Gondolatok Húsvét 6. vasárnap

Húsvét utáni hatodik vasárnap első olvasmánya az Apostolok Cselekedeteiből vett részlet, amely elmondja, hogyan szállt le a Szentlélek Szamária város híveire é hogy mily nagy volt az öröm ebben a városban. Mi is megkaptuk már a Szentlelket, ezért merünk örülni.A második olvasmányban Szent Péter felhívja figyelmünket, hogy bátran válaszoljunk azok kérdésére, akik reményünk alapjáról faggatnak bennünket. Ez az alap a Jézus Krisztusba vetett hitünk, akit ugyan „test szerint megöltek, de lélek szerint életre kelt”.
A fönti két olvasmány közös üzenete az új keresztény élet a Szentlélekben. Ehhez kapcsolódik az evangéliumi szakasz, amelyben Jézus megígéri a Szentlelket.„Nem hagylak árván benneteket.” Mielőtt Jézus búcsút venne tanítványaitól, megígéri nekik a Szentlelket. Figyeljük meg, hány különféle névvel illeti a Szentlelket Jézus: Vigasztaló, az Igazság Lelke. A görög megnevezés azonban Parakletos. Sokféleképpen próbálták lefordítani ezt a szót. Íme néhány javaslat: ügyvéd, vigasztaló, tanácsadó, segítő. Az eredeti görög “Parakletos” olyan személyt jelent, aki az ügyfél mellett áll. A Szentlélek tehát az, aki mindig mellettünk áll, aki oktat bennünket és figyelmeztet hibáinkra, aki biztat bennünket és motivál, amikor elbizonytalanodunk, aki ösztökél bennünket, hogy produkáljuk a legjobbat, aki véd bennünket és kiáll jogaink mellett, amikor bántalom ér bennünket.

Miért van szükségünk a Szentlélek Úristenre? Azért, mert a Szentlélek Úristen hét ajándék Istene. Az ő ajándékai: a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Milyen nagy szükség is van erre a hét ajándékra: a szülőknek, a nevelőknek, azoknak az embereknek, akik országokat vezetnek, hiszen az értelemre, a bölcsességre mindenkinek nagy szüksége van. Csak kérni kell a Szentlélek Úristent és Ő megadja ezt nekünk. Ezért ígérte Jézus a Szentlelket. Mi azonban nemcsak a megígért, hanem a már megkapott Szentlélek térerejében élünk. Ennek vannak bizonyítható jelei, csak fel kell rájuk figyelni. Idézzük fel a Szentlélek jelenlétének néhány leggyakoribb jelét.A Szentlélek az értelem Lelke. Isten igéjének megértése a Szentlélek műve. A Szentlélek segít minket abban, hogy megértsük Isten szavát, de ehhez az is kell, hogy olvassuk a Szentírást. A középkorban élt egy szent asszony, aki fejből tudta a zsoltárokat. Jó lenne ismét felfedezni a zsoltárok szépségét, hiszen mindegyik alapvető emberi tapasztalatot tükröz: hálát és imát, szorongást és örömöt, félelmet és boldogságot. Jó tudni, hogy amikor a Szentírást olvassuk, sohasem vagyunk egyedül, hanem mindig mellettünk van a Szentlélek.A Szentlélek istengyermekségünk Lelke. Boldogan valljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk és a Szentlélek erejében nevezzük Istent Atyánknak. A Szentlélekben imádkozunk, vagy ha kell, a Szentlélek imádkozik bennünk. Jó tudni, hogy amikor imádkozunk, sohasem vagyunk egyedül, hanem mindig mellettünk van a Szentlélek.A Szentlélek az egyetértés Lelke. Az első hívekről azt mondták, hogy egy test és egy lélek voltak. Ezt kívánjuk minden házasságra és családra is. Egységre törekszünk minden közösségen belül. De ahol többen élnek együtt, a súrlódások és viszályok szinte elkerülhetetlenek. Jó tudni, hogy amikor egyetértésre törekszünk, amikor viszályokat igyekszünk elsimítani, akkor sohasem vagyunk egyedül, hanem mindig mellettünk van a Szentlélek.A Szentlélek a kitartás, az állhatatosság Lelke. A cél felé való menetelésnek vannak buktatói. Minden életben vannak megpróbáltatások. Sokszor elfáradunk. De ha ismét felkelünk és mégis tovább megyünk, akkor jó tudni, hogy sohasem vagyunk egyedül, hanem mindig mellettünk van a Szentlélek.A Szentlélek a megbocsátás Lelke. Feltámadása után az Úr Jézus apostolaira lehelt és ezt mondta nekik, hogy vegyék a Szentlelket és akinek megbocsátják bűneit, meg lesznek bocsátva. Jó tudni, hogy mind bűnbánatunkban, mind jó szándékunkban, hogy másoknak megbocsássunk, sohasem vagyunk egyedül, hanem mindig velünk van a Szentlélek.

És így sorolhatnánk tovább a mindennapi élethelyzetek végtelen sorát, de a visszatérő motívum, a refrén mindig ugyanaz: Jézus szinte anyaian gyengéd, biztató szavai: „Ne féljetek, nem hagylak benneteket árván, sohasem vagytok egyedül, mindig és mindenütt mellettetek, veletek és bennetek van a Vigasztaló Szentlélek Úristen.”

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 839073
mind – siem 2011