Heti hirdetések

Hirdetés Nagyböjt 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 17.

Telefon: 06-95/320-051  

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 4. Laetare vasárnapja 2023. március 19.

 • Ma, Laetare az öröm vasárnapja van. Az esti szentmisék a jövő vasárnaptól este 19.00 órakor kezdődnek. Ma délután 15.00 órakor a Hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk, 18.45 órakor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litánia lesz. Ma délelőtt 9.30 órakor a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 • Szerdán 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében.
 • Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 24–25–26-án pénteken, szombaton és vasárnap tartjuk. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya vezeti. A lelkigyakorlat programja a következő: Pénteken 00 órától Püspök atya gyóntat – 17.30 órakor keresztút majd 18.00 órakor szentmise és szentbeszéd. Szombaton 17.00 órától Püspök atya gyóntat, majd 18.00 órakor szentmise és szentbeszéd. Vasárnap délelőtt 11.00 órakor püspöki szentmise, amit Martos Balázs püspök atya mutat be, a Központi Szeminárium elöljáróival és a szeminárium kispapjainak részvételével. A szentmise alatt Szabolcs püspök atya gyóntat, és a befejező szentbeszédet mondja el. Nagyon örülnénk, ha a Hívek buzgón vennének részt a lelkigyakorlat alkalmain, és elvégeznék a húsvéti szentgyónásukat.
 • Szombaton délelőtt 9.00 órakor folytatódik a bérmálkozók oktatása itt a templomban.
 • Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasót és keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél ügyeljünk erre!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Jövő vasárnap a perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük.
 2. Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére. Nagy szükség van az imákra.
 3. Idős és beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsük a plébánián. Legyen gondunk a házhoz kötött betegekre. Ne fosszuk meg Őket ettől a lehetőségtől.
 4. Erre az évre még lehet szentmise szándékokat íratni a plébánián. Elérkezett az első negyedév, akik tehetik, egyházi hozzájárulásukat befizethetik a plébánia irodáján.
 5. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, Martinust minél többen olvassák.
 6. Április 24-től 27-ig Krakkóba és Czestochowába szervezünk zarándoklatot. Jelentkezni előleg befizetésével a plébánia irodáján lehet.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                       

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Nagyböjt 4. Laetare vasárnapja 2023. március 19.

 • Ma, Laetare az öröm vasárnapja van. Ma délután 15.00 órakor a Hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot tartunk. Nagyon örültünk, hogy az elmúlt vasárnapokon sokan eljöttek Jézus iránti szeretetből a keresztútra. Tegyük ezt ma is. – Hétfőn Szent Mónika ima.
 • Szerdán 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében.
 • Az egész város számára a nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 24–25–26-án pénteken, szombaton és vasárnap tartjuk a nagytemplomban. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya vezeti. A lelkigyakorlat programja a következő: Pénteken 00 órától Püspök atya gyóntat – 17.30 órakor keresztút majd 18.00 órakor szentmise és szentbeszéd. Szombaton 17.00 órától Püspök atya gyóntat, majd 18.00 órakor szentmise és szentbeszéd. Vasárnap délelőtt 11.00 órakor püspöki szentmise, amit Martos Balázs püspök atya mutat be, a Központi Szeminárium elöljáróival és a szeminárium kispapjainak részvételével. A szentmise alatt Szabolcs püspök atya gyóntat, és a befejező szentbeszédet mondja el. Nagyon örülnénk, ha a Hívek buzgón vennének részt a lelkigyakorlat alkalmain, és elvégeznék a húsvéti szentgyónásukat. Természetesen itt a Sári templomban a szentmisék a szokásos időben fognak kezdődni.
 • Szombaton délelőtt 9.00 órakor folytatódik a bérmálkozók oktatása a nagytemplomban.
 • Böjti csütörtök és péntek estéken 17.00-kor fájdalmas olvasót és keresztúti elmélkedést imádkozunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél ügyeljünk erre!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Jövő vasárnap a perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük.
 2. Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére. Nagy szükség van az imákra.
 3. Idős és beteg Testvéreket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsük a plébánián. Legyen gondunk a házhoz kötött betegekre. Ne fosszuk meg Őket ettől a lehetőségtől.
 4. Elérkezett az első negyedév, akik tehetik, egyházközségi hozzájárulásukat befizethetik a plébánia irodáján.
 5. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, Martinust minél többen olvassák.
 6. Április 24-től 27-ig Krakkóba és Czestochowába szervezünk zarándoklatot. Jelentkezni előleg befizetésével a plébánia irodáján lehet.

     „Az irgalmasság elfelejti a vétkeket.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi utca 7.

Telefon: 06-95/320-051                                            

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2023. március 12.

Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00 órakor keresztút lesz a hegyi kálvária kápolnánál. 17.45-kor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litániát imádkozunk. Nagyon örültünk, hogy a múlt vasárnap is sokan eljöttek a keresztútra. Isten segítse a jóra törekvésben a buzgó Híveket.
 2. Jövő vasárnap a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, Szent Józsefnek a közbenjárásával imádkozunk az édesapákért a délelőtt 9.00 órás szentmisén. Ugyancsak a jövő vasárnap a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise délelőtt 9.30 órakor.
 3. Böjti szerda estéken 17.30-kor fájdalmas olvasót, pénteken keresztúti elmélkedést imádkozunk itt a nagytemplomban. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél is ügyeljünk megtartására!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Nagyböjti lelkigyakorlatunk itt a nagytemplomban március 24-25-26-án lesz. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya fogja vezetni. Úgy készüljünk, hogy buzgón el tudjunk jönni mind a három alkalomra.
 2. Nagyböjti jó cselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományaikat a plébániák irodáin a hivatali időben adhatják le. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal, akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Szombaton délelőtt 9.00 órakor folytatódik a bérmálkozók templomi felkészítése a bérmálásra itt a nagytemplomban. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 4. Akik tehetik, a nagyböjt idején buzgón és jó szívvel minél többször jöjjenek a hétköznapi szentmisékre. A hívó szó ne szálljon el a fülek mellett!
 5. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagy szükség van a hitüket jól ismerő hívekre, akik, ha kell, mindig kiállnak Isten és az Egyház mellett.
 6. Elérkezett az első negyedév. Egyházközségi adónkat rendezhetjük a plébánia irodáján.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                        

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Nagyböjt 3. vasárnapja – 2023. március 12.

Dominica tertia Quadragesimae – Dritter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00 órakor keresztút lesz a hegyi kálvária kápolnánál. Akik csak tehetik buzgón jöjjenek el! Örültünk, hogy az elmúlt vasárnapokon sokan részt vettek.
 2. Jövő vasárnap a Boldogságos Szűz Mária jegyesének, Szent Józsefnek a közbenjárásával imádkozunk az édesapákért.
 3. Böjti csütörtök estéken 17.00-kor fájdalmas olvasót, pénteken keresztúti elmélkedést imádkozunk itt a Sári templomban. Legyünk buzgók a részvételben. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél is ügyeljünk megtartására!
 4. Jövő szerdán a nemzeti ünnepen nem lesz felnőtt katekézis.

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Városi nagyböjti lelkigyakorlatunk a nagytemplomban március 24-25-26-án lesz. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya fogja vezetni. Úgy készüljünk, hogy buzgón el tudjunk jönni mind a három alkalomra.
 2. Nagyböjti jó cselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a plébánia irodáján a hivatali időben adhatjuk le. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal, akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 3. Szombaton délelőtt 9.00 órakor folytatódik a bérmálkozók templomi felkészítése a bérmálásra a nagytemplomban. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt!
 4. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagy szükség van a hitüket jól ismerő hívekre, akik, ha kell, mindig kiállnak Isten és az Egyház mellett.
 5. Akik tehetik, a nagyböjt idején buzgón és jó szívvel minél többször jöjjenek a hétköznapi szentmisékre. A hívó szó ne szálljon el a fülek mellett!
 6. Elérkezett az első negyedév. Egyházközségi adónkat rendezhetjük a plébánia irodáján.

           „Krisztus él, Ő a mi reményünk.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13.

Telefon: 06-95/320-051    

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

 Nagyböjt 2. vasárnapja – 2023. március 5.

Dominica secunda Quadragesimae – Zweiter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00 órakor a hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Este45 órakor pedig itt a nagytemplomban Jézus Vére litániát mondunk. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas olvasóra, illetve keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon – Hamvazószerdán és Nagypénteken – csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.
 1. Nagyböjti lelkigyakorlatunkat itt a nagytemplomban március 24-25-26-án az este 18.00 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya vezeti.
 2. Akik tehetik, a nagyböjti készület ideje alatt minél többször jöjjenek hétköznaponként is szentmisére. Nagy szükség lenne imáikra. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, éljünk vele.
 3. Szerdán 18.15 órakor felnőtt katekézisre hívjuk a Híveket a Sári plébániára.
 4. Március 10-én pénteken a bérmálkozó fiatalokkal lelki napon veszünk részt Szombathelyen a püspökség szervezésében.
 5. Március 11-én jövő szombaton délelőtt 9.00 órakor megkezdődik a bérmálkozó fiatalok felkészítése a nagytemplomban. Kérjük a lelkiismeretes és pontos megjelenést. A hiányzást kérjük előre jelezni.
 6. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Nagyon nagy a vallási tudatlanság, legalább mi legyünk tisztában hitünk igazságaival és az egyház életével.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                           

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

 Nagyböjt 2. vasárnapja – 2023. március 5.

