Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

             Nagyböjt 1. vasárnapja – 2020. március 1.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

1.Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15 órakor keresztúti elmélkedést tartunk, itt a templomban 17.45-kor Jézus Vére litániát imádkozunk.

2.Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakássa

3.Minden böjti szerdán 17.30-ra fájdalmas szentolvasóra, pénteken 17.30-ra keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket.

4.Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor felnőtt katekézisre hívjuk a híveket a katolikus iskolába. A téma, az Eucharisztikus kongresszusra készülve az Oltáriszentség. Értékeljük az ilyen alkalmakat!

5.Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van imáikra.

6.Itt a nagytemplomban a nagyböjti lelkigyakorlat március 20-21-22 –én lesz. A lelkigyakorlatot Böjte Csaba ferences atya fogja vezetni.

7.Katolikus újságokat minél többen olvassunk. Olyan nagy a vallási tudatlanság, hogy legalább mi legyünk tisztában a hitünk igazságaival és az egyház életével.

8.A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                       email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

             Nagyböjt 1. vasárnapja – 2020. március 1.

Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag

1.Ma délután 15.00 órakor a Hegyi Kálvária kápolnánál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik autóval vagy kerékpárral buzgón jöjjenek! Ha valakinél van szabad hely az autóban, ajánlják fel segítő szolgálatukat a kivitelben.

2.Nagyböjtben a szokásosnál legyünk buzgóbbak és kitartóbbak a jóban! Ha tehetjük hétköznaponként is jöjjünk szentmisére.

3.Csütörtökön 17.00 órától rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért.

4.Böjtben minden pénteken este 17.00 órakor keresztutat imádkozunk itt a templomban. Hozzuk meg böjti áldozatunkat és minél többen jöjjünk el. Gyerekek is.

5.A nagyböjti szent időben az Anyaszentegyház minden katolikust buzdít a bűnbánattartásra és a gyakori szentáldozásra. Kérem, hogy minél többen már a nagyböjt elején gyónjanak, és gyakran áldozzanak! Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznapokon is. Éljünk vele!

6.Felhívom a Hívek figyelmét, hogy a nagyböjti péntekeken hústalan nap van. A részletes bűnbánati fegyelem a hirdetőtáblán és a plébániánk honlapján olvasható. A jó Szülők figyeljenek oda erre, amikor gyermekeiknek tízórait készítenek, vagy a család közösen étkezik.

7.Már jó előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat és a húsvétra készülő gyóntatás templomunkban március 27-28-án, pénteken és szombaton lesz. A családok és minden buzgó katolikus felnőtt és gyermek úgy intézze a programját, hogy a lelkigyakorlaton és a gyónáson részt tudjon venni!

8.A templom húsvéti díszítésére és a szentsírra, szívesen fogadunk nagylelkű adományokat a torony alatti perselybe nagyböjt idején.

9.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

     „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 826378
mind – siem 2011