Hirdetés Nagyböjt 5. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények számára

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 5. vasárnapja (Feketevasárnap)

  1. április 7.

Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények javára

 

  1. A mai perselyt a szentföldi keresztények támogatására gyűjtjük és küldjük. Ma a hegyi kálvárián 15.00-kor keresztutat imádkozunk. Akik tehetik, minél többen jöjjenek el. Itt a templomban 18.45 órakor Jézus Vére litