Hirdetés Húsvét 4. vasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Húsvét 4. vasárnapja, Jó Pásztor vasárnapja

(Papi és szerzetesi hivatások világnapja) 2019. május 12. (Dominica quarta post Pascha –Vierter Sonntag der Osterzei

  1. Ma, Jó Pásztor vasárnapján imádkozzunk meghalt papjainkért és szerzetesnővéreinkért, akik egykor Sárváron dolgoztak; a Sárvárról elszármazott papokért – most heten működnek, a Sárváron jelenleg szolgálatot teljesítő papságért és azért, hogy a mostani templomos fiatalok közül is kövessék a papságra-szerzetességre hívó isteni szót! A hivatások a hitre épülő remény jelei. Bátorítsuk azokat a helyi egyházban!
  2. Ma este 18.30 órakor énekeljük a májusi litániát a Boldogasszony tiszteletére. Szeretettel kérjük, hogy akik tehetik, jöjjenek el.
  3. A hét minden napján május hónapban este 18.30 órakor énekeljük a Lorettói litániát. Nagyon örülnénk, ha minél többen fontosnak tartanák a részvételt, és sokan eljönnének estéről estére a Szűzanya köszöntésére. A hívó szó találjon visszhangra lelkünkben! A hétköznapi szentmiséken is buzgóbb részvételt kérünk, hiszen annyi mindenért lehet és kell is imádkozni.
  4. Az elsőáldozók és bérmálkozók templomi gyakorlása a jövő héten folytatódik. Kedden és csütörtökön 17 órakor az elsőáldozóknak, csütörtökön 16 órakor a bérmálkozóknak. Jövő vasárnap a délelőtt 11 órás szentmisén ünneplik elsőáldozásukat az állami iskolába járó 3. osztályosok. Imádkozzunk értük és családjaikért.
  5. Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója Részvételi szándékot jelezzék a plébánián. – Nyári gyerek táborra jelentkezési lapok átvehetők.
  6. Templomunk egyik kedves szentjének, Szent Ritának ünnepére készülve, május 22. ima kilencedet szervezünk. Bizalommal fordulhatunk hozzá reménytelennek tűnő helyzetekben, bánatunkban, megpróbáltatásinkban, szenvedéseinkben. A kilenced egymás után kilenc napon át végzett rendszeres rövid ima, melyet az esti szentmisék után imádkozunk. Első alaklom május 13. hétfő. Kérjük a kedves hívek csatlakozását, tapasztalják meg Szent Rita segítségét, vigasztalását.
  7. Pénteken esténként a szentmise után ne feledkezzünk meg a csendes szentségimádásról, valamint a közös zsolozsmáról. Venite, adoremus! Jöjjetek, imádjuk!
  8. Az eucharisztikus csodák nyomában szervezett nyári zarándoklatra péntekig lehet jelentkezni.

                  „Amikor szomorúak vagyunk, tekintsünk a keresztre!” Ferenc pápa

 

                        SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                  Hirdetései Húsvét 4. vasárnap 2019. május 12.

1.Ma húsvét 4. vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy minél több nagylelkű fiatal szentelje életét az evangélium ügyének. Ma a papnevelés céljaira gyűjtjük és küldjük a perselyt. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

2.Ma délután 15.30 órakor az ünnepi Lorettói litániát az Újmajori Lourdesi kápolnában papi és szerzetesi hivatásokért, és a lelkipásztorkodó papságért imádkozzuk. Akik tehetik, örömmel jöjjenek!

3.Jövő héten, szerdán 17 órára az elsőáldozókat, 16 órára a bérmálkozókat várom templomi gyakorlásra és felkészítésre. Szeretettel kérem a pontos megjelenést mindenkitől.

4.Szerdán folytatódik a felnőtt katekézis a plébánia közösségi termében este 19.15 órakor. Előadás címe: Egyház nélkül nincs üdvösség.

5.Július 29. és augusztus 2. között, hétfőtől péntekig nyári tábort szervezünk gyerekek számára változatos programokkal, kirándulásokkal délelőtt 9 óra és este 17 óra között. A gyermekek teljes ellátásban részesülnek. A részvétel a plébániai közösség ajándéka a gyermeket nevelő családok számára. Jelentkezési lapot a szentmisék után lehet kérni a sekrestyében.

6.Nagy szeretettel és örömmel várunk benneteket hétköznaponként is szentmisére és a szép májusi litániára. Igen nagy szükség van imáitokra.

7.Az eucharisztikus csodák nyomába induló nyári buszos zarándoklatra jövő hét péntekéig lehet jelentkezni. Időpont augusztus 5-10.

8.Katolikus újságokat minél többen olvassanak. Előjegyeztetni a sekrestyében lehet.

9.Hétfőn a Fatimai Boldogságos Szűz Mária, csütörtökön Nepomuki Szent János ünnepei lesznek.

10.Június 22-én, a szombathelyi székesegyházban jubiláns házaspárok (25., 50., 60.) találkozója lesz. Részvételi szándékot jelezzék a plébánián.

                         „A papi hivatás nagy öröm.” Ferenc pápa 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 732037
mind – siem 2011