Plébániák hírei 2020. július 10- augusztus 14.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei: 2020. július 10 – augusztus 14.

– Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének ünnepe. Imádkozzunk ezen a napon a hitehagyott európaiak megtéréséért, keresztény gyökereinek kihajtásáért.

-Július 12-én mindkét templomban a vasárnapi szentmiséken jelentkezzenek szüleikkel azok a gyermekek, akik a jövő tanévben szeretnének elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járulni, ha ezt még nem tették meg. A feliratkozás feltétele a szentség felvételének. A hitoktatásban résztvevő gyermekeket is írassák fel a jó szülők. Az általános iskola minden évfolyamára vonatkozik ez.

-A nyári hónapokban is buzdítjuk a Híveket, hogy akik tehetik, vegyék be napi programjukba a hétköznapi szentmisén való részvételt. Annyi mindenért kell és lehet imádkozni.

-Július 19-én mindkét templomban a vasárnapi szentmiséken jelentkezzenek a Szülők kíséretében azok a gyermekek, akik a jövő tanévben lesznek első osztályosok, ha ezt eddig nyaralás vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tették meg.

-Július 19-én vasárnap a Szent László templomban a délelőtt 9 órás a Sári templomban a délelőtt 10 órás nagymisén Szent Kristóf az utazók védőszentjének ünnepéhez kapcsoltan autó-motor és kerékpár szentelést végzünk. Kérjük a Híveket, akik autóval, motorral vagy kerékpárral rendelkeznek, azzal jöjjenek a szentmisére és imádkozzanak a balesetmentes közlekedésért!

-Szeretettel várjuk a nyaralásokból visszatért ifjúságot családtagjaikkal együtt a vasárnapi szentmisékre! A vasárnapi szentmise a hívő ember boldog és békés életének az alapja.

-Augusztus 4-én kedden a szentmiséken Vianney Szent János közbenjárásával imádkoznak a jó Hívek a lelkipásztorkodó papságért. A papságot és a mai világban végzett apostoli szolgálatot megbecsülő és tisztelő Híveket szeretettel várjuk.

-Augusztus 6-án csütörtökön Urunk színeváltozásának ünnepe lesz.

-Augusztus 8-án szombaton Szent Domonkosnak a rózsafüzéresek Atyjának lesz az ünnepe.

Az esti szentmise előtt mindkét templomban rózsafűzért imádkozunk.

-Augusztus 3. és 7. között plébániánk 58 fős csoportja Magyarországi Mária kegyhelyekre zarándokol.

-Augusztus 15-én szombaton Nagyboldogasszony főünnepén a Szent László templomban reggel 7 órakor, délelőtt 9 órakor és este 19 órakor, a Sári templomban délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor  lesznek ünnepi szentmisék. Az Egyház ezen az ünnepen kötelezően kéri tőlünk a szentmisén való részvételt.

-Katolikus iskolánkban egész nyáron táborozási lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, így is segítve a szülőket a járvány utáni időszakban.

-A Plébániák internetes honlapjain olvashatók a plébániai közösségek részletes programjai. www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

-A Sárvári és környékbeli érdeklődő és kereső Testvérek figyelmébe ajánlom a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 862898
mind – siem 2011