Heti hirdetések

Hirdetés Évközi 15. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                            Évközi 15. vasárnap

(Dominica XV per annum – 15. Sonntag im Jahreskreis)

július 14.

 1. Ma 18.45-kor loretói litániát imádkozunk a Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére.
 2. Köszöntjük a Nádasdy Történelmi Fesztivál résztvevőit innét az oltártól. A felidézett kor tehetséges embereiben, a „homo novus”-okban a Haza és az Anyaszentegyház önzetlen munkásait, illetve templomunk és a Sárvár környéki katolikus megújulás előmozdítóit tiszteljük.
 3. A héten a katolikus iskolában „Emberhalásztábor lesz gyermekek számára.
 4. Templomunkban hétköznap reggel 8 és este 7 órakor hallgathatják a hívek a szentmisében Isten szavát (lectio divina). Nagyon örülnénk, ha minél többen hétköznaponként is eljárnának szentmisére.
 5. Péntekhez egy hétre, július 26-án Szent Anna napján szentségimádásra hívjuk a híveket a hegyközségi Kálvária-kápolnába 11.00 és 17.00 óra között.
 6. Péntekenként az esti szentmise után szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat fél órás csendes szentségimádásra és az egyház befejező imaórájának a kompletóriumnak a közös elimádkozására.
 7. Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.
 8. Két hét múlva vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén megáldjuk az autókat, motorokat, kerékpárokat, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.
 9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Ezzel is kapcsolódjanak minél többen az Anyaszentegyház vérkeringésébe!

   

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                         Hirdetései Évközi 15.vasárnap 2019.Július 14-én

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!

2.Hétfőn a szentmisével együtt imádkozzuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk rózsafüzért. Legyünk buzgók ezeken az alkalmakon!

4.Dicséret illeti azokat, akik hétköznaponként is eljárnak a szentmisére. Szükség van a rendszeresen imádkozó, áldozatos lelkű keresztényekre, hiszen csak az imádság által lehet áldás minden munkán és emberi küzdelmen. Tudjunk áldozatot hozni!

5.Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.

6.A vasárnapi templomdíszítéshez szívesen fogadunk áldozatos lelkű adományokat a torony alatti perselybe!

7.Katolikus újságokat. a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értékes műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk.

8.Hétfőn Szent Bonaventúra, kedden Kármel-hegyi Boldogasszony, csütörtökön Szent Hedvig ünnepei lesznek.

9.Két hét múlva vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, a motorokat és a kerékpárokat. Akik tehetik, így jöjjenek a templomba! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

10.A nagytemplomban minden pénteken este 19.30 órától fél órás szentségimádást tartunk és elimádkozzuk az egy befejező imaóráját a kompletóriumot. Szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat.

                     „A Szentlélek mindig támogat minket.” Ferenc pápa

 

Hirdetés Évközi 14. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                          Évközi 14. vasárnap

(Dominica XIV per annum – 14. Sonntag im Jahreskreis 2019. július 7.

 1. Ma 18.45-kor első vasárnapi Jézus Szíve litániára hívjuk kedves Híveket.
 2. Elmúlt a félév, kérjük a Testvéreket, akiket illet, rendezzék 2019 évi egyházközségi hozzájárulásuk hátralékát. (Egyházi adó: fél, azaz 0,5%)
 3. Csütörtökön, 11-én Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe lesz. Imádkozzunk ezen a napon a hitehagyott európaiak megtéréséért, keresztény gyökereinek kihajtásáért.
 4. Köszöntjük július 12-14. közötti Nádasdy Történelmi Fesztivál résztvevőit innét az oltártól. A felidézett kor tehetséges embereiben, a „homo novus”-okban a Haza és az Anyaszentegyház önzetlen munkásait, illetve templomunk és a Sárvár környéki katolikus megújulás előmozdítóit tiszteljük.
 5. A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.
 6. A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret. Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat!
 7. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.
 8. Két hét múlva, vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.
 9. A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, ha kell, tartsunk bűnbánatot, hogy rendszeresen tudjunk a szentáldozáshoz járulni.
 10. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                     Hirdetései Évközi 14. vasárnap 2019. július 7.

