Hirdetés Évközi 31. vasárnap

Hirdetés Évközi 31. vasárnapHIRDETÉSEK Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Telefon: 06-95/320-051 Plébánia internetes elérhetősége: www.ladislas.hu email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

Évközi 31. vasárnap – 2019. november 3. Dominica XXXI. per annum – 31. Sonntag im Jahreskreis

1. Ma este 17.45-kor Jézus Szíve litániára hívunk. Legyünk buzgók!

2. Hétfőn Borromeo Szent Károly, kedden Szent Imre herceg a magyar ifjúság védőszentjének, szombaton a Lateráni bazilika felszentelésének az ünnepei lesznek.

3. Már jó előre jelezzük, hogy November 11-én, hétfőn 17.20-kor indulnak a katolikus iskolából a diákok lampionokkal a nagytemplomba a 18 órakor kezdődő Szent Márton-misére. Az első osztályosok itt átveszik „Talentum” oklevelüket.

4. Szombaton, október 9-én délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton tiszteletére ünnepi szentmisét celebrál és szentbeszédet mond Varga László Kaposvári megyéspüspök. Buzdítunk a részvételre.

5. Hétfőtől péntekig délelőtt 9–12 óra és délután 16.30-17.30 óra között előjegyezzük a jövő évi szentmiseszándékokat élőkért és holtakért. Családi bajok megoldásáért a Segítő Szűzanyához, egészségért a Betegek Gyógyítójához, hálából házassági jubileumok idején s végül halottainkért. Ne tegyenek a tisztítótűzben szenvedő halott rokonaink szemrehányást egyikünknek sem a gyászének szavával: „nincs hűség az emberekben, ha koporsónk zárva van…” Meddő, érzelgős nosztalgiázás sem élőnek, sem holtnak nem tesz jót. A megemlékező szentmise viszont a hűséges szeretet erényét erősíti az élőben, a holtak számára pedig az üdvösség elősegítése: „a mennyország kapuja”. „Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől”. (2Makk 12,46) Ezért is buzdítunk, hogy mondassanak szentmisét.

6.Előrejelzés: November 16.-án szombaton délelőtt 9 órakor itt a katolikus iskolában várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2020-ban itt a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban akarnak házasságot kötni. Ezen alakalommal várjuk katekumenátusra azokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók. Bizalommal jöjjenek,

7. Kéthetente szombaton esténként 19 órától szeretettel várjuk a középiskolásokat és egyetemistákat az ifjúsági csoportba, a katolikus iskolába. Jövő szombaton lesz a következő alkalom. Szülők buzdítsák gyermekeiket a részvételre, hogy ilyen helyen is legyen alkalmuk ismerkedni és barátságokat kötni.

8. A bérmálkozók következő közös foglalkozása november 8.-án pénteken délután 16.30 órakor folytatódik a katolikus iskolában. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt. Csak azokat engedhetjük a szentségekhez, akiknek az egész családja komolyan veszi a lelki készületet. 8. Katolikus újságok, 2020. évi kalendáriumok és naptárak az újságos asztalon beszerezhetők.

9. Csütörtökön a szentmise után 18.45 órakor folytatódik a felnőtt katekézis a katolikus iskolában. 

Hirdetések

Szent Miklós Plébánia, H-9600 Sárvár, Sársziget utca 58. Telefon: 06-95/320-918                                                                                                          Plébánia internetes elérhetősége: www.sarvarsari.hu email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com

Évközi 31. vasárnap – 2019. november 3.

Dominica XXXI. per annum – 31. Sonntag im Jahreskreis                 

  1. Ma délután 15.30-kor Jézus Szíve litániára hívunk a kertvárosi kápolnába. Jöjjünk minél többen első vasárnap engesztelni.
  2. Hétfőn az esti szentmisével kapcsolatosan tartjuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját az oltáriszentség előtt gyermekekért és unokákért.
  3. Hétfőn Borromeo Szent Károly, kedden Szent Imre herceg a magyar ifjúság védőszentje, szombaton a Lateráni bazilika felszentelésének ünnepei lesznek.
  4. Szombaton, 9.-én délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyházban egyházmegyénk védőszentje, Szent Márton tiszteletére ünnepi szentmisét celebrál és szentbeszédet mond Varga László Kaposvári püspök. Buzdítunk a részvételre.
  5. Pénteken november 8-án délután 16.30 órakor folytatódik a bérmálkozók felkészítése a katolikus iskolában. Kérjük a pontos és lelkiismeretes részvételt. Csak azokat tudjuk szentségekhez engedni, akiknek a családja komolyan veszi a lelki készületet.
  6. Előrejelzés: november 16-án, szombaton délelőtt 9 órakor a katolikus iskolában várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik 2020-ban itt a Sári templomban, vagy a Szent László templomban akarnak házasságot kötni. Ezen alaklommal várjuk katekumenátusra azokat is, akik bármely ok miatt nem voltak megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók.
  7. Kéthetente szombaton esténként 19 órától szeretettel várjuk a katolikus iskolában a középiskolásokat és egyetemistákat ifjúsági csoportba. Szülők buzdítsák a gyermekeiket a részvételre, hogy ilyen helyen is legyen alkalmuk az ismerkedésre és barátságok kötésére. Jövő szombaton lesz a következő alkalom.
  8. Kérjük a kedves Híveket, hogy értékeljék a hétköznapi szentmisék lehetőségét, és nagyobb buzgalommal és többen jöjjenek a templomba. A hívó szót halljuk meg, és ne a kifogásokat, hanem a lehetőséget keressük.
  9. Katolikus újságokat, a Mária Rádió műsorait és plébániánk honlapját szerető figyelmetekbe ajánljuk.

               „Tegyünk tanúságot életünk öröméről, Jézusról.” Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 770444
mind – siem 2011