Heti hirdetések

Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

  Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig az esti szentmise előtt 18.45 órakor.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.30 órától rózsafüzért imádkozunk.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap a délelőtt 9 órás, 11 órás és az este 19 órás szentmisén is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után kilenceddel készülünk. Templomunk ministránsait jövő szombaton, az előesti szentmisén felavatjuk az oltár körüli szolgálatra. Imádkozzunk értük.
 10. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én szombaton városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepe lesz. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket.
 11. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este a templomba.
 12. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 13. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

Hirdetések

   Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

   Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig délután 15.30 órakor. Ma a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét is tartjuk szentolvasóval itt a Sári templomban. Szeretettel kérjük, hogy a Tagok lelkiismeretesen és buzgón jöjjenek el.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.00 órától rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel kérjük a buzgó részvételt, különösen a Rózsafüzér társulati tagoktól.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap, szombaton előeste 18.30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után rövid imával készülünk.
 10. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, a templomba.
 11. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 12. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

  „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.” Ferenc pápa

Hirdetés Pünkösdvasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                           email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com   weboldal: www.ladislas.hu

       Pünkösdvasárnap 2020.május 31.

 1. Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál, este 18.30 órakor itt a nagytemplomban énekeljük az utolsó májusi litániát. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! A Rózsafüzér Társulat ma tartja titokcseréjét.
 2. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserenddel várjuk a híveket, reggel 7 – délelőtt 9 és 11, valamint este 19 órakor.
 3. Holnaptól a reggeli, déli és esti harangszóra ismét az Úrangyalát imádkozzuk.
 4. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. A sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Ha valaki még nem végezte el húsvéti szentgyónását a jövő vasárnapig ezt tegye meg, az anyaszentegyház parancsát megtartva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznaponként is.
 5. Jövő héten, elkezdjük a hittanos gyermekek tanév végi gyóntatását is. Minden szentmise alatt, hétköznaponként is lesz gyónási lehetőség. Kérjük, hogy szüleikkel együtt lelkiismeretesen jöjjenek el.
 6. A Katolikus iskolában június 15-től augusztus végéig minden héten hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 16 óráig nyári napközit szervezünk a katolikus iskolába járó tanulók számára. Ezzel is szeretnénk segíteni a családokat, hiszen tudjuk, hogy a járvány idején nagyon sok szülő szabadsága elfogyott. A gyermekek ellátást kapnak, és különféle értékes programokkal szeretnénk az idejüket kitölteni. Jelentkezési lapot a sekrestyében, illetve az iskolában és a plébánia irodáján kaphatnak.
 7. A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.
 8. Azok a fiatalemberek, akik papi hivatást éreznek, jelentkezzenek a plébánián, hogy kérelmüket Püspök atya felé közvetíteni tudjuk.
 9. Katolikus újságokat, minél többen olvassanak, így is segítve a kiadókat.
 10. Június hónapban minden esti szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 11. Akik tehetik, hétköznaponként is jöjjenek buzgón szentmisére. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük, hogy el tudjunk jönni.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-051                                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com   weboldal: www.sarvarsari.hu

       Pünkösdvasárnap 2020.május 31.

