Szombat Szent Kornél és Ciprián 18.30 órakor gitáros szentmise és a Via Sacra megnyitója

  • Bögötön 16.30 órakor előesti vasárnapi szentmise: Az Adakozó szándékára
  • Sárváron 18.00-18.15 gyóntatás
  • Sárváron 18.30 órakor előesti gitáros vasárnapi szentmise: +Süle János n. Mária +leányuk Márta
  • Sárváron 19.30 órakor gyertyás körmenetben vonulunk a Szent László templomba

A nap gondolata:

A bűnbánat arra hív, hogy megtérjünk a bűnből Istenhez: a középszerűből a lángoló és nagylelkű élethez. Megbékélés akkor lesz, ha nem magunkhoz, hanem Hozzá fordulunk, hogy a bűnök bűnhődéséből eredő kegyelemből és az Istennel való megbékélésből mások is részesülhessenek. Teréz anya

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 582607
mind – siem 2011