Dominica secunda Quadragesimae – Zweiter Fastensonntag

 1. Ma délután 15.00 órakor a hegyi kálvárián keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Nagyon örültünk, hogy az elmúlt vasárnap a hideg idő ellenére is sokan eljöttek. Hozzuk meg részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Böjti csütörtök és péntek estéken 17.00 órakor fájdalmas olvasóra, illetve keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
 3. Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon – Hamvazószerdán és Nagypénteken – csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.
 1. A közös városi Nagyböjti lelkigyakorlatunkat a nagytemplomban március 24-25-26-án az este 18.00 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs püspök atya vezeti.
 2. Akik tehetik, a nagyböjti készület ideje alatt minél többször jöjjenek hétköznaponként is szentmisére. Nagy szükség lenne imáikra. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, éljünk vele.
 3. Szerdán 18.15 órakor felnőtt katekézisre hívjuk a Híveket a plébániára.
 4. Március 10-én pénteken a bérmálkozó fiatalokkal lelki napon veszünk részt Szombathelyen a püspökség szervezésében.
 5. Március 11-én jövő szombaton délelőtt 9.00 órakor megkezdődik a bérmálkozó fiatalok felkészítése a nagytemplomban. Kérjük a lelkiismeretes és pontos megjelenést. A hiányzást kérjük előre jelezni.
 6. Elérkezett az első negyedév. Kérjük, hogy egyházközségi adójukat a plébánia irodáján a hivatali órákban legyenek szívesek rendezni! Isten fizesse meg!
 7. Katolikus újságokat minél többen olvassanak.

               „Ne veszítsük el az úti célt, Jézust.” Ferenc pápa

Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap

HIRDETÉSEK

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.                                                                                                              

Telefon: 06-95/320-051  

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu                          

                         Nagyböjt 1. vasárnapja – 2023. Február 26.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

Gyűjtés a katolikus iskolák  számára

 1. Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15.00 órakor keresztúti elmélkedést tartunk, itt a nagytemplomban 17.30-kor Jézus Vére litániát imádkozunk és titokcserét tartunk.
 2. Minden böjti szerdán 17.30 órakor fájdalmas szentolvasóra, pénteken 17.30 órakor keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket ide a templomba.
 3. Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van az imákra. Ne a kifogást, hanem a lehetőséget keressük.
 4. Szerdán 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében. Az előadás címe: A szentgyónás és bűnbánattartás bibliai alapjai.
 5. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a Híveket.
 6. Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Így is támogassuk a kiadókat.
 7. Lassan elérkezik az első negyedév, kérjük, hogy egyházközségi adójukat a plébánia irodáján legyenek szívesek rendezni. Előre is köszönjük a nagylelkűséget.
 8. Március 4-én szombaton délelőtt 10.00 órakor Budapesten a Szent István bazilikában szentelik püspökké Martos Balázs atyát. A szentelésre buszt indítunk, melynek költségeit a plébánia vállalja. A busz megteltéig várjuk a jelentkezéseket. Természetesen, aki a költségekhez szívesen hozzájárul, azt szívesen elfogadjuk.
 9. Március 10-én pénteken a bérmálkozó 8. osztályosokkal a püspökség szervezésében lelki napon veszünk részt Szombathelyen. Püspök atya az iskola igazgatóitól elkérte azokat a gyermekeket, akiket a szüleik is elengednek.  
 10. Már jó előre jelezzük, hogy március 24-25-26-án tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatot itt a nagytemplomban, amit Fekete Szabolcs püspök atya fog vezetni.

HIRDETÉSEK

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.                                                                                                                       

Telefon: 06-95/320-918  

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu                     

                         Nagyböjt 1. vasárnapja – 2023. Február 26.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

Gyűjtés a katolikus iskolák számára

 1. Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben.
 2. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15.00 órakor keresztúti elmélkedést tartunk. Nagyon kérjük a buzgó részvételt. Akik csak tehetik jöjjenek el.
 
 
 1. Minden böjti pénteken 17.00 órára keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket a Sári templomba.
 2. Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van az imákra. Ne a kifogást, hanem a lehetőséget keressük.
 3. Szerdán folytatódik a felnőtt katekézis este 18.15 órakor a Sári plébánia közösségi termében. Az előadás címe: A szentgyónás és bűnbánattartás bibliai alapjai.
 4. Csütörtökönként 17.00 órától továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért a szolgáló papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Tartsuk fontosnak sokan a közös imádságot.
 5. Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Így is támogassuk a kiadókat.
 6. Lassan elérkezik az első negyedév, kérjük, hogy egyházközségi adójukat a plébánia irodáján legyenek szívesek rendezni. Előre is köszönjük a nagylelkűséget.
 7. Március 4-én szombaton délelőtt 10.00 órakor Budapesten a Szent István bazilikában szentelik püspökké Martos Balázs atyát. A szentelésre buszt indítunk, melynek költségeit a plébánia vállalja. A busz megteltéig várjuk a jelentkezéseket. Természetesen, aki a költségekhez szívesen hozzájárul, azt szívesen elfogadjuk.
 8. Március 10-én pénteken a bérmálkozó 8. osztályosokkal a püspökség szervezésében lelki napon veszünk részt Szombathelyen. Püspök atya az iskola igazgatóitól elkérte azokat a gyermekeket, akiket a szüleik is elengednek.
 9. Már jó előre jelezzük, hogy március 24-25-26-án tartjuk a közös városi nagyböjti lelkigyakorlatot a nagytemplomban, amit Fekete Szabolcs püspök atya fog vezetni.  

