Hirdetés Szentháromság vasárnap

Hirdetések

   Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

  Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig az esti szentmise előtt 18.45 órakor.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.30 órától rózsafüzért imádkozunk.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap a délelőtt 9 órás, 11 órás és az este 19 órás szentmisén is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után kilenceddel készülünk. Templomunk ministránsait jövő szombaton, az előesti szentmisén felavatjuk az oltár körüli szolgálatra. Imádkozzunk értük.
 10. Már jó előre jelezzük, hogy június 27.-én szombaton városunk és templomunk védőszentjének Szent László királynak és a nyári szentségimádásnak az ünnepe lesz. Ez a nap legyen a városban élő minden katolikus ember ünnepe. Szeretettel várjuk a kedves Híveket.
 11. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, reggel vagy este a templomba.
 12. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 13. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

Hirdetések

   Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

   Szentháromság vasárnapja 2020. június 7.

Sollemnitas Sanctissimae Trinitatis – Dreifaltigkeitssonntag

 1. Ma van a sárváriak hagyományos Celli búcsújáró
 2. Június Jézus Szent Szívének szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. Vasárnap pedig délután 15.30 órakor. Ma a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét is tartjuk szentolvasóval itt a Sári templomban. Szeretettel kérjük, hogy a Tagok lelkiismeretesen és buzgón jöjjenek el.
 3. Emlékeztetünk az Anyaszentegyház 3. parancsára: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál!”
 4. A hittanos gyermekeket és szüleiket szeretettel kérjük, hogy végezzék el tanév végi szentgyónásukat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség.
 5. Csütörtökönként az esti szentmise előtt 18.00 órától rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel kérjük a buzgó részvételt, különösen a Rózsafüzér társulati tagoktól.
 6. A tanév végi hálaadó Te Deumot jövő vasárnap, szombaton előeste 18.30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor is elénekeljük. Kérjük, hogy minden hittanos gyermek szüleivel együtt, szentáldozáshoz járulva vegyen részt a családnak is megfelelő időpontban kezdődő hálaadó szentmisén. Köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.
 7. Jövő vasárnap Úrnapja, Krisztus Eucharisztikus Szent Testének és Vérének ünnepe lesz. A hagyományos úrnapi körmenet ebben az esztendőben sajnos elmarad.
 8. Júniusi vasárnapokon a jövő évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz járuló hittanosok szüleik kíséretében iratkozzanak fel a szentmisék végén. Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október első felében tartjuk a 4. osztályosok számára.
 9. Június 13.-án szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre minden esti szentmise után rövid imával készülünk.
 10. Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek hétköznapokon is, a templomba.
 11. A nyári hónapokban is legyünk jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne mulasszuk el a vasárnapi szentmisét. Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül.
 12. A katolikus újságokat minél többen olvassanak, így is segítve a nehéz helyzetbe került kiadókat. Egyházmegyénk havilapja a Martinus is megjelent.

  „A képmutatás megöli a közösséget, a keresztény beszéljen igazul.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 855234
mind – siem 2011