Heti hirdetések

Hirdetés Farsangi évközi 4. vasárnap

                       SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Évközi 4.vasárnap 2018.Január 28-án

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban.

2.Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekeinkért és unokáinkért.

3.Pénteken február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Kérem, a jó Híveket, hogy nagy buzgósággal vegyenek részt délelőtt 10 órakor vagy este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén és gyertyaszentelésen! A gyerekeket is szépen kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjenek majd az esti szentmisére!

4.Szombaton február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén az esti gitáros szentmisével kapcsolatban balázsáldásban részesülhetnek a Hívek. Akik tehetik, a napján járuljanak e szép és kedves szentelményhez! Azok a Hívek, akik nem tudnak ekkor részt venni a szentmisén, jövő vasárnap részesülhetnek a balázsáldásban minden szentmisén. Minél több kicsi gyermeket is hozzunk a templomba!

5.Jövő héten elsőcsütörtökön és elsőpénteken 17 órától lesz gyóntatás. Kérem, hogy minél több gyermek és felnőtt végezze el havonta a szentgyónását, és törekedjünk a gyakori áldozásra.

6.Szerdán a szentmise után este 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében.

7.Csütörtökönként a szentmise előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi hivatásokért. Akik tehetik jöjjenek!

8.Örülök annak, hogy vannak akik meghallották a hívó szót és az új évben törekszenek arra,hogy hétköznap is eljöjjenek a templomba szentmisére.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

10.Jövő szombaton délelőtt 10.30 órától szeretettel várjuk a gyerekeket kézműves foglalkozásra a plébánia közösségi termébe.

                 “Senki nem szabhat határt Isten szeretetének

                  aki kész mindig megbocsátani.” Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 3. vasárnap

                       SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 3.vasárnap 2018.január 21.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Köszönöm a buzgók jelenlétét.

2.Csütörtökön január 25-én Szent Pál apostol megtérésének „Pál fordulásnak” az ünnepe lesz. Imádkozzunk a megtérés kegyelméért!

3.A jövő héten szerdán kivételesen nem lesz felnőtt katekézis.

4.Jövő vasárnap a hittanos diákok katekumenátusát tartjuk. A 3. osztályos elsőáldozók és a 8.-9.osztályos bérmálásra készülő ifjak szülei ekkor vehetik át a jelentkezési adatlapot az elsőáldozásra és a készület programjait a bérmálásra. Kérem a lelkiismeretes részvételt.

5.Hétköznaponként a szentmisék előtt fél órával mindig van gyónási lehetőség. Jövő héten vendég atya lesz. Használjuk ki a lehetőséget!

6.Csütörtökön a szentmise előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért valamint új papi és szerzetesi hivatásokért. Érezzék minél többen fontosnak erre a szándékra a közös imádság lehetőségét!

7.Az új évben nagyon örülnék annak, ha sokan megfogadnák, hogy a vasárnapokon kívül legalább egy héten egyszer-egyszer hétköznap is eljönnek a templomba szentmisére. Minél nagyobb az áldozat annál értékesebb. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.Katolikus bálba jegyek a katolikus iskolában igényelhetők. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

               Amikor a világ a kényelemben és az önzésben alszik,

             a keresztények küldetése az, hogy segít neki felébredni.”

                                                   Ferenc pápa                  

Hirdetés Farsangi évközi 2. vasárnap

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései évközi 2.vasárnap 2018. január 14-én

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

2.Nagyon örülnék, ha a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra lelkileg készülve a hétköznapi szentmisékre egyre többen eljönnének. Üdvös dolog lenne, ha sokan megfogadnánk, hogy a vasárnapokon kívül egy héten egyszer-egyszer hétköznap is részt veszünk szentmisén, és első péntek környékén szentgyónást végzünk, és gyakran áldozunk.

3.A csütörtöki rózsafüzéreken imádkozunk új papi hivatásokért, valamint a szolgálatot teljesítő papságért. Legyen szívügyünk e szándékra imádkozni.

4.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmisén az Oltáriszentség előtt gyermekeinkért.

5.Hétfőn Remete Szent Pál, szerdán Remete Szent Antal, csütörtökön Árpádházi Szent Margit, szombaton Szent Sebestyén ünnepei lesznek.

6.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait Híveim szerető figyelmébe ajánlom.

7.Keresztény jótékonysági bálra belépők a Katolikus iskolában kaphatók! Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

8.Két hét múlva vasárnap a szentmiséken a hittanos gyermekek katekumenátusát tartjuk. Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. és 9 osztályos gyermekek szülei a szentmiséken vehetik át az elsőáldozásra szóló jelentkezési adatlapokat, és a bérmálási készület rendjét. A jó szülők kísérjék gyermekeiket a templomba!