                   „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!” Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 7. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.              

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Telefon: 06-95/320-051

Évközi 7. vasárnap – 2023. február 19.

Dominica VII. per annum – 7. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma este 17.45 órakor litániát imádkozunk. Akik tehetik, buzgón jöjjenek!
 2. Ma délelőtt 9.30 órakor a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 3. Jövő héten, húshagyókedden véget ér a farsangi idő. Február 22.-én hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon reggel 8 órakor és este 18 órakor lesznek hamvazkodó szentmisék. Az esti szentmisére elvárjuk a hittanuló gyermekeket, lehetőleg szüleikkel együtt! Ezen a napon szigorú böjt van. A böjti fegyelem a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján is olvasható!

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekén Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 1. Nagyböjtben szerdánként 17.30 órakor rózsafüzért, péntekenként az esti szentmise előtt 17.30 órától itt a nagytemplomban keresztutat imádkozunk. Vasárnap délután 15.00 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál imádkozzuk a keresztutat. Hozzuk meg sokan részvételünkkel áldozatunkat!
 2. Nagyböjtben hétköznaponként is buzgón jöjjünk minél többen szentmisére!
 3. Jövő vasárnap a Püspöki Kar kérésére a katolikus iskolák, óvodák és oktatási-nevelési intézmények javára lesz templomi gyűjtés.
 4. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény életet, minél többen olvassanak.
 5. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18  Szent Piroska Katolikus Óvoda: 19244679-1-18

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.                                                      

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Telefon: 06-95/320-918

Évközi 7. vasárnap – 2023. február 19.

Dominica VII. per annum – 7. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délután 15.30 órakor a kertvárosi kápolnában litániát imádkozunk a plébánia családjaiért. Akik tehetik, buzgón jöjjenek.
 2. Jövő héten, húshagyókedden véget ér a farsangi idő. Február 22.-én hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjti szent idő. Ezen a napon este 17.30 órakor lesz hamvazkodó szentmise. Az esti szentmisére elvárjuk a hittanuló gyermekeket, lehetőleg szüleikkel együtt! Ezen a napon szigorú böjt van. A böjti fegyelem a hirdetőtáblán és a plébánia honlapján is olvasható!
 3. Hamvazószerdán nem lesz felnőtt katekézis.
 4. Csütörtökönként továbbra is imádkozzuk 17 órától a rózsafüzért a szolgáló papságért és új papi és szerzetesi hivatásokért. Tartsuk fontosnak a részvételt!
 5. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise előtt 17.00 órától itt a templomban, vasárnap délután 15 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg sokan részvételünkkel áldozatunkat!
 6. Ebben a nagyböjtben, húsvétra készülve nagyon szép lenne, ha egyre többen eljönnének hétköznaponként is legalább egy héten egyszer a szentmisére és a nagyböjt elején meggyónnának és rendszeresen áldoznának.
 7. Jövő vasárnap a Püspöki Kar kérésére a katolikus iskolák, óvodák, nevelési és oktatási intézmények javára lesz országos templomi gyűjtés. Legyünk nagylelkűek! Gondoljunk saját iskolánkra és óvodánkra is.
 8. Katolikus újságokat minél többen olvassanak! Nagyon nagy a vallási tudatlanság, jó lenne, ha mi tisztában lennénk hitünk fő igazságaival és az Egyház mindennapi életével.
 9. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18 Szent Piroska Katolikus Óvoda: 19244679-1-18

     „A Mennyei Atya szeretete mindig megmarad” Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 6. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.             

Telefon: 06-95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 6. vasárnap – 2023. február 12.

Dominica VI. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma este 17.45 órakor litániát imádkozunk a családokért.
 2. Jövő vasárnap délelőtt 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 3. Szerdán 18.15 órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket felnőtt katekézisre a Sári plébánia közösségi termébe. A házasságról és a családról szóló előadást kispapunk Csupor Márton tartja.
 4. Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 5. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívunk.
 6. Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését adataik felvételére és az időpont egyeztetésére, akik ebben az évben szeretnének a sárvári templomokban házasságot kötni.
 7. Két hét múlva a vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar kérésére országosan a katolikus iskolák, óvodák, oktatási intézmények javára gyűjtjük és küldjük.
 8. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tisztába az egyház és hitünk tanításával, életével.
 9. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra.
 • Erre az évre még van lehetőség szentmise szándékokat íratni itt a nagytemplomban. Legyen fontos számunkra élő és meghalt szeretteinkért szentmisét felajánlani.
 • Katolikus jótékonysági bálunkat február 18-án farsang szombaton tartjuk a Katolikus Iskola sportcsarnokában. Belépők még korlátozott számban kaphatók a plébániák irodáin.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                   

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 6. vasárnap – 2023. február 12.

