Hirdetés Húsvét 5. vasárnap

  Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 5. vasárnapja – 2019. május 19.

 (Dominica quinta post Pascha – Fünfter Sonntag der Osterzeit)

  1. Ma a délelőtt 11 órás nagymisén ünneplik első szentáldozásukat az állami iskolákba járó 3. osztályos gyermekek. Imádkozzunk értük és családjaikért.
  2. Templomunkban minden májusi estén 18.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére. Hozzuk meg áldozatunkat, és amennyiben megtehetjük, estéről estére jöjjünk el minél többen. A hétköznapi szentmiséken is sokkal nagyobb buzgóságot várunk a Hívektől. Értékeljük a lehetőséget. Gondoljunk arra, hogy sok helyen mennyire vágyakoznának a szentmise után és nincs lehetőség a részvételre.
  3. Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.
  4. Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.
  5. Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.
  6. A bérmálkozók templomi gyakorlása csütörtökön délután 16 órakor folytatódik itt a templomban. Szeretettel kérjük a pontos és lelkiismeretes megjelenést.
  7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
  8. Május 22.-e Szent Rita emléknapja. E napon, az esti szentmisén rózsát szentelünk emlékére, tiszteletére. Kérjük a kedves Híveket, hogy egy szál vörös rózsát hozzanak erre az alkalomra, a béke és a testvéri szeretet jelképét, melyet átadnak családtagjaiknak, barátaiknak. Szent Rita utolsó szavait idézve az emléknaphoz: „Maradjatok meg Jézus szeretetében, maradjatok engedelmesek a Katolikus Anyaszentegyházhoz, a Pápához, és akkor megmarad köztetek a béke és a testvéri szeretet.”
  9. A katolikus újságokat minél többen olvassanak.
  10. Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi kiadásokat támogatják. A helyi egyházfenntartási adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, amelyet a plébánián de. 9 és 12 óra és délután 17.00-18.30 óra között lehet rendezni. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

            „A remény és a szeretet evangéliumát hirdessétek!” Ferenc pápa

 

                                      SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                               Hirdetései Húsvét 5. vasárnap 2019.május 19.

1.Ma délután 15.30 órakor Lorettói litániát éneklünk a Boldogasszony tiszteletére az Újmajori kápolnában. Buzgón jöjjünk minél többen!

2.Május hónapban hétfőtől szombatig itt a Sári templomban énekeljük a szép májusi litániákat este 18 órakor. Nagyon kérjük a kedves Híveket, hogy sokan érezzék fontosnak a részvételt. A hétköznapi szentmisék lehetőségét is minél többen értékeljék. Hétfőn a litániához kapcsoltan imádkozzuk a Szent Mónika

3.Az elsőáldozók templomi gyakorlása szerdán 17 órakor, a bérmálkozóké délután 16 órakor folytatódik. Kérjük a lelkiismeretes és pontos részvételt.

4.Az elsőáldozók és a bérmálkozásra készülők minden vasárnap a Szüleikkel együtt örömmel vegyenek részt a szentmisén! A vasárnapi szentmisén való részvételünkkel viszonozzuk Isten irántunk való szeretetét, valamint erőt gyűjtünk a hétköznapokra a keresztény tanúságtételhez.

5.Katolikus újságokat, a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

6.Akik tehetitek, hétköznaponként is szívesen gyertek szentmisére, nagy szükség van imáitokra és tanúságtételetekre.

8.Június 22-én a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

8.Kedden este 20 órakor lesz megbeszélés a Sári plébánia közösségi termében azoknak, akik a Mariazelli gyalogos zarándoklatra jelentkeztek.

9.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Ausztria is lehet még jelentkezni. A részletekről és költségekről már tudunk részletes tájékoztatást adni.

                      „A társadalom mesterműve a család”    Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 732037
mind – siem 2011