9.A Plébániai Tanácsadó Testület kedden 18.45 órakor tartja évi rendes gyűlését a plébánia közösségi termében.

10.Jövő szombaton délelőtt 9.30 órakor folytatódik a bérmálkozók lelki készülete a plébánia közösségi termében. Ugyancsak jövő szombaton délelőtt 10.30 órától kézműves foglalkozásra hívjuk a gyerekeket a plébániára. Ezen a napon az esti 18 órás előesti szentmise gitáros mise lesz.

         “Az örömteli lélek olyan, mint a jó föld, amelyben növekszik

                      az élet jó gyümölcsöket hozva.” Ferenc pápa

Hirdetés Urunk megkeresztelkedése vasárnap

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                 Hirdetései Urunk megkeresztelkedése 2018.január 7.

1.Ma délután 16 órakor litániára hívom a buzgó Híveket, és a Rózsafüzér Társulati Tagokat pedig titokcserére ide a Sári templomba.

2.A Plébánia Hivatalban jelentkezzenek azok a fiatalok, akik ebben az esztendőben itt a Sári templomban akarnak házasságot kötni!

3.Előre jelzem, hogy Január 18.-án csütörtökön 18.45 órakor tartja a Plébániai Tanácsadó Testület évi rendes gyűlését a plébánia közösségi termében, költségvetés és számadás tárgyában.

4.Szerdán 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánián.

5.Minden hittanuló gyermektől és minden Hívemtől szeretettel kérem, hogy vasárnaponként az Úr napját szenteljék meg a lelkiismeretes szentmisén való részvétellel! Higgyük el, hogy ez az alapja annak, hogy boldog és teljes életet tudjunk élni. A vasárnap a csúcs és a forrás.

6.Január 28-án, vasárnap a szentmisék keretében tartjuk a hittanos gyerekek katekumenátusát. Kérem, a jó szülők kísérjék el gyermekeiket! Az elsőáldozó gyermekek és a bérmálkozó fiatalok szülei ekkor vehetik át a jelentkezési adatlapot.

7.Csütörtökönként a szentmise előtti közös rózsafüzéreken nagyobb buzgóságot kérek a Hívektől! Tartsuk fontosnak az új papi hivatásokért való közös imádságot,ha azt akarjuk,hogy mindig legyenek papjaink!

8.Végre, nagyon örülnék annak, ha minél többen meghallva a hívó szót, az újévben, rendszeresen eljárnának a hétköznapi szentmisékre. Sajnos a mindennapos templomba járók vagy meghaltak, vagy kiöregedtek. Jó lenne, ha lennének követőik! Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak akik el tudnának járni, ha akarnának. Aki szeret, annak semmi sem nehéz. Amit fontosnak tartunk, arra mindig van időnk, ha akarjuk!

9.Szerető figyelmükbe ajánlom a katolikus újságokat, plébániánk honlap- ját és a Mária Rádió értékes műsorait.

                     “Jézussal igazi az örömünk.” Ferenc pápa

Hirdetés Szent Család vasárnap Délelőtt 10 órás nagymisén családok megáldása – este 17.30 órakor Év végi hálaadás

                             Szent Miklós Plébániatemplom

             Hirdetései Szent Család vasárnap 2017. december 31.

1.Ma Szent Család vasárnapján a szokásos rend szerint lesznek a szentmisék, szombaton előeste 18 órakor, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor. A 10 órás nagymisén a hagyományokhoz híven megáldom a családokat.

2.Vasárnap este 17.30 órakor tartjuk az év végi hálaadást, melyre kérem, hogy a családok hálatelt szívvel jöjjenek! Arra figyeljünk, hogy a hálaadáson való részvétel nem vasárnapra szól

3.Hétfőn az újesztendő első napja, Mária Istenanyaságának főünnepe és a béke világnapja van. A szentmisén való részvételünkkel kifejezzük, hogy Istennel akarjuk kezdeni az újévet. Ezért is kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjetek szentmisére! A mulasztás rossz kezdet lenne az újesztendőre. Aki éjjel legény, nappal is legyen az! Szentmisék Újév napján: reggel 8 – délelőtt 10 és este 18 óra.

4.Kedden az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk a gyermekekért az Oltáriszentség előtt.

