Heti hirdetések

Hirdetés Évközi 15. vasárnap

                                Szent Miklós Plébániatemplom

                  Hirdetései Évközi 15.vasárnap 2018.Július 15.-én

1.Ma délután 16 órakor örömmel jöjjünk a kertvárosi kápolnába a Lorettói litániára családjainkért imádkozni a Szűz Anyához.

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját imádkozzuk az Oltáriszentség előtt a gyermekekért.

3.Hétfőn Kármelhegyi Boldogasszony, szerdán Szent Hedvig, pénteken Szent Apollinárisz, szombaton Brindisi Szent Lőrinc, ünnepei lesznek. Áldozatos lélekkel jöjjünk minél többen szentmisére.

4.Jövő vasárnap a 10 órás nagymisén Szent Kristóf az utazók védőszentjének közbenjárásával, megáldom az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik csak tehetik, jöjjenek el, és imádkozzunk közösen a balesetmentes közlekedésért.

5.Hétköznaponként továbbra is várlak benneteket a szentmisére! Az áldozatos részvétel bizonyítéka az Istenhez való ragaszkodó szeretetünknek, valamint a buzdító lelkipásztor megbecsülésének is. 

6.A nyári vakáció idején az itthon tartózkodó gyermekeket–unokákat jó szóval bátorítsák a vasárnapi szentmisén való részvételre.

7.Hálásan megköszönöm a vasárnapi díszítésre felajánlott nagylelkű adományaikat, melyeket a torony alatti perselybe tehetnek.

8.Akik még nem íratták fel gyermekeiket a jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra, jövő vasárnap tegyék meg.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió adásait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmükbe ajánlom.

                         „A keresztény tanúságtétel konkrét.   

             Szavak példaadás nélkül üres szavak.”Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 14. vasárnap

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Évközi 14.vasárnap 2018.július 8.

1.Ma délután 16 órakor örömmel jöjjünk minél többen a kertvárosi kápolnába a Lorettói litániára a családunkért imádkozni.

2.A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.

3.Jövő héten szerdán Szent Benedek Európa fővédőszentjének közbenjárásával imádkozunk az esti szentmisén hazánkért.

4.A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret.  Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat!

5.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.

6.Két hét múlva, vasárnap a 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldom az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral  jöjjenek! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

7.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a torony alatti perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmükbe ajánlom.

9.Hétköznaponként este 18 órától mindig van gyónási lehetőség.

               “A keresztény küldetés csodálatos.”   Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 13. vasárnap

                     SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                 Hirdetései Évközi 13. vasárnap 2018. július 1.

                   Gyűjtés a Világegyház javára „Péter fillér”

1.Ma délután 16 órakor a kertvárosi kápolnába örömmel jöjjünk minél többen saját családunkért imádkozni a Lorettói litániára a Szűzanyához fohászkodni.

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt a gyermekekért és unokákért.

3.Július 6-án pénteken templomunk legnagyobb ünnepe szentségimádás napja lesz. Délelőtt 10 órakor lesz a szentségkitételi, este 18.30 órakor pedig a szentség el tételi szentmise, melyre vendég atyát hívtam. Délután 15 órakor szentórát imádkozunk. A szentségimádás részletes programja a hirdetőtáblán olvasható. Kérlek Benneteket, hogy ezen a napon mindnyájan kapcsolódjatok be Jézus imádásába egyéni és közösségi imával! Bízom Jézus iránti és a plébániai közösség iránti szeretetetekben.

4.A nyári vakáció és szabadságolások idején ne feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.

5.A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálás vagyok.

6.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

7.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a bejárati rácson elhelyezett perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz kiadványt és a Mária Rádió műsorait szerető figyelmetekbe ajánlom.

9.A héten hétfőn Sarlós Boldogasszony, kedden Szent Tamás apostol, szerdán Portugáliai Szent Erzsébet, csütörtökön Zaccaria Szent Antal, pénteken Goretti Mária ünnepei lesznek.

