Plébániák hírei 2019. november 8 – 22.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei: 2019. november 8 – 22.

-Hálával gondolunk azokra a Hívekre, akik október hónapban buzgón imádkozták a templomi közösségben a rózsafüzért. Az előimádkozó leányokat, a plébániai csoportok tagjait, a ministráns fiukat és Szüleiket dicséret illeti.

November 16.-án szombaton délelőtt 9 órakor a Katolikus iskolában várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2020-ban a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban akarnak házasságot kötni. Ezen alakalommal várjuk katekumenátusra azokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók.

-Dicséretes a hittanuló diákok és szüleik vasárnapi szentmiséken való részvétele mindkét templomban. Buzdítjuk azokat a megkeresztelt és megbérmált jó szándékú embereket is a vasárnapi szentmiséken való részvételre, akik ezt ritkán, vagy soha nem szokták megtenni. Katolikusok gyertek haza! A hitet közösségben is meg kell vallani, hiszen ettől leszünk vallásos emberek. Épüljünk és lélekben erősödjünk egymás hitén és szeretetén! Mindkét plébánia hívő népe legyen élő, befogadó és tanúságtévő nagy család! „Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok!”

-November 8-án pénteken délután 16.30 órakor a katolikus iskolában folytatódik a bérmálkozók csoportos felkészítése. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt. Csak azokat a fiatalokat engedhetjük szentségekhez, akiknek a családja is komolyan veszi a lelki készületet.

-Kéthetente szombaton este 19 órakor várjuk a középiskolás és egyetemista fiatalokat ifjúsági közösségbe, a katolikus iskolába. A következő alaklom november 9.-e.

-November 9-én szombaton János püspök atya szeretettel várja a Híveket a szombathelyi székesegyházba a Szent Márton ünnepre.

-November 11-én hétfőn Szent Márton püspökre, Egyházmegyénk fővédő- szentjére emlékezünk az esti szentmisén.

-November 11-én, hétfőn 17.20-kor indulnak a katolikus iskolából a diákok lampionokkal a nagytemplomba a 18 órakor kezdődő Szent Márton-misére. Az első osztályosok itt átveszik „Talentum” oklevelüket.

-A Szent László Plébánián hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 óra és délután 16.30-17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért. Családi bajok megoldásáért a Segítő Szűzanyához, egészségért a Betegek Gyógyítójához, hálából házassági jubileumok idején s végül halottainkért. Ne tegyenek tisztítótűzben szenvedő halott rokonaink szemrehányást egyikünknek sem a gyászének szavával: „nincs hűség az emberekben, ha koporsónk zárva van…” Meddő, érzelgős nosztalgiázás sem élőnek, sem holtnak nem tesz jót. A megemlékező szentmise viszont a hűséges szeretet erényét erősíti az élőben, a holtak számára pedig az üdvösség elősegítése: „a mennyország kapuja”. „Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől”. (2Makk 12,46) Ezért is buzdítunk, hogy mondassanak szentmisét.

-A felnőtt katekézisekre kéthetente szerdánként 18.15 órára a Szent Miklós plébániára, csütörtökönként 18.45 órára a Katolikus iskolába szeretettel várjuk az érdeklődőket. Idei témánk az Eucharisztia.

-November 19-én kedden Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe lesz.

-November 24.-én a vasárnapi szentmiséken Szent Erzsébet segítőszeretetét követve a Karitász – Szeretetszolgálat javára lesz országos gyűjtés.

-Minden csütörtökön az esti szentmise előtt mindkét templomban papokért, papi és szerzetesi hivatásokért továbbra is imádkozzuk a rózsafüzért.

-A Szent Mónika közösség a Sári templomban kéthetente hétfőn az esti szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt imádkozik a gyermekekért. A közösséghez bármikor csatlakozhatnak az édesanyák.

-A plébániák részletes programjai, szentmisék szándékai, ünnepi eseményekről fotógaléria, heti templomi hirdetések a www.ladislas.hu és a www.sarvarsari.hu internetes oldalakon olvashatók.

-A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait FM.95.2 az érdeklődők szerető figyelmébe ajánlom

Az oldalt jelenleg látogatja: 1      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 770444
mind – siem 2011