5.Szombaton január 6-án Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz. Templomunkban este 18 órakor lesz ünnepi szentmise. Kérem, hogy jó katolikusokhoz méltóan vegyünk részt szentmisén! Kivételesen ez a szentmise nem érvényes vasár- napra, mert vízkereszt parancsolt ünnep.

6.Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a jövő esztendőben a szentmisék elmondása után a régi hagyományhoz híven automatikusan bejegyzem a következő esztendőre a miseszándékot. Aki pontosan kijelölt napra szeretné iratni a szentmisét, az jó előre jelezze, mert az automatikus beírásnál a soros napra tudom írni a szentmise szándékát.

7.Kérlek Benneteket, hogy az újesztendőben Mi is és családtagjaink is, törekedjenek a szép katolikus életre! Legyünk tanúságtevők a világban! 

8.Szerető figyelmetekbe ajánlom a katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait.                                                                                                                                                                                             

                         Istentől áldott Boldog Új Esztendőt kívánok!

                „A család az evangéliumi szentség helye” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 4. vasárnap

                               Szent Miklós Plébániatemplom

                Hirdetései Advent 4.vasárnap 2017. december 24-én

1.Ma Ádvent 4. vasárnapján a szokásos vasárnapi miserend szerint várom a Híveket templomba, szombaton előeste 18, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órára.

2.Ma december 24-én délután 15.30 órától este 18 óráig nyitva tartjuk a templomot, hogy felnőtt és gyermek egyaránt meg tudja látogatni a Jézus Szíve oltárnál felállított betlehemet. Kérem, minél több gyermeket hozzanak el! Ez idő alatt lesz gyóntatás. Templomunkat csendes éjjel 23 órakor nyitjuk és a Rózsafüzér Társulat Szentolvasót imádkozik. 23.30 órától orgona muzsikát hallgathatnak a zenekedvelő Hívek. Éjfélkor ünnepélyes angyali nagymisét éneklünk! Tanúságot téve,buzgón jöjjünk!

3.December 25.-én hétfőn, karácsony első napján és 26.-án kedden, karácsony másnapján Szent István első vértanú ünnepén mindenkit kérek arra, hogy buzgón a családtagokkal együtt vegyenek részt a szentmiséken reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor vagy este 18 órakor! Az ünnepekben és utána is törekedjünk arra, hogy minél többször járuljunk szentáldozáshoz!

4.December 27.-én szerdán, Szent János napján az esti 18 órás szentmisén bort szentelek. Kérem, hogy az üvegeket a szentmise előtt az oltár elé helyezzék el! Boros gazdák hozzanak egy üveg bort az idei termésből!

5.Csütörtökön este 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért. Az újévben fogadjuk meg, hogy eljövünk ezekre az alkalmakra.

6.Aprószentek ünnepén, csütörtökön, az esti szentmisén engesztelünk a meg nem született gyermekekért.

7.Jövő vasárnap Szent Család ünnepén, december 31.-én szombaton előeste 18 órakor, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén a szokásos szép hagyományhoz híven, gyermekek és családok megáldása lesz. Kérem, hogy minél több gyermeket hozzanak el!

8.Ugyancsak vasárnap az év utolsó estéjén Szent Szilveszter napján, december 31-én ünnepélyes Év Végi hálaadást tartunk este 17.30 órakor! Kérem, hogy minden Hívő, aki csak teheti, vegyen részt majd a hálaadáson!  A hálaadáson való részvétel, nem vasárnapra szól. Legyünk hálatelt szívű emberek ebben a sokszor hálátlan világban.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

                     Áldott szent karácsony kívánok szeretettel:

                                                                                                Roland atya

 

Hirdetés Advent 3. vasárnap Karácsonyi nagy gyóntatás

                                   Szent Miklós Plébániatemplom

                   Hirdetései Advent 3.vasárnap 2017. december 17-én

1.Ma Ádvent 3. vasárnapján a szokásos vasárnapi miserend szerint várom a Híveket templomba, este 18 órakor is lesz szentmise, előtte 15.30 órától karácsonyi nagy gyóntatás és a lelkigyakorlatos szentbeszéd. Legyünk lelkiismeretesek!

2.A jövő héten még lesznek hajnali szentmisék, akik csak tehetik buzgón jöjjenek! Pénteken az utolsó hajnali szentmise után szeretettel várunk mindenkit a plébániára szeretet vendégségre. Kérem, hogy fogadják majd el a meghívást.

3.December 24.-e egyben Advent 4. vasárnapja. Szokásos vasárnapi miserend lesz, szombaton előeste 18 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor.

