bélapátfalva-Szilvásvárad-Nyíregyhá-za-Máriapócs-Gyöngyös és Gyöngyöspata. Jelentkezni kedd déli 12 óráig lehet.

-Két hét múlva, július 26-án vasárnap, Szent Anna napján szentségimádás lesz a hegyközségi Kálvária-kápolnában délelőtt 9.30 és délután 16.00 óra között.

-Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. Törekedjünk arra, hogy ne csak vasárnapi keresztények legyünk, hanem tudjunk áldozatot is hozni a közösségünkért.

-Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás szentmisén megáldjuk az autókat, motorokat, kerékpárokat, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.

-Katolikus újságokat minél többen olvassák! Így is támogassuk a kiadókat!

                   „A Szentlélek mindig támogat minket.” Ferenc pápa

 

 

Hirdetés Évközi 14. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                          Évközi 14. vasárnap

Dominica XIV per annum – 14. Sonntag im Jahreskreis 2020. július 5.

1.Ma 18.45 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívjuk a kedves Híveket.

2.Elmúlt a félév, kérjük a Testvéreket, akiket illet, rendezzék 2020 évi egyházközségi hozzájárulásuk hátralékát. Egyházi adó: fél, azaz 0,5%

3.Szombaton, 11-én Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Imádkozzunk ezen a napon a hitehagyott európaiak megtéréséért, keresztény gyökereinek kihajtásáért.

4.Július 6-án hétfőn a Sári templom szentségimádási napja lesz. Délelőtt 10 órakor szentségkitételi, este 18.30 órakor szentség el tételi szentmisét imádkozunk. Buzdítjuk a városban lakókat is, hogy ezen a napon térjenek be a Sári templomba egyéni, vagy közösségi imára.

5.A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.

6.A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret. Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat! Nagy szükség van a rendszeresen szentmisére járó Hívek imáira.

7.Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.

8.Két hét múlva, vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

9.A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, ha kell, tartsunk bűnbánatot, hogy rendszeresen tudjunk a szentáldozáshoz járulni.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

                                          Évközi 14. vasárnap

Dominica XIV per annum – 14. Sonntag im Jahreskreis 2020. július 5.

1.Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívjuk a kedves Híveket a kertvárosi kápolnába. Legyünk buzgók.

2.Elmúlt a félév, kérjük a Testvéreket, akiket illet, rendezzék 2020 évi egyházközségi hozzájárulásuk hátralékát a plébánia irodáján. Az egyházi adó: fél, azaz 0,5% .

3.Szombaton, 11-én Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Imádkozzunk ezen a napon a hitehagyott európaiak megtéréséért, keresztény gyökereinek kihajtásáért.

4.Július 6-án hétfőn a Sári templom szentségimádási napja lesz. Délelőtt 10 órakor szentségkitételi, este 18.30 órakor szentség el tételi szentmisét imádkozunk. Délután 15 órakor ünnepi szentórát tartunk. Buzdítjuk a Híveket, hogy ezen a napon térjenek be a Sári templomba egyéni, vagy közösségi imára. A részletes program a hirdetőtáblán olvasható. Bízunk abban, hogy mindenki fontosnak tartja a részvételt.

5.A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.

6.A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret. Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat! Nagy szükség van a rendszeresen szentmisére járó Hívek imáira.

7.Csütörtökön az esti mise előtt 18.00 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.

8.Két hét múlva, vasárnap a délelőtt 10 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

9.A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, áldozzunk rendszeresen.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

                „A keresztény küldetés csodálatos.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 13. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.ladislas.hu

           Évközi 13. vasárnap – 2020. június 28.

