Hirdetés Advent 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051                                                                                                         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Advent 4. vasárnapja – 2019. december 22.

  1. Az Úristen segítse meg törekvéseikben azt a sok buzgó hívőt, akik a hajnali szentmiséken és adventi vasárnapokon eddig elvégezték szentgyónásukat. Hétfőn lesz az utolsó hajnali szentmise, ami után a templomtéren szerény szeretet vendégségre hívunk. Kedden, karácsony vigíliáján – 16 órakor Jézus-várási ünnepély itt a templomban különösen kisgyermekek számára. (Ez nem pótolja az ünnepi szentmiséket! – 17.30-tól 23 óráig zárva a templom.) A Szent László templomot éjjel 11 órakor nyitjuk. A Rózsafüzér Társulat örvendetes szentolvasót imádkozik, a tizedek között pedig templomunk énekkara áhítatot ad. Ezalatt gyónási lehetőség! Éjfélkor angyali nagymise, melyen a híveket hívjuk előre oltár közelbe, buzgón énekelni, imádkozni. Nagykarácsony főünnepén, szerdán reggel 7 órakor délelőtt 9 és 11 órakor valamint este 18.00 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A szokás szerinti Prágai Kis Jézus imádságot az este 18 órás szentmisével végezzük. Este 17,45-kor ünnepélyes Jézus Neve litániát imádkozunk. – Karácsony másnapján, Szent István diakónus, első vértanú ünnepén is szokás szerint 7.00, 9.00, 11.00 és 18.00 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A bejárat jobb oldalán felállított jelképes betlehemnél szemlélődjenek a hívek kisgyermekeikkel és unokáikkal az iskolai szünetet is felhasználva!
  1. Pénteken Szent János napján, az esti szentmisén boráldást végzünk. Ez alkalommal a szőlősgazdák tegyék boraikat a Mária-oltárra.
  2. Szombaton Aprószentek napja: igent mondunk a gyermekáldásra, nemet az abortuszra.
  3. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja: Jézus, Mária, József oltalmába ajánljuk a sárvári katolikus családokat. Az este 18 órás szentmisén megáldjuk a családokat és gyermekeket itt a templom szentélyénél. Minél több család részesüljön ebben az áldásban.
  4. December 31-én kedden Szent Szilveszter napján este 18 órakor ÉV VÉGI HÁLAADÁST – TE DEUM – tartunk. Ne essen közülünk senki a hálátlanság rút bűnébe!
  5. Előrejelzés: Január 1-én ÚJÉV, Isten Anyjának parancsolt ünnepén reggel 7 órakor délelőtt 9 és 11 órakor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Jézus és Mária nevében indítsuk az újévet. Aki legény éjjel, legyen nappal is az: szentmisemulasztástól óvakodjunk! 17.45-kor ünnepélyes litániát imádkozunk Isten Anyja tiszteletére a világ békéjéért.
  6. Szeretettel hirdetjük, hogy katolikus iskolánk a jövő esztendőben is két első osztályt indít. Bátorítjuk a jó szülőket, hogy gyermekeik nevelését és oktatását bízzák a katolikus iskolára. A gyermekek első nevelője Isten. A mai társadalmi körülmények között nagy hálával tartozhatunk Istennek, hogy a városban lehetőség van gyermekeinket és unokáinkat Jézus iskolájába járatni. A katolikus iskolát nem mi, hanem Jézus vezeti.
  7. Farsang szombaton, 2020. február 22-én kerül sor a katolikus jótékonysági bálra, mely a katolikus iskola alapítványának és a plébániai közösségek tagjainak közös rendezvénye. Új helyszínen a katolikus iskola új impozáns tornacsarnokában tartjuk. A részleteket majd Vízkereszt után hirdetjük.

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                                                                                                                                                              email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.sarvarsari.hu

Advent 4. vasárnapja – 2019. december 22.

1.Ma délután 15.30 órakor litániára hívunk a kertvárosi kápolnába. A családokért imádkozunk.

2.Hétfőn templomunkban este 17.30 órakor lesz szentmise.

3.Kedden december 24-én délután 15.30 órától este 18 óráig nyitva tartjuk a templomot, hogy felnőtt és gyermek egyaránt meg tudja látogatni a Jézus Szíve oltárnál felállított betlehemet. Kérem, minél több gyermeket hozzanak el! Ez idő alatt lesz gyóntatás. Ebben az évben az angyali nagymise éjjel 22 órakor kezdődik. Tanúságot téve, buzgón jöjjünk el minél többen.

3.December 25.-én szerdán, karácsony első napján és 26-án csütörtökön, karácsony másnapján Szent István első vértanú ünnepén mindenkit kérek arra, hogy buzgón a családtagokkal együtt vegyenek részt a szentmiséken reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor vagy este 17.30 órakor! Az ünnepekben és utána is törekedjünk arra, hogy minél többször járuljunk szentáldozáshoz!

4.December 27.-én pénteken, Szent János napján az esti 17.30 órás szentmisén bort szentelek. Kérem, hogy az üvegeket a szentmise előtt az oltár elé helyezzék el!  Boros gazdák hozzanak egy üveg bort az idei termésből!

5.Aprószentek ünnepén, szombaton, az esti szentmisén engesztelünk a meg nem született gyermekekért.

6.Jövő vasárnap Szent Család ünnepén, december 29.-én szombaton előeste 17.30 órakor, vasárnap reggel 8 és délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén a szokásos szép hagyományhoz híven, gyermekek és családok megáldása lesz. Kérem, hogy minél több gyermeket hozzanak el!

7.Az év utolsó estéjén Szent Szilveszter napján, december 31-én ünnepélyes Év Végi hálaadást tartunk délután 16.30 órakor! Kérem, hogy minden Hívő, aki csak teheti, vegyen részt majd a hálaadáson! Legyünk hálatelt szívű emberek ebben a sokszor hálátlan világban.

9.Katolikus újságokat, a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

 Áldott szent karácsony kívánok szeretettel:

                                                                                  Roland atya

„Nyíljunk meg a betlehem meglepetése előtt.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 862898
mind – siem 2011