 1. Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál énekeljük az utolsó májusi litániát. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! A Rózsafüzér Társulat jövő vasárnap tartja titokcseréjét itt a Sári templomban.
 2. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserenddel várjuk a híveket, reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor.
 3. Holnaptól a reggeli, déli és esti harangszóra ismét az Úrangyalát imádkozzuk.
 4. Kedden a szentmisével végezzük el a Szent Mónika közösség könyörgő imáját. Nagyon kérem, hogy akik jelentkeztek a közösségbe lelkiismeretesen jöjjenek el.
 5. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. A sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Ha valaki még nem végezte el húsvéti szentgyónását a jövő vasárnapig ezt tegye meg, az anyaszentegyház parancsát megtartva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznaponként is.
 6. Jövő héten, elkezdjük a hittanos gyermekek tanév végi gyóntatását is. Minden szentmise alatt, hétköznaponként is lesz gyónási lehetőség. Kérjük, hogy szüleikkel együtt lelkiismeretesen végezzék el a gyónást.
 7. A Katolikus iskolában június 15-től augusztus végéig minden héten hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 16 óráig nyári napközit szervezünk a katolikus iskolába járó tanulók számára. Ezzel is szeretnénk segíteni a családokat, hiszen tudjuk, hogy a járvány idején nagyon sok szülő szabadsága elfogyott. A gyermekek ellátást kapnak, és különféle értékes programokkal szeretnénk az idejüket kitölteni. Jelentkezési lapot a sekrestyében, illetve az iskolában és a plébánia irodáján kaphatnak.
 8. A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.
 9. Azok a fiatalemberek, akik papi hivatást éreznek, jelentkezzenek a plébánián, hogy kérelmüket Püspök atya felé közvetíteni tudjuk.
 10. Katolikus újságokat, minél többen olvassanak, így is segítve a kiadókat.
 11. Június hónapban minden esti szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 12. Akik tehetik, hétköznaponként is jöjjenek buzgón szentmisére. Nagy szükség van imáikra. Ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük, hogy el tudjunk jönni.

      „A Szentlélek által bővelkedünk a reménységben.” Ferenc pápa

Hirdetés Urunk mennybemenetelének főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

 1. május 24.

1.Ma a májusi litániát délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál és este 18.30 órakor itt a nagytemplomban imádkozzuk a Boldogasszony tiszteletére. Még jövő héten pünkösdvasárnapig lesznek litániák. „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!” Nagyon köszönjük azok buzgóságát, akik eddig is eljöttek.

2.Ma a hegyi kálvária kápolnában 9.30 órakor búcsúi szentmisét imádkozunk.

3.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

„Jöjj Szentlélek Isten! Helyettesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi imádság szavaival Szentlélekváró virrasztásra hívjuk a kedves híveket május 30.-án szombaton este 20 órakor ide a Szent László templomba. Az apostolok példája-akik imával és virrasztással vártak a Szentlélek eljövetelére, mi is kérjük, hogy a Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet és tegyen minket Krisztus bátor követőivé és tanúivá.

4.Kérjük a kedves hívektől, hogy húsvéti szentgyónásukat végezzék el a szentmisék alatt, hétköznaponként, vagy vasárnap.

5.A járványügyi szabályok enyhítésével újra elindult az élet. Szeretettel kérjük, hogy Híveink, gyermekek és felnőttek újra a régi buzgósággal jöjjenek a templomba. A hívő ember számára fontos, hogy a hitét közösségben is megélje, megvallja.

6.Nagyon fontos lenne, hogy hétköznaponként is minél többen eljöjjenek a szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. Nagy szükség lenne a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre. Ez lenne templomunk legnagyobb kincse.

7.Péntek estéken a szentmise után csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre.

8.A katolikus újságok kiadóit támogassuk azzal, hogy olvassuk az újságokat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

 1. május 24.

1.Ma a májusi litániát délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál imádkozzuk a Boldogasszony tiszteletére. Még jövő héten pünkösdvasárnapig lesznek litániák. „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!” Nagyon köszönjük azok buzgóságát, akik eddig is eljöttek.

2.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

„Jöjj Szentlélek Isten! Helyettesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi imádság szavaival Szentlélekváró virrasztásra hívjuk a város katolikusait május 30.-án szombaton este 20 órakor a Szent László templomba. Az apostolok példája-akik imával és virrasztással vártak a Szentlélek eljövetelére, mi is kérjük, hogy a Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet és tegyen minket Krisztus bátor követőivé és tanúivá.

3.Kérjük a kedves hívektől, hogy húsvéti szentgyónásukat végezzék el a szentmisék alatt, hétköznaponként, vagy vasárnap.

4.A járványügyi szabályok enyhítésével újra elindult az élet. Szeretettel kérjük, hogy Híveink, gyermekek és felnőttek újra a régi buzgósággal jöjjenek a templomba. A hívő ember számára fontos, hogy a hitét közösségben is megélje, megvallja.