Dominica XIII. per annum – 13. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma este 18.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk és Jézus Szíve litániát imádkozunk.
 2. Június 29-én hétfőn Szent Péter és Pál főapostolok ünnepe lesz. Templomunkban reggel 8 órakor és este 19 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Nagyon kérjük, hogy mindenki találja meg a módját, hogy ezen az ünnepen részt vegyen szentmisén. Este 19 órakor Császár Gyula Rábapatyi plébános Úr mond hálaadó aranymisét templomunkban. Minél többen csatlakozzunk hálaadásához.
 3. Július 2-án csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz.
 4. A héten lesz július hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szívét gyónva, áldozva. A havi triduumot megtartjuk. Délelőtt látogatjuk a házhoz kötött időseket, betegeket. Az esti mise előtt 18.45-kor litániát imádkozunk a Jézus Szíve oltárnál. Templomunkban minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Az állami iskolákba járó gyerekek közül még mindig vannak olyanok, akik nem gyóntak meg tanév végére. Szeretettel kérjük, hogy sürgősen pótolják.
 5. A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.
 6. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk. Szeretettel kérjük, hogy minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Ne az akadályokat, hanem a lehetőséget keressük.
 7. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 8. Augusztus 3-7 között plébániai zarándoklatot szervezünk Magyarországon lévő kegyhelyekre. Máriabesnyő – Vác – Mátraverebély-Szentkút-Máriapócs -Eger- Bélapátfalva útvonalon. Jelentkezni a plébánia irodáján lehet.
 9. Július 4.-én szombaton délelőtt 9 óra és 16 óra között a ministránsoknak biciklis kirándulást szervezünk a Farkaserdőre. Gyülekezés 9 órakor a templom előtt.
 10. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.sarvarsari.hu

           Évközi 13. vasárnap – 2020. június 28.

Dominica XIII. per annum – 13. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délután 15.30 órakor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk és Jézus Szíve litániát imádkozunk itt a Sári templomban. Kérjük a buzgó és áldozatos részvételt.
 2. Június 29-én hétfőn Szent Péter és Pál főapostolok ünnepe lesz. Templomunkban este 18.30 órakor lesz ünnepi szentmise. Nagyon kérjük, hogy mindenki találja meg a módját, hogy ezen az ünnepen részt vegyen szentmisén.
 3. Július 2-án csütörtökön Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz.
 4. A héten lesz július hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szívét gyónva, áldozva. A havi triduumot megtartjuk. Délelőtt látogatjuk a házhoz kötött időseket, betegeket. Az esti mise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Templomunkban minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Az állami iskolákba járó gyerekek közül még mindig vannak olyanok, akik nem gyóntak meg tanév végére. Szeretettel kérjük, hogy sürgősen pótolják.
 5. A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.
 6. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk. Szeretettel kérjük, hogy minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt. Ne az akadályokat, hanem a lehetőséget keressük.
 7. Csütörtökön az esti mise előtt 18.00 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Tartsuk fontosnak a részvételt.
 8. Augusztus 3-7 között plébániai zarándoklatot szervezünk Magyarországon lévő kegyhelyekre. Máriabesnyő – Vác – Mátraverebély-Szentkút-Máriapócs -Eger- Bélapátfalva útvonalon. Jelentkezni a plébánia irodáján lehet.
 9. Július 4.-én szombaton délelőtt 9 óra és 16 óra között a ministránsoknak biciklis kirándulást szervezünk a Farkaserdőre. Gyülekezés 9 órakor a nagytemplom előtt.
 10. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

         „Hagyjuk, hogy Isten megvigasztaljon minket.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 12. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.ladislas.hu

           Évközi 12. vasárnap – 2020. június 21.

