Plébániák hírei 2019. október 11-25.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei: 2019.október 11-25.

-Gitáros szentmisék a Szent László templomban minden hónap első szombatján, az esti szentmisén lesznek. A Sári templomban október 12.-én szombaton este 18.30 órakor kezdődik. Az énekelve imádkozni vágyókat szeretettel várjuk.

-A Sárváron élő katolikus családokat és Istent kereső Testvéreket szeretettel várjuk vasárnaponként a szentmisékre. Őrizzük, védjük és adjuk tovább katolikus hitünket! Életünk legyen vonzó az Istent szomjazó emberek számára. „Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog Hozzátok!”

-Szentmisék a Szent László templomban: hétköznaponként reggel 8 órakor és nyári óraálláskor este 19.00 órakor – téli óraálláskor este 18.00 órakor. Szombaton nyári óraálláskor előeste 19.00 órakor, téli óraálláskor előeste 18.00 órakor. Vasárnap reggel 7.00 órakor, délelőtt 9.00 órakor városi diákmise, délelőtt 11.00 órakor plébániai nagymise – este 19.00 illetve téli óraálláskor 18.00 órakor.

-Szentmisék a Sári templomban: hétköznaponként este 18.30 illetve télen 17.30 órakor. Szombaton előeste 18.30 illetve télen 17.30 órakor. Vasárnap reggel 8.00 órakor és délelőtt 10.00 órakor plébániai nagymise.

-Október 12-én szombaton este 20 órára várjuk a középiskolás és egyetemista fiatalokat ifjúsági közösségbe a katolikus iskolába.

-Két hetente szerdánként az esti szentmise után 19.15 órakor a Sári plébánián, csütörtökönként este 17.30 órakor a városban a katolikus iskolában felváltva, elkezdődtek a felnőtt katekézisek. Az előadások témája az idei esztendőben, az Eucharisztia. Szeretettel várjuk azokat is, akik távolságot tartanak az Egyháztól, különféle előítéletek alapján. Talán ezek az alkalmak lehetőséget adhatnak a hitelesebb és alaposabb megismeréshez, mert sokszor téves előítéletek és az ismeret hiányától vezérelve mondunk véleményt olyanról és olyanokról, akit és amit nem is ismerünk. Nagy szükség van a hitüket jól ismerő tanúságtevő világi katolikusokra!

-A plébánia részletes programjait, szentmise szándékokat a www.sarvarsari és www.ladislas.hu honlapon olvashatják.

-A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait az FM 95.2 vagy az interneten a plébánia honlapjáról is hallgathatják.

– Október hónapban minden hétköznap este a szentmisék előtt fél órával ünnepélyesen imádkozzuk mindkét templomban a rózsafüzért a Szentatya kérésének megfelelően az Egyházért. Vasárnaponként délután 15.00 órakor a litániával együtt a Kertvárosi kápolnában.

-Október 16-án szerdán este 19 órakor Böjte Csaba ferences atya mutat be szentmisét, szentbeszéddel a Szent László nagytemplomban.

-Október 18.-án és 25.-én pénteken délután 17 órakor lesznek az első bérmálási foglalkozások a katolikus iskolában a bérmálkozók számára.

-Október 19.-én szombaton a Szent László templom őszi szentségimádási napja lesz. Reggel 8.00 órakor ünnepi szentség kitételi szentmise, délután 15.00 órakor ünnepi szentóra és este 19.00 órakor ünnepi szentség el tételi szentmise.

-Október 20.-án délelőtt 9.30 órakor a hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise

-Október 20.-án a vasárnapi szentmiséken a missziók javára országos templomi gyűjtést tartunk.

-Október 23.-án szerdán egy napos buszos zarándoklatra hívjuk a Híveket a Heiligenkrauzi és a Klosterneuburgi kolostorokba Ausztriába. Jelentkezni mindkét plébánián lehet.

– Október 23.-án szerdán az este 19.00 órakor kezdődő szentmisén a forradalom Hőseiről és Abai Imre egykori plébánosról is megemlékezünk a Szent László templomban.

Előrejelzés: Azok a felnőtt fiatalok, akik még nincsenek megkeresztelve, vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, illetve 2020. évben a Szent László vagy a Szent Miklós Sári templomban szeretnének házasságot kötni november 9.-én szombaton délelőtt 9 órára jöjjenek el a Szent László katolikus iskolába, hogy a szentségek felvételére jelentkezzenek.

-„Amikor egy társadalomban hiányzik Isten, még a jólétet is szörnyű lelki szegénység kíséri.” Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 761624
mind – siem 2011