Hirdetés Virágvasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

HIRDETÉSEK – VIRÁGVASÁRNAP2019. április 14.

 1. Ma délelőtt 9 órakor a templom előtti térről indul a barkaszentelő körmenet a templomba. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait testületileg várjuk a templomkapuhoz, az elsőáldozás előtti gyerekekkel együtt (óvodások, 1-2-3. osztályosok). Ezen a szentmisén templomunk énekkarától hallgatjuk meg idén a Lukács-passió Ma a hegyi Kálvárián 15.00-kor keresztút, a nagytemplomban 18.45-kor Jézus Vére-litánia.
 2. Nagyhétfőn, nagykedden, nagyszerdán délelőtt 9-től látogatjuk a betegeket. Ha még nem jelentették, hétfő reggelig megtehetik.
 3. A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP liturgiái mindig 19.00-kor!

Nagycsütörtök:

19.00-kor koncelebrált szentmise az utolsó vacsora emlékezetére. Az Oltáriszentség és az egyházi rend = papság alapítása. Az elsőáldozásra készülő 3. osztályosokat elvárjuk szüleikkel együtt! A nagycsütörtöki mise után „olajfák-hegyi” virrasztás és gyónási lehetőség 21.00-ig

Nagypéntek: szigorú böjti nap a 18-60 év közöttieknek, a többiek számára hústalan nap. 8.30-kor Reggeli dicséret és gyónási lehetőség fél 10-ig. 10 órakor ministráns próba.  15 órakor a hegyi Kálvárián keresztút. 19.00-kor a templomban Urunk szenvedésének ünneplése:

 1. Igeliturgia: passió és könyörgések 2. Hódolat a Kereszt előtt – keresztcsókolás
 2. Szentáldozás. A bérmálkozó 8. osztályosok ekkor jelentkeznek szüleikkel és bérmaszüleikkel. Ez feltétele a bérmálásnak.

Nagyszombat: ajánlott böjti nap. (Szentsír látogatási lehetőség nagypéntek 15 órától nagyszombat egész nap.) 8.30-kor Reggeli dicséret és gyónási lehetőség fél 10-ig. 10 órakor ministráns próba.

Nagyszombat este már Húsvéti vigília. Ez a virrasztás az egyházi év csúcspontja, alkonyati 19.00-kor kezdődik a templomtéren:

 1. Lucernárium (= fényünnepség): tűz- és húsvéti gyertya-szentelés, bevonulás, örömének
 2. Igeliturgia: szentírási olvasmányok, harangok zúgása, alleluja
 3. Keresztvíz megáldása, litánia, keresztségi fogadás megújítása
 4. vigíliamise-áldozat

Feltámadási körmenet a régi útvonalon. Fő utca – körforgalom – Széchenyi utca. Körmenetre mindenki hozzon magával gyertyát, az útvonal lakóit pedig szeretettel kérjük, ablakaik kivilágításával tiszteljék meg Krisztus Urunkat! Mise végén ételszentelés!

Húsvétvasárnap és -hétfőn: vasárnapi miserend: 7.00, 9.00, 11.00, 19.00 Húsvétvasárnap reggel 7 óra: ételszentelés! Húsvéthétfőn 9.30-kor hegyi mise!

 1. Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Brenner János vértanúságának helyére Szentgotthárdra lesz. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével jövő hét csütörtökig lehet.
 2. A katolikus újságokat figyelmükbe ajánljuk.
 3. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18
 4. Nagy szeretettel kérem a jó Híveket, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy a nagy heti és az ünnepi szertartásokra a hívő családok tanúságot téve a világ előtt, együtt jöjjenek!

 

                  SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

               Hirdetései Virágvasárnap 2019.április 14.

1.Ma a 10 órás nagymisén a 3. osztályos elsőáldozó jelöltek és a Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak részvételével ünnepélyes barkaszentelést végzünk.

2.Ma délután 15.00 órakor a hegyi stációs kápolnáknál keresztutat imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek Jézus iránti szeretetből!

3.Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartások este 17.30 órakor kezdődnek. Ezek a napok az egyházi év csúcspontjai. Kérem, hogy igaz katolikus emberként jöjjünk és legyünk Krisztus követői ebben a világban.

4.Április 18-án Nagycsütörtökön este 17.30 órakor lesz a 3.osztályos elsőáldozó jelöltek és Szüleik befejező jelentkezése az elsőáldozásra. A Szülők ekkor vehetik át a gyermekek első gyónási lelki tükrét. Az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise után virrasztást tartunk, melynek keretében a Rózsafüzér Társulat és a hozzájuk csatlakozó jó Hívek a fájdalmas szentolvasót imádkozzák el. Ez alatt lesz gyóntatás.

5.Április 19-én Nagypénteken délután 15 órakor keresztút lesz a hegyi kálvárián. Este 17.30 órakor kezdődik Urunk Szenvedésének ünneplése és a kereszt előtti hódolat szertartása itt a templomban. Ennek a liturgiának keretében jelentkeznek a 8. osztá- lyos bérmálkozó jelöltek, Szüleik és bérmaszüleik a bérmálásra.

6.Nagyszombaton délután 16.00 órakor kezdődik a Húsvéti vigília szertartása a föltámadási körmenettel. A körmenet végén ételszentelés lesz.

7.Húsvétvasárnap reggel a 8 órás misén is lesz ételszentelés. Ezen a napon a két délelőtti szentmisén kívül este 18.30 órakor is lesz szentmise.

8.Húsvéthétfőn reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor várjuk a Híveket szentmisére.

9.Nagy szeretettel kérem a jó Híveket, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, hogy a nagy heti és az ünnepi szertartásokra a hívő családok tanúságot téve a világ előtt, együtt jöjjenek! Törekedjünk a gyakori szentáldozásokra! Ebben a pár ünnepi napban ne legyen fontosabb dolog, mint az Istennel és a plébániai nagy családdal való együtt ünneplés. Ha ezt megfogadjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy szép lesz az ünnepünk, és családjaink újult erőt kaphatnak boldog életükhöz a hétköznapokra.

10.Május 1-én az egyházmegyei zarándoklat Brenner János vértanúságának helyére Szentgotthárdra lesz. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével csütörtökig lehet.

   „Minden keresztény közösség legyen az irgalmasság helye” Ferenc pápa

                         Szép és lelkiekben gazdag nagyhetet kívánunk!

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 724194
mind – siem 2011