Egyházközségi Képviselő Testület

Sárvár Szent László Plébánia

Hivatalból Tagok

Wimmer Roland plébános

Böjti Balázs káplán

Dolgos János sekrestyés-számvizsgáló

Ördög Tibor Katolikus iskola igazgató

Kinevezett tagok

Dr. Bolla Zoltán világi elnök

Farkas Róbert számvizsgáló

Gerencsér Béláné jegyző

Kiss István tanácsos

Tóth Jánosné  pénztáros – Rábasömjénből

Páli László gondnok

Biczó János

Dr. Bujdosó Gellért

Csempesz Gyula

Martonfalvi Mária

Grodvalt Ottó

Kerék Sándor

Molnár András

Monostoriné Dr. Horváth Magdolna

Mórocz Roland

Ősze Zoltán

Pallósi Gábor – Rábasömjénből

Pócza Imréné

Sélley József

Tallós Ágnes

Dr. Wachter Walter

Wittinger Oszkárné – Rábasömjénből

 

Sárvár Szent Miklós Plébánia

Wimmer Roland -plébános

Fehér Győző

Galambos András

Kálmán Gábor

Kálmán Tibor

Kőszegi Lászlóné pénztáros

Kálmán Ernő

Nagy Miklós

Nagy Gábor

Pupp Ernő

Samu Antal gondnok

Sőre János számvizsgáló

Sulyok Ferenc számvizsgáló

ifj.Haller Ferenc világi elnök

Sőre Péter jegyző

Németh József

Hidegh László

Kapocsi Zsófia

Takács Tamás

Varga Lászlóné

Csénye – Újmajor-Füztő

Czeglédi Dezsőné – Kiss Zoltán – Tarr Róbertné – Fekete Szabolcs – Boda Csaba – Pupp Ferenc

Bögöt Farkas László – Nagy Péterné – Horváth Zsigmondné – Bíró János – Bíró Gábor

Porpác – Csókakő Czirók Károlyné – Süle Ernőné – Szanyiné Boros Anikó – Dolgos Antalné

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 1166628
mind – siem 2011