Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. június 26-július 10.

Szent László és Szent Miklós Plébániák Hírei:2020. június 26.-július 10.

-Június 27.-én szombaton a Szent László templom egész napos szentségimádási napja lesz. A szentség kitételi szentmisét reggel 8 órakor, a szentség eltételi szentmisét este 19 órakor tartjuk. Ez a nap Szent László király ünnepe, templomunk és városunk védőszentjének emlékezete. Kérjük a kedves Hívek buzgó és imádságos részvételét. Ne hagyjuk egy percre sem magára a köztünk lévő szentségi Jézust. Van mit kérnünk, és van miért hálát adnunk. Viszonozzuk Jézus irántunk való szeretetét.

-Június 29-én hétfőn Szent Péter és Szent Pál főapostolok ünnepén az este 19 órakor kezdődő szentmisén Császár Gyula Rábapatyi plébános Úr a Szent László nagytemplomban aranymisét tart és aranymisés áldásban részesíti a jelenlévőket. Minél többen jöjjünk el a jubileumi hálaadásra. Ez az ünnep katolikus keresztény önazonosságunk napja: katolikus vagyok, katolikus maradok, az apostolok szent hitétől soha el nem szakadok

-Július 2-án Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz.

-Július 3-a elsőpéntek. Bátorítjuk a kedves Híveket, hogy minden hónap elsőpéntekén végezzék el havi szentgyónásukat és törekedjenek a rendszeres szentáldozásra. Engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónva és áldozva.

-Évközi 14. vasárnapon július 5.-én a szentmiséken „Péter fillér” címén a világegyház javára gyűjtjük a szentmisék persely adományait. Ferenc pápa karitatív szolgálatát segítjük adományainkkal.

-Július 6-án hétfőn a Sári templom egész napos szentségimádási napja lesz. Délelőtt 10 órakor szentségkitételi este 18.30 órakor szentségeltételi szentmisét imádkozunk. Délután 15 órakor közös szentórára várjuk a Híveket.

-A nyári hónapokban is tanúságot téve örömmel jöjjünk családunkkal együtt a vasárnapi szentmisékre. A hittanos gyermekeket különös figyelemmel is várjuk.

-A lélekben elmélyedni vágyókat hétköznaponként is, és vasárnaponként is szeretettel várjuk mindkét templomban a templomi közösségbe szentmisére.

-A júliusi vasárnapi misék végén a 2. osztályosok jelentkezzenek a jövő tanévi elsőáldozásra, a 7. osztályosok pedig a következő bérmálásra mindkét templomban, szüleikkel együtt.

-Minden hónap 25-én, a Szent László templom Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért és kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk.

-Székely János megyéspüspök atya augusztus 1-el személyi változást rendelt el a sárvári plébániákon. Huszár Balázs káplán atyát Csehimindszenti plébánossá nevezte ki. Helyére Böjti Balázs eddigi körmendi káplánt nevezte ki, kápláni beosztásba Sárvárra. Imádkozzunk a búcsúzó és az érkező lelkipásztorokért.

-Plébániai közösségünk ebben az esztendőben augusztus 3-7 között buszos zarándoklatot szervez, Magyarországi kegyhelyekre. Máriabesnyő-Vác-Mátraverebély Szentkút-Eger-Máriapócs érintésével. Jelentkezni a plébániákon lehet.

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 855237
mind – siem 2011