Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. június 12-26.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020.június 12-26.

-Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

-Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”

-A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.

-Csütörtökönként az esti szentmise előtt mindkét templomban rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel kérjük a buzgó részvételt, különösen a Rózsafüzér társulati tagoktól.

-A tanév végi hálaadó Te Deumot június 14-én és 21-én vasárnap tartjuk. A Szent László templomban szombaton előeste 19.00 órakor, vasárnap délelőtt 9 és 11 órakor, valamint este 19 órakor, a Sári templomban szombaton előeste 18.30 órakor, valamint vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor tartjuk a tanév végi hálaadást.. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.

-Június 14-én Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.

-Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára mindkét sárvári templomban.

-Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után kilenceddel készültünk.

-Június 19-én pénteken Jézus Szent Szívének, 24-én szerdán Keresztelő Szent János születésének ünnepei lesznek.

-Templomaink legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, a közösségben együtt imádkozni.

-Minden hónap 25-én, a Szent László templom Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért és kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk.

-A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.

-Nagy öröm a sárvári katolikus közösség számára, hogy újra született papi hivatás közösségünkből Csupor Márton személyében, aki most érettségizett Szombathelyen. Ő a második fiatalember aki, a sárvári katolikus iskola tanulója volt.  Szeptemberben kezdi meg hat éves felkészülését és egyetemi tanulmányait. Jelenleg a Szombathelyi egyházmegyében hat sárvári születésű lelkiatya szolgál. Továbbra is imádkozzunk papi hivatásokért. Sárvár mindig „paptermő” és sok szerzetesnővért adó vidék volt. Szeptemberben kettő Brazíliából érkezett annunciáta szerzetesnővér kezdi meg szolgálatát Sárváron 72 év kényszerszünet után.

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 855236
mind – siem 2011