1.Ma délután 16 órakor örömmel jöjjünk minél többen a kertvárosi kápolnába első vasárnapi Jézus Szíve litániára a családunkért imádkozni.

2.A nyári szabadságolások és a vakáció idején is legyen fontos családjaink számára a vasárnapi szentmisén való részvétel.

3.Jövő héten, csütörtökön Szent Benedek Európa fő védőszentjének ünnepén buzgón jöjjünk szentmisére.

4.A hétköznaponként szentmisére járó Híveknek dicséret.  Akik tehetik, kövessék az ő jó példájukat!

5.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és papi hivatásokért.

6.Két hét múlva, vasárnap a 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, motorokat és kerékpárokat. Akik tehetik, autóval, motorral vagy kerékpárral jöjjenek! Imádkozunk majd a baleset- mentes közlekedésért is.

7.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a torony alatti perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját, az Élő Víz evangéliumi kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

9.A szentmisék alatt hétköznap és vasárnap is van gyónási lehetőség. Éljünk a lehetőséggel és, ha kell, tartsunk bűnbánatot, hogy rendszeresen tudjunk a szentáldozáshoz járulni.

              “A keresztény küldetés csodálatos.”  Ferenc pápa

Hirdetés Évközi 13. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com  weboldal: www.ladislas.hu

           Évközi 13. vasárnap – 2019. június 30.

(Dominica XIII. per annum – 13. Sonntag im Jahreskreis)

Gyűjtés a világegyház javára „Péter fillér”

 

 1. Ma, Péter-Pál utáni vasárnap a szentmise perselyadományait a római pápa karitász tevékenységére gyűjtjük és küldjük (Péter-fillér). A Szentszék köszöni a tavalyi adományokat, mellyel a hívek osztoznak a Szentszék felelősségteljes feladatában, illetve jelét is adják az egyetemes egyházzal való közös felelősségtudatuknak, és többek között a nehéz helyzetben levőket, háborúk, természeti katasztrófák áldozatait, és a katolikus oktatást, nevelést támogatták.
 2. Ma este 18.45-kor Jézus Szíve litániára hívunk.
 3. A héten lesz július hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szívét gyónva, áldozva. A havi triduumot megtartjuk. Délelőtt látogatjuk a házhoz kötött időseket, betegeket. Az esti mise előtt 18.45-kor litániát imádkozunk a Jézus Szíve oltárnál. Templomunkban minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Éljünk vele!
 4. Hétfőtől csütörtökig a sárvári plébániák 50 fős csoportja gyalog zarándokol immár 8. alkalommal a Szűzanya Mariazelli szentélyébe. Akik lélekben a zarándokokhoz akarnak csatlakozni minden hétköznap este, jöjjenek el a szentmisére.
 5. Július 2.-án kedden Sarlós Boldogasszony tanácsolt ünnepe, szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Buzdítunk a szentmisén való részvételre.
 6. A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.
 7. A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk.
 8. Csütörtökön az esti mise előtt 18.30 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

                                   SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                           Hirdetései Évközi 13. vasárnap 2019.június 13.

                               Gyűjtés a Világegyház javára „Péter fillér”

1.Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban imádkozzuk a litániát, valamint a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tarjuk szentolvasóval. Kérjük a buzgó részvételt.

2.Hétfőn az esti szentmisével a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az Oltáriszentség előtt a gyermekekért és unokákért.

3.Hétfőtől csütörtökig a sárvári plébániák 50 fős csoportja gyalog zarándokol immár 8. alkalommal a Szűzanya Mariazelli szentélyébe. Akik lélekben a zarándokokhoz akarnak csatlakozni minden hétköznap este, jöjjenek el a szentmisére.

