Heti hirdetések

Hirdetés Úrnapján

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051          email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Krisztus Eukarisztikus Teste és Vére,

Úrnapja (Fronleichnam)

 1. június 23.

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 9:00 órakor kezdődő diákmiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 9.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönjük a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvérünknek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének az ünnepe lesz.

4.Június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre az esti püspöki szentmise után. A szentségimádás részletes programja a templom kapun olvasható.

5.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérünk benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek reggel 8 órára vagy este 19 órára az ünnepi szentmisére!

6.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál főapostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

7.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

8.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Csatlakozzanak minél többen.

9.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

   

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                           Hirdetései Úrnapján 2019.június 23-án

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 10.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönöm a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvéremnek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma délután Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

3.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérlek benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek az este 18.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisére!

4.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének, csütörtökön városunk fővédőszentjének Szent László királynak az ünnepe lesz. Ezért csütörtökön este 19 órakor Dr. Székely János püspök atya mutatja be az ünnepi szentmisét a Szent László templomban, és megáldja a belülről teljesen felújított nagytemplomot. A Sáriban és Kertvárosban lakókat is szeretettel várjuk erre az ünnepre. Örüljünk együtt!

5.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

6.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

7.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

8.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját a Mária Rádió adásait, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

                          „Az evangélium fénysugár mindazoknak,

       akik a szeretet civilizációja szolgálatába lépnek.” Ferenc pápa

           

Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                           Szentháromság vasárnapja

(2019. június 16.)

(Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag)

 

 1. Ma van a sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.
 2. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 3. Ma a délelőtt 9 órás diákmisén tartjuk a hittanos tanévzáró Te Deumot. Adjunk hálát a hittanos tanév minden ajándékáért.
 4. Jövő vasárnap ÚRNAPJA: Krisztus Eucharisztikus Testének és Vérének főünnepe. A délelőtt 9 órai diákmisével kapcsolatban tartjuk meg a hagyományos úrnapi KÖRMENETET a régi rend szerint. Fő utcán a körforgalomig, majd a Széchenyi utcán vissza. Akik nem a 9 órás szentmisére jönnek Ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 9.45 óra körül.

Az elsőáldozó, valamint első, második osztályos és óvódás gyerekek és rokonaik a héten gyűjtsenek virágszirmokat és hintsék a körmeneten a Szentségi Jézus elé az útra és az oltárok köré! A díszítést, az oltárok állítását, az ablakokban a gyertyagyújtást, a körmeneti segédkezést előre is köszönjük. A Szentségi Jézus áldása legyen tanúságtételük jutalma!

 1. Júniusi péntek estéken 18.45-kor Jézus Szíve litánia és felajánlás a Szent Szívnek.
 2. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén.
 3. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre.
 4. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este.
 5. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 6. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

 

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Szentháromság vasárnap 2019.Június 16.

1.Ma délután 15.30 órakor Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Nagy örömmel és lelkesedéssel jöjjünk engesztelni.

2.Hétfőn az esti szentmisével tartjuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Buzgón jöjjünk minél többen.

4.Jövő vasárnap Úrnapja. A délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Szeretettel kérjük az idei elsőáldozó harmadik osztályos gyermekeket hogy,szüleikkel együtt ünneplőbe öltözve jöjjenek a körmenetre, hintsenek virágszirmot az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus elé! Az elsőáldozók és a bérmálkozók ezen a szentmisén vehetnek át szüleik és bérmaszüleik kíséretében közösségünktől egy kis ajándékot. Szeretettel kérjük azokat a jó Híveket is, akik az oltárokat szokták állítani, az idei évben is tegyék meg ezt! Isten fizesse meg fáradozásukat! A harmadik oltárt a Tanácsadó testületi tagok fogják állítani. A körmeneten való buzgó részvétel egyben hitünkről való tanúságtétel is. Akik nem a 10 órás szentmisére jönnek, ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 10.45 óra körül. Virágszirmot szeretettel fogadunk a héten a szentmisék után.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió adását, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk!