5.Nagyon fontos lenne, hogy hétköznaponként is minél többen eljöjjenek a szentmisére. Nagy szükség lenne a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre. Ez lenne templomunk legnagyobb kincse.

6.Péntek estéken 19.30 órakor a szentmise után csendes szentségimádást tartunk a nagytemplomban, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre.

7.A plébánia irodája nyitva tart, kérjük, hogy az idei egyházközségi hozzájárulást legyenek szívesek befizetni, mely az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0,5%-a.

8.A katolikus újságok kiadóit támogassuk azzal, hogy olvassuk az újságokat.                        

„A Szentlélek bennünk dolgozik, és erőt ad a tanúságtételhez.”Ferenc pápa           

Hirdetés Húsvét 6. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

           Húsvét 6. vasárnapja – 2020. május 17.

 1. „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát… ” Minden májusi este 30 órakor ünnepélyes Lorettói litániát éneklünk. – „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!” Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál is lesz májusi litánia.
 2. Egyházmegyénk, hála a jó Istennek nem tartozik a fertőzött területek közé. Ezért Püspök atya már két hete engedélyezte a nyilvános szentmisék, keresztelők és esküvők megtartását. Kérjük a kedves Híveket, hogy a régi buzgósággal jöjjenek ismét szentmisére, hálát adni az irgalmas Istennek, aki megóvott és láthatóan megmentett bennünket a járvány okozta nagyobb bajtól. Imádkozzunk azért, hogy minél többen elgondolkodjanak, átértékeljék életüket és közelebb kerüljenek minden jó Forrásához, Istenhez. Elővigyázatosságból a templomot minden szentmise után továbbra is fertőtlenítjük és szellőztetjük.
 3. A plébánia hivatal irodája a szokásos hivatali órákban nyitva van. Kérjük a kedves Híveket, hogy az évi egyházközségi hozzájárulást, mely az évi jövedelem, illetve nyugdíj 0.5% azaz fél százaléka legyenek szívesek befizetni, hiszen már elmúlt az első negyedév. Továbbá szeretettel kérjük, hogy az elmúlt kettő hónap persely adományait a kórus alatt kihelyezett kosárba, vagy hétköznapokon a szenteltvíztartónál elhelyezett vas perselybe tegyék, valamint a plébánia irodájában is befizethetik. Előre is köszönjük, hogy nagylelkűen hozzájárulnak a plébánia zavartalan működéséhez.
 4. A héten lesz áldozócsütörtök, ezért jövő vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelé Ezen a mennybemenetel vasárnapon 9.30-kor a hegyközségi kápolnában búcsúi nagymisét éneklünk.
 5. Erre az évre van még szabad misehely, ezért kérjük, hogy mondassanak szentmiséket élő vagy meghalt szeretteikért, születésnapra, névnapra, betegségben vagy bármely nemes szándékra.
 6. Pénteken Szent Rita ünnepe lesz, melyre ima kilenceddel készülünk. Este a 19 órakor kezdődő szentmisén fohászkodunk Szent Ritához, aki a nehéz helyzetekben segítőnk. Most a járvány veszélyben különösen is fontos a hozzá való fohászkodás.
 7. Keresztelők és esküvők újra megtarthatók a templomban. Szeretettel várjuk a fiatalokat és a gyermekeiket kereszteltetni akaró szülőket.
 8. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                             email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

           Húsvét 6. vasárnapja – 2020. május 17.