4.Július 2.-án kedden Sarlós Boldogasszony tanácsolt ünnepe, szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Buzdítunk a szentmisén való részvételre.

5.Július 6.-án szombaton templomunk kedves ünnepe szentségimádás napja lesz. Délelőtt 10 órakor lesz a szentségkitételi, este 18.30 órakor pedig a szentség el tételi szentmise. Délután 15 órakor szentórát imádkozunk. A szentségimádás részletes programja a hirdetőtáblán olvasható. Kérünk Benneteket, hogy ezen a napon mindnyájan kapcsolódjatok be Jézus imádásába egyéni és közösségi imával! Bízunk Jézus iránti és a plébániai közösség iránti szeretetetekben.

6.A nyári vakáció és szabadságolások idején se feledkezzünk meg a vasárnap megszenteléséről a szentmisén való részvételről.

7.A hétköznaponként is szentmisére járó Híveknek nagyon hálásak vagyunk.

8.Csütörtökön az esti mise előtt 18 órától közös rózsafüzért imádkozunk papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

9.A templom vasárnapi díszítéséhez szívesen fogadunk adományokat a torony alatt elhelyezett perselybe. Isten fizesse meg!

8.Katolikus újságokat minél többen olvassátok.

               „Haladjatok szemben az árral, tisztán éljétek meg a szeretetet!”

                                                              Ferenc pápa

 

               

Hirdetés Úrnapján

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051          email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Krisztus Eukarisztikus Teste és Vére,

Úrnapja (Fronleichnam)

 1. június 23.

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 9:00 órakor kezdődő diákmiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 9.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönjük a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvérünknek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének az ünnepe lesz.

4.Június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre az esti püspöki szentmise után. A szentségimádás részletes programja a templom kapun olvasható.

5.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérünk benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek reggel 8 órára vagy este 19 órára az ünnepi szentmisére!

6.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál főapostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

7.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

8.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért. Csatlakozzanak minél többen.

9.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

10.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

   

                             SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                           Hirdetései Úrnapján 2019.június 23-án

1.Ma Krisztus Urunk Eucharisztikus Szent Testének és Vérének főünnepén, Úrnapján a délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Akik voltak misén, ők is jöjjenek 10.45 órára a templom elé, hogy az Eucharisztia ünnepén nagy ünnepélyességgel végezhessük a körmenetet! Hálásan megköszönöm a körmenetben segítő minden jó szándékú Testvéremnek az áldozatosságot. Köszönet az oltárok állítóinak, a virágszirmok gyűjtőinek és mindenkinek, aki bármi módon is kivette a részét a körmenet megszervezésében és megtartásában.

2.Ma délután Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában.

3.A jövő héten, pénteken Jézus Szívének főünnepe lesz. A szentmisén való részvétel tanácsolt, ezért kérlek benneteket, akik csak tehetitek, örömmel gyertek az este 18.30 órakor kezdődő ünnepi szentmisére!

4.Hétfőn Keresztelő Szent János születésének, csütörtökön városunk fővédőszentjének Szent László királynak az ünnepe lesz. Ezért csütörtökön este 19 órakor Dr. Székely János püspök atya mutatja be az ünnepi szentmisét a Szent László templomban, és megáldja a belülről teljesen felújított nagytemplomot. A Sáriban és Kertvárosban lakókat is szeretettel várjuk erre az ünnepre. Örüljünk együtt!

5.Jövő vasárnap Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsoltan „Péter fillér” címén a római pápa karitatív szolgálatát segítve gyűjtjük és küldjük a szentmisék persely adományait. Kérjük, hogy legyünk nagylelkűek.

6.Kérjük, hogy a szülők támogató jó szándékkal a nyári hónapokban is gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a vasárnapi szentmiséken részt vegyenek! Vasárnap nélkül nem élhetünk.

7.Csütörtökönként az esti szentmise előtt továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért papokért és új papi-szerzetesi hivatásokért.

8.Nyáron se feledkezzünk el a hétköznapi szentmisékről, hozzuk meg minél többen a részvétel áldozatát. Aki szeret annak semmi sem nehéz.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját a Mária Rádió adásait, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk.

                          „Az evangélium fénysugár mindazoknak,

       akik a szeretet civilizációja szolgálatába lépnek.” Ferenc pápa

           

Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                           Szentháromság vasárnapja

(2019. június 16.)

(Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag)

 

 1. Ma van a sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.
 2. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 3. Ma a délelőtt 9 órás diákmisén tartjuk a hittanos tanévzáró Te Deumot. Adjunk hálát a hittanos tanév minden ajándékáért.
 4. Jövő vasárnap ÚRNAPJA: Krisztus Eucharisztikus Testének és Vérének főünnepe. A délelőtt 9 órai diákmisével kapcsolatban tartjuk meg a hagyományos úrnapi KÖRMENETET a régi rend szerint. Fő utcán a körforgalomig, majd a Széchenyi utcán vissza. Akik nem a 9 órás szentmisére jönnek Ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 9.45 óra körül.

Az elsőáldozó, valamint első, második osztályos és óvódás gyerekek és rokonaik a héten gyűjtsenek virágszirmokat és hintsék a körmeneten a Szentségi Jézus elé az útra és az oltárok köré! A díszítést, az oltárok állítását, az ablakokban a gyertyagyújtást, a körmeneti segédkezést előre is köszönjük. A Szentségi Jézus áldása legyen tanúságtételük jutalma!

 1. Júniusi péntek estéken 18.45-kor Jézus Szíve litánia és felajánlás a Szent Szívnek.
 2. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén.
 3. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én csütörtökön városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepén, Dr. Székely János püspök atya az este 19 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében megáldja a belülről teljesen felújított templomunkat. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket. Jó idő esetén, a templomtéren szeretettel várunk minden résztvevőt szeretet vendégségre, és egy kis beszélgetésre.
 4. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este.
 5. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 6. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

 

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Szentháromság vasárnap 2019.Június 16.

1.Ma délután 15.30 órakor Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. Nagy örömmel és lelkesedéssel jöjjünk engesztelni.

2.Hétfőn az esti szentmisével tartjuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Buzgón jöjjünk minél többen.

4.Jövő vasárnap Úrnapja. A délelőtt 10 órakor kezdődő nagymiséhez kapcsolódva tartjuk a hagyományos Úrnapi körmenetet. Szeretettel kérjük az idei elsőáldozó harmadik osztályos gyermekeket hogy,szüleikkel együtt ünneplőbe öltözve jöjjenek a körmenetre, hintsenek virágszirmot az Oltáriszentségben valóságosan köztünk lakó Jézus elé! Az elsőáldozók és a bérmálkozók ezen a szentmisén vehetnek át szüleik és bérmaszüleik kíséretében közösségünktől egy kis ajándékot. Szeretettel kérjük azokat a jó Híveket is, akik az oltárokat szokták állítani, az idei évben is tegyék meg ezt! Isten fizesse meg fáradozásukat! A harmadik oltárt a Tanácsadó testületi tagok fogják állítani. A körmeneten való buzgó részvétel egyben hitünkről való tanúságtétel is. Akik nem a 10 órás szentmisére jönnek, ők is bekapcsolódhatnak a körmenetbe 10.45 óra körül. Virágszirmot szeretettel fogadunk a héten a szentmisék után.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió adását, az Élő Víz kiadványt szerető figyelmetekbe ajánljuk!

7.A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

 „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.„Ferenc pápa

Hirdetés Pünkösd főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051      

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com   weboldal: www.ladislas.hu

                                       Pünkösdvasárnap 2019. június 9.