7.A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

 „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.„Ferenc pápa

Hirdetés Pünkösd főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051      

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com   weboldal: www.ladislas.hu

                                       Pünkösdvasárnap 2019. június 9.

 

 1. Ma este 20.30 órakor a Sárvári Koncert Fúvószenekar zenés áhítatot tart a templomban. – 18.45-kor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk.
 2. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserenddel várjuk a híveket, reggel 7 – délelőtt 9 és 11, valamint este 19 órakor.
 3. Holnaptól a reggeli, déli és esti harangszóra ismét az Úrangyalát imádkozzuk.
 4. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. A sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Ha valaki még nem végezte el húsvéti szentgyónását a jövő vasárnapig ezt tegye meg, az anyaszentegyház parancsát megtartva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznaponként is.
 5. Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt a városban a délelőtt 9 órás diákmiséhez kapcsoltan tartjuk, a feltámadási körmenet útvonalán, Fő utcán a körforgalomig és a Széchenyi utcán vissza. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi oltárokat az előre megbeszéltek szerint állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.
 6. Jövő héten, szombaton reggel 8-9 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 7. Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.
 8. A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.
 9. Azok a fiatalemberek, akik papi hivatást éreznek, jelentkezzenek a plébánián, hogy kérelmüket Püspök atya felé közvetíteni tudjuk.
 10. Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!
 11. A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                             Hirdetései Pünkösdvasárnap 2019. Június 9.

1.Ma a délelőtt 10 órás nagymisén ünneplik elsőáldozásukat a 3. osztályos hittanos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Pünkösd főünnepén mindnyájan újítsuk meg lélekben bérmálási fogadalmunkat és még jobban váljunk elkötelezett katolikus kereszténnyé. Katolikus családjaink minden vasárnap örömmel szenteljék meg az Úr napját, a szentmisén való részvétellel! Ez is tanúságtétel és prófétai jel a világban.

3.Ma délután 15.30 órakor a litániát a kertvárosi kápolnában imádkozzuk. Akik tehetik, minél többen jöjjenek.

4.Pünkösdhétfőn ünnepi miserendet tartunk. Reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén püspök Atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük, hogy akik tudnak hétköznapokon is minél többször jöjjenek. Nagy szükség van imáikra.

6.Jövő vasárnap Szentháromság ünnepe lesz.

7.Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt Sáriban a délelőtt 10 órás nagymiséhez kapcsoltan tartjuk. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi sátrakat a hagyományokhoz híven állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.

8.Jövő héten, pénteken délután 17-18 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.

9.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.

10.A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.

11.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!

12.A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

          „A Szentlélek által bővelkedünk a reménységben.” Ferenc pápa

      

 

Hirdetés Mennybemenetel főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

 1. június 2.

Gyűjtés templomunk új toronyórájára

1.Ma a délelőtt 11 órás nagymisén lesz plébániánk 70 fiataljának bérmálása. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Ma este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.A héten lesz június hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónással és szentáldozással. Templomunkban minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

5.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, az újságos asztalon beszerezhető. Plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

7.Csütörtökönként este 18.30 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

8.Péntek estéken a szentmise után csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre és a közös imára.

9.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise reggel 8 órakor és este 19 órakor. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

10.Június, Jézus Szent Szívének szentelt hónap. Minden júniusi pénteken a szentmise előtt 18.45 órakor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM                                        

             Hirdetései Mennybemenetel főünnepén 2019. Június 2.

1.Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban lesz a litánia, a Rózsafüzér Társulat titokcseréjével és közös szentolvasóval. Nagyon kérem a buzgó részvételt, különösen a Társulati Tagoktól.

2.Az elsőáldozóknak és a bérmálkozóknak az utolsó templomi gyakorlás szerdán a szokásos időben lesz.

3.A bérmálkozóknak, szüleiknek, rokonaiknak és bérmaszüleiknek jövő szombaton délelőtt 9.30 órától 10.15 óráig lesz gyónási lehetőség.

