Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. március 6-20.

A Szent László és a Szent Miklós Plébániák hírei – 2020. március 6 – 20.

 • Farsangszombaton az idén február 22-én katolikus jótékonysági bálban szórakoztunk. Jézusi mottónk: ”Jó ember jó kincséből jót hoz elő.” A vendégek és a támogatók szolidáris szeretetét hálásan köszönjük a katolikus iskola alapítványa és a plébániai Karitász nevében is. Isten fizesse meg!
 • Március 9-10-11-12-én Roland atya és Zoltán atya vezetésével plébániánk 45 fős csoportja Barcelonába és Montserratra zarándokol.
 • Március 13-a Ferenc pápa megválasztásának évfordulója. „Tartsd meg, Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!”
 • Március 19.-én csütörtökön a szentmiséken Szent József közbenjárásával jó családapákért imádkozunk.
 • Március 20-21-22.-én pénteken, szombaton az este 18 órás szentmisén és vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén lesz a Szent László templom nagyböjti lelkigyakorlata, melyet Böjte Csaba ferences atya vezet. A szentbeszédeket és a gyóntatás szolgálatát Ő végzi.
 • Böjti szerda és péntek estéken 17.30-kor fájdalmas szentolvasóra illetve keresztúti elmélkedésre hívunk a nagytemplomba. A hegyi kálvárián, minden böjti vasárnapon délután 15 órakor imádkozzuk a keresztutat. Minél többen hozzuk meg böjti áldozatunkat, és vegyünk részt a keresztutakon.
 • A Sári templomban nagyböjt péntekjein 17 órakor imádkozzuk a keresztutat.
 • Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, az irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon, Hamvazószerdán és Nagypénteken a nagykorúaknak csak háromszori hústalan étkezés egyszeri jóllakással. A katolikus böjti fegyelem erősítse a családi összetartást!
 • Március 15-én, délelőtt 9 órakor Szent József közbenjárásával a katolikus iskola diákságának közreműködésével az édesapákért imádkozunk.
 • Március 15-én nagyböjt 3. vasárnapján a Hegyi kálvária kápolnában is lesz délelőtt 9.30 órakor szentmise.
 • Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad része katolikusnak vallotta magát az NAV felé. Kérjük adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet 9 és 12 óra és 16.30-17.30 óra között lehet rendezni a Szent László plébánián. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.
 • Katolikus keresztények böjti péntekeken hústalan napot tartanak az értünk megfeszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyanakkor a böjti mérsékeltebb étkezéskor megtakarított tartós élelmiszerrel nyújtsunk testvéri segítséget – a Karitász által – a szükséget szenvedőknek. A böjti fegyelem erősítse a családi összetartást!
 • Előrejelzés: A katolikus iskolába járó 8. osztályos bérmálkozók négy napos hagyományteremtő Római zarándoklaton vesznek részt, hogy megtapasztalják a katolikus egyház egyetemességét, nagyságát és szépségét az örök városban. És találkozzanak az élő Péterrel Ferenc pápával. Ez a sárvári plébániák ajándéka a 8. osztály végén a katolikus iskolába járó bérmálkozók számára.
Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 826368
mind – siem 2011