        „Haladjatok szemben az árral, tisztán éljétek meg a szeretetet!”

                                                 Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 12. vasárnap Keresztelő Szent János születése

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                 Hirdetések Évközi 12. vasárnap 2018.június 24-én

                             Keresztelő Szent János születése

1.Ma június utolsó vasárnapján délután 16 órakor lesz a litánia, valamint a Rózsafüzér Társulat titokcseréje szentolvasóval. Nagy örömmel és lelkesedéssel jöjjetek saját családjaitokért imádkozni.

2.Kedden Alexandriai Szent Cirill, szerdán Szent László király, csütörtökön Szent Ireneusz, pénteken Szent Péter és Pál főapostolok, szombaton a római egyház első vértanúinak az ünnepei lesznek.

3.Pénteken, Péter és Pál ünnepén este 18.30 órakor, akik csak tehetik buzgón és örömmel jöjjenek ezen a tanácsolt ünnepen szentmisére.

4.Már jó előre jelzem, hogy július 6-án pénteken templomunk legnagyobb ünnepe szentségimádás napja lesz.

5.Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18 órától imádkozzuk a világosság titkai rózsafüzért papokért és új papi és szerzetesi hivatásokért. Ebben az esztendőben 6 új fiatal jelentkezett kispapnak. Egyikük a sárvári katolikus iskola tanulója volt. Jó lenne, ha minél többen lennénk ezeken az alkalmakon.

6.A nyári vakáció idején a Szülők és Nagyszülők figyeljenek oda gyermekeik vasárnapi szentmisén való részvételére! Lélekben Ők felelnek értük!

7.A hétköznapokon, szentmiséken résztvevő Híveknek hálás vagyok.

8.Katolikus újságokat, a Plébánia honlapját, a Mária Rádió értékes műsorait, az Élő Víz kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.Hétfőtől csütörtökig 50 fő részvételével gyalogosan zarándokolunk el Mariazellbe a Szűzanyához. Kérem az itthon maradó Híveket, hogy akik tehetik, ezeken a napokon jöjjenek el az esti szentmisére és imádságaikkal kísérjék majd lélekben zarándoklatunkat. Imádkozzunk egymásért!

10.Jövő vasárnap a Világegyház javára „Péter fillér” címén gyűjtjük és küldjük a vasárnapi persely adományokat. Legyünk nagylelkűek!

            „Őrzői és nem tulajdonosai vagyunk ennek a földnek.”

                                                Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 11. vasárnap

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Évközi 11. vasárnap 2018.június 17-én

1.Ma délután 16 órakor Jézus Szíve litániára hívlak mindnyájatokat a saját családotokért imádkozni. Azt hiszem, hogy mindenkinek van mit kérni, vagy van miért hálát adni.

2.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imájában a gyermekekért és unokákért imádkozunk az Oltáriszentség előtt.

3.Kedden Szent Romuald, csütörtökön Gonzága Szent Alajos, pénteken Morus Szent Tamás emléknapjai lesznek.

4.Szombaton a jubiláns házaspárokat szeretettel várja a Püspök atya délelőtt 10 órára a székesegyházba.

5.Június 25-én hétfőtől csütörtökig a plébánia nagy családjából 50 fő zarándokol el gyalogosan Mariazellbe a Szűzanyához hálát adni.  Kérlek Benneteket, hogy az itthon maradók közül lélekben minél többen kísérjenek el bennünket úgy, hogy hétköznap esténként eljönnek a szentmisére.

6.Már jó előre jelzem, hogy Július 6.-án pénteken templomunk legnagyobb ünnepe Szentségimádás napja lesz.

7.A nyári estéken szakítsunk időt a szentmisére és tanúságot téve örömmel jöjjünk minél többen.

8.Katolikus újságokat, a Plébánia honlapját, az Élő Víz kiadványt és a Mária Rádió értékes műsorait szerető figyelmetekbe ajánlom!

9.Vasárnapi díszítésre a torony alatt elhelyezett perselybe szívesen fogadunk adományokat.