 1. „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát… ” Minden májusi este 00 órakor ünnepélyes Lorettói litániát éneklünk. – „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!” Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál is lesz májusi litánia.
 2. Egyházmegyénk, hála a jó Istennek nem tartozik a fertőzött területek közé. Ezért Püspök atya már két hete engedélyezte a nyilvános szentmisék, keresztelők és esküvők megtartását. Kérjük a kedves Híveket, hogy a régi buzgósággal jöjjenek ismét szentmisére, hálát adni az irgalmas Istennek, aki megóvott és láthatóan megmentett bennünket a járvány okozta nagyobb bajtól. Imádkozzunk azért, hogy minél többen elgondolkodjanak, átértékeljék életüket és közelebb kerüljenek minden jó Forrásához, Istenhez. Elővigyázatosságból a templomot minden szentmise után továbbra is fertőtlenítjük és szellőztetjük.
 3. A plébánia hivatal irodája a szokásos hivatali órákban nyitva van. Kérjük a kedves Híveket, hogy az évi egyházközségi hozzájárulást, mely az évi jövedelem, illetve nyugdíj 0.5% azaz fél százaléka legyenek szívesek befizetni, hiszen már elmúlt az első negyedév. Továbbá szeretettel kérjük, hogy az elmúlt kettő hónap persely adományait a kórus alatt kihelyezett kosárba, vagy hétköznapokon a torony alatti perselybe tegyék, valamint a plébánia irodájában is befizethetik. Előre is köszönjük, hogy nagylelkűen hozzájárulnak a plébánia zavartalan működéséhez.
 4. A héten lesz áldozócsütörtök, ezért jövő vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelé
 5. Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk a litániához kapcsoltan gyermekeinkért és unokáinkért.
 6. Pénteken Szent Rita ünnepe lesz. Este a 18.30 órakor kezdődő szentmisén fohászkodunk Szent Ritához, aki a nehéz helyzetekben segítőnk. Most a járvány veszélyben különösen is fontos a hozzá való fohászkodás.
 7. Keresztelők és esküvők újra megtarthatók a templomban. Szeretettel várjuk a fiatalokat és a gyermekeiket kereszteltetni akaró szülőket.
 8. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az Élő Víz kiadványból, házhoz kötött, beteg és idős Testvéreinknek is vigyünk. Gondoljunk rájuk.

                   „Jézus szeretete határtalan.” Ferenc pápa  

 

Hirdetés Húsvét 5. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

            Húsvét 5. vasárnapja – 2020. május 10.

 Dominica quinta post Pascha – Fünfter Sonntag der Osterzeit

 1. Az elmúlt hétfőtől a Szombathelyi Egyházmegye területén Megyéspüspök atya újra engedélyezte a nyilvános szentmisék megtartását, hétköznapokon és vasárnapokon egyaránt. Az eddigi rend szerint, a távolságtartás szabályait megtartva jöhetünk templomba. A templomot minden szentmise után fertőtlenítjük és szellőztetjük.
 2. Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi Szűz Mária kápolnánál és este 18.30 órakor itt a nagytemplomban énekes Lorettói litániát imádkozunk.
 3. Templomunkban minden májusi estén 18.30 órakor énekeljük a litániát a Boldogasszony tiszteletére. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!
 4. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus!   Jöjjetek, imádjuk!
 5. Megyéspüspök atya a bérmálást a bizonytalan járványügyi helyzet miatt 2021. tavaszára helyezte át. Az idei elsőáldozás kora ősszel lesz megtartva.
 6. Húsvéti gyónásunkat minden szentmise alatt, hétköznaponként is, a Szent Kereszt oltárnál és a káplán atyák gyóntatószéke mellett lehet elvégezni.
 7. Hétfőn Boldog Salkaházi Sárát, szerdán a Fatimai Boldogságos Szűz Máriát, szombaton Nepomuki Szent Jánost ünnepeljük.
 8. Szeretettel kérjük a kedves Hívektől, hogy az elmúlt kettő hónap vasárnapi persely adományait amennyiben megtehetik, ajánlják fel a plébánia működéséhez. Erre a célra a kórus alatt kihelyezünk egy kosarat, melybe belerakhatják adományaikat. Ezt hétköznaponként a szenteltvíznél kihelyezett perselybe dobhatják, vagy az egyházi adó befizetésénél a plébánia irodájában is megtehetik. Továbbá tisztelettel kérjük, hogy a plébánia irodájában a 2020. évi egyházközségi adót is legyenek szívesek befizetni. Előre is köszönjük megértő jóságukat és nagylelkűségüket.
 9. A szentmisék szüneteltetésének idején nagyon nehéz helyzetbe kerültek a katolikus újságok kiadói. Ezért kérjük Híveinket, hogy a katolikus újságokat minél többen olvassák.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

            Húsvét 5. vasárnapja – 2020. május 10.