4.December 24-én délután 15.30 órától este 18 óráig nyitva tartjuk a templomot, hogy felnőtt és gyermek egyaránt meg tudja látogatni a Jézus Szíve oltárnál felállított betlehemet. Kérem, minél több gyermeket hozzanak el! Ez idő alatt lesz gyóntatás. Templomunkat csendes éjjel 23 órakor nyitjuk és a Rózsafüzér Társulat Szentolvasót imádkozik. 23.30 órától a fiatalok zenés és énekes áhitatot tartanak az éjféli szentmise előtt. Éjfélkor ünnepélyes angyali nagymisét éneklünk!  Tanúságtevő buzgósággal és áldozatkész lélekkel jöjjünk el!

5.December 25.-én hétfőn, karácsony első napján mindenkit kérek arra, hogy buzgón a családtagokkal együtt vegyenek részt a szentmiséken reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor vagy este 18 órakor! Az ünnepekben és utána is törekedjünk arra, hogy minél többször járuljunk szentáldozáshoz!

6.December 26.-án kedden, karácsony másnapján Szent István első vértanú ünnepén is reggel 8 órakor délelőtt 10 órakor és este 18 órakor lesznek szentmisék.

7.December 27.-én szerdán, Szent János napján az esti 18 órás szentmisén bort szentelek. Kérem, hogy az üvegeket a szentmise előtt az oltár elé helyezzék el! Boros gazdák hozzanak egy üveg bort az idei termésből!

8.Már jó előre jelzem, hogy az év utolsó estéjén Szent Szilveszter napján, december 31-én ünnepélyes Év Végi hálaadást tartunk este 17.30 órakor! Kérem, hogy minden Hívő, aki csak teheti, vegyen részt majd a hálaadáson!

9.A templom karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a bejárati rács perselyébe. Isten fizesse meg!

10.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

11.A betlehemező gyermekek szívesen meglátogatják a családokat a jövő hét elején.

         „Aki kereszténynek mondja magát, az nem lehet közömbös

               a szükséget szenvedőkkel szemben.”  Ferenc pápa

Hirdetés Advent 2. Vasárnap Szent Miklós búcsú

                                Szent Miklós Plébániatemplom

               Hirdetései Advent 2.vasárnap 2017.december 10-én

                                       Szent Miklós ünnepe

1.Ma advent 2. vasárnapján templomunk és Plébániánk búcsú napján, Szent Miklós közbenjárásával imádkozunk a Plébánia Híveiért. 16 órakor litánia lesz a Kertvárosban.

2.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk. Az ének szavával buzdítalak Benneteket: ”Ébredj ember mély álmodból!” Kérem, hogy akik csak tehetik, hozzák meg a koránkelés áldozatát és jöjjenek a hajnali szentmisékre. Dicséret és hála azoknak, akik eddig szinte minden hajnali szentmisén részt vettek! Az elmúlt héten 150 és 200 közötti létszámmal voltunk. Felhívom a figyelmet arra, hogy minden reggel 5.15-tól 5.45 óráig a gyóntatószékben a bűnbánatot tartó Híveknek rendelkezésére állok. Éljetek a jó lehetőséggel. Törekedjünk a rendszeres szentáldozásra!

3.Jövő héten, szerdán este 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis. Az érdeklődőket szeretettel várom.

4.A Mária Rádió önkénteseihez várunk jelentkezőket. December 14.-én csütörtökön délután 17 órakor lesz megbeszélés a plébánia közösségi termében.

5.Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

6.December 16.-án szombaton és 17-én vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisékben lelkigyakorlatot tartunk. A szentbeszédeket Nagy Péter atya mondja. Nagyon kérem, hogy a lelkigyakorlat mindkét napján legyünk buzgók! Értékeljük a vendég atya szolgálatát! A Felnőttek, fiatalok, és felsőbb iskolákba járók számára a karácsonyi nagy gyóntatás dec.17-én vasárnap délután 15.30 órától lesz! Szombaton 16 órától lehet gyónni a vendég atyánál. Ekkor lesz a hittanos gyermekek kötelező karácsonyi gyónása is. Természetesen a felnőttek is jöhetnek ebben az időpontban. Nagyon kérem a jó Híveket, hogy mindenki kivétel nélkül végezze el a karácsonyi gyónását és buzdítsák családtagjaikat ismerőseiket is!

7.A templom karácsonyi díszítésére adományokat fogadunk a bejárati rács perselyébe.

8.Házhoz kötött betegeket jelentsék a Plébánián! Kedden délelőtt 9 órától látogatom Őket a szentségekkel.