Az elsőáldozóknak és rokonságuknak a gyóntatása szombaton délelőtt

8.45 óra és 9.30 óra között lesz. Mindkét időben ketten gyóntatunk, bárki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozókért és családjaikért! Szokásos vasárnapi miserend lesz. Szombaton előeste 18.30 óra, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn reggel 8 óra és délelőtt 10 óra.

Pünkösdvasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gyermekek elsőáldozási ünnepe.

5.Pünkösdhétfőn de.10 órakor Püspök atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

6.Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények!

7.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom! Ne adjuk fel a küzdelmet, hitünk átadásában!

8.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

9.Csütörtökönként este 18 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

10.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

         „A Szentlélek bennünk dolgozik, és ad erőt a tanúságtételhez.”

                                                Ferenc pápa                         

  

Hirdetés Húsvét 6. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Húsvét 6. vasárnapja – 2019. május 26.

 

 1.  „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát… ” Minden májusi este 18.30 órakor ünnepélyes Lorettói litániát éneklünk. – „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!”

 

 1. Jövő vasárnap, június 2-án, mennybemenetel ünnepén a délelőtt 11 órás szentmisén lesz a 8. osztályos fiatalok bérmálása. Csütörtökön délután 16 órakor templomi gyakorlás lesz a bérmálkozók számára. A bérmálkozók és rokonságuk gyóntatása június 1.-én szombaton délelőtt 8.30 órakor lesz. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt.

 

 1. Május 31-én az esti Szentmise utáni Szentségimádást a bérmálkozókért ajánljuk fel. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a bérmálkozók szüleit, a bérmaszülőket és a családtagokat, valamint a fiatalok tanárait, nevelőit, az egyházközségi képviselőtestület tagjait és a híveket, hogy együtt imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy a Szentlélek minél jobban töltse el őket kegyelmével, tüzesítse át szívüket, hogy hiteles és élő tagjai lehessenek Egyházunknak, valamint egyházközségünknek. Minden szülő felajánlhatja gyermekét Istennek és egy mécsest helyezhet az oltár elé, kérve hogy a Szentlélek vezesse őt az igazság a béke és a szeretet útján egész életében.

 

 1. A héten lesz áldozócsütörtök, ezért jövő vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelé Ezen a mennybemenetel vasárnapon 9.30-kor a hegyközségi kápolnában búcsúi nagymisét éneklünk.

 

 1. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

 

 1. Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok találkozója lesz. A részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

 

 1. Akik tehetik hétköznaponként is rendszeresen járjanak el szentmisére. Nagy szükség van áldozatos imáikra. – Az eucharisztikus csodák nyomában induló buszos zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián.

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Húsvét 6. vasárnap 2019.május 26.

1.Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnában énekeljük a Lorettói litániát a Boldogasszony tiszteletére. Örömmel jöjjünk minél többen!

2.Szerdán a bérmálkozóknak délután 16 órakor, az elsőáldozóknak 17 órakor lesz templomi gyakorlás. Szeretettel kérem a pontos és lelkiismeretes részvételt.

3.A felnőtt katekézis tavaszi utolsó alkalma jövő szerdán az esti szentmise

után lesz, a közösségi teremben. Erre az alkalomra várok mindenkit, aki csak egyszer is részt vett ebben az évben a közös alkalmon.

4.Hétköznapokon is minél többen örömmel jöjjünk szentmisére! Nagy szükség van az imákra.

5.Májusban minden hétköznap este 18 órakor énekeljük a szép májusi litániákat a Boldogasszony tiszteletére. Vasárnap az Újmajori kápolnában délután 15.30 órakor. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! Az utolsó májusi litánia pénteken este lesz.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

7.Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.

8.Június 22-én jubiláns házaspárok találkozójára hívja Püspök atya a Híveket a szombathelyi székesegyházba. Jelentkezni a plébánián lehet.

9.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra még lehet jelentkezni.