Dominica VI. per annum – 6. Sonntag im Jahreskreis

 1. Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában, akik tehetik, jöjjenek!
 2. Szerdán este 18.15 órakor szeretettel várjuk az érdeklődőket felnőtt katekézisre a plébánia közösségi termébe. Az előadást Csupor Márton kispapunk tartja a házasságról és a családról.
 3. Csütörtökönként este 17 órától rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 4. Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését adataik felvételére és az időpont egyeztetésére, akik ebben az évben szeretnének a sárvári templomokban házasságot kötni.
 5. Két hét múlva a vasárnapi perselyadományokat a Püspöki Kar kérésére országosan a katolikus iskolák javára gyűjtjük és küldjük.
 6. Katolikus újságokat minél többen olvassák. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tájékozottak!
 7. Hétköznaponként, akik tehetik, minél többen jöjjenek szentmisére lélekben megpihenni. Nagy szükség van imáikra. Megköszönjük, akik meghallják a hívást.
 8. Nagyon kérjük a szülőket, hogy minden vasárnap kísérjék gyermekeiket a templomba szentmisére, mert a hit csak jó példával adható tovább.
 9. Katolikus jótékonysági bálunkat február 18-án farsang szombaton tartjuk a Katolikus Iskola sportcsarnokában. Belépők még korlátozott számban kaphatók a plébániák irodáin.
 • A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18. Szent Piroska Katolikus Óvoda alapítványa: 19244679-1-18

                „Az igazi szeretet annak örül, ha jót tesz.” Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 5. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.              

Telefon: 95/320-051 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com    

weboldal: www.ladislas.hu

    Évközi 5. vasárnap – 2023. február 5.

Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis

                 Balázsáldás a szentmiséken

 1. Ma este 17.45 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívunk.
 2. Szerdán 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében. Ezentúl a két plébánia számára, összevontan Sáriban lesznek az előadások minden szerdán. Ezen alkalommal az előadás címe: Az Egyház tanítása a házasságról és a családról 1. rész.
 3. Csütörtökönként az esti szentmise előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyen fontos számunkra erre a szándékra, közösségben is imádkozni.
 4. Péntekenként az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a Híveket.
 5. Február 11.-én szombaton a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. A szentmiséken imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, jöjjenek!
 6. Azok a fiatalok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni a sárvári templomokban, még jelentkezhetnek adatfelvételre és időpont egyeztetésre a plébániák irodáin.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával, adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 18 órára. Nagy szükség van az imáikra.
 9. A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet a nyolcadik osztályos diákok számára a 2023-2024-es tanévre. Várják azok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az oktatás területén és a szociális ágazatban nagy odaadással, szakértelemmel és szeretettel gondoskodjanak a rájuk bízott gyermekekről és idősekről. Bővebb felvilágosítás az iskola honlapján olvasható.
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassák!  

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 95/320-918

 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com 

weboldal: www.sarvarsari.hu

    Évközi 5. vasárnap – 2023. február 5.

Dominica V. per annum – 5. Sonntag im Jahreskreis

                 Balázsáldás a szentmiséken

 1. Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívunk a kertvárosi kápolnába. Engeszteljünk elkövetett bűneinkért és mulasztásainkért.
 2. Hétfőn az esti szentmise végén a Szent Mónika közösség imáját mondjuk gyermekekért és unokákért. A közösségbe újabb tagok is jelentkezhetnek.
 3. Szerdán 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében. Ezentúl a két plébánia számára, összevontan itt Sáriban lesznek az előadások minden szerdán. Ezen alkalommal az előadás címe: Az Egyház tanítása a házasságról és a családról 1. rész.
 4. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 17.00 órakor rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi – szerzetesi hivatásokért. Legyen fontos számunkra erre a szándékra, közösségben is imádkozni.
 5. Február 11.-én szombaton a Lourdesi jelenés ünnepe lesz, mely egyben a betegek világnapja. Az esti szentmisén imádkozunk a betegekért, az orvosokért és ápolókért. Akik tehetik, jöjjenek!
 6. Azok a fiatalok, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni a sárvári templomokban, még jelentkezhetnek adatfelvételre és időpont egyeztetésre a plébániák irodáin.
 7. A jó szülőket kérjük, hogy minden vasárnap kísérjék a gyermekeket a templomba szentmisére. A hit csak jó példával, adható tovább.
 8. Akik tehetik hétköznaponként is jöjjenek szentmisére este 17.15 órára. Nagy szükség van az imáikra.
 9. A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum felvételt hirdet a nyolcadik osztályos diákok számára a 2023-2024-es tanévre. Várják azok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az oktatás területén és a szociális ágazatban nagy odaadással, szakértelemmel és szeretettel gondoskodjanak a rájuk bízott gyermekekről és idősekről. Bővebb felvilágosítás az iskola honlapján olvasható. 
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassák! 