 Dominica quinta post Pascha – Fünfter Sonntag der Osterzeit

 1. Az elmúlt hétfőtől a Szombathelyi Egyházmegye területén Megyéspüspök atya újra engedélyezte a nyilvános szentmisék megtartását, hétköznapokon és vasárnapokon egyaránt. Az eddigi rend szerint, a távolságtartás szabályait megtartva jöhetünk templomba. A templomot minden szentmise után fertőtlenítjük és szellőztetjük.
 2. Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi Szűz Mária kápolnánál énekes Lorettói litániát imádkozunk.
 3. Templomunkban minden májusi estén 18.00 órakor énekeljük a litániát a Boldogasszony tiszteletére. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!
 4. Pénteken este 19.30 órakor a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról a nagytemplomban.
 5. Megyéspüspök atya a bérmálást a bizonytalan járványügyi helyzet miatt 2021. tavaszára helyezte át. Az idei elsőáldozás kora ősszel lesz megtartva.
 6. Húsvéti gyónásunkat minden szentmise alatt elvégezhetjük.
 7. Hétfőn Boldog Salkaházi Sárát, szerdán a Fatimai Boldogságos Szűz Máriát, szombaton Nepomuki Szent Jánost ünnepeljük.
 8. Szeretettel kérjük a kedves Hívektől, hogy az elmúlt kettő hónap vasárnapi persely adományait amennyiben megtehetik, ajánlják fel a plébánia működéséhez. Erre a célra a kórus alatt kihelyezünk egy kosarat, melybe belerakhatják adományaikat. Ezt hétköznaponként a torony alatti perselybe dobhatják, vagy az egyházi adó befizetésénél a plébánia irodájában is megtehetik. Továbbá tisztelettel kérjük, hogy a plébánia irodájában a 2020. évi egyházközségi adót is legyenek szívesek befizetni. Előre is köszönjük megértő jóságukat és nagylelkűségüket.
 9. A szentmisék szüneteltetésének idején nagyon nehéz helyzetbe kerültek a katolikus újságok kiadói. Ezért kérjük Híveinket, hogy a katolikus újságokat minél többen olvassák.

             „A remény és a szeretet evangéliumát hirdessétek!” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051    email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2020. március 15.

Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag

 1. Ma délelőtt 9.30 órakor szentmise, délután 15.00 órakor keresztút lesz a hegyi kálvária kápolnánál. 17.45-kor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litániát imádkozunk.
 2. Március 19.-én csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, Szent Józsefnek lesz az ünnepe. Kérjük a szentmiséken a buzgó részvételt és imádságot az édesapákért.
 3. Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasót, és keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 4. Csütörtökön 18.45 órától felnőtt katekézis lesz a katolikus iskolában.

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Március 20-21-én, pénteken és szombaton az este 18 órakor kezdődő szentmiséken, 22-én vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén örvendező lélekkel tartjuk meg, három napos böjti lelkigyakorlatunkat Böjte Csaba ferences atya vezetésével. Pénteken és szombaton 17 órától, vasárnap reggel 8.30 órától is lesz gyóntatás. Időbeosztásunkat úgy rendezzük, hogy mi magunk, családtagjaink, barátaink, ismerőseink is részt tudjanak venni!
 2. Hétfőtől nagyböjti jó cselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a Katolikus iskola portáján adhatjuk le reggel 8 óra és 16 óra között. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagy szükség van a hitüket jól ismerő hívekre, akik, ha kell, mindig kiállnak Isten és az Egyház mellett. Óriási zűrzavar és vallási analfabétizmus van a mai társadalomban.
 4. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2020. március 15.

Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00 órakor keresztút lesz a hegyi kálvária kápolnánál. Nagy buzgósággal jöjjünk el minél többen, meghozva böjti áldozatunkat.
 2. Március 19.-én csütörtökön a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, Szent Józsefnek lesz az ünnepe. Kérjük a szentmisén a buzgó részvételt és imádságot az édesapákért.
 3. Böjti csütörtök és péntek estéken 17.00-kor fájdalmas olvasót, és keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Március 20-21-én, pénteken és szombaton az este 18 órakor kezdődő szentmiséken, 22-én vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén lesz a nagytemplomban a böjti lelkigyakorlat Böjte Csaba ferences atya vezetésével. Szombaton délelőtt 11.30 órakor a Váti szentkúttól indul gyalogos zarándoklat Csaba testvérrel a Szent László templomig. Érkezés az esti szentmisére.
 2. Hétfőtől nagyböjti jó cselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a Katolikus iskola portáján adhatjuk le reggel 8 óra és 16 óra között. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagy szükség van a hitüket jól ismerő hívekre, akik, ha kell, mindig kiállnak Isten és az Egyház mellett. Óriási zűrzavar és vallási analfabétizmus van a mai társadalomban.
 4. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

               „Krisztus él, Ő a mi reményünk.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Nagyböjt 2. vasárnapja – 2020. március 8.

Dominica secunda Quadragesimae – Zweiter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00-kor a hegyi kálvárián keresztúti ájtatosság lesz. Este45-kor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litániát imádkozunk. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasóra, illetve keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon – Hamvazószerdán és Nagypénteken – csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.
 1. Nagyböjti lelkigyakorlatunkat itt a nagytemplomban március 20-21-én este 18 órakor és 22-én vasárnap délelőtt a 9 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk. A lelkigyakorlatot Böjte Csaba ferences atya vezeti.
 2. Akik tehetik, a nagyböjti készület ideje alatt minél többször jöjjenek hétköznaponként is szentmisére. Nagy szükség lenne imáikra. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, éljünk vele.
 3. Jövő vasárnap a hegyi kálvárián is lesz szentmise délelőtt 9.30 órakor.
 4. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagyon nagy a vallási tudatlanság, legalább mi legyünk tisztában hitünk igazságaival és az egyház életével.
 5. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

                    „Ne veszítsük el az úti célt, Jézust.” Ferenc pápa

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

           Nagyböjt 2. vasárnapja – 2020. március 8.

Dominica secunda Quadragesimae – Zweiter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00-kor a hegyi kálvárián keresztúti ájtatosság lesz. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat! Nagyon örültem, hogy múlt vasárnap sokan eljöttek, meghallva a hívó szót.
 2. Böjti csütörtök és péntek estéken 17.00-kor fájdalmas olvasóra, illetve keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Szerdán este 18.15 órakor felnőtt katekézisre hívjuk a Testvéreket a plébánia közösségi termébe. Jöjjünk el minél többen.
 4. Jövő szombaton este gitáros szentmise lesz.
 5. Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon – Hamvazószerdán és Nagypénteken – csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.
 1. Nagyböjti lelkigyakorlatunkat itt a Sári templomban március 27-28-án tartjuk. Ekkor lesz a húsvéti nagy gyóntatás is.
 2. Akik tehetik, a nagyböjti készület ideje alatt minél többször jöjjenek hétköznaponként is szentmisére. Nagy szükség lenne imáikra. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, éljünk vele.
 3. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagyon nagy a vallási tudatlanság, legalább mi legyünk tisztában hitünk igazságaival és az egyház életével.
 4. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

               „Isten irgalma átalakítja az ember szívét.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

             Nagyböjt 1. vasárnapja – 2020. március 1.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

1.Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15 órakor keresztúti elmélkedést tartunk, itt a templomban 17.45-kor Jézus Vére litániát imádkozunk.

2.Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakássa

3.Minden böjti szerdán 17.30-ra fájdalmas szentolvasóra, pénteken 17.30-ra keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket.