                     „Jézus szeretete határtalan.” Ferenc pápa  

 

 

 

Hirdetés Húsvét 5. vasárnap

  Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 5. vasárnapja – 2019. május 19.

 (Dominica quinta post Pascha – Fünfter Sonntag der Osterzeit)

 1. Ma a délelőtt 11 órás nagymisén ünneplik első szentáldozásukat az állami iskolákba járó 3. osztályos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.
 2. Templomunkban minden májusi estén 18.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Hozzuk meg áldozatunkat, és amennyiben megtehetjük, estéről estére jöjjünk el minél többen. A hétköznapi szentmiséken is sokkal nagyobb buzgóságot várunk a Hívektől. Értékeljük a lehetőséget. Gondoljunk arra, hogy sok helyen mennyire vágyakoznának a szentmise után és nincs lehetőség a részvételre.
 3. Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.
 4. Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.
 5. Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.
 6. A bérmálkozók templomi gyakorlása csütörtökön délután 16 órakor folytatódik itt a templomban. Szeretettel kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
 7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 8. Május 22.-e Szent Rita emléknapja. E napon, az esti szentmisén rózsát szentelünk emlékére, tiszteletére. Kérjük a kedves Híveket, hogy egy szál vörös rózsát hozzanak erre az alkalomra, a béke és a testvéri szeretet jelképét, melyet átadnak családtagjaiknak, barátaiknak. Szent Rita utolsó szavait idézve az emléknaphoz: „Maradjatok meg Jézus szeretetében, maradjatok engedelmesek a Katolikus Anyaszentegyházhoz, a Pápához, és akkor megmarad köztetek a béke és a testvéri szeretet.”
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak.
 10. Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet a plébánián de. 9 és 12 óra és délután 17.00-18.30 óra között lehet rendezni. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

            „A remény és a szeretet evangéliumát hirdessétek!” Ferenc pápa

 

                                      SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                               Hirdetései Húsvét 5. vasárnap 2019.május 19.

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére az Újmajori kápolnában. Buzgón jöjjünk minél többen!

2.Május hónapban hétfőtől szombatig itt a Sári templomban énekeljük a szép májusi litániákat este 18 órakor. Nagyon kérjük a kedves Híveket, hogy sokan érezzék fontosnak a részvételt. A hétköznapi szentmisék lehetőségét is minél többen értékeljék. Hétfőn a litániához kapcsoltan imádkozzuk a Szent Mónika

3.Az elsőáldozók templomi gyakorlása szerdán 17 órakor, a bérmálkozóké délután 16 órakor folytatódik. Kérjük a lelkiismeretes és pontos részvételt.

4.Az elsőáldozók és a bérmálkozásra készülők minden vasárnap a Szüleikkel együtt örömmel vegyenek részt a szentmisén! A vasárnapi szentmisén való részvételünkkel viszonozzuk Isten irántunk való szeretetét, valamint erőt gyűjtünk a hétköznapokra a keresztény tanúságtételhez.

5.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Akik tehetitek, hétköznaponként is szívesen gyertek szentmisére, nagy szükség van imáitokra és tanúságtételetekre.

8.Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

8.Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.

9.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.

                      „A társadalom mesterműve a család”    Ferenc pápa

Hirdetés Húsvét 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 4. vasárnapja, Jó Pásztor vasárnapja

(Papi és szerzetesi hivatások világnapja) 2019. május 12. (Dominica quarta post Pascha –Vierter Sonntag der Osterzei

