Heti hirdetések

Hirdetés Nagyböjt 5. vasárnap Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények javára

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Feketevasárnap 2018.március 18.

                 Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények számára

1.Pénteken volt a hittanuló gyermekek húsvéti gyónása.  Akik még nem gyóntak meg, hétköznaponként az esti szentmise előtt 17.30 órától,vagy ma délután 15.30 órától megtehetik. A felnőttek húsvéti nagy gyóntatása ma délután 15.30 órától lesz. Ma este 18 órakor is lesz szentmise, amelynek keretében meghallgathatjuk a lelkigyakorlat befejező szentbeszédét és közös szentáldozáshoz járulhatunk. Kérem, hogy mindenki családtagjaival együtt lelkiismeretesen gyónjon meg és áldozzon! Törekedjünk arra, hogy a gyónás után a kegyelem állapotában megmaradva minél többször, járuljunk szentáldozáshoz, az ünnepekig, az ünnepekben és azután is!

2.A mai perselyt a Szentföldön nyomorgatott körülmények között élő keresztények javára gyűjtöttük és küldjük. Isten fizesse meg!

3.Nagyböjti péntekeken este 17.30 órakor Keresztutat imádkozunk.  Legyünk buzgók!  A hittanuló gyermekeket is elvárom!

4.Virágvasárnap a 10 órás nagymisén az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és Szüleik valamint a Plébániai Tanácsadó Testület közösségi részvételével barkaszentelést tartunk. Ezen a vasárnapon a 8-9. osztályos bérmálkozó jelöltek mindkét szülő kíséretében a reggel 8 órás misére jöjjenek! 

5.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádiót a Hívek figyelmébe ajánlom!

6.Húsvéti díszítésre, a szentsír elkészítésére adományokat a bejárati rácson elhelyezett perselybe szívesen fogadunk.

7.Ma 15.30 órakor, virágvasárnap délután 16.30 órakor a plébániánkhoz tartozó Csényében a stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk.

8.Hétfőn Szent József ünnepén, a szentmisén a családokért imádkozunk.

„Engedjük, hogy Isten a jóságával és irgalmasságával eltöltsön minket!”

                                             Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 4. vasárnap

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                   Hirdetései Böjt.4.vasárnap 2018.március 11-én

1.Ma délután 15.30 órakor a plébániánkhoz tartozó Csényében a stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Legyünk buzgók!

2.Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekekért az Oltáriszentség előtt.

3.Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére.

4.Nagyböjt péntekjein itt a plébániatemplomban imádkozzuk a keresztutat este 17.30 órakor. Gyermekeket is szeretettel elvárom.

5.Idős beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra-áldoztatásra jelentsék a szentmisék után a sekrestyében. Legyen gondunk rájuk.

6.A nagyböjti lelkigyakorlatot, amely péntek – szombat – vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz, Mikolás Attila plébános Úr tartja. Pénteken lesz a hittanuló gyermekek húsvéti kötelező gyónása délután 15.30 órától.  Felnőtt Hívek is jöhetnek ebben az időben. A pénteki lelkigyakorlatos napon a bérmálkozó és elsőáldozó gyermekeknek kötelező a részvétel, lehetőleg szüleik kíséretében. Szombaton este 16.30 órától lehet szentgyónást végezni a vendég atyánál.  Március 18-án Feketevasárnap a lelkigyakorlat utolsó napján lesz a Húsvéti nagy gyóntatás délután 15.30 órától. Így a jövő vasárnapon este 18 órakor is lesz szentmise. Nagyon kérem, hogy minél többen gyónjanak és áldozzanak a lelkigyakorlatos miséken! Bízom a jó Hívek buzgóságában. A Plébánia hívő közösségét a családtagokkal együtt várom erre a három estére! A Plébániai Tanácsadó Testület Tagjai közösségileg vegyenek részt!  Jó példájukkal járjanak elöl !   A lelkigyakorlatos misék alatt is lesz szentgyónási lehetőség.

7.Jövő vasárnap a Püspöki Kar rendeletére a Szentföldön nyomorúságos körülmények között élő keresztények javára lesz a gyűjtés.

8.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.A templom húsvéti díszítésére szívesen fogadunk adományokat.

                    „Az irgalmasság elfelejti a vétkeket.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 3. vasárnap

                         SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

              Hirdetései Nagyböjt 3. vasárnap 2018.március 4-én

1.Ma délután 15.30 órakor a plébániánkhoz tartozó Csényében a stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik áldozatos lélekkel jöjjenek! Nagyon örültem, hogy az elmúlt vasárnapokon nagyon sokan eljöttek. A jó Isten fizesse meg százszorosan az áldozathozatalt.

2.Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére.

