Hirdetés Évközi 15. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

                                            Évközi 15. vasárnap

(Dominica XV per annum – 15. Sonntag im Jahreskreis)

július 14.

  1. Ma 18.45-kor loretói litániát imádkozunk a Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére.
  2. Köszöntjük a Nádasdy Történelmi Fesztivál résztvevőit innét az oltártól. A felidézett kor tehetséges embereiben, a „homo novus”-okban a Haza és az Anyaszentegyház önzetlen munkásait, illetve templomunk és a Sárvár környéki katolikus megújulás előmozdítóit tiszteljük.
  3. A héten a katolikus iskolában „Emberhalásztábor lesz gyermekek számára.
  4. Templomunkban hétköznap reggel 8 és este 7 órakor hallgathatják a hívek a szentmisében Isten szavát (lectio divina). Nagyon örülnénk, ha minél többen hétköznaponként is eljárnának szentmisére.
  5. Péntekhez egy hétre, július 26-án Szent Anna napján szentségimádásra hívjuk a híveket a hegyközségi Kálvária-kápolnába 11.00 és 17.00 óra között.
  6. Péntekenként az esti szentmise után szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat fél órás csendes szentségimádásra és az egyház befejező imaórájának a kompletóriumnak a közös elimádkozására.
  7. Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.
  8. Két hét múlva vasárnap a délelőtt 9 órás szentmisén megáldjuk az autókat, motorokat, kerékpárokat, és imádkozunk a balesetmentes közlekedésért.
  9. Katolikus újságokat minél többen olvassák! Ezzel is kapcsolódjanak minél többen az Anyaszentegyház vérkeringésébe!

   

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                         Hirdetései Évközi 15.vasárnap 2019.Július 14-én

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát imádkozunk a családokért a kertvárosi kápolnában. Legyünk buzgók!

2.Hétfőn a szentmisével együtt imádkozzuk a Szent Mónika közösség könyörgő imáját a gyermekekért és unokákért.

3.Csütörtökön este 18 órakor papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk rózsafüzért. Legyünk buzgók ezeken az alkalmakon!

4.Dicséret illeti azokat, akik hétköznaponként is eljárnak a szentmisére. Szükség van a rendszeresen imádkozó, áldozatos lelkű keresztényekre, hiszen csak az imádság által lehet áldás minden munkán és emberi küzdelmen. Tudjunk áldozatot hozni!

5.Kérjük a Szülőket és Nagyszülőket, hogy gyermekeiket és unokáikat, ha visszatértek a nyaralásokból kísérjék a vasárnapi szentmisére! Az igazán vallásos és hívő emberek számára természetes az, hogy nem mulasztanak vasárnapi szentmisét. A vallásosság nem lehet csak szép szokás, hanem lélekből fakadó elkötelezettség Isten és az Egyház mellett.

6.A vasárnapi templomdíszítéshez szívesen fogadunk áldozatos lelkű adományokat a torony alatti perselybe!

7.Katolikus újságokat. a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értékes műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk.

8.Hétfőn Szent Bonaventúra, kedden Kármel-hegyi Boldogasszony, csütörtökön Szent Hedvig ünnepei lesznek.

9.Két hét múlva vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén Szent Kristóf közbenjárásával megáldjuk az autókat, a motorokat és a kerékpárokat. Akik tehetik, így jöjjenek a templomba! Imádkozunk majd a balesetmentes közlekedésért is.

10.A nagytemplomban minden pénteken este 19.30 órától fél órás szentségimádást tartunk és elimádkozzuk az egy befejező imaóráját a kompletóriumot. Szeretettel várjuk az elmélyedni vágyókat.

                     „A Szentlélek mindig támogat minket.” Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 761624
mind – siem 2011