Hirdetés Urunk mennybemenetelének főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

  1. május 24.

1.Ma a májusi litániát délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál és este 18.30 órakor itt a nagytemplomban imádkozzuk a Boldogasszony tiszteletére. Még jövő héten pünkösdvasárnapig lesznek litániák. „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!” Nagyon köszönjük azok buzgóságát, akik eddig is eljöttek.

2.Ma a hegyi kálvária kápolnában 9.30 órakor búcsúi szentmisét imádkozunk.

3.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

„Jöjj Szentlélek Isten! Helyettesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi imádság szavaival Szentlélekváró virrasztásra hívjuk a kedves híveket május 30.-án szombaton este 20 órakor ide a Szent László templomba. Az apostolok példája-akik imával és virrasztással vártak a Szentlélek eljövetelére, mi is kérjük, hogy a Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet és tegyen minket Krisztus bátor követőivé és tanúivá.

4.Kérjük a kedves hívektől, hogy húsvéti szentgyónásukat végezzék el a szentmisék alatt, hétköznaponként, vagy vasárnap.

5.A járványügyi szabályok enyhítésével újra elindult az élet. Szeretettel kérjük, hogy Híveink, gyermekek és felnőttek újra a régi buzgósággal jöjjenek a templomba. A hívő ember számára fontos, hogy a hitét közösségben is megélje, megvallja.

6.Nagyon fontos lenne, hogy hétköznaponként is minél többen eljöjjenek a szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. Nagy szükség lenne a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre. Ez lenne templomunk legnagyobb kincse.

7.Péntek estéken a szentmise után csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre.

8.A katolikus újságok kiadóit támogassuk azzal, hogy olvassuk az újságokat.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                            email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

  1. május 24.

1.Ma a májusi litániát délután 15.30 órakor az Újmajori Lourdesi kápolnánál imádkozzuk a Boldogasszony tiszteletére. Még jövő héten pünkösdvasárnapig lesznek litániák. „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!” Nagyon köszönjük azok buzgóságát, akik eddig is eljöttek.

2.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén kérjük, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

„Jöjj Szentlélek Isten! Helyettesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat! Helyettesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet!” A pünkösdi imádság szavaival Szentlélekváró virrasztásra hívjuk a város katolikusait május 30.-án szombaton este 20 órakor a Szent László templomba. Az apostolok példája-akik imával és virrasztással vártak a Szentlélek eljövetelére, mi is kérjük, hogy a Szentlélek öröme töltse el szívünket, űzze ki lelkünkből a félelmet és tegyen minket Krisztus bátor követőivé és tanúivá.

3.Kérjük a kedves hívektől, hogy húsvéti szentgyónásukat végezzék el a szentmisék alatt, hétköznaponként, vagy vasárnap.

4.A járványügyi szabályok enyhítésével újra elindult az élet. Szeretettel kérjük, hogy Híveink, gyermekek és felnőttek újra a régi buzgósággal jöjjenek a templomba. A hívő ember számára fontos, hogy a hitét közösségben is megélje, megvallja.

5.Nagyon fontos lenne, hogy hétköznaponként is minél többen eljöjjenek a szentmisére. Nagy szükség lenne a rendszeresen szentmisét felajánló hívekre. Ez lenne templomunk legnagyobb kincse.

6.Péntek estéken 19.30 órakor a szentmise után csendes szentségimádást tartunk a nagytemplomban, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre.

7.A plébánia irodája nyitva tart, kérjük, hogy az idei egyházközségi hozzájárulást legyenek szívesek befizetni, mely az évi jövedelem, vagy nyugdíj 0,5%-a.

8.A katolikus újságok kiadóit támogassuk azzal, hogy olvassuk az újságokat.                        

„A Szentlélek bennünk dolgozik, és erőt ad a tanúságtételhez.”Ferenc pápa           

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 839068
mind – siem 2011