Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. szeptember 11-25.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. szeptember 11-25.

 • A tavasszal elmaradt elsőáldozásokat a következő rendben tarjuk meg. A katolikus iskolában tanulóknak szeptember 27-én a délelőtt 9 órás diákmisén. A Szent László templomhoz tartozó állami iskolába járóknak október 11-én délelőtt 9 órakor. A Sári templomhoz tartozóknak október 4-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz az elsőáldozásuk. A katolikus iskolás gyermekek készülete iskolai rendben, a Szent László templomhoz tartozó állami iskolásoknak csütörtökön 17 órakor a nagytemplomban, a Sári templomhoz tartozóknak péntekenként 17 órakor a Sári templomban lesz a felkészítés. Szeretettel kérjük a lelkiismeretes és pontos megjelenést.
 • Szeptember 13.-án a vasárnapi szentmiséken országos gyűjtés lesz a Szentföldön nyomorgatott körülmények között élő keresztény testvéreink számára.
 • Szeptember 14-én hétfőn Szent Kereszt felmagasztalásának, 15-én a Fájdalmas Szűzanyának, 21 –én Szent Máté apostolnak, 23-án Petrelcinai Szent Pió atyának, 24-én Szent Gellért püspöknek az ünnepei lesznek.
 • Szeptember 16-tól megkezdődik minden szerdán az esti szentmise után 19.15 órától a felnőtt katekézis a Sári plébánia közösségi termében. A nagytemplom sekrestye feletti közösségi termében szeptember 17-től minden csütörtökön az esti szentmise után 19.30 órától lesz a felnőtt katekézis. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Törekedjünk hitünk minél alaposabb megismerésére.
 • Szeptember 18-tól, pénteken esténként 20 órától a plébánia tanácstermében várjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe.
 • Szeptember 20-án vasárnap délelőtt 9.30 órakor a hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
 • Szeptember 25.-én pénteken, az esti szentmisén a Szent László templom Prágai Kis Jézus szobránál imádkozunk boldogabb családokért és kallódó gyermekekért.
 • A nagytemplomban minden pénteken az esti szentmise után csendes szentségimádásra várjuk a lélekben megpihenni vágyókat.
 • Mindkét templomban csütörtökönként az esti szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért.
 • Nagy öröm, hogy Sárvár ismét kispapot ad az egyházmegyének. Csupor Márton, aki gyermekként a sárvári katolikus iskolában tanult, szeptember elején megkezdte Budapesten a Pázmány Péter Katolikus egyetemen teológiai tanulmányait. Ő a második papi hivatás katolikus iskolánkból.
 • Hétköznaponként is szeretettel várjuk a kedves Híveket szentmisére templomainkba.
 • Erre az esztendőre még van lehetőség szentmise szándékokat íratni a plébánián. Szentmisét nem csak megholtakért, hanem élőkért és bármilyen jó szándékra is lehet íratni.
Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 878838
mind – siem 2011