4.Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor felnőtt katekézisre hívjuk a híveket a katolikus iskolába. A téma, az Eucharisztikus kongresszusra készülve az Oltáriszentség. Értékeljük az ilyen alkalmakat!

5.Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van imáikra.

6.Itt a nagytemplomban a nagyböjti lelkigyakorlat március 20-21-22 –én lesz. A lelkigyakorlatot Böjte Csaba ferences atya fogja vezetni.

7.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tisztában a hitünk igazságaival és az egyház életével.

8.A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                       email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

             Nagyböjt 1. vasárnapja – 2020. március 1.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

1.Ma délután 15.00 órakor a Hegyi Kálvária kápolnánál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik autóval vagy kerékpárral buzgón jöjjenek! Ha valakinél van szabad hely az autóban, ajánlják fel segítő szolgálatukat a kivitelben.

2.Nagyböjtben a szokásosnál legyünk buzgóbbak és kitartóbbak a jóban! Ha tehetjük hétköznaponként is jöjjünk szentmisére.

3.Csütörtökön 17.00 órától rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért.

4.Böjtben minden pénteken este 17.00 órakor keresztutat imádkozunk itt a templomban. Hozzuk meg böjti áldozatunkat és minél többen jöjjünk el. Gyerekek is.

5.A nagyböjti szent időben az Anyaszentegyház minden katolikust buzdít a bűnbánattartásra és a gyakori szentáldozásra. Kérem, hogy minél többen már a nagyböjt elején gyónjanak, és gyakran áldozzanak! Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznapokon is. Éljünk vele!

6.Felhívom a Hívek figyelmét, hogy a nagyböjti péntekeken hústalan nap van. A részletes bűnbánati fegyelem a hirdetőtáblán és a plébániánk honlapján olvasható. A jó Szülők figyeljenek oda erre, amikor gyermekeiknek tízórait készítenek, vagy a család közösen étkezik.

7.Már jó előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat és a húsvétra készülő gyóntatás templomunkban március 27-28-án, pénteken és szombaton lesz. A családok és minden buzgó katolikus felnőtt és gyermek úgy intézze a programját, hogy a lelkigyakorlaton és a gyónáson részt tudjon venni!

8.A templom húsvéti díszítésére és a szentsírra, szívesen fogadunk nagylelkű adományokat a torony alatti perselybe nagyböjt idején.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

     „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!” Ferenc pápa

Hirdetés Farsangi évközi 6. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                                                                                                        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 6. vasárnap – 2020. február 16.

Dominica VI. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. Este 17.45-kor litánia.
 2. Csütörtökön 18.45 órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket felnőtt katekézisre a katolikus iskolába. Az előadások az Eucharisztiáról szólnak.
 3. Szombaton a 2020-ban házasodni készülő jegyespárok kurzusa 9 órakor folytatódik a katolikus iskolában.
 4. Jövő szombaton február 22-én tartjuk a 26. Katolikus jótékonysági bált a katolikus iskola új sportcsarnokában. A belépők már elfogytak. Tombola felajánlásokat még a héten szívesen fogadunk.
 5. A jövő vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar kérésére országosan a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük. Viseljük szívünkön a MI katolikus iskolánk ügyét is.
 6. Jövő vasárnap 17.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartja, utána litániát imádkozunk.
 7. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tisztába az egyház és hitünk tanításával, életével.
 8. Szombaton Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz.
 9. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra. Megköszönjük, akik meghallják a hívást. Péntekenként az esti szentmise után fél órás csendes szentségimádásra várjuk a Híveket, így is készülve az Eucharisztikus Kongresszusra.
 10. Kérjük, hogy szentmise szándékokat írassanak a plébánia irodáján erre az évre, meghalt és élő családtagokért, hálából, kéréssel, vagy bármilyen jó szándékra.
 11. Már jó előre jelezzük, hogy nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 20-21-22-én tartjuk. A szentbeszédeket mondja és a gyóntatást is végzi Böjte Csaba ferences atya. Lehetőleg úgy készüljünk, hogy a lelkigyakorlaton részt tudjunk venni.
 12. Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy gyermekeiket a katolikus iskolába írassák. Nagyon örülnénk, ha minél többen bíznának bennünk. A tévhitekkel ellentétben csak annyit várunk a gyermekektől és a családoktól, mint az állami iskolába járó hittanosoktól.
 13. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.Telefon: 06-95/320-918                                                                                                           email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 6. vasárnap – 2020. február 16.