 

 1. Ma este 20.30 órakor a Sárvári Koncert Fúvószenekar zenés áhítatot tart a templomban. – 18.45-kor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk.
 2. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserenddel várjuk a híveket, reggel 7 – délelőtt 9 és 11, valamint este 19 órakor.
 3. Holnaptól a reggeli, déli és esti harangszóra ismét az Úrangyalát imádkozzuk.
 4. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. A sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Ha valaki még nem végezte el húsvéti szentgyónását a jövő vasárnapig ezt tegye meg, az anyaszentegyház parancsát megtartva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznaponként is.
 5. Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt a városban a délelőtt 9 órás diákmiséhez kapcsoltan tartjuk, a feltámadási körmenet útvonalán, Fő utcán a körforgalomig és a Széchenyi utcán vissza. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi oltárokat az előre megbeszéltek szerint állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.
 6. Jövő héten, szombaton reggel 8-9 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 7. Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.
 8. A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.
 9. Azok a fiatalemberek, akik papi hivatást éreznek, jelentkezzenek a plébánián, hogy kérelmüket Püspök atya felé közvetíteni tudjuk.
 10. Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!
 11. A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                             Hirdetései Pünkösdvasárnap 2019. Június 9.

1.Ma a délelőtt 10 órás nagymisén ünneplik elsőáldozásukat a 3. osztályos hittanos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Pünkösd főünnepén mindnyájan újítsuk meg lélekben bérmálási fogadalmunkat és még jobban váljunk elkötelezett katolikus kereszténnyé. Katolikus családjaink minden vasárnap örömmel szenteljék meg az Úr napját, a szentmisén való részvétellel! Ez is tanúságtétel és prófétai jel a világban.

3.Ma délután 15.30 órakor a litániát a kertvárosi kápolnában imádkozzuk. Akik tehetik, minél többen jöjjenek.

4.Pünkösdhétfőn ünnepi miserendet tartunk. Reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén püspök Atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük, hogy akik tudnak hétköznapokon is minél többször jöjjenek. Nagy szükség van imáikra.

6.Jövő vasárnap Szentháromság ünnepe lesz.

7.Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt Sáriban a délelőtt 10 órás nagymiséhez kapcsoltan tartjuk. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi sátrakat a hagyományokhoz híven állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.

8.Jövő héten, pénteken délután 17-18 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.

9.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.

10.A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.

11.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!

12.A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

          „A Szentlélek által bővelkedünk a reménységben.” Ferenc pápa

      

 

Hirdetés Mennybemenetel főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

 1. június 2.

Gyűjtés templomunk új toronyórájára

1.Ma a délelőtt 11 órás nagymisén lesz plébániánk 70 fiataljának bérmálása. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Ma este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.A héten lesz június hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónással és szentáldozással. Templomunkban minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

5.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, az újságos asztalon beszerezhető. Plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

7.Csütörtökönként este 18.30 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

8.Péntek estéken a szentmise után csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre és a közös imára.

9.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise reggel 8 órakor és este 19 órakor. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

10.Június, Jézus Szent Szívének szentelt hónap. Minden júniusi pénteken a szentmise előtt 18.45 órakor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM                                        

             Hirdetései Mennybemenetel főünnepén 2019. Június 2.

1.Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban lesz a litánia, a Rózsafüzér Társulat titokcseréjével és közös szentolvasóval. Nagyon kérem a buzgó részvételt, különösen a Társulati Tagoktól.

2.Az elsőáldozóknak és a bérmálkozóknak az utolsó templomi gyakorlás szerdán a szokásos időben lesz.

3.A bérmálkozóknak, szüleiknek, rokonaiknak és bérmaszüleiknek jövő szombaton délelőtt 9.30 órától 10.15 óráig lesz gyónási lehetőség.

