Hirdetés Mennybemenetel főünnepén

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051         email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

 Ascensio Domini – Urunk mennybemenetele

  1. június 2.

Gyűjtés templomunk új toronyórájára

1.Ma a délelőtt 11 órás nagymisén lesz plébániánk 70 fiataljának bérmálása. Imádkozzunk értük és családjaikért.

2.Ma este 18.45 órakor Jézus Szíve litániára várjuk a Híveket.

3.A héten lesz június hónap első péntekje, engeszteljük Jézus Szent Szívét gyónással és szentáldozással. Templomunkban minden szentmise alatt van gyónási lehetőség.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények! Pünkösdhétfőn is szokásos vasárnapi miserendet tartunk.

5.Katolikus újságokat minél többen olvassanak, az újságos asztalon beszerezhető. Plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

7.Csütörtökönként este 18.30 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

8.Péntek estéken a szentmise után csendes szentségimádást tartunk, és elimádkozzuk az egyház napi befejező imáját a kompletóriumot. Buzdítunk mindenkit, a részvételre és a közös imára.

9.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise reggel 8 órakor és este 19 órakor. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

10.Június, Jézus Szent Szívének szentelt hónap. Minden júniusi pénteken a szentmise előtt 18.45 órakor elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

                           SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM                                        

             Hirdetései Mennybemenetel főünnepén 2019. Június 2.

1.Ma délután 15.30 órakor itt a Sári templomban lesz a litánia, a Rózsafüzér Társulat titokcseréjével és közös szentolvasóval. Nagyon kérem a buzgó részvételt, különösen a Társulati Tagoktól.

2.Az elsőáldozóknak és a bérmálkozóknak az utolsó templomi gyakorlás szerdán a szokásos időben lesz.

3.A bérmálkozóknak, szüleiknek, rokonaiknak és bérmaszüleiknek jövő szombaton délelőtt 9.30 órától 10.15 óráig lesz gyónási lehetőség.

Az elsőáldozóknak és rokonságuknak a gyóntatása szombaton délelőtt

8.45 óra és 9.30 óra között lesz. Mindkét időben ketten gyóntatunk, bárki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

4.Jövő vasárnap Pünkösd főünnepe. Imádkozzunk az elsőáldozókért és családjaikért! Szokásos vasárnapi miserend lesz. Szombaton előeste 18.30 óra, Pünkösdvasárnap és Pünkösdhétfőn reggel 8 óra és délelőtt 10 óra.

Pünkösdvasárnap délelőtt 10 órakor lesz a gyermekek elsőáldozási ünnepe.

5.Pünkösdhétfőn de.10 órakor Püspök atya 40 fiatalt bérmál templomunkban.

6.Pünkösd főünnepén, kérem, hogy minden megbérmált katolikus keresztény újítsa meg a bérmáláskor tett fogadalmát, az Isten és az Anyaszentegyház iránti szeretetében! Legyünk jó példát adó katolikus keresztények!

7.Katolikus újságokat, plébániánk honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom! Ne adjuk fel a küzdelmet, hitünk átadásában!

8.Az eucharisztikus csodák nyomába induló zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánián. Sokak kérésére a programon egy kicsit lazítottunk, hogy azok is el tudjanak jönni, akik eddig nem merték vállalni ezt a szép utat.

9.Csütörtökönként este 18 órakor folytatódik a közös rózsafüzér a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Újra és újra kérem, hogy minél többen jöjjünk el ezekre az alkalmakra, különösen a Rózsafüzér Társulat női és férfi tagjai.

10.Templomunk legnagyobb kincse, hogy minden nap van szentmise. Minél többen értékeljük, és jöjjünk.

         „A Szentlélek bennünk dolgozik, és ad erőt a tanúságtételhez.”

                                                Ferenc pápa                         

  

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 754679
mind – siem 2011