3.Csütörtökön 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk papi hivatásokért, a szolgáló papságért és a leendő megyéspüspökünkért.

4.Nagyböjt péntekjein az esti szentmise előtt 17.30 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Buzdítom a Híveket és a Hittanuló gyermekeket, hogy minél többen jöjjenek ezekre a közös alkalmakra!

5.A Szent Negyven Nap a bűnbánat és a megtérés ideje. Ezért kérem, hogy használjuk ki hétköznaponként a szentmisék előtti gyónási lehetőségeket, hogy minél többen és többször tudjunk áldozni!

6.A nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban március 16.-án 17.-én és 18.-án péntek – szombat – vasárnap az este 18.00 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz. A részletes program a hirdető táblán és a plébánia internetes honlapján olvasható. A szentbeszédeket mondja és a lelkigyakorlatot vezeti Mikolás Attila fiatal plébános Úr.

7.A templom húsvéti díszítésére és a szép szentsír elkészítésére adakozni a bejárati rács perselyében lehet. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.Házhoz kötött idős beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsék a plébánián. Március 20.-án kedden délelőtt látogatom Őket otthonaikban.

10.Brenner János boldoggá avatási szentmiséjére a kijáratnál lehet feliratkozni. A regisztrációt én elvégzem.

     „Uram, adj nekem olyan szívet, mely tud szeretni!”  Ferenc pápa 

Hirdetés Nagyböjt 2. vasárnap Gyűjtés a katolikus iskolák javára

                         SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Böjt.2.vasárnap 2018.február 25.

                           Gyűjtés a katolikus iskolák javára

1.Ma délután 15.30 órakor Csényében a stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Nagyon örültem, hogy az elmúlt vasárnap sokan eljöttek. Nagyon hálás vagyok érte. Ma is legyünk ilyen buzgók!

2.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmisével kapcsolatban az Oltáriszentség előtt a gyermekekért.

3.Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17.30 órától keresztúti ájtatosságot tartunk. Kérem, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös imádságba! Hozzuk meg áldozatunkat, és jöjjünk el!

4.Csütörtökönként este 17.30 órakor a világosság titkai szentolvasót imádkozzuk papokért és papi hivatásokért.

5.Szerdán az esti szentmise után 18.45 órakor felnőtt katekézis lesz a Plébánián.  Az érdeklődőket szeretettel várom!

6.A hétköznapi szentmisékre, akik tehetik, most a nagyböjti időben áldozatkész lélekkel jöjjenek

7.A böjti időben tartsunk őszinte bűnbánatot és végezzünk szentgyónást. Hétköznaponként a szentmise előtt fél órával van gyónási lehetőség. Jövő héten, első csütörtökön és első pénteken 16.45 órától lehet gyónni.

8.Jövő szombaton délelőtt 10.30 órától 12 óráig kézműves foglalkozás lesz a Plébánián gyermekeknek.

9.A bérmálkozóknak jövő szombaton 9.30 órakor folytatódik a lelki készület a plébánia közösségi termében.

10.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádiót a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

11.Húsvéti díszítésre szívesen fogadunk adományokat a hátsó perselybe!

12.A következő gitáros szentmise jövő szombaton este 18 órakor lesz.

                „Isten irgalma átalakítja az ember szívét.”

                                        Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                 Hirdetései Nagyböjt 1.vasárnap 2018.Február 18.

1.Ma délután 15.30 órakor a Csényei stációs kápolnáknál lesz keresztút. Akik tehetik autóval vagy kerékpárral buzgón jöjjenek! Ha valakinél van szabad hely az autóban, ajánlják fel segítő szolgálatukat a kivitelben.

2.Nagyböjtben a szokásosnál legyünk buzgóbbak és kitartóbbak a jóban! Ha tehetjük hétköznaponként is jöjjünk szentmisére.

3.Szerdán 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánián, amit János püspök atya fog tartani. Ha kicsinek bizonyul a közösségi terem, akkor itt a templomban fogja az előadást megtartani.

4.Csütörtökön 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért.

5.Böjtben minden pénteken este 17.30 órakor keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg böjti áldozatunkat és minél többen jöjjünk el.

6.A nagyböjti szent időben az Anyaszentegyház minden katolikust buzdít a bűnbánattartásra és a gyakori szentáldozásra. Kérem, hogy minél többen már a nagyböjt elején gyónjanak, és gyakran áldozzanak!

7.Felhívom a Hívek figyelmét, hogy a nagyböjti péntekeken hústalan nap  van. A részletes bűnbánati fegyelem a hirdetőtáblán olvasható. A jó Szülők figyeljenek oda erre, amikor gyermekeiknek tízórait készítenek, vagy a család közösen étkezik.