Az elsőáldozóknak és rokonságuknak a gyóntatása szombaton délelőtt

8.45 óra és 9.30 óra között lesz. Mindkét időben ketten gyóntatunk, bárki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozókért és családjaikért! Szokásos vasárnapi miserend lesz. Szombaton előeste 18.30 óra, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn reggel 8 óra és délelőtt 10 óra.

Pünkösdvasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gyermekek elsőáldozási ünnepe.

5.Pünkösdhétfőn de.10 órakor Püspök atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

6.Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények!

7.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom! Ne adjuk fel a küzdelmet, hitünk átadásában!

8.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

9.Csütörtökönként este 18 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

10.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

         „A Szentlélek bennünk dolgozik, és ad erőt a tanúságtételhez.”

                                                Ferenc pápa                         

  

Hirdetés Húsvét 6. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Húsvét 6. vasárnapja – 2019. május 26.

 

 1.  „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát… ” Minden májusi este 18.30 órakor ünnepélyes Lorettói litániát éneklünk. – „Máriát dicsérni, hívek, jöjjetek!”

 

 1. Jövő vasárnap, június 2-án, mennybemenetel ünnepén a délelőtt 11 órás szentmisén lesz a 8. osztályos fiatalok bérmálása. Csütörtökön délután 16 órakor templomi gyakorlás lesz a bérmálkozók számára. A bérmálkozók és rokonságuk gyóntatása június 1.-én szombaton délelőtt 8.30 órakor lesz. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt.

 

 1. Május 31-én az esti Szentmise utáni Szentségimádást a bérmálkozókért ajánljuk fel. Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a bérmálkozók szüleit, a bérmaszülőket és a családtagokat, valamint a fiatalok tanárait, nevelőit, az egyházközségi képviselőtestület tagjait és a híveket, hogy együtt imádkozzunk a bérmálkozókért, hogy a Szentlélek minél jobban töltse el őket kegyelmével, tüzesítse át szívüket, hogy hiteles és élő tagjai lehessenek Egyházunknak, valamint egyházközségünknek. Minden szülő felajánlhatja gyermekét Istennek és egy mécsest helyezhet az oltár elé, kérve hogy a Szentlélek vezesse őt az igazság a béke és a szeretet útján egész életében.

 

 1. A héten lesz áldozócsütörtök, ezért jövő vasárnap ünnepeljük Urunk mennybemenetelé Ezen a mennybemenetel vasárnapon 9.30-kor a hegyközségi kápolnában búcsúi nagymisét éneklünk.

 

 1. A katolikus újságokat minél többen olvassanak. Az újságos asztalról elvihetők.

 

 1. Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok találkozója lesz. A részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

 

 1. Akik tehetik hétköznaponként is rendszeresen járjanak el szentmisére. Nagy szükség van áldozatos imáikra. – Az eucharisztikus csodák nyomában induló buszos zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián.

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései Húsvét 6. vasárnap 2019.május 26.

1.Ma délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnában énekeljük a Lorettói litániát a Boldogasszony tiszteletére. Örömmel jöjjünk minél többen!

2.Szerdán a bérmálkozóknak délután 16 órakor, az elsőáldozóknak 17 órakor lesz templomi gyakorlás. Szeretettel kérem a pontos és lelkiismeretes részvételt.

3.A felnőtt katekézis tavaszi utolsó alkalma jövő szerdán az esti szentmise

után lesz, a közösségi teremben. Erre az alkalomra várok mindenkit, aki csak egyszer is részt vett ebben az évben a közös alkalmon.

4.Hétköznapokon is minél többen örömmel jöjjünk szentmisére! Nagy szükség van az imákra.

5.Májusban minden hétköznap este 18 órakor énekeljük a szép májusi litániákat a Boldogasszony tiszteletére. Vasárnap az Újmajori kápolnában délután 15.30 órakor. Máriát dicsérni Hívek jöjjetek! Az utolsó májusi litánia pénteken este lesz.

6.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

7.Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe lesz.