10.A nyári szabadságolások idejére mindenkinek jó pihenést és tartalmas időtöltést kívánok. A vasárnapi szentmise a nyári hónapokban is tartozzon hozzá családjaink életéhez!

                        „Jézus életet ad az Oltáriszentségben.”

                                               Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 10. vasárnap

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                 Hirdetései Évközi 10. vasárnap 2018. június 10.

1.Ma délután 16 órakor Jézus Szíve litániára hívlak Benneteket a kertvárosi kápolnába, hogy együtt imádkozzunk a családokért.

2.A nyári hónapokban is minél többen örömmel jöjjünk a hétköznapi szentmisékre lélekben megpihenni és feltöltődni

3.A vasárnapi szentmiséken mindig tanúságtevő buzgósággal és lelkiismeretességgel vegyünk részt.

4.Csütörtökönként továbbra is a világosság titkai szentolvasót imádkozzuk papi és szerzetesi hivatásokért. Tartsuk nagyon fontosnak erre a szándékra a közös könyörgést.

5.Jövő héten hétfőn Szent Barnabás apostol, szerdán Páduai Szent Antal, pénteken Boldog Jolán emléknapjai lesznek.

6.A torony alatti perselyben lehet hozzájárulni a templom szép virágokkal való díszítéséhez.

7.A vakáció idején is van gyónási lehetőség hétköznaponként az esti szentmisék előtt 18 óra és 18.15 óra között van. Vasárnap reggel 7.00-7.45 óráig. Törekedjünk a bűnbánat tartásra és a gyakori szentáldozásra!

8.Katolikus újságokat, Plébániánk honlapját, az Élő Víz kiadványt és a Mária Rádió értékes műsorait a szerető figyelmetekbe ajánlom!

9.A Maria Wörti zarándoklatra a részvételi díj befizethető a plébánia irodájában, vagy a szentmisék után a sekrestyében. A program a plébánia honlapján olvasható.

               „Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a gyengék ereje.”

                                                 Ferenc pápa                                                        

                           

Hirdetés Úrnapja vasárnap

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                          Hirdetései Úrnapján 2018.június 3-án

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 10.30 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönöm a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvéremnek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma délután Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

3.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérlek benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek az este 18.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisére!

4.Pénteken délután 16.30 órától 18.15 óráig lesz a hittanos gyermekek tanév végi szentgyónása. Nagyon fontos,hogy tiszta lélekkel fejezzék be a tanévet. Felnőttek is kihasználhatják a gyónási lehetőséget.

5.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén adunk hálát a mögöttünk hagyott tanév minden kegyelméért. Kérlek benneteket,hogy gyermekeitekkel és unokáitokkal buzgón jöjjetek Te Deumot énekelni.

6.Kérem, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek!

7.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Tartsátok nagyon fontosnak erre a szándékra a közös imát.

8.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját a Mária Rádió adásait, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánlom.

                                „Az evangélium fénysugár mindazoknak,

             akik a szeretet civilizációja szolgálatába lépnek.” Ferenc pápa

Hirdetés Szentháromság vasárnap

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Szentháromság vasárnap 2018.Május 27.

1.Ma délután 15.30 órakor májusi litániát éneklünk az Újmajori Lourdesi kápolnánál. Nagy örömmel és lelkesedéssel jöjjünk!

2.Csütörtökig tartanak a szép énekes Lorettói litániák. Kérlek benneteket az utolsó öt alkalomra, akik csak tehetitek, gyertek el.

3.Jövő vasárnap Úrnapja. A délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Szeretettel kérem az idei elsőáldozó harmadik osztályos gyermekeket hogy,szüleikkel együtt ünneplőbe öltözve jöjjenek a körmenetre, hintsenek virágszirmot az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus elé! Az elsőáldozók és a bérmálkozók ezen a szentmisén vehetik át szüleik és bérmaszüleik kíséretében a szép emléklapot. Tisztelettel és szeretettel kérem azokat a jó Híveket is, akik az oltárokat szokták állítani, az idei évben is tegyék meg ezt! Isten fizesse meg fáradozásukat! A harmadik oltárt a Tanácsadó testületi tagok fogják állítani. A körmeneten való buzgó részvétel egyben hitünkről való tanúságtétel is. Virágszirmot szeretettel fogadunk a héten a szentmisék után.

