Egyházközségi Tanácsadó Testület

Sárvár Szent László Plébánia

Hivatalból Tagok

Várhelyi Tamás plébános

Óra Krisztián plébánoshelyettes

Kirchknopf Gergely káplán

 

Dolgos János sekrestyés-számvizsgáló

Ördög Tibor Katolikus iskola igazgató

Kinevezett tagok

Biczó János

Dr. Bolla Zoltán világi elnök

Dr. Bujdosó Gellért

Csempesz Gyula

Farkas Róbert számvizsgáló

Gerencsér Béláné jegyző

Grodvalt Ottó

Kerék Sándor

Kiss István tanácsos

Martonfalvi Mária

Molnár András

Monostoriné Dr. Horváth Magdolna

Mórocz Roland

Ősze Zoltán

Páli László gondnok

Pallósi Gábor – Rábasömjén

Pócza Imréné

Sélley József

Tallós Ágnes

Tóth Jánosné  pénztáros – Rábasömjén

Dr. Wachter Walter

Wittinger Oszkárné – Rábasömjén

 

Sárvár Szent Miklós Plébánia

Várhelyi Tamás plébános

Óra Krisztián plébánoshelyettes

Kirchknopf Gergely káplán

 

Fehér Győző

Galambos András

ifj.Haller Ferenc világi elnök

Hidegh László

Kapocsi Zsófia

Kálmán Ernő

Kálmán Gábor

Kálmán Tibor

Kőszegi Lászlóné pénztáros

Nagy Miklós

Nagy Gábor

Németh József

Pupp Ernő

Samu Antal gondnok

Sőre János számvizsgáló

Sőre Péter jegyző

Sulyok Ferenc számvizsgáló

Takács Tamás

Varga Lászlóné

Csénye – Újmajor-Füztő

Boda Csaba – Czeglédi Dezsőné – Fekete Szabolcs – Kiss Zoltán – Pupp Ferenc – Tarr Róbertné

Bögöt Bíró Gábor – Bíró János – Farkas László – Horváth Zsigmondné – Nagy Péterné

Porpác – Csókakő Czirók Károlyné – Dolgos Antalné – Süle Ernőné – Szanyiné Boros Anikó

Az oldalt jelenleg látogatja:       Letöltésszám 1970-1-01-óta:
mind – siem 2011