Hirdetés Szent Család vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                                                                                                                                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

       Szent Család vasárnap – 2019. december 29.

  1. Ma este a 18 órás szentmisén megáldjuk a családokat és gyermekeket.
  2. December 31.-én kedden este 18 órakor ünnepi hálaadást és Te Deumot imádkozunk. Kérem, hogy nagy buzgósággal jöjjünk közösen hálát adni Istennek az elmúlt év kegyelmeiért. Mulasztásunkkal ne essünk a hálátlanság bűnébe.
  3. Január 1. Újév, Szűz Mária Isten Anyja parancsolt főünnepe. Szentmisék reggel 7 órakor, délelőtt 9 és 11 órakor, valamint este 18 órakor lesznek. Isten szent nevében kezdjük az újesztendőt. Kérem, hogy minden katolikus tartsa lelkiismeretbeli kötelességének a szentmisén való részvételt. A mulasztás rossz kezdet lenne.
  4. Újév utáni szombatokon, délelőtt 9-kor folytatjuk a felnőtt fiatalok felkészítését a beavató szentségekre, illetve folytatódik a jegyesek felkészítése is. Várjuk mindazokat, akik 2020-ban tervezik házasságkötésüket!
  5. A jövő esztendőben is farsang szombaton február 22-én megrendezzük a katolikus jótékonysági bált, a katolikus iskola alapítványának és a plébánia hívő közösségének közös rendezvényeként, új helyszínen, a katolikus iskola új és nagyon szép sportcsarnokában.
  6. A hétköznapi szentmiséken is fűtjük a templompadokat. Így is lelkesítjük a híveket, hogy többen vegyék be napi programjukba reggel vagy este Isten Igéjének közös hallgatását és az eucharisztikus áldozatot. Szentmiséket lehet íratni a plébánián. A jövő hétre is vannak szabad mise helyek. Szentmisét lehet felajánlani élőkért és megholtakért, valamint bármilyen jó szándékra hálából vagy kéréssel. Legyen ez számunkra fontos.
  7. Tudjátok meg, szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a Megváltó feltámadásának Húsvétját. Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 26. napján lesz ebben az évben. – A mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadását szent örömben április 12-én ünnepeljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 24-én, Pünkösd ünnepét május hó 31. napján, a legszentebb Oltáriszentség ünnepét (Úrnapja) pedig június hó 14. napján. – Az elsőáldozás sárvári ünneplése az Eucharisztikus Kongresszuson való részvételünk miatt, szeptember 27., a bérmálásé pedig június 7. – Idén november 29-én lesz Adventnek, a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelének 1. vasárnapja. – Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen. 8. Katolikus újságot az újévben, minél többen olvassanak!

          „Legyünk hasonlóvá ahhoz, aki hozzánk hasonlóvá lett.” Ferenc pápa

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                                               email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

        Szent Család vasárnap – 2019. december 29.

1.Ma Szent Család vasárnapján a szokásos rend szerint lesznek a szentmisék, szombaton előeste 17.30 órakor, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor. A 10 órás nagymisén a hagyományokhoz híven megáldom a családokat.

2.Délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk és a Rózsafüzér Társulat titokcseréjét tartjuk szentolvasóval itt a Sári templomban.

3.Kedden este 16.30 órakor tartjuk az év végi hálaadást, melyre kérem, hogy a családok hálatelt szívvel jöjjenek!

4.Szerdán az újesztendő első napja, Mária Istenanyaságának főünnepe és a béke világnapja van. A szentmisén való részvételünkkel kifejezzük, hogy Istennel akarjuk kezdeni az újévet. Ezért is kérem, hogy lelkiismeretesen jöjjetek szentmisére! A mulasztás rossz kezdet lenne az újesztendőre. Aki éjjel legény, nappal is legyen az!  Szentmisék Újév napján: reggel 8 – délelőtt 10 és este 17.30

5.Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatban a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk a gyermekekért az Oltáriszentség előtt.

6.Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a jövő esztendőben a szentmisék elmondása után a régi hagyományhoz híven automatikusan bejegyzem a következő esztendőre a miseszándékot. Aki pontosan kijelölt napra szeretné íratni a szentmisét, az jó előre jelezze, mert az automatikus beírásnál a soros napra tudom írni a szentmise szándékát.

7.Kérlek Benneteket, hogy az újesztendőben Mi is és családtagjaink is, törekedjenek a szép katolikus életre! Legyünk tanúságtevők a világban! 

8.Szerető figyelmetekbe ajánlom a katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait.                                                                                                                                                                                         

  Istentől áldott Boldog Új Esztendőt kívánok!

 „A család az evangéliumi szentség helye” Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 862897
mind – siem 2011