 1. Ma, Jó Pásztor vasárnapján imádkozzunk meghalt papjainkért és szerzetesnővéreinkért, akik egykor Sárváron dolgoztak; a Sárvárról elszármazott papokért – most heten működnek, a Sárváron jelenleg szolgálatot teljesítő papságért és azért, hogy a mostani templomos fiatalok közül is kövessék a papságra-szerzetességre hívó isteni szót! A hivatások a hitre épülő remény jelei. Bátorítsuk azokat a helyi egyházban!
 2. Ma este 18.30 órakor énekeljük a májusi litániát a Boldogasszony tiszteletére. Szeretettel kérjük, hogy akik tehetik, jöjjenek el.
 3. A hét minden napján május hónapban este 18.30 órakor énekeljük a Lorettói litániát. Nagyon örülnénk, ha minél többen fontosnak tartanák a részvételt, és sokan eljönnének estéről estére a Szűzanya köszöntésére. A hívó szó találjon visszhangra lelkünkben! A hétköznapi szentmiséken is buzgóbb részvételt kérünk, hiszen annyi mindenért lehet és kell is imádkozni.
 4. Az elsőáldozók és bérmálkozók templomi gyakorlása a jövő héten folytatódik. Kedden és csütörtökön 17 órakor az elsőáldozóknak, csütörtökön 16 órakor a bérmálkozóknak. Jövő vasárnap a délelőtt 11 órás szentmisén ünneplik elsőáldozásukat az állami iskolába járó 3. osztályosok. Imádkozzunk értük és családjaikért.
 5. Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián. – Nyári gyerek táborra jelentkezési lapok átvehetők.
 6. Templomunk egyik kedves szentjének, Szent Ritának ünnepére készülve, május 22. ima kilencedet szervezünk. Bizalommal fordulhatunk hozzá reménytelennek tűnő helyzetekben, bánatunkban, megpróbáltatásinkban, szenvedéseinkben. A kilenced egymás után kilenc napon át végzett rendszeres rövid ima, melyet az esti szentmisék után imádkozunk. Első alaklom május 13. hétfő. Kérjük a kedves hívek csatlakozását, tapasztalják meg Szent Rita segítségét, vigasztalását.
 7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 8. Az eucharisztikus csodák nyomában szervezett nyári zarándoklatra péntekig lehet jelentkezni.

                  „Amikor szomorúak vagyunk, tekintsünk a keresztre!” Ferenc pápa

 

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Húsvét 4. vasárnap 2019. május 12.

1.Ma húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy minél több nagylelkű fiatal szentelje életét az evangélium ügyének. Ma a papnevelés céljaira gyűjtjük és küldjük a perselyt. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

2.Ma délután 15.30 órakor az ünnepi Lorettói litániát az Újmajori Lourdesi kápolnában papi és szerzetesi hivatásokért, és a lelkipásztorkodó papságért imádkozzuk. Akik tehetik, örömmel jöjjenek!

3.Jövő héten, szerdán 17 órára az elsőáldozókat, 16 órára a bérmálkozókat várom templomi gyakorlásra és felkészítésre. Szeretettel kérem a pontos megjelenést mindenkitől.

4.Szerdán folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Előadás címe: Egyház nélkül nincs üdvösség.

5.Július 29. és augusztus 2. között, hétfőtől péntekig nyári tábort szervezünk gyerekek számára változatos programokkal, kirándulásokkal délelőtt 9 óra és este 17 óra között. A gyermekek teljes ellátásban részesülnek. A részvétel a plébániai közösség ajándéka a gyermeket nevelő családok számára. Jelentkezési lapot a szentmisék után lehet kérni a sekrestyében.

6.Nagy szeretettel és örömmel várunk benneteket hétköznaponként is szentmisére és a szép májusi litániára. Igen nagy szükség van imáitokra.

7.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra jövő hét péntekéig lehet jelentkezni. Időpont augusztus 5-10.

8.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

9.Hétfőn a Fatimai Boldogságos Szűz Mária, csütörtökön Nepomuki Szent János ünnepei lesznek.

10.Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

                         „A papi hivatás nagy öröm.” Ferenc pápa 

Hirdetés Húsvét 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 3. vasárnapja 2019. május 5.