   „A keresztény ember a szeretet, nem pedig a kötelesség rabszolgája.”

                                                    Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.

Telefon: 06-95/320-051   

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

                Évközi 4. vasárnap – 2023. január 29.

 1. Ma este 17.30 órakor Loretói litániát imádkozunk a családokért és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk. Buzgón jöjjünk, minél többen.
 2. Csütörtökön február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az este 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak és a 3. osztályos elsőáldozó jelölteknek a részvételével. Ezen a napon reggel 8 órakor is lesz ünnepi szentmise. Mindenkit megajándékozunk egy szentelt mécsessel.
 3. Pénteken február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén, a szentmiséken Balázs áldásban részesítjük a Híveket. Akik nem tudnak a napos napján eljönni, jövő vasárnap minden szentmise végén járulhatnak a Balázs áldáshoz. Minél több kicsi gyermeket is hozzanak el a jó szülők és nagyszülők.
 4. Pénteken, február 3-án délután 16.00 órakor az elsőáldozók szüleinek, 17.00 órakor a bérmálkozók szüleinek lesz megbeszélés itt a nagytemplomban. Nagyon kérjük, hogy minden gyermeket legalább egy felnőtt képviseljen a családból.
 5. Minden csütörtökön az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Legyen fontos sokak számára a részvétel.
 6. Pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket!
 7. Azok a fiatalok, akik ebben az évben szeretnének a Sárvári templomokban házasságot kötni, minél előbb jelentkezzenek a plébániák irodáin az adataik felvételére.
 8. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy a hétköznapi szentmiséken nagyobb buzgósággal vegyenek részt. Annyi mindenért lehet és kell imádkozni. A héten első péntek lesz. Törekedjünk a havi szentgyónásra és rendszeres szentáldozásra.
 9. Szentmise szándékokat a plébánia irodájában írathatunk még erre az évre. Tartsuk lelkiismeretbeli ügynek, hogy meghalt és élő családunkért misét mondatunk.
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassanak! Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit, ha tájékozottak lennének híveink, el tudnának hárítani. Ezért kérjük Szent Ágoston doktorral: VEDD ÉS OLVASD a katolikus újságot!
 11. A szokásos gyalogos zarándoklatot Máriazellbe idén mindenképpen megtartjuk, június 26. és 29. között. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
 12. Katolikus jótékonysági bálba belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                       

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

                Évközi 4. vasárnap – 2023. január 29.

 1. Ma délután 15.30 órakor Loretói litániát imádkozunk a családokért és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk itt a Sári templomban.Buzgón jöjjünk, minél többen.
 2. Csütörtökön február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az este 17.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a Sári templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak részvételével.
 3. Pénteken február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén, a 17.30 órakor kezdődő szentmisén Balázs áldásban részesítjük a Híveket. Akik nem tudnak a napos napján eljönni, jövő vasárnap minden szentmise végén járulhatnak a Balázs áldáshoz. Minél több kicsi gyermeket is hozzanak el a jó szülők és nagyszülők.
 4. Pénteken, február 3-án délután 16.00 órakor az elsőáldozók szüleinek, 17.00 órakor a bérmálkozók szüleinek lesz megbeszélés a nagytemplomban. Nagyon kérjük, hogy minden gyermeket legalább egy felnőtt képviseljen a családból.
 5. Minden csütörtökön az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Legyen fontos sokak számára a részvétel.
 6. Azok a fiatalok, akik ebben az évben szeretnének a Sárvári templomokban házasságot kötni, minél előbb jelentkezzenek a plébániák irodáin az adataik felvételére.
 7. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy a hétköznapi szentmiséken nagyobb buzgósággal vegyenek részt. Annyi mindenért lehet és kell imádkozni. A héten első péntek lesz. Törekedjünk a havi szentgyónásra és rendszeres szentáldozásra.
 8. Katolikus újságokat minél többen olvassanak! Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit, ha tájékozottak lennének híveink, el tudnának hárítani. Ezért kérjük Szent Ágoston doktorral: VEDD ÉS OLVASD a katolikus újságot!
 9. A szokásos gyalogos zarándoklatot Máriazellbe idén mindenképpen megtartjuk, június 26. és 29. között. Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
 10. Katolikus jótékonysági bálba belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

        „Legyünk bátor és vidám evangélium hirdetők!” Ferenc pápa

    

Hirdetés farsangi évközi 3. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.

