Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2020. február 21-március 6.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei: 2020. február 21.-március 6.

-Február 22.-én szombaton Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz, imádkozunk Ferenc pápáért.

-Évközi 7. vasárnapon február 23.-án a szentmiséken a katolikus oktatási és nevelési intézmények javára gyűjtjük a perselyt.

-Február 22.-én farsang szombaton tartjuk a 26. Katolikus jótékonysági bált a katolikus iskola új sportcsarnokában.

-Február 25-én húshagyó kedden véget ér a farsangi évközi idő.

-Február 26.-án hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. A Szent László templomban reggel 8 órakor és este 18 órakor, a Sári templomban délelőtt 10 órakor és este 17.30 órakor lesznek hamvazkodó szentmisék.

-Február 28-án pénteken délután 16.30 órától a katolikus iskolában folytatódik a bérmálkozók felkészítése. Kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.

-Nagyböjti szerdákon a Szent László templomban 17.30 órakor fájdalmas szentolvasót imádkozunk.

-Nagyböjt péntekjein a nagytemplomban 17.30 órakor, a Sári templomban 17 órakor keresztutat tartunk. Első alkalom február 28.

-Nagyböjti vasárnapokon délután 15.00 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál  keresztutat imádkozunk. Első alkalom március 1-én lesz. Akik tehetik buzgón jöjjenek el, hozzuk meg áldozatunkat.

-Március 6-án a hónap első péntekén minél többen végezzenek szentgyónást és törekedjenek a gyakori szentáldozásra, így is készülve a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra.

-Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a szentmiséken!

Akik tehetik, minél többször jöjjenek áldozatos lélekkel! Nagy szükség van imáikra.

-Február 26-án hamvazószerdán 18.15 órakor a Sári plébánia közösségi termében, március 5-én csütörtökön 18.45 órakor a katolikus iskolában lesz felnőtt katekézis. Az előadások témája az eucharisztia.

-Előre jelezzük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat a Szent László templomban március 20-21-22-én péntek, szombat este 18 órakor és vasárnap a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket és a gyóntatás szolgálatát Böjte Csaba ferences atya fogja végezni. Szeretettel várjuk a lélekben elmélyedni vágyókat.

-Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy gyermekeiket a katolikus iskolába írassák. Nagyon örülnénk, ha minél többen bíznának bennünk. A tévhitekkel ellentétben csak annyit várunk a gyermekektől és a családoktól, mint az állami iskolába járó hittanosoktól. A katolikus iskola nem elvesz, hanem a legértékesebb ajándékot a hitet próbálja adni.

– A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 826368
mind – siem 2011