(Dominica tertia post Pascham – Dritter Sonntag der Osterzeit)

 

 1. Ma 18.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Akik tehetik, örömmel jöjjenek!
 2. A bérmálkozók templomi gyakorlása csütörtökön délután 16 órakor, az elsőáldozóké délután 17 órakor kezdődik. Kérjük a pontos megjelenést, részvételt.
 3. Csütörtökön az esti szentmise után 19.45 órakor a sekrestye feletti hittan teremben folytatódik a felnőtt katekézis. Az előadás címe: A megszentelt élet karizmája. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 4. Május hónapban minden este 18.30 órakor énekeljük a szép májusi litániát. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy nagy örömmel jöjjenek, akár minden este ezekre a közös imádságos alkalmakra. Az ének szavával buzdítok mindenkit. „Máriát dicsérni hívek jöjjetek!”
 5. A jövő péntektől heti rendszerességgel az esti szentmise után 20 perces csendes szentségimádást tartunk, majd közösen imádkozzuk el a napot befejező imaórát a kompletóriumot. Nagyon örülnénk, ha minél többen bekapcsolódnának ebbe a közös imádságba.
 6. Templomunk felújítása tovább folytatódik a harangok és a toronyóra felújításával. Ezért továbbra is kérjük a kedves Hívek nagylelkű adományait minden első vasárnapon, vagy a plébánia irodájában.
 7. Jövő héten, kedden Boldog Gizellát, szombaton Boldog Salkaházi Sárát ünnepli az Egyház. Akik tehetik hétköznaponként is járjanak el szentmisére.
 8. A Mariazelli gyalogos zarándoklatra és az augusztus 5-12 közötti buszos zarándoklatra, mely az eucharisztikus csodák helyeit érinti, lehet jelentkezni.
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak.

                 „A Szentlélek legyen életünk főszereplője!” Ferenc pápa

 

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Húsvét 3. vasárnap 2019. május 5.

1.Ma délután 15.30 órakor a szép májusi litániát az Újmajori Lourdesi kápolnában énekeljük. Örömmel jöjjünk minél többen!

2.Májusban hétfőtől szombatig minden este 18 órakor énekeljük a Lorettói litániát a Boldogasszony tiszteletére. Buzdítom a Híveket, hogy nagy örömmel jöjjenek akár minden este ezekre a közös ima alkalmakra. Az ének szavával buzdítok mindenkit. „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!

3.A Mariazelli gyalogos zarándoklatra jövő péntekig lehet jelentkezni a plébánia irodájában. Szeretettel várjuk, az új zarándokokat is.

4.Augusztus 5-12 között az eucharisztikus csodák nyomában szervezünk buszos zarándoklatot Horvátország, Olaszország és Ausztria érintésével. Jelentkezni és érdeklődni a plébánián lehet.

5.A jövő héten, kedden 17 órakor várom az elsőáldozók és a bérmálkozók szüleit rövid megbeszélésre, a plébánia közösségi termébe. Kérem, hogy a gyermeket legalább egy felnőtt képviselje a családból.

6.Jövő héten, szerdán délután 16 órakor a bérmálkozóknak, 17 órakor az elsőáldozóknak lesz templomi gyakorlás és oktatás. Kérem a pontos és lelkiismeretes megjelenést.

7.Szeretettel kérem, hogy a családok minden vasárnap szenteljék meg az Úr napját a szentmisén való részvétellel! Hétköznaponként is örömmel jöjjünk minél többen szentmisére! Nagy szükség van az imáitokra.

8.Jövő vasárnap papi és szerzetesi hivatások világnapja lesz. Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért! A szentmisék perselyét a papnevelés támogatására gyűjtjük és küldjük.

7.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. A sekrestyében lehet előjegyeztetni.

8.A nyári gyermektáborra jelentkezési lapok átvehetők.

„Az irgalmasság az az út, mely egyesíti az Istent és az embert.” Ferenc pápa

 

 

Hirdetés Húsvét 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051 email cím: szent.laszló.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap)

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAP április 28.

1.Ma délelőtt 11 órakor a katolikus iskola 3. osztályosai elsőáldozásukat ünneplik. Az Isteni Irgalmasság vasárnapjával kapcsolatban elnyerhető búcsúkra felhívjuk a hívek figyelmét.Ma este 18.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk.