4.A májusi titokcserét elsőpénteken este 18 órakor tartjuk litániával.

5.A hétköznapi szentmisék lehetőségét értékeljétek,és örömmel jöjjetek minél többen estéről estére.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió adását, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánlom!

7.A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

8.A Maria Wörti zarándoklat második buszára még lehet jelentkezni.

    „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény  beszéljen igazul.”   

                                                    Ferenc pápa

Hirdetés Pünkösdvasárnap

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                      Hirdetései Pünkösdvasárnap 2018.Május 20.

1.Ma a délelőtt 10 órás nagymisén ünneplik elsőáldozásukat a 3. osztályos hittanos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Pünkösd főünnepén mindnyájan újítsuk meg lélekben bérmálási fogadalmunkat és még jobban váljunk elkötelezett katolikus kereszténnyé. Katolikus családjaink minden vasárnap örömmel szenteljék meg az Úr napját, a szentmisén való részvétellel! Ez is tanúságtétel!

3.Ma a májusi litániát délután 15.30 órakor énekeljük az újmajori Lourdesi kápolnánál. Hétfőtől szombatig itt a plébániatemplomban este 18 órakor. Minél többen örömmel jöjjünk! A hívó szó találjon meghallgatásra.

4.A Szent Mónika közösség könyörgő imáját kedden imádkozzuk a májusi litánia keretében.

5.Pünkösdhétfőn ünnepi miserendet tartunk. Reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén püspök Atya 70 fiatalt bérmál templomunkban. Este 18 órakor májusi litániát éneklünk a bérmálkozókért és családjaikért felajánlva.

6.Jövő vasárnap Szentháromság ünnepe lesz.

8.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió adásait és az Élő Víz kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.A héten kedden Szent Rita, szerdán Boldog Apor Vilmos, csütörtökön Mária a keresztények segítsége, szombaton Néri Szent Fülöp ünnepei lesznek.

     „A Szentlélek által bővelkedünk a reménységben.”  Ferenc pápa

Hirdetés Urunk mennybemenetele vasárnap

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Mennybemenetel főünnepén 2018.Május 13.

1.Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnában, hétfőtől péntekig este 18 órakor itt a plébánia templomban énekeljük a májusi litániát a Boldogasszony tiszteletére. Örömmel és lelkesedéssel jöjjünk minél többen napról napra.

2.Az elsőáldozóknak az utolsó templomi gyakorlás csütörtökön 17 órakor kezdődik.

3.A bérmálkozóknak, szüleiknek, rokonaiknak és bérmaszüleiknek jövő szombaton délelőtt 10 órától 11 óráig lesz gyónási lehetőség. Az elsőáldozóknak és rokonságuknak a gyóntatása szombaton délelőtt 9 óra és 10 óra között lesz. Mindkét alkalommal lesz vendég gyóntató atya ezért bárki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozókért és családjaikért! Szokásos vasárnapi miserend lesz. Szombaton előeste 18.30 óra, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn reggel 8 óra és délelőtt 10 óra. Pünkösd vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gyermekek elsőáldozási ünnepe.

5.Pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor Püspök atya 70 fiatalt bérmál templomunkban.

6.Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények!

7.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját és a Mária Rádió adásait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom! Ne adjuk fel a küzdelmet, hitünk átadásában!

8.Július 2-án és 3-án két napos zarándoklatra megyünk az ausztriai Mária Wörthbe. Jelentkezni a szentmisék után a sekrestyében lehet.

    „A Szentlélek bennünk dolgozik, és ad erőt a tanúságtételhez.”

                                         Ferenc pápa                        

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 582607
mind – siem 2011