Plébániák hírei 2019. december 6-20.

Szent László és Szent Miklós Plébániák Hírei: 2019.december 6-20.

1.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk mindkét templomban. Gyónási lehetőség minden hajnali szentmise alatt lesz. A hajnali szentmisék reggel 6.30 órára befejeződnek, ezért a nem korán munkába induló Híveket is szeretettel elvárjuk! Ébredj ember mély álmódból!

2.Adventi szombatokon december 7, 14, 21. ünnepélyes adventi gyertya gyújtást tartunk a Szent László és a Sári templomban az előesti szentmiséken.

3.Advent 2. vasárnapján december 8.-án tartjuk Plébániánk hittanos gyermekei számára a katekumenátus 2. szakaszát az „Átadás I”-et. Kérem, hogy a gyermekek szüleik kíséretében jöjjenek mindkét templomba a családnak is megfelelő időpontban kezdődő szentmisére. A hittanulók a szentmise keretében ajándékba kapnak egy Máriát ábrázoló csodásérmet. Ezen a napon lesz a Szent Miklós templom búcsúja. Várjuk a Sáriban lakó Híveket és onnan elszármazottakat!

4.December 14-15-én szombat-vasárnap az este 17.30 órakor kezdődő szentmiséken adventi lelkigyakorlat lesz a Sári templomban. A szentbeszédeket Zakó Jenő atya mondja. Szombaton a lelkigyakorlatos atya 16 órától gyóntat. A Sáriba és Kertvárosba tartozó gyerekek számára ekkor lesz a gyóntatás. A nagy gyóntatás Sáriban 15-én vasárnap délután 15.30 órakor kezdődik.

5.December 20-21-22-én az este 18 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz az adventi lelkigyakorlat a Szent László templomban. A lelkigyakorlatot Páli Zoltán sárvári születésű atya vezeti. Mindhárom napon 17 órától lehet gyónni a vendég atyánál is.

6.A Szent László templomhoz tartozó hittanuló gyerekek karácsonyi gyónása december 21.-én szombaton délután 16 órakor kezdődik. Felnőttek is jöhetnek ebben az időben.

10.Házhozkötött betegeket karácsonyi gyóntatásra és áldoztatásra jelentsék a Plébániákon, vagy a szentmisék után a sekrestyében! Hozzátartozóknak legyen lelkiismeretbeli kötelessége az idősekről és betegekről így is gondoskodni. Telefonon is lehet jelenteni: 320-051 vagy 320-918.

11.Kéthetente szerdánként este 18.15 órakor Sáriban, csütörtökön 18.45 órakor a katolikus iskolában szeretettel várjuk az érdeklődőket felnőtt katekézisre, a plébániára.

12.A plébániák részletes programjai és a szertartások időpontjai a www.ladislas.hu és a www.sarvarsari internetes honlapokon olvashatók.

15.Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni” (2Makk 12,46). A városi plébánián, munkanapokon délelőtt 9-12 óra és délután 16.30-17.30 óra között lehet szentmiseszándékot előjegyeztetni az új egyházi évre.

16.Azok a családok, akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek advent folyamán meglátogassák őket, akár a városban, Sáriban vagy Kertvárosban, jelezzék a plébániákon, vagy a szentmisék után a sekrestyében. Telefonon is meg lehet tenni.

17.Minden jó szándékú sárvári Testvéremnek szép adventi lelki készületet kívánok.

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 855217
mind – siem 2011