Hirdetés Évközi 18. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

     Dominica XVIII per annum – 18. Sonntag im Jahreskreis

Évközi 18. vasárnap 2019. augusztus 4.

1.Ma 18.45-kor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Vianney Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének napja van.

2.Csütörtökön, augusztus 8-án, Szent Domonkos napján a Rózsafüzér Társulat élő tagjaiért ajánljuk fel az esti szentmisét. Köszönjük, hogy a buzgó rózsafüzéresek imahátvédet adnak egyházközségünknek. Buzdítjuk a belsőleg elkötelezett híveket, hogy külső elkötelezettséget vállalva csatlakozzanak a Társulathoz! 18.30 órától közös rózsafüzért is imádkozunk.

3.Csütörtökhöz egy hétre, augusztus 15-én Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevételének parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban reggel 7, délelőtt 9 és 11 valamint este 19 órakor kezdődnek a szentmisék.

4.Keddhez két hétre lesz augusztus 20., a Haza Atyjának, Magyarország fővédőszentjének, Szent István királynak ünnepe vasárnapi miserenddel: 7, 9, 11, 19, Szeretettel fogadjuk a 11 órai szentmisén városunk vendégeit, a folklórnapok résztvevőit.

5.Hétfőn Havas Boldogasszony, kedden Urunk színeváltozása, csütörtökön Szent Domonkos, pénteken Szt. Terézia Benedikta Edith Stein, szombaton Szent Lőrinc diakónus ünnepei lesznek.

6.Jövő héten szombatig a sárvári plébániák 40 fős csoportja az eucharisztikus csodák nyomába zarándokol. A hétköznapi szentmisén való részvétellel, az itthon maradó Hívek imádságaikkal hozzánk kapcsolódhatnak. Mi is ígérjük, hogy imádkozunk az itthon lévőkért és plébániánk nagy családjáért.

4.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérem a jó szülők is jöjjenek!

5.A vasárnap megszentelése, legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A hanyagságból való mulasztás nemcsak súlyos bűn, de szeretetlenség a Jóisten és a lelkipásztor iránt is! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!

6.Hálásan megköszönjük a plébániai tábort támogatók nagylelkűségét.

7.A katolikus újságokat a hívek figyelmébe ajánljuk! Olvassuk és adjuk másoknak is a kezébe!

                                SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                      Hirdetései Évközi 18. vasárnap 2019.augusztus 4.

                                        Vianney Szent János ünnepe     

1.Ma délután 15.30 órakor első vasárnapi Jézus Szíve litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában a plébánosi szolgálatot teljesítő atyákért, hiszen Viennay Szent Jánosnak a plébánosok védőszentjének a napja van ma. Akik tehetik buzgón jöjjenek!

2.Hétfőn Havas Boldogasszony, kedden Urunk színeváltozása, csütörtökön Szent Domonkos, pénteken Szt. Terézia Benedikta Edith Stein, szombaton Szent Lőrinc diakónus ünnepei lesznek. Csütörtökön a szentmise előtt 18 órától rózsafüzért imádkozunk a Rózsafüzér Társulat élő és megholt tagjaiért, mert Szent Domonkos a rózsafüzéresek atyja.

3.Jövő héten szombatig plébániánk 40 fős csoportja az eucharisztikus csodák nyomába zarándokol. A hétköznapi szentmisén való részvétellel, az itthon maradó Hívek imádságaikkal hozzánk kapcsolódhatnak. Mi is ígérjük, hogy imádkozunk az itthon lévőkért és plébániánk nagy családjáért.

4.Jövő vasárnap is lehetőség lesz a szentmisék keretében feliratkozni a gyermekeknek az iskolai hitoktatásra. Kérem a jó szülők is jöjjenek!

5.A vasárnap megszentelése, legyen minden katolikus család lelkiismeretbeli kötelessége! A hanyagságból való mulasztás nemcsak súlyos bűn, de szeretetlenség a Jóisten és a lelkipásztor iránt is! Katolikus ember nem élhet vasárnapi szentmise nélkül!

6.Hálásan megköszönjük a plébániai tábort támogatók nagylelkűségét.

7.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek figyelmébe ajánlom.

     „Jézushoz hasonlóan álljunk mások szolgálatában.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 761624
mind – siem 2011