Dominica VI. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában, akik tehetik, jöjjenek!
 2. Szombaton a 2020-ban házasodni készülő jegyespárok kurzusa délelőtt 9 órakor folytatódik a katolikus iskolában.
 3. Jövő szombaton február 22-én tartjuk a 26. Katolikus jótékonysági bált a katolikus iskola új sportcsarnokában. A belépők már elfogytak. Tombola felajánlásokat még a héten szívesen fogadunk.
 4. A jövő vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar kérésére országosan a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük. Viseljük szívünkön a MI katolikus iskolánk ügyét is.
 5. Jövő vasárnap 15.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartja, utána litániát imádkozunk itt a Sári templomban.
 6. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tisztába az egyház és hitünk tanításával, életével.
 7. Szombaton Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz.
 8. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra. Megköszönjük, akik meghallják a hívást. Péntekenként az esti szentmise után fél órás csendes szentségimádásra várjuk a Híveket a nagytemplomba, így is készülve az Eucharisztikus Kongresszusra.
 9. Nagyon kérjük a szülőket, hogy minden vasárnap kísérjék gyermekeiket a templomba szentmisére, mert a hit csak jó példával adható tovább.
 10. Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy gyermekeiket a katolikus iskolába írassák. Nagyon örülnénk, ha minél többen bíznának bennünk. A tévhitekkel ellentétben csak annyit várunk a gyermekektől és a családoktól, mint az állami iskolába járó hittanosoktól.
 11. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

            „Az igazi szeretet annak örül, ha jót tesz.” Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 5. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 95/320-051                                                                                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com     weboldal: www.ladislas.hu

    Évközi 5. vasárnap – 2020. február 9.

Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma este 17.45-kor litániára várjuk a Híveket.
 2. Február 11.-én kedden a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. A szentmiséken imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, áldozatkész lélekkel jöjjenek!
 3. Február 12.-én szerdán délután 16.30 órára várjuk a 3. osztályos elsőáldozó gyermekek szüleit megbeszélésre a Szent László templomba. Szeretettel kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 4. Minden pénteken az esti szentmise után fél órás csendes szentségimádásra hívjuk a kedves Híveket. Részvételünkkel is készüljünk a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra.
 5. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra a katolikus iskolában. Kérjük részvételüket.
 6. Jövő vasárnap 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap jó példát adva kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 18 órára. Nagy szükség van az imáikra.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy részünkről nagyon fontos lenne a tájékozottság.
 10. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 95/320-918                                                                                                                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com     weboldal: www.sarvarsari.hu

 Évközi 5. vasárnap – 2020. február 9.

Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délután 15.30-kor első vasárnapi Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket a kertvárosi kápolnába.
 2. Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség az Oltáriszentség előtt imádkozik gyermekekért és unokákért.
 3. Február 11.-én kedden a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. Az esti szentmisén imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, áldozatkész lélekkel jöjjenek!
 4. Február 12.-én szerdán délután 16.30 órára várjuk a 3. osztályos elsőáldozó gyermekek szüleit megbeszélésre a Szent László templomba. Szeretettel kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 5. Szerdán az esti szentmise után 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Minél többen jöjjünk, hiszen nagy szükség lenne a hitükben tájékozott hívő emberekre.
 6. Szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyesek felkészítése a szentségi házasságra a katolikus iskolában. Kérjük részvételüket.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap jó példát adva kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is minél többször jöjjenek szentmisére. Nagy szükség van az imáikra.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy részünkről nagyon fontos lenne a tájékozottság.
 • A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

   „A keresztény ember a szeretet, nem pedig a kötelesség rabszolgája.”

                                                   Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 842582
mind – siem 2011