8.Már jó előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban Március 16-án 17-én és 18-án lesz. A családok és minden buzgó katolikus felnőtt és gyermek úgy intézze a programját, hogy a lelkigyakorlaton részt tudjon venni!

9.A templom húsvéti díszítésére és a szentsírra, szívesen fogadunk nagylelkű adományokat a bejárati rács perselyébe nagyböjt idején.

10.Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz templomi gyűjtés. Legyünk nagylelkűek!

11.Katolikus újságokat a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

                   „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!”

                                               Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 6. vasárnap

                    SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

           Hirdetései Évközi 6. vasárnap 2018. február 11-én

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában családjainkért és a hit megerősödéséért. Akik tehetik, jöjjenek!

2.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekekért az esti szentmisével kapcsolatban az Oltáriszentség előtt.

3.Jövő héten, húshagyókedden véget ér a farsangi idő. Legyünk magatartásunkkal mások számára felkiáltójel és jó példa ebben az erkölcsi válságban vergődő világban!

4.Február 14-én hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon délelőtt 10 órakor és este 18 órakor lesznek hamvazkodó szentmisék. Az esti szentmisére elvárom a hittanuló gyermekeket, lehetőleg szüleikkel együtt!  Ezen a napon szigorú böjt van, háromszori étkezés, hústalan nap. A böjti fegyelem a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján olvasható!

5.Hamvazószerdán az esti szentmise után folytatódik a felnőtt katekézis. Szeretettel várom az érdeklődőket!

6.Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17.30 órától keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!

7.Ebben a nagyböjtben, húsvétra készülve, nagyon szép lenne, ha egyre többen eljönnének hétköznaponként a vasárnapon kívül, legalább egyszer a szentmisére és a nagyböjt elején meggyónnának és rendszeresen áldoznának.

8.Szombaton délelőtt 10.30 órakor gyermekeknek kézműves foglalkozás lesz a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk Őket!

9.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén +Jambrich Ignác plébános Úrért imádkozunk halálának évfordulóján. Tiszteljük meg a hűséges lelkipásztort imádságos részvételünkkel! Szombat este gitáros mise lesz.

10.Csütörtökön a szentmise előtt 17.30 órakor rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi hivatásokért. Tartsuk fontosnak a részvételt!

     „A keresztény ember a szeretet, nem pedig a kötelesség rabszolgája.”

                                                 Ferenc pápa

 

Hirdetés Farsangi évközi 5. vasárnap Balázsáldás a szentmiséken

                         SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 5. vasárnap 2018.február 4-én

                                Balázsáldás a szentmiséken

1.Ma délután 16 órakor Jézus Szíve litániára hívom a jó Híveket a kertvárosi kápolnába. A hívó szó találjon meghallgatásra! A litániát a családokért és a hit megerősödéséért ajánljuk fel.

2.Jövő vasárnap a farsang utolsó vasárnapja lesz, egyben a betegek világnapja, a Lourdesi jelenés ünnepe. A szentmiséken imádkozunk a betegekért, orvosokért és ápolókért.

3.Katolikus bálba belépők az iskolában kaphatók. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk a plébánián is.

4.Szerdán este 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Szeretettel várom az érdeklődőket!

5.Csütörtökönként az esti szentmise előtt 17.30 órától rendszeresen  imádkozzuk a világosság titkai rózsafüzért papokért és új papi hiva- tásokért. Akik tehetik, csatlakozzanak az imádkozók közösségéhez!

6.Jó szívvel buzdítom a Híveket, hogy akik tehetik, minél gyakrabban jöjjenek a hétköznapi szentmisékre! Szükség van az imáikra.

7.Jövő szombaton délelőtt 9.30 órára szeretettel várom a bérmálkozókat a következő lelki készületre a plébánia közösségi termébe.

8.A vasárnap megszentelése a szentmisén való részvétellel legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A felnőttek mutassanak jó példát a gyerekeknek és fiataloknak!

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom

                 „A család egy ország legnagyobb kincse.”  Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 4. vasárnap

                       SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Évközi 4.vasárnap 2018.Január 28-án

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban.

2.Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk gyermekeinkért és unokáinkért.

3.Pénteken február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Kérem, a jó Híveket, hogy nagy buzgósággal vegyenek részt délelőtt 10 órakor vagy este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén és gyertyaszentelésen! A gyerekeket is szépen kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjenek majd az esti szentmisére!

4.Szombaton február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén az esti gitáros szentmisével kapcsolatban balázsáldásban részesülhetnek a Hívek. Akik tehetik, a napján járuljanak e szép és kedves szentelményhez! Azok a Hívek, akik nem tudnak ekkor részt venni a szentmisén, jövő vasárnap részesülhetnek a balázsáldásban minden szentmisén. Minél több kicsi gyermeket is hozzunk a templomba!

