Plébániai Tanácsadó Testület

 

Sárvár Szent László Plébánia

Hivatalból Tagok

Wimmer Roland plébános

Bokor Zoltán plébános helyettes

Huszár Balázs káplán

Dolgos János sekrestyés

Ördög Tibor Katolikus iskola igazgató

Horváth Tibor kántor

Kinevezett tagok

Feltöltés alatt

Sárvár Szent Miklós Plébánia

Wimmer Roland -plébános

Fehér Győző

Galambos András

Kálmán Gábor

Kálmán Tibor

Kőszegi Lászlóné pénztáros

Kálmán Ernő

Novák Ödön

Nagy Miklós jegyző

Nagy Gábor

Pupp Ernő

Samu Antal gondnok

Sőre János számvizsgáló

Sulyok Ferenc számvizsgáló

ifj.Haller Ferenc alelnök

Sőre Péter

Németh József

Hidegh László

Ördögné Kovács Mónika

Takács Tamás

Zarowny Lászlóné

Csénye – Újmajor-Füztő

Czeglédi Dezsőné

Kiss Zoltán

Tarr Róbertné

Fekete Szabolcs

Boda Csaba

Pupp Ferenc

Bögöt

Farkas László

Nagy Péterné

Horváth Zsigmondné

Bíró János

Mészáros Imre

Porpác – Csókakő

Czirók Károlyné

Dolgos Ferenc

Süle Ernőné

Szanyiné Boros Anikó

Dolgos Antalné

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 694742
mind – siem 2011