8.Június 22-én jubiláns házaspárok találkozójára hívja Püspök atya a Híveket a szombathelyi székesegyházba. Jelentkezni a plébánián lehet.

9.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra még lehet jelentkezni.

                     „Jézus szeretete határtalan.” Ferenc pápa  

 

 

 

Hirdetés Húsvét 5. vasárnap

  Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 5. vasárnapja – 2019. május 19.

 (Dominica quinta post Pascha – Fünfter Sonntag der Osterzeit)

 1. Ma a délelőtt 11 órás nagymisén ünneplik első szentáldozásukat az állami iskolákba járó 3. osztályos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.
 2. Templomunkban minden májusi estén 18.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Hozzuk meg áldozatunkat, és amennyiben megtehetjük, estéről estére jöjjünk el minél többen. A hétköznapi szentmiséken is sokkal nagyobb buzgóságot várunk a Hívektől. Értékeljük a lehetőséget. Gondoljunk arra, hogy sok helyen mennyire vágyakoznának a szentmise után és nincs lehetőség a részvételre.
 3. Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.
 4. Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.
 5. Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.
 6. A bérmálkozók templomi gyakorlása csütörtökön délután 16 órakor folytatódik itt a templomban. Szeretettel kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
 7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 8. Május 22.-e Szent Rita emléknapja. E napon, az esti szentmisén rózsát szentelünk emlékére, tiszteletére. Kérjük a kedves Híveket, hogy egy szál vörös rózsát hozzanak erre az alkalomra, a béke és a testvéri szeretet jelképét, melyet átadnak családtagjaiknak, barátaiknak. Szent Rita utolsó szavait idézve az emléknaphoz: „Maradjatok meg Jézus szeretetében, maradjatok engedelmesek a Katolikus Anyaszentegyházhoz, a Pápához, és akkor megmarad köztetek a béke és a testvéri szeretet.”
 9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak.
 10. Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet a plébánián de. 9 és 12 óra és délután 17.00-18.30 óra között lehet rendezni. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

            „A remény és a szeretet evangéliumát hirdessétek!” Ferenc pápa

 

                                      SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                               Hirdetései Húsvét 5. vasárnap 2019.május 19.

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére az Újmajori kápolnában. Buzgón jöjjünk minél többen!

2.Május hónapban hétfőtől szombatig itt a Sári templomban énekeljük a szép májusi litániákat este 18 órakor. Nagyon kérjük a kedves Híveket, hogy sokan érezzék fontosnak a részvételt. A hétköznapi szentmisék lehetőségét is minél többen értékeljék. Hétfőn a litániához kapcsoltan imádkozzuk a Szent Mónika

3.Az elsőáldozók templomi gyakorlása szerdán 17 órakor, a bérmálkozóké délután 16 órakor folytatódik. Kérjük a lelkiismeretes és pontos részvételt.

4.Az elsőáldozók és a bérmálkozásra készülők minden vasárnap a Szüleikkel együtt örömmel vegyenek részt a szentmisén! A vasárnapi szentmisén való részvételünkkel viszonozzuk Isten irántunk való szeretetét, valamint erőt gyűjtünk a hétköznapokra a keresztény tanúságtételhez.

5.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Akik tehetitek, hétköznaponként is szívesen gyertek szentmisére, nagy szükség van imáitokra és tanúságtételetekre.

8.Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

8.Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.

9.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.

                      „A társadalom mesterműve a család”    Ferenc pápa

Hirdetés Húsvét 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 4. vasárnapja, Jó Pásztor vasárnapja

(Papi és szerzetesi hivatások világnapja) 2019. május 12. (Dominica quarta post Pascha –Vierter Sonntag der Osterzei