Telefon: 06-95/320-051   

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Évközi 3. vasárnap – 2023. január 22.

Isten Igéjének vasárnapja

1.Ma este 17.45 órakor litániára hívunk, melyet a családokért ajánlunk fel.

2.A mai vasárnap szentmiséin osztjuk ki az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. osztályosok jelentkezési adatlapjait a szülőknek a Jézus Szíve oltárnál. Az adatlapot kitöltve és aláírva a plébánián kell majd leadni február 15-ig.

3.Kedden Szalézi Szent Ferenc, szerdán Szent Pál apostol megtérése, csütörtökön Szent Titusz és Timóteus, pénteken Merici Szent Angéla, szombaton Aquinói Szent Tamás emléknapjai lesznek. Buzgón jöjjünk a szentmisékre!

4.Csütörtökön az esti szentmise előtt rózsafüzérre, pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a Híveket.

5.Tisztelettel kérjük azokat a fiatalokat, akik ebben az évben szeretnének itt a sárvári templomokban házasságot kötni, hogy január végéig az adatok felvételére és időpont egyeztetésre jelentkezzenek a plébániák irodáin.

6.Tíz nap múlva, február 2-án csütörtökön az este 18 órakor kezdődő szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak és a 3. osztályos elsőáldozó jelölteknek a részvételével. Ezen az ünnepen mindenkit megajándékozunk egy szentelt mécsessel.

7.Buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy hétköznaponként is minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt.

8.Szentmise szándékokat a plébánia irodáján írathatnak erre az évre. Legyen gondunk élő és meghalt szeretteinkre! Jövő hétre is vannak szabad mise időpontok.

9.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit ha tájékozottabbak lennénk, akkor el tudnánk hárítani.

10.Katolikus jótékonysági bálunkat február 18-án farsang szombaton ismét megrendezzük a Katolikus iskola sportcsarnokában. Belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Nagy öröm lenne, ha újra több százan együtt szórakoznának.

11.A bérmálkozók és elsőáldozók felkészítése február második felében elkezdődik. A részleteket a február 3-án tartandó szülői megbeszélésen fogjuk elmondani.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                         

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Évközi 3. vasárnap – 2023. január 22.

Isten Igéjének vasárnapja

1.Ma délután 15.30 órakor litániára hívunk a kertvárosi kápolnába, melyet a családokért ajánlunk fel. Hétfőn a Szent Mónika közösség imáját mondjuk gyermekekért.

2.A mai vasárnap szentmiséin osztjuk ki az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és a bérmálásra készülő 8. osztályosok jelentkezési adatlapjait a szülőknek. Az adatlapot kitöltve és aláírva a plébánián kell majd leadni február 15-ig.

3.Kedden Szalézi Szent Ferenc, szerdán Szent Pál apostol megtérése, csütörtökön Szent Titusz és Timóteus, pénteken Merici Szent Angéla, szombaton Aquinói Szent Tamás emléknapjai lesznek. Buzgón jöjjünk a szentmisékre!

4.Minden csütörtökön az esti szentmise előtt 17.00 órától rózsafüzérre várjuk a Híveket, amit papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért ajánlunk fel.

5.Tisztelettel kérjük azokat a fiatalokat, akik ebben az évben szeretnének itt a sárvári templomokban házasságot kötni, hogy január végéig az adatok felvételére és időpont egyeztetésre jelentkezzenek a plébániák irodáin.

6.Tíz nap múlva, február 2-án csütörtökön az este 17.30 órakor kezdődő szentmisével gyertyaszentelést és körmenetet tartunk itt a templomban, az Egyházközségi Képviselő Testület tagjainak és a 3. osztályos elsőáldozó jelölteknek a részvételével. Ezen az ünnepen mindenkit megajándékozunk egy szentelt mécsessel.

7.Buzdítjuk a kedves Testvéreket, hogy hétköznaponként is minél többen vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmiséken való részvételt.

8.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Annyi tudatlanságból fakadó tévedés éri Egyházunkat, amit ha tájékozottabbak lennénk, akkor el tudnánk hárítani.

9.Katolikus jótékonysági bálunkat február 18-án farsang szombaton ismét megrendezzük a Katolikus iskola sportcsarnokában. Belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Nagy öröm lenne, ha újra több százan együtt szórakoznának.

10.A bérmálkozók és elsőáldozók felkészítése február második felében elkezdődik. A részleteket a február 3-án tartandó szülői megbeszélésen fogjuk elmondani.

„Itassuk át magunkat és családjainkat az evangéliummal.” Ferenc pápa

Hirdetés farsangi évközi 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 7.

Telefon: 06-95/320-051

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.ladislas.hu

Farsangi évközi 2. vasárnap – 2023. január 15.