2.AZ ÁLLAMI ISKOLÁS ELSŐÁLDOZÓK és BÉRMÁLKOZÓK TEMPLOMI GYAKORLÁSA:

HÉTFŐ                               17.00 Szülői megbeszélés elsőáldozóknak

KEDD                                   17.00 Szülői megbeszélés bérmálkozóknak

CSÜTÖRTÖK                    16.00 Bérmálkozó 8. osztályosok gyakorlása

                                               17.00 Elsőáldozó 3. osztályosok gyakorlása

3.Már csak három hét van az elsőáldozásig (május 19.), nagyon buzgó hozzáállás legyen a szülők és gyermekek részéről!

 

 1. Az általános iskola minden évfolyamán lehetőség nyílik arra, hogy a hit- és erkölcstan tantárgy választásával órarendi kereten belül részesüljenek gyermekeink megfelelő hitoktatásban. Bátorítjuk a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és kérjék a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. osztályt. Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését, ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Fontos, hogy a család és a plébánia összefogásával a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra-áldozásra és a bérmálásra is. Így találják meg helyüket, boldogságukat a világban.
 2. Húsvéti időben az Úrangyala helyett a „Mennynek Királynéasszonya” kezdetű antifónát imádkozzuk.
 3. Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül a Magyar Katolikus Egyház számára.
 4. Május 1-én az egyházmegyei zarándoklatra a busz reggel 6.40 órakor indul a vár parkolójából.
 5. Május 1-től szerdától minden este 18.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Nagyon kérem, hogy a szép májusi litániákra nagy örömmel jöjjenek el minden este minél többen.
 6. Július 29-től augusztus 2-ig, hétfőtől péntekig hittanos gyermekeknek plébániai tábort szervezünk egész napos programokkal, teljes ellátással. A tábor a gyermekeket nevelő családok számára a plébánia ajándéka. Jelentkezési lapot a plébánia hivatalban lehet átvenni.
 7. A Mariazelli gyalogos zarándoklat július 1-4-ig hétfőtől csütörtökig lesz. Jelentkezni május 10-ig lehet a plébániák irodájában.
 8. A katolikus újságokat minél többen olvassanak.

                      SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

            Hirdetései Húsvét 2. vasárnap 2019. április 28-án

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér

Társulat titokcseréjét tarjuk szentolvasóval itt a plébánia templomban. Akik tehetik, örömmel jöjjenek!

2.Május 1.-én szerdán az egyházmegyei zarándoklatra a busz a Sári templom elől reggel 6.30 órakor indul.

3.Szerdán este a szentmise után 19.15 órakor felnőtt katekézis lesz a plébánia közösségi termében.

4.Május 1-től szerdától minden este 18.00 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Nagyon kérem, hogy a szép májusi litániákra nagy örömmel jöjjenek el minden este minél többen.

5.Szeretettel buzdítalak benneteket, hogy az ünnepek elmúltával is gyakran járuljatok szentáldozáshoz,és örömmel gyertek hétköznaponként is többször szentmisére.

6.A plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait szerető figyelmetekbe ajánlom.

7.Július 29-től augusztus 2-ig, hétfőtől péntekig hittanos gyermekeknek plébániai tábort szervezünk egész napos programokkal, teljes ellátással. A tábor a gyermekeket nevelő családok számára a plébánia ajándéka. Jelentkezési lapot a plébánia hivatalban lehet átvenni.

8.A Mariazelli gyalogos zarándoklat július 1-4-ig hétfőtől csütörtökig lesz. Jelentkezni május 10-ig lehet a plébániák irodájában.

           „Isten hatalma szeretet, igazsága irgalom.”  Ferenc pápa 

Hirdetés Húsvétvasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com Weboldal: www.ladislas.hu

 Húsvétvasárnap – 2019. április 21.

