A Szent László és a Szent Miklós Plébániák hírei – 2023. március 17 – 31.

A Szent László és a Szent Miklós Plébániák hírei – 2023. március 17 – 31.

 • Március 19-én, vasárnap a délelőtt 9.00 órakor kezdődő szentmisén a nagytemplomban, Szent József közbenjárásával az édesapákért imádkozunk.
 • Március 19-én vasárnap délelőtt 9.30 órakor a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 • A városi közös nagyböjti lelkigyakorlatunkat a Szent László templomban tarjuk március 24 – 25 – 26-án. A lelkigyakorlat programja a következő: Március 24-én pénteken 17.00 órától gyóntatás – 17.30 órakor keresztút – 18.00 órakor szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd. Március 25-én szombaton 17.00 órától gyóntatás – 18.00 órakor szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd. Március 26-án vasárnap délelőtt 11.00 órakor ünnepi püspöki szentmise, amit Dr. Martos Balázs püspök atya fog imádkozni a Budapesti Központi Papnevelő Intézet kispapjainak részvételével. A szentmisén hallgathatjuk meg a harmadik lelkigyakorlatos szentbeszédet. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket és a gyóntatás szolgálatát mindhárom napon Fekete Szabolcs püspök atya fogja végezni. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a város katolikus népét, hogy lélekben feltöltődve és megújulva érkezzünk el húsvét szent ünnepéhez.
 • Március 26-án vasárnap estétől a nyári óraállás szerint este 19.00 órakor kezdődnek az esti szentmisék a nagytemplomban. A Sári templomban este 18.30 órakor kezdődnek a nyári óraállás idején az esti szentmisék.
 • Március 26-án Feketevasárnapon, a Szentföldön nyomorgatott körülmények között élő keresztény Testvéreink megsegítésére gyűjtjük és küldjük a persely adományokat. Legyünk szolidárisak, nagylelkűek.
 • Böjti szerda estéken 17.30-kor fájdalmas szentolvasóra, pénteken keresztúti elmélkedésre hívunk a nagytemplomba. A hegyi kálvárián, minden böjti vasárnapon délután 15 órakor imádkozzuk a keresztutat. Minél többen hozzuk meg böjti áldozatunkat, és vegyünk részt a keresztutakon. Nagyon örülünk annak, hogy eddig is sokan eljöttek a hegyi stációkhoz a keresztútra.
 • A Sári templomban nagyböjt péntekjein 17.00 órakor imádkozzuk a keresztutat.
 • Felnőtt katekézis alkalmai a Sári plébánia közösségi termében vannak, minden szerdán este 18.15 órakor. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
 • Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, az irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon, Hamvazószerdán és Nagypénteken a nagykorúaknak csak háromszori hústalan étkezés egyszeri jóllakással. Ugyanakkor a böjti mérsékeltebb étkezéskor megtakarított tartós élelmiszerrel nyújtsunk testvéri segítséget – a Karitász által – a szükséget szenvedőknek. A katolikus böjti fegyelem erősítse a családi összetartást!
 • Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad része katolikusnak vallotta magát az NAV felé. Kérjük adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet 9 és 12 óra és 16.30-17.30 óra között lehet rendezni a Szent László plébánián. A Szent Miklós Plébánián Sáriban hétfőtől péntekig kedd kivételével 9 és 11 óra, valamint kedd és csütörtök 16 és 17 óra között lehet ezt megtenni. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa és Szent Piroska Katolikus Óvoda Alapítványa.
 • Szeretettel várjuk Katolikus Iskolánkba és Katolikus Óvodánkba a kisgyermekek jelentkezését. Előre is megköszönjük a Szülők bizalmát.
 • Nagyböjti jó cselekedetként tartós élelmiszer gyűjtést hirdet a Katolikus Karitász a Püspöki Kar támogatásával rászorulók részére. Adományainkat a plébánia irodáján a hivatali időben adhatjuk le. Minél többen legyünk szolidárisak azokkal, akik nálunk nehezebb helyzetben élnek.
 • Mindkét sárvári templomban minden szentmise alatt van gyónási lehetőség. Húsvétra készülve éljünk a lehetőséggel.
 • Rábasömjénben a húsvéti nagy gyóntatás március 26-án vasárnap délután 16.00 órakor kezdődik. Ezen a vasárnapon itt, este 17.00 órakor lesz a szentmise és a közös szentáldozás.
Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 1166623
mind – siem 2011