9.Szerető figyelmükbe ajánlom a Katolikus újságokat, az egyházmegyei kalendáriumot, a Mária Rádió műsorait és plébániánk honlapját.

                            „A hit mércéje a szeretet” Ferenc pápa

Hirdetés Advent 1. vasárnap

                          Szent Miklós Plébániatemplom

            Hirdetései Advent 1.vasárnap.2017. December 3.

1.Ma délután 16 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Holnaptól minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali Rorate misét éneklünk hétfőtől péntekig. Nagyon kérem, hogy mindenki, aki csak teheti, jöjjön ezekre a szentmisékre! A nem korán reggel munkába induló jó Hívek is el tudnak jönni, hiszen a szentmise 6.30 órára véget ér. Ápoljuk és jó példánkkal mindenkit buzdítsunk, hogy ez a szép hagyomány erősen élővé váljék templomunkban. A hajnali szentmisék előtt 5.15 órától 5.45 óráig minden nap gyóntatok. Kérem, éljenek a gyónási alkalmakkal, és törekedjenek arra, hogy egész hónap folyamán és az ünnepekben is többször járuljanak szentáldozáshoz! Az adventi szent időben mindenki egy kicsit legyen buzgóbb hitének gyakorlásában! Ne a kényelmi szempontok vezéreljenek bennünket! Az ének szavával buzdítok mindenkit”Ébredj ember mély álmodból!”

3.December 10-én Advent 2. vasárnapján templomunk búcsúja lesz. Ezen a szép ünnepen tartjuk a diákok soron következő katekumenátusát az átadás szertartását. Kérem, hogy a jó szülők kísérjék gyermekeiket a családnak is megfelelő időpontban kezdődő szentmisére!

4.December 8-án pénteken reggel a hajnali szentmisén Dr. Konkoly István egykori megyéspüspökünkért imádkozunk. Nagyon kérem, hogy sokan jöjjünk el.

5.Szerdán este 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Plébánián.

6.December 9.-én szombaton délelőtt 9.30 órakor folytatódik a bérmálkozók lelki készülete a plébánia közösségi termében. 10.30 órától kézműves foglalkozás lesz.

7.A következő gitáros szentmise kivételesen jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz.

8.Katolikus újságokat,a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom. Egyházmegyei Kalendárium is kapható.

9.Karácsonyi díszítésre szívesen fogadunk adományokat a bejárati rács perselyébe.

10.Szerdán december 6-án Szent Miklós ünnepén a Plébánia Híveiért imádkozunk.

11.Házhoz kötött betegeket jelentsék a Plébánián vagy a sekrestyében! December 12.-én kedden délelőtt látogatom Őket.

12.A Mária Rádió önkéntesei közé várunk lelkes jelentkezőket.

               „Az Egyház hűséges, ha minden kincse Jézus” Ferenc pápa

                                                                                                                                                                                             

Hirdetés Krisztus Király vasárnap

                       Szent Miklós Plébániatemplom Hirdetései

                    Krisztus Király ünnepén 2017. november 26-án

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk. Akik ma az egyházi év utolsó vasárnapján ezen a kegyelem állapotában részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek.

2.Nagy öröm és boldogság lenne számomra, ha a hétköznapi szentmisére szóló meghívásomat minél többen meghallanák és elfogadnák.

3.Jövő szombaton délelőtt 10.30 órára a plébánia közösségi termébe szeretettel várjuk a gyermekeket adventi foglalkozásra.

4.Az adventi szent időben a szombat előesti szentmiséken ünnepélyes gyertya gyújtást tartunk karácsonyra készülve.

5.Szerdán délelőtt 11 órakor lesz Dr. Konkoly István nyugalmazott megyéspüspökünk temetése a szombathelyi székesegyházban. Köszönjük meg két évtizedes szolgálatát és imádkozzunk érte.

6.Szerdán a szentmise után 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Szeretettel várom az érdeklődőket.

7.Csütörtökön Szent András apostol ünnepe lesz.

8.A papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért a közös rózsafüzért csütörtökön este 17.30 órakor imádkozzuk. Ha azt akarjuk, hogy mindig legyenek papjaink,akkor imádkoznunk kell.

9.Jövő vasárnap az új egyházi év kezdete Advent 1. vasárnapja lesz.

10.Katolikus újságokat, 2018 évi naptárt és kalendáriumot, a plébánia internetes oldalát és a Mária Rádió műsorait a Hívek figyelmébe ajánlom!

                „A hit a legnagyobb útitárs az életben” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 527569
mind – siem 2011