Plébániák hírei 2020. augusztus 14-28.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. augusztus 14 – 28.

-Augusztus 15-én Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén a szentmisék a Szent László templomban reggel 7 órakor, délelőtt 9 és este 19 órakor, a Sári templomban délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor lesznek. Rábasömjénben délelőtt 11 órakor. Ezen a napon katolikus ember számára a szentmisén való részvétel halálos bűn terhe mellett kötelező.

-A vasárnapi szentmisékre szeretettel várjuk a nyaralásból visszatért hittanuló diákokat családjukkal együtt. „Uram jó nekünk itt lenni!”

– Augusztus 16.-án a vasárnapi szentmiséken mindkét templomban minden hitoktatásra járó gyermeket írassanak fel a szülők a 2020/2021-es hitoktatási évre, akik ezt még nem tették meg. Minden általános iskolás évfolyamra és a katolikus iskolába járó diákokra is vonatkozik.

-Augusztus 20.-án csütörtökön, államalapító Szent István király ünnepén a Szent László nagytemplomban reggel 7, 9, 11 és este 19 órakor, a Sári templomban reggel 8 és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Rábasömjénben délelőtt 11 órakor. Lassan, 30 esztendeje, hogy Szent II. János Pál pápa hazánkba és megyénkbe látogatott, de ma is megszívlelendő tanítása: „Hasztalan siránkozás nélkül – keresztény gyökereinkbe kapaszkodva – a Szentlélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel rugaszkodjunk neki a jövőnek.”

-Augusztus 28.-án pénteken délelőtt 9 és 10 óra között a Szent László plébánia hittanosainak a nagytemplomban, délután 17 órától a Szent Miklós plébánia hittanosai számára a Sári templomban lesz a tanév eleji szentgyónás. Közép és felsőbb iskolába járókat is szeretettel várjuk. Kérjük a lelkiismeretes részvételt!

-Augusztus 23.-án a vasárnapi szentmiséken vehetik át szüleik kíséretében a hittanos gyerekek az új tanévre szóló misenaplót mindkét templomban. A régit az első hittanórán kell leadni.

-Augusztus 22.-én, szombaton Szűz Mária a Világ Királynőjének ünnepe lesz.

-Augusztus 30-án vasárnap az új iskolai év kezdetén mindkét Sárvári templomban kérjük a Szentlélek Úristen áldó segítségét a diákok és Családjaik számára. Szentmisével kezdjük az új tanévet! „Boldog vagyok, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!”

-A Katolikus iskolások számára a tanévnyitó Veni Sancte augusztus 30-án vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén lesz.

-Minden csütörtökön este a szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért mindkét templomban.

-Szeretettel várjuk a lelkileg elmélyedni vágyókat hétköznaponként is szentmisére. Az áldozathozatal Isten szeretetének viszonzása. A nagytemplomban minden pénteken este a szentmise után fél órás csendes szentségimádást tartunk.

-Minden jó szándékú sárvári polgár szerető figyelmébe ajánljuk a plébániák internetes honlapjait www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu valamint a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 878873
mind – siem 2011