Hirdetés Pünkösd főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051      

email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com   weboldal: www.ladislas.hu

                                       Pünkösdvasárnap 2019. június 9.

 

 1. Ma este 20.30 órakor a Sárvári Koncert Fúvószenekar zenés áhítatot tart a templomban. – 18.45-kor ünnepélyes Jézus Szíve litániát imádkozunk.
 2. Pünkösdhétfőn vasárnapi miserenddel várjuk a híveket, reggel 7 – délelőtt 9 és 11, valamint este 19 órakor.
 3. Holnaptól a reggeli, déli és esti harangszóra ismét az Úrangyalát imádkozzuk.
 4. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja. A sárváriak hagyományos celli búcsújáró napja. Ha valaki még nem végezte el húsvéti szentgyónását a jövő vasárnapig ezt tegye meg, az anyaszentegyház parancsát megtartva. Minden szentmise alatt van gyónási lehetőség, hétköznaponként is.
 5. Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt a városban a délelőtt 9 órás diákmiséhez kapcsoltan tartjuk, a feltámadási körmenet útvonalán, Fő utcán a körforgalomig és a Széchenyi utcán vissza. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi oltárokat az előre megbeszéltek szerint állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.
 6. Jövő héten, szombaton reggel 8-9 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.
 7. Jövő vasárnap a délelőtt 9 órás diákmisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.
 8. A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.
 9. Azok a fiatalemberek, akik papi hivatást éreznek, jelentkezzenek a plébánián, hogy kérelmüket Püspök atya felé közvetíteni tudjuk.
 10. Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!
 11. A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

                                 SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                             Hirdetései Pünkösdvasárnap 2019. Június 9.

1.Ma a délelőtt 10 órás nagymisén ünneplik elsőáldozásukat a 3. osztályos hittanos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Pünkösd főünnepén mindnyájan újítsuk meg lélekben bérmálási fogadalmunkat és még jobban váljunk elkötelezett katolikus kereszténnyé. Katolikus családjaink minden vasárnap örömmel szenteljék meg az Úr napját, a szentmisén való részvétellel! Ez is tanúságtétel és prófétai jel a világban.

3.Ma délután 15.30 órakor a litániát a kertvárosi kápolnában imádkozzuk. Akik tehetik, minél többen jöjjenek.

4.Pünkösdhétfőn ünnepi miserendet tartunk. Reggel 8 órakor és délelőtt 10 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtt 10 órás nagymisén püspök Atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

5.Templomunk legnagyobb kincse a minden napi szentmise. Kérjük, hogy akik tudnak hétköznapokon is minél többször jöjjenek. Nagy szükség van imáikra.

6.Jövő vasárnap Szentháromság ünnepe lesz.

7.Két hét múlva vasárnap Úrnapján a szokásos úrnapi körmenetet itt Sáriban a délelőtt 10 órás nagymiséhez kapcsoltan tartjuk. Tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy az úrnapi sátrakat a hagyományokhoz híven állítsák fel. Virágszirmokat az ünnep előtti héten a sekrestyében szívesen fogadunk.

8.Jövő héten, pénteken délután 17-18 óra között lesz az állami iskolákba járó hittanosok tanév végi szentgyónása. Kérjük a lelkiismeretes részvételt.

9.Jövő vasárnap a délelőtt 10 órás nagymisén lesz minden hittanuló gyermek számára az ünnepélyes hittanos tanévzáró Te Deum. Szeretettel kérjük, hogy a gyermekeket a szülők is kísérjék a templomba, hálát adni a tanév ajándékaiért.

10.A nyári vakáció idején is kérjük, hogy a gyermekek és a családok, minden vasárnap vegyenek részt szentmisén. Szeptemberben a legszorgalmasabbakat jutalmazni fogjuk. Bízunk benne, hogy sokan lesznek.

11.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját, a Mária Rádió műsorait és az Élő Víz evangéliumi kiadványt a Hívek szerető figyelmébe ajánljuk!

12.A héten, kedden Szent Barnabás apostolt, csütörtökön Páduai Szent Antalt ünnepli az egyház.

          „A Szentlélek által bővelkedünk a reménységben.” Ferenc pápa

      

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 754679
mind – siem 2011