 1. Ma, Jó Pásztor vasárnapján imádkozzunk meghalt papjainkért és szerzetesnővéreinkért, akik egykor Sárváron dolgoztak; a Sárvárról elszármazott papokért – most heten működnek, a Sárváron jelenleg szolgálatot teljesítő papságért és azért, hogy a mostani templomos fiatalok közül is kövessék a papságra-szerzetességre hívó isteni szót! A hivatások a hitre épülő remény jelei. Bátorítsuk azokat a helyi egyházban!
 2. Ma este 18.30 órakor énekeljük a májusi litániát a Boldogasszony tiszteletére. Szeretettel kérjük, hogy akik tehetik, jöjjenek el.
 3. A hét minden napján május hónapban este 18.30 órakor énekeljük a Lorettói litániát. Nagyon örülnénk, ha minél többen fontosnak tartanák a részvételt, és sokan eljönnének estéről estére a Szűzanya köszöntésére. A hívó szó találjon visszhangra lelkünkben! A hétköznapi szentmiséken is buzgóbb részvételt kérünk, hiszen annyi mindenért lehet és kell is imádkozni.
 4. Az elsőáldozók és bérmálkozók templomi gyakorlása a jövő héten folytatódik. Kedden és csütörtökön 17 órakor az elsőáldozóknak, csütörtökön 16 órakor a bérmálkozóknak. Jövő vasárnap a délelőtt 11 órás szentmisén ünneplik elsőáldozásukat az állami iskolába járó 3. osztályosok. Imádkozzunk értük és családjaikért.
 5. Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián. – Nyári gyerek táborra jelentkezési lapok átvehetők.
 6. Templomunk egyik kedves szentjének, Szent Ritának ünnepére készülve, május 22. ima kilencedet szervezünk. Bizalommal fordulhatunk hozzá reménytelennek tűnő helyzetekben, bánatunkban, megpróbáltatásinkban, szenvedéseinkben. A kilenced egymás után kilenc napon át végzett rendszeres rövid ima, melyet az esti szentmisék után imádkozunk. Első alaklom május 13. hétfő. Kérjük a kedves hívek csatlakozását, tapasztalják meg Szent Rita segítségét, vigasztalását.
 7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
 8. Az eucharisztikus csodák nyomában szervezett nyári zarándoklatra péntekig lehet jelentkezni.

                  „Amikor szomorúak vagyunk, tekintsünk a keresztre!” Ferenc pápa

 

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Húsvét 4. vasárnap 2019. május 12.

1.Ma húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy minél több nagylelkű fiatal szentelje életét az evangélium ügyének. Ma a papnevelés céljaira gyűjtjük és küldjük a perselyt. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

2.Ma délután 15.30 órakor az ünnepi Lorettói litániát az Újmajori Lourdesi kápolnában papi és szerzetesi hivatásokért, és a lelkipásztorkodó papságért imádkozzuk. Akik tehetik, örömmel jöjjenek!

3.Jövő héten, szerdán 17 órára az elsőáldozókat, 16 órára a bérmálkozókat várom templomi gyakorlásra és felkészítésre. Szeretettel kérem a pontos megjelenést mindenkitől.

4.Szerdán folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Előadás címe: Egyház nélkül nincs üdvösség.

5.Július 29. és augusztus 2. között, hétfőtől péntekig nyári tábort szervezünk gyerekek számára változatos programokkal, kirándulásokkal délelőtt 9 óra és este 17 óra között. A gyermekek teljes ellátásban részesülnek. A részvétel a plébániai közösség ajándéka a gyermeket nevelő családok számára. Jelentkezési lapot a szentmisék után lehet kérni a sekrestyében.

6.Nagy szeretettel és örömmel várunk benneteket hétköznaponként is szentmisére és a szép májusi litániára. Igen nagy szükség van imáitokra.

7.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra jövő hét péntekéig lehet jelentkezni. Időpont augusztus 5-10.

8.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

9.Hétfőn a Fatimai Boldogságos Szűz Mária, csütörtökön Nepomuki Szent János ünnepei lesznek.

10.Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

                         „A papi hivatás nagy öröm.” Ferenc pápa 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 754679
mind – siem 2011