5.Jövő héten elsőcsütörtökön és elsőpénteken 17 órától lesz gyóntatás. Kérem, hogy minél több gyermek és felnőtt végezze el havonta a szentgyónását, és törekedjünk a gyakori áldozásra.

6.Szerdán a szentmise után este 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében.

7.Csütörtökönként a szentmise előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk a papságért és új papi hivatásokért. Akik tehetik jöjjenek!

8.Örülök annak, hogy vannak akik meghallották a hívó szót és az új évben törekszenek arra,hogy hétköznap is eljöjjenek a templomba szentmisére.

9.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

10.Jövő szombaton délelőtt 10.30 órától szeretettel várjuk a gyerekeket kézműves foglalkozásra a plébánia közösségi termébe.

                 “Senki nem szabhat határt Isten szeretetének

                  aki kész mindig megbocsátani.” Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 3. vasárnap

                       SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Évközi 3.vasárnap 2018.január 21.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Köszönöm a buzgók jelenlétét.

2.Csütörtökön január 25-én Szent Pál apostol megtérésének „Pál fordulásnak” az ünnepe lesz. Imádkozzunk a megtérés kegyelméért!

3.A jövő héten szerdán kivételesen nem lesz felnőtt katekézis.

4.Jövő vasárnap a hittanos diákok katekumenátusát tartjuk. A 3. osztályos elsőáldozók és a 8.-9.osztályos bérmálásra készülő ifjak szülei ekkor vehetik át a jelentkezési adatlapot az elsőáldozásra és a készület programjait a bérmálásra. Kérem a lelkiismeretes részvételt.

5.Hétköznaponként a szentmisék előtt fél órával mindig van gyónási lehetőség. Jövő héten vendég atya lesz. Használjuk ki a lehetőséget!

6.Csütörtökön a szentmise előtt 17.30 órától rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért valamint új papi és szerzetesi hivatásokért. Érezzék minél többen fontosnak erre a szándékra a közös imádság lehetőségét!

7.Az új évben nagyon örülnék annak, ha sokan megfogadnák, hogy a vasárnapokon kívül legalább egy héten egyszer-egyszer hétköznap is eljönnek a templomba szentmisére. Minél nagyobb az áldozat annál értékesebb. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

9.Katolikus bálba jegyek a katolikus iskolában igényelhetők. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

               Amikor a világ a kényelemben és az önzésben alszik,

             a keresztények küldetése az, hogy segít neki felébredni.”

                                                   Ferenc pápa                  

Hirdetés Farsangi évközi 2. vasárnap

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései évközi 2.vasárnap 2018. január 14-én

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

2.Nagyon örülnék, ha a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra lelkileg készülve a hétköznapi szentmisékre egyre többen eljönnének. Üdvös dolog lenne, ha sokan megfogadnánk, hogy a vasárnapokon kívül egy héten egyszer-egyszer hétköznap is részt veszünk szentmisén, és első péntek környékén szentgyónást végzünk, és gyakran áldozunk.

3.A csütörtöki rózsafüzéreken imádkozunk új papi hivatásokért, valamint a szolgálatot teljesítő papságért. Legyen szívügyünk e szándékra imádkozni.

4.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti szentmisén az Oltáriszentség előtt gyermekeinkért.

5.Hétfőn Remete Szent Pál, szerdán Remete Szent Antal, csütörtökön Árpádházi Szent Margit, szombaton Szent Sebestyén ünnepei lesznek.

6.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait Híveim szerető figyelmébe ajánlom.

7.Keresztény jótékonysági bálra belépők a Katolikus iskolában kaphatók! Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

8.Két hét múlva vasárnap a szentmiséken a hittanos gyermekek katekumenátusát tartjuk. Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. és 9 osztályos gyermekek szülei a szentmiséken vehetik át az elsőáldozásra szóló jelentkezési adatlapokat, és a bérmálási készület rendjét. A jó szülők kísérjék gyermekeiket a templomba!

9.A Plébániai Tanácsadó Testület kedden 18.45 órakor tartja évi rendes gyűlését a plébánia közösségi termében.

10.Jövő szombaton délelőtt 9.30 órakor folytatódik a bérmálkozók lelki készülete a plébánia közösségi termében. Ugyancsak jövő szombaton délelőtt 10.30 órától kézműves foglalkozásra hívjuk a gyerekeket a plébániára. Ezen a napon az esti 18 órás előesti szentmise gitáros mise lesz.

         “Az örömteli lélek olyan, mint a jó föld, amelyben növekszik

                      az élet jó gyümölcsöket hozva.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 551122
mind – siem 2011