Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. május 29-június 12.

Szent László és Szent Miklós Plébániák Hírei:2020. május 29- június 12.

-Május 31-én vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk mindkét sárvári templomban.

„Jöjj Szentlélek Isten! Helyettesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi imádság szavaival Szentlélekváró virrasztásra hívjuk a kedves híveket május 30.-án szombaton este 20 órakor a Szent László templomba. Az apostolok példája-akik imával és virrasztással vártak a Szentlélek eljövetelére, mi is kérjük, hogy a Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet és tegyen minket Krisztus bátor követőivé és tanúivá.    

-Június hónapban minden pénteken este a szentmisével kapcsolatosan elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát mindkét templomban.

-Templomainkban minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznapokon és vasárnapokon egyaránt.

-Június 7-én vasárnap Szentháromság ünnepe lesz.

-A hittanuló diákokat szeretettel kérjük, hogy tanév végi szentgyónásukat végezzék el június 8 és 12 között. A Szent László templomban este 19 órától, a Sári templomban 18.30 órától.

-Az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deumot június 14-én és június 21-én vasárnap tartjuk. A járványügyi szabályokat megtartva, a Szent László templomban szombaton előeste 19 órakor, vasárnap délelőtt 9 és 11 órakor valamint este 19 órakor. A Sári templomban szombaton előeste 18.30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor. Örömmel és hálatelt szívvel köszönjük meg Istennek a tanévben kapott kegyelmeket.

-Szeretettel buzdítjuk a katolikus családokat, hogy a nyári vakáció és szabadságolások idején is, a gyermekekkel együtt örömmel jöjjenek a vasárnapi szentmisékre! A hívő ember számára nem kötelező, hanem fontos a vasárnapi szentmise, mint lelki erőforrás.

-Templomaink legnagyobb kincse a minden hétköznap bemutatott szentmise, a Szent László templomban reggel 8 órakor és este 19 órakor, a Sári templomban este 18.30 órakor. Akik tehetik rendszeresen

találkozzanak Jézussal a templomban.

-Plébániáink honlapján www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu figyelemmel kísérheti plébániáink nagy családjának életét és friss híreit.

-Minden pénteken este a szentmise után a Szent László templomban fél órás csendes szentséimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház esti imáját a kompletóriumot. Szeretettel várjuk a Híveket.

-A plébániák irodái a szokásos időben nyitva vannak. Kérjük a kedves híveket, hogy a 2020. évi egyházközségi hozzájárulást, mely az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0,5%-a legyenek szívesek befizetni. Előre is köszönjük, jó szándékú és nagylelkű adományaikat.

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 839078
mind – siem 2011