 1. A diadalmasan feltámadt Üdvözítő fizessen meg minden fáradozást, amit az Ő dicsőségére és a Hívek épülésére végeztek a passióénekes felnőttek, a zsolozsmázó fiatalok, az énekes gyerekek, a felolvasók és ministránsok, a szentsír- és oltárdíszítők, a körmeneti segédkezők, ablakkivilágítók. Az Egyházközség nevében is köszönöm.
 2. Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk. 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. –Húsvéti időben az Úrangyala helyett a „Mennynek Királynéasszonya” kezdetű antifónát imádkozzuk.
 3. Jövő vasárnap 11 órakor a katolikus iskola osztályosainak elsőáldozását ünnepeljük.
 4. Az általános iskola minden évfolyamán lehetőség nyílik arra, hogy a hit- és erkölcstan tantárgy választásával órarendi kereten belül részesüljenek gyermekeink megfelelő hitoktatásban. Bátorítjuk a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. osztályt. Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését, ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Fontos, hogy a család és a plébánia összefogásával a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra-áldozásra és a bérmálásra is. Így találják meg helyüket, boldogságukat a világban.
 5. Az állami iskolás 3. osztályosok elsőáldozásának időpontja május 19., a 8. osztályosok bérmálkozása pedig június 2. A papság és a hitoktatók felajánlják segítségüket az elsőáldozók és bérmálkozók szüleinek a méltó készületre, de tőlük is teljes együttműködést várunk! A szentségek vételére készülőknél nem nézhetjük bűnpártoló megalkuvással sem a hittanulási hanyagságot, sem a vasárnapi misemulasztást.
 6. Az elsőáldozók szülei számára rövid megbeszélés lesz itt a templomban április 29-én hétfőn 17 órakor, a bérmálkozók szüleinek április 30-án kedden 17 órakor.
 7. Tiszteletet és megbecsülést érdemel a sárvári katolikus nép hűsége, mivel megértették a Püspöki Kar (0,5 %-os, azaz) FÉL százalékos egyházfenntartási hozzájárulás kérését.

Minden katolikus Testvérünknek, valamennyi jóakaratú sárvári polgárnak

allelujás, kegyelmes, békés, boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk,

melyet papi áldásunkkal is nyomatékosítunk.

SPA = SALUS PER AQUA =

ÜDVÖSSÉG A KERESZTVÍZ ÁLTAL

 

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                        Hirdetései Húsvétvasárnap 2019.Április 21.

1.Hálával és szeretettel köszönöm meg mindazoknak a segítségét, akik, a nagy heti szertartások szép megrendezéséhez bármi módon hozzájárultak. Köszönet a passiót éneklő fiataloknak, a virágra adakozóknak, a templom és szentsír díszítőinek, a takarítóknak, a Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak, a felolvasóknak, a hűséges ministránsoknak és mindazon Híveknek, akik buzgón részt vettek a húsvéti készület szent három napján.

2.Húsvétvasárnap a reggeli 8 órás misén ételszentelés lesz. A délelőtti szentmiséken kívül ezen a napon este 18.30 órakor is lesz szentmise.

3.Húsvéthétfőn reggel 8 órára, délelőtt 10 órára és este 18.30 órára várom a Híveket templomba.

4.Kérlek benneteket, törekedjenek az ünnepek elmúltával is a gyakori szentáldozásra!

5.Jövő héten, csütörtökön este 18 órakor továbbra is szentolvasót imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Akik tudnak, áldozatkész lélekkel jöjjenek! Tartsuk fontosnak ezt a kérést.

6.Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz.  

7.A húsvét elmúltával is szívesen jöjjünk a hétköznapi szentmisékre, lélekben megpihenni, feltöltődni.

8.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját melyre felkerültek az ünnepekről fotók, és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

9.A Szent Mónika közösség könyörgő imáját kedden az esti szentmisével mondjuk, gyermekekért és unokákért. Jövő vasárnap délután 15.30 órakor lesz a Rózsafüzér Társulat titokcseréje litániával itt a Sári templomban.

                                 Allelujás Húsvétot kívánok Híveimnek!

                  „Krisztus föllobbantja a szeretet tüzét.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 724194
mind – siem 2011