Heti hirdetések

Hirdetés Advent 2. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                                                                                                       email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Advent 2. vasárnapja

 1. december 8.

Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag

 1. Ma, advent 2. vasárnapján délután 14.30 órakor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát. – 17.45-kor litániára hívunk.
 2. Ma este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén újítja meg fogadalmát a Plébániai Tanácsadó Testület az új egyházi év kezdetén. Imádkozzunk értük!
 3. Minden adventi hétköznap hajnali misét éneklünk reggel 6 órakor. A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzanak még többen a második héten. Gyónási lehetőséggel várjuk a híveket. „Ébredj, ember, mély álmodból!”
 4. Hétfőn Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz. Kiemelt buzgósággal jöjjünk. Csütörtökön a Guadalupei Boldogságos Szűz Mária, pénteken Szent Lúcia emléknapjai lesznek.
 5. Jövő héten, csütörtökön este 18.45 órakor felnőtt katekézisre várjuk az érdeklődőket a katolikus iskolába.
 6. Szombaton 10 órakor a szombathelyi Székesegyházban ünnepi szentmise lesz Brenner János vértanú papunk ünnepén.
 7. Szombaton este lesz az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. GAUDETE = örvendező vasárnap.
 8. Jövő vasárnap 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 9. Az új egyházi évre miseszándékokat jegyeztethetünk elő munkanapokon 9 és 12 valamint délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban.
 10. Akinek módjában áll, kapcsolódjon be a Mária Rádió küldetésébe önkéntes munkával! Erről a szolgálatról az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak a plébánián Zoltán atyánál.
 11. Házhoz kötött betegeket jelentsék a plébánián karácsonyi gyóntatásra.
 12. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. 2020.évi katolikus naptár kapható.

                      „Imádkozva várakozzunk Jézusra!” Ferenc pápa

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                                                                 email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Advent 2. vasárnapja

 1. december 8.

Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag

1.Ma advent 2. vasárnapján templomunk és Plébániánk búcsú napján, Szent Miklós közbenjárásával imádkozunk a Plébánia Híveiért. 15.30 órakor litánia lesz a Kertvárosban plébániánk családjaiért.

2.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk. Hétfőn Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz, kiemelt buzgósággal jöjjünk!

Az ének szavával buzdítalak Benneteket: ”Ébredj ember mély álmodból!” Kérem, hogy akik csak tehetik, hozzák meg a koránkelés áldozatát és jöjjenek a hajnali szentmisékre. Dicséret és hála azoknak, akik eddig szinte minden hajnali szentmisén részt vettek!

3.A Mária Rádió önkénteseihez várunk jelentkezőket. Érdeklődni a plébániákon lehet.

5.Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

6.December 14.-én szombaton és 15-án vasárnap az este 17.30 órakor kezdődő szentmisékben lelkigyakorlatot tartunk. A szentbeszédeket Zakó Jenő atya mondja. Nagyon kérem, hogy a lelkigyakorlat mindkét napján legyünk majd buzgók!  A Felnőttek – fiatalok, és felsőbb iskolákba járók számára a karácsonyi nagy gyóntatás december 15-én vasárnap délután 15.30 órától lesz! Szombaton 16 órától is lehet gyónni. Ekkor lesz a hittanos gyermekek karácsonyi gyónása is. Természetesen a felnőttek is jöhetnek ebben az időpontban. Nagyon kérem a jó Híveket, hogy mindenki kivétel nélkül végezze el a karácsonyi gyónását és buzdítsák családtagjaikat ismerőseiket is! A boldog karácsony alapja a szép lelki készület.

7.A templom karácsonyi díszítésére adományokat szívesen fogadunk a templom, torony alatti perselyébe.

8.Házhoz kötött betegeket jelentsék a Plébánián! December 17-én kedden délelőtt 9 órától látogatjuk Őket a szentségekkel.

9.Figyelmükbe ajánlom a Katolikus újságokat, és a katolikus naptárt.

                       „A hit mércéje a szeretet” Ferenc pápa

 

Hirdetés Advent 1. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                                                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

     Advent 1. vasárnapja – 2019. december 1.

Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag

 1. Ma este 17.45 órakor litániára hívunk. Legyünk buzgók!
 2. Jövő vasárnap a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szeplőtelen fogantatás ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeknek ajándékozunk egy Máriát ábrázoló csodásérmet. Vasárnap a délelőtt 9 órás szentmise a diákmise.
 3. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás, valamint 9.45 órakor a felnőtt fiatalok felkészítése a beavató szentségek felvételére a katolikus iskolában. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a A évet kezdjük. Szent Máté evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk 6 órakor. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a koránkelés áldozatát! A hajnali misék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére. A hajnali szentmisék 6.30 órára befejeződnek.
 5. Decembertől minden első csütörtökön 17.15 órától szentórát tartunk, melynek végén az egyházmegyében szolgáló papok neveiből húzhatnak a Hívek, akikért a következő hónapban imádkoznak.
 6. Jövő vasárnap, advent 2. vasárnapján 14.30-kor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát.
 7. Az új egyházi évre a szentmiseszándékokat lehet íratni hétfőtől péntekig 9–12 óra és délután 16.30-17.30 között a plébánián. Legyen fontos számunkra, a halottainkról és élő családtagjainkról való megemlékezés. Még ebben az évben is van lehetőség szentmise mondatására.
 8. Advent 2. vasárnapján az esti 18 órás szentmise keretében a Plébániai Tanácsadó Testület tagjai az új egyházi év kezdetén megújítják esküjüket a Hívek közössége előtt. Imádkozzunk értük. Katolikus újságokat szerető figyelmetekbe ajánljuk.

               

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                             email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Advent 1. vasárnapja – 2018. december 2.

Dominica prima in Adventu Domini – Erster Adventssonntag

 1. Ma délután 15.30 órakor a kertvárosi kápolnában litániát imádkozunk családjainkért. Legyünk buzgók! Akik tehetik, jöjjenek! Hétfőn a Szent Mónika közösség imája lesz a hajnali szentmisével.
 2. Jövő vasárnap, ami templomunk búcsú ünnepe is, a hittanos gyermekeket kérjük, hogy szüleikkel együtt jöjjenek a családnak is megfelelő időben kezdődő szentmisére. Szeplőtelen fogantatás ünnepéhez kapcsoltan minden gyermeknek ajándékozunk egy Máriát ábrázoló csodásérmet.
 3. Jövő szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes oktatás, valamint 9.45 órakor a felnőtt fiatalok felkészítése a beavató szentségek felvételére a katolikus iskolában. Az előesti gyertyagyújtással indult el az új liturgikus év. A szentírásolvasás rendjében a A évet kezdjük. Szent Máté evangélista lesz a lelki vezetőnk. Az új egyházi év adventi elkezdése legyen buzdítás a hittanulók és az ifjúság számára a minden vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvételhez. A szülői támogatás, a családi háttér nem nélkülözhető a hittanulóknál!
 4. Adventi hétköznapokon hajnali misét éneklünk 6 órakor hétfőtől péntekig. Az ének szavával buzdítunk: „Ébredj, ember, mély álmodból!” Minél többen hozzuk meg a koránkelés áldozatát! A hajnali misék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hívő családok készüljenek a jó karácsonyi szentgyónás elvégzésére.
 5. Szerdán este 18.15 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében. Jöjjünk minél többen ezekre az alkalmakra, hogy hitbeli ismereteinket elmélyítsük. Így is készüljünk az eucharisztikus kongresszusra.
 6. Jövő szombaton a 17.30 órakor kezdődő előesti szentmisén gyújtjuk meg az adventi koszorú második gyertyáját.
 7. Jövő héten, kedden Xavéri Szent Ferenc, szerdán Damaszkuszi Szent János, pénteken Szent Miklós püspök, szombaton Szent Ambrus püspök ünnepei lesznek.
 8. Házhoz kötött idős, beteg Testvérek karácsonyi gyóntatásáról és áldoztatásáról a hozzátartozók és ismerősök gondoskodjanak. A szentmisék után és a plébánián, telefonon is lehet jelenteni.
 9. Szeretettel kérem, hogy katolikus újságot minél többen olvassanak. Így is támogassuk a katolikus kiadókat. 2020.évi katolikus naptár a kijáratnál vásárolható.