Dominica XII. per annum – 12. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délelőtt 9.30 órakor a Hegyközségi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 2. Június Jézus Szent Szívének a hónapja. Minden hétköznap este a szentmise végén, vasárnap az esti szentmise előtt 18.45 órakor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 3. Hétfőn Morus Szent Tamásnak, szerdán Keresztelő Szent János születésének, szombaton városunk védőszentjének Szent László királynak az ünnepei lesznek.
 4. Június 27.-én szombaton Szent László király ünnepén templomunk egész napos szentségimádási napja lesz. Reggel 8 órakor tartjuk a szentségkitételi, este 19 órakor a szentség el tételi ünnepi szentmiséket. A szentségimádás részletes programja templomunk kapuján olvasható. Kérjük a kedves Hívek buzgó és imádságos részvételét. Ne hagyjuk egy percre sem magára a köztünk lévő szentségi Jézust. Van mit kérnünk, és van miért hálát adnunk. Viszonozzuk Jézus irántunk való szeretetét.
 5. Az állami iskolákba járó hittanos gyermekek közül, még néhányan nem végezték el tanév végi szentgyónásukat. Szeretettel kérjük, hogy ezt sürgősen pótolják. Gyónni minden szentmise alatt hétköznap és vasárnap is lehet. Isten irgalmára mindannyian rászorulunk. Nem az a nagy ember, aki azt hiszi, hogy hibátlan, hanem az, aki elismeri törékenységét, esendőségét és képes a bocsánatkérésre.
 6. A nyári vakáció idején is kérjük a családokat, hogy gyermekeikkel együtt jöjjenek szentmisére. A szülők mutassanak jó példát a gyermekeknek. Katolikus ember vasárnapi szentmise nélkül nem élhet. Kereszténynek lenni csak egész szívvel lehet.
 7. Már jó előre jelezzük, hogy június 29-én hétfőn, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén az este 19 órakor kezdődő szentmisén Császár Gyula Rábapatyi plébános Úr hálaadó aranymisét mond templomunkban. Jöjjünk minél többen a hálaadásra.
 8. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk. Nagyon kérjük, hogy minél többen vegyék be napi programjukba a szentmisét.
 9. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 10. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.sarvarsari.hu

           Évközi 12. vasárnap – 2020. június 21.

Dominica XII. per annum – 12. Sonntag im Jahreskreis

 1. Június Jézus Szent Szívének a hónapja. Minden hétköznap este a szentmise végén, vasárnap pedig délután 15.30 órakor a kertvárosi kápolnában elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Nagyon örülnénk, ha buzgón jönnének minél többen.
 2. Hétfőn Morus Szent Tamásnak, szerdán Keresztelő Szent János születésének, szombaton városunk fő védőszentjének Szent László királynak az ünnepei lesznek.
 3. Június 27.-én szombaton Szent László király ünnepén a nagytemplomban egész napos szentségimádási nap lesz. Reggel 8 órakor tartjuk a szentségkitételi, este 19 órakor a szentség el tételi ünnepi szentmiséket. A szentségimádás részletes programja templomunk hirdetőtábláján olvasható. Mi kertvárosiak is térjünk be egyéni vagy közös imára a nagytemplomba. Van mit kérnünk, és van miért hálát adnunk. Viszonozzuk Jézus irántunk való szeretetét.
 4. Az állami iskolákba járó hittanos gyermekek közül, még néhányan nem végezték el tanév végi szentgyónásukat. Szeretettel kérjük, hogy ezt sürgősen pótolják. Gyónni minden szentmise alatt hétköznap és vasárnap is lehet. Isten irgalmára mindannyian rászorulunk. Nem az a nagy ember, aki azt hiszi, hogy hibátlan, hanem az, aki elismeri törékenységét, esendőségét és képes a bocsánatkérésre.
 5. A nyári vakáció idején is kérjük a családokat, hogy gyermekeikkel együtt jöjjenek szentmisére. A szülők mutassanak jó példát a gyermekeknek. Katolikus ember vasárnapi szentmise nélkül nem élhet. Kereszténynek lenni csak egész szívvel lehet.
 6. Már jó előre jelezzük, hogy június 29-én hétfőn, Szent Péter és Pál főapostolok ünnepén az este 19 órakor kezdődő szentmisén a nagytemplomban Császár Gyula Rábapatyi plébános Úr hálaadó aranymisét mond. Jöjjünk minél többen a hálaadásra.
 7. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk. Nagyon kérjük, hogy minél többen vegyék be napi programjukba a szentmisét.
 8. Csütörtökön az esti mise előtt 18.00 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

  „Haladjatok szemben az árral, tisztán éljétek meg a szeretetet!”

                                           Ferenc pápa

Hirdetés Úrnapján

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051          email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Krisztus Eukarisztikus Teste és Vére,

Úrnapja Fronleichnam 2020. június 14.