1.Ma 9.30 órakor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. 17.45 órára litániára hívunk.

2.Január 15. és 22. között tartják az ökumenikus ima nyolcadot a Krisztus-hívők katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, reformátusok egységéért. A héten minden szentmisében imádkozunk a Krisztus-hívők egységéért. A közös alkalmak szerdától péntekig lesznek 17 órakor. A nagytemplomban – szokás szerint – pénteken 17 órakor ökumenikus vesperást, esti dicséretet imádkozunk.

3.Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor tartja az Egyházközségi Képviselő Testület évi rendes gyűlését a plébánián, számadás és költségvetés tárgyában.

4.Kedden Remete Szent Antal, szerdán Árpádházi Szent Margit ünnepei lesznek.

5.Tisztelettel kérjük, azokat a fiatalokat, akik ebben az évben a sárvári templomokban szeretnének házasságot kötni, január végéig jelentkezzenek adat felvételre és időpont egyeztetésre a plébániák irodáin.

6.Jövő vasárnap a szentmiséken tarjuk a hittanos gyermekek soron következő katekumenátusát. A 3. és 8. osztályos elsőáldozók és bérmálkozók szülei ekkor vehetik át a jelentkezési lapokat, melyeket február 15-ig kell leadni személyesen a plébániák irodáin. Előre jelezzük, hogy az elsőáldozók szüleinek február 3.-án pénteken 16.00 órakor, a bérmálkozók szüleinek 17.00 órakor megbeszélést tartunk itt a templomban. Nagyon kérjük, hogy a szentségek felvételére készülő gyermekek és családjaik minden vasárnap lelkiismeretesen vegyenek részt szentmisén.

7.A farsangszombati katolikus jótékonysági bálra belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

8.Nagyon örülnénk, ha a hétköznapi szentmisékre járók közösségéhez újabb hívek is csatlakoznának. Nagy szükség lenne az áldozatból fakadó imáikra. Reggel 8 órakor és este 18 órakor vannak szentmisék itt a nagytemplomban.

9.Csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzérre, pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra hívunk.

10.Katolikus újságok a templom előterében vásárolhatók. Kérjük, hogy minél többen olvassanak Új Embert vagy Keresztény életet.

 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58.

Telefon: 06-95/320-918                                       

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

weboldal: www.sarvarsari.hu

Farsangi évközi 2. vasárnap – 2023. január 15.

1.Délután 15.30 órára litániára hívunk a kertvárosi kápolnába.

2.Január 15. és 22. között tartják az ökumenikus ima nyolcadot a Krisztus-hívők katolikusok, ortodoxok, evangélikusok, reformátusok egységéért. A héten minden szentmisében imádkozunk a Krisztus-hívők egységéért. A közös alkalmak szerdától péntekig lesznek 17 órakor. A nagytemplomban – szokás szerint – pénteken 17 órakor ökumenikus vesperást, esti dicséretet imádkozunk.

3.Hétfőn az esti szentmise után 18.15 órakor tartja az Egyházközségi Képviselő Testület évi rendes gyűlését a plébánián, számadás és költségvetés tárgyában.

4.Kedden Remete Szent Antal, szerdán Árpádházi Szent Margit ünnepei lesznek.

5.Tisztelettel kérjük, azokat a fiatalokat, akik ebben az évben a sárvári templomokban szeretnének házasságot kötni, január végéig jelentkezzenek adat felvételre és időpont egyeztetésre a plébániák irodáin.

6.Jövő vasárnap a szentmiséken tarjuk a hittanos gyermekek soron következő katekumenátusát. A 3. és 8. osztályos elsőáldozók és bérmálkozók szülei ekkor vehetik át a jelentkezési lapokat, melyeket február 15-ig kell leadni személyesen a plébániák irodáin. Előre jelezzük, hogy az elsőáldozók szüleinek február 3.-án pénteken 16.00 órakor, a bérmálkozók szüleinek 17.00 órakor megbeszélést tartunk a városi nagytemplomban. Nagyon kérjük, hogy a szentségek felvételére készülő gyermekek és családjaik minden vasárnap lelkiismeretesen vegyenek részt szentmisén.

7.A farsangszombati katolikus jótékonysági bálra belépők a plébániák irodáin vásárolhatók. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.

8.Nagyon örülnénk, ha a hétköznapi szentmisékre járók közösségéhez újabb hívek is csatlakoznának. Nagy szükség lenne az áldozatból fakadó imáikra. Itt a Sári templomban este 17.30 órakor van a szentmise.

9.Csütörtökönként az esti szentmise előtt 17.00 órakor rózsafüzérre hívunk, amit a szolgáló papságért és új papi hivatásokért ajánlunk fel.

10.Kérjük, hogy minél többen olvassanak Új Embert vagy Keresztény életet.

             „A hitet mindig a család adja át.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 1166615
mind – siem 2011