                 „Véget ér az a civilizáció, amely pogánnyá válik.” Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 34. vasárnap Krisztus Király főünnepe – Gyűjtés a Karitász javára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051                                                                                          email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal:www.ladislas.hu

Krisztus, a mindenség királya 2019. november 24.                                                                                                                                         Gyűjtés a Karitász javára                                                                                                                                                                                            Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag                                                          

1.Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. 17.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, majd Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára. Az esti misét követően körmenetet tartunk a Prágai Kis Jézus szobrával Krisztus Király tiszteletére és hálát adunk az Úr Jézusnak, aki az egyházi év folyamán a hitet, a reményt és a szeretetet növelte bennünk.                                                                                    

2.Mint minden hónap 25-én, úgy holnap az esti szentmisében a Prágai Kis Jézus szobránál imádkozunk boldogabb családokért és kallódó gyermekekért, megtérésükért.        

3.November 27-28-29-én, szerdán délután 17 órától pénteken délelőtt 10 óráig templomunkban lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje.       Kérjük, hogy a kereszt fogadására 17 órára minél többen jöjjenek el a templom elé. Majd ezt követően este 18 órakor János püspök a sárvári esperes kerület papjaival mutat be koncelebrációs szentmisét. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy ezen, nagy lelkesedéssel, akik csak tehetik, vegyenek részt. A három nap részletes programja a templom kapura kihelyezett plakáton olvasható.                                                                                                  

4.Csütörtökön az este 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a 8. osztályos bérmálkozó jelöltek befogadó szertartása a hívek közösségének jelenlétében. Kérjük, hogy a gyermekeket kísérjék a szüleik és bérmaszüleik.                                                              

5.November, a halottak hónapjának utolsó hetében és utána is a plébániahivatalban hétfőtől péntekig 9 és 12 óra, valamint délután 16.30 és 17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat. Legyen fontos, hogy szentmisét mondassunk.        

6.Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra.   

7.November 30-án, szombaton délelőtt 9 órakor folytatódik a jegyes kurzus és 9.45 órakor a beavató szentségekre való felkészítés.                                                                     

8.Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi liturgikus év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 18 órakor lesz.                                                        

9.Katolikus újságokat, jövő évi naptárt az újságos asztalról beszerezhetnek.                                                                                                                  

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget út 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                     email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www. sarvarsari.hu

Krisztus, a mindenség királya

 1. november 24.

Gyűjtés a Karitász javára

Christus, Rex Universorum – Christkönigssonntag

 1. Az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király főünnepe van. Ma 15.30-kor a Rózsafüzér Társulat titokcseréje, majd Krisztus Király tiszteletére ünnepélyes litániát és felajánlást imádkozunk itt a Sári templomban. Akik ezen meggyóntan, megáldozottan részt vesznek, és imádkoznak a pápa szándékára, teljes búcsút nyerhetnek maguk vagy halottaik számára.
 2. November 27-28-29-én, szerdán délután 17 órától pénteken délelőtt 10 óráig a Szent László templomban lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje. Kérjük, hogy a kereszt fogadására 16.45 órára minél többen jöjjenek el ide a Sári templom elé. Majd ezt követően este 18 órakor János püspök a sárvári esperes kerület papjaival mutat be koncelebrációs szentmisét a nagytemplomban. Buzdítjuk a kedves Híveket, hogy ezen, nagy lelkesedéssel, akik csak tehetik, vegyenek részt. A három nap részletes programja a templom kapura kihelyezett plakáton olvasható. Készüljünk lélekben együtt a kongresszusra!
 3. Csütörtökön az este 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a 8. osztályos bérmálkozó jelöltek befogadó szertartása a hívek közösségének és a missziós kereszt jelenlétében a nagytemplomban. Kérjük, hogy a gyermekeket kísérjék a szüleik és bérmaszüleik.
 4. Szerdán a missziós kereszt programjai miatt nem lesz felnőtt katekézis.
 5. Akik tehetik hétköznapokon is jöjjenek szentmisére, nagy szükség van imáikra.
 6. Mához egy hétre Advent 1. vasárnapja, az új egyházi liturgikus év kezdete. Ünnepélyes gyertyagyújtás előeste, szombaton 17.30 órakor lesz.                    
 7. Katolikus újságokat, jövő évi naptárt a torony alatt beszerezhetnek.

                    „Szabadítsuk meg szívünket minden rossztól!” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 812743
mind – siem 2011