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a 11:00 órakor kezdődő nagymisén a templomon belül tartjuk az úrnapi körmenetet.

2.Ma a szentmisék végén elénekeljük a tanév végi hálaadó Te Deumot, megköszönve Istennek a tanévben kapott kegyelmeket és üdvös ismereteket.

3.Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap az esti szentmise előtt 18.45 órakor.

3.Kedden Szent Márton püspök ereklyéinek átvitelére emlékezünk. Pénteken Jézus Szívének, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepei lesznek.

4.Dr. Székely János megyéspüspök atya személyi változást rendelt el a Sárvári plébániákon. Augusztus 1-el Huszár Balázs káplán atyát kinevezte a Csehimindszenti plébánia plébánosává, helyére Böjti Balázs körmendi káplánt küldi Sárvárra kápláni beosztásban. Imádkozzunk a búcsúzó és az érkező lelkipásztorokért.

5.A katolikus iskolában egész nyáron gyermek felügyeletet biztosítunk tanulóinknak. A munkában elfoglalt szülőknek így is szeretnénk a segítségükre lenni. A plébánia lelkipásztorai is részt vesznek a gyermekek értékes időtöltésének szervezésében.

6.Jövő vasárnap a hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise délelőtt 9.30 órakor.

7.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

8.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Csatlakozzanak minél többen.

9.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                             email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

 Krisztus Eukarisztikus Teste és Vére, Úrnapja Fronleichnam 2020. június 14.

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a 10:00 órakor kezdődő nagymisén a templomon belül kapunk szentségi áldást.

2.Ma a szentmisék végén elénekeljük a tanév végi hálaadó Te Deumot, megköszönve Istennek a tanévben kapott kegyelmeket és üdvös ismereteket.

3.Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap a kertvárosi kápolnában 15.30 órakor. Legyünk buzgók a vasárnapi litánián is, a plébános atya mindenkit szeretettel vár.

4.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekekért-unokákért

5.Kedden Szent Márton püspök ereklyéinek átvitelére emlékezünk. Pénteken Jézus Szívének, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepei lesznek.

6.Dr. Székely János megyéspüspök atya személyi változást rendelt el a Sárvári plébániákon. Augusztus 1-el Huszár Balázs káplán atyát kinevezte a Csehimindszenti plébánia plébánosává, helyére Böjti Balázs körmendi káplánt küldi Sárvárra kápláni beosztásban. Imádkozzunk a búcsúzó és az érkező lelkipásztorokért.

7.A katolikus iskolában egész nyáron gyermek felügyeletet biztosítunk tanulóinknak. A munkában elfoglalt szülőknek így is szeretnénk a segítségükre lenni. A plébánia lelkipásztorai is részt vesznek a gyermekek értékes időtöltésének szervezésében.

8.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

9.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Csatlakozzanak minél többen.

10.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

11.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is támogatva a kiadókat.

„Az evangélium fénysugár mindazoknak, akik a szeretet civilizációja szolgálatába lépnek.” Ferenc pápa

Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

  Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig az esti szentmise előtt 18.45 órakor.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.30 órától rózsafüzért imádkozunk.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap a délelőtt 9 órás, 11 órás és az este 19 órás szentmisén is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után kilenceddel készülünk. Templomunk ministránsait jövő szombaton, az előesti szentmisén felavatjuk az oltár körüli szolgálatra. Imádkozzunk értük.
 10. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én szombaton városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepe lesz. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket.
 11. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este a templomba.
 12. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 13. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

Hirdetések

   Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

   Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig délután 15.30 órakor. Ma a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét is tartjuk szentolvasóval itt a Sári templomban. Szeretettel kérjük, hogy a Tagok lelkiismeretesen és buzgón jöjjenek el.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.00 órától rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel kérjük a buzgó részvételt, különösen a Rózsafüzér társulati tagoktól.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap, szombaton előeste 18.30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után rövid imával készülünk.
 10. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, a templomba.
 11. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 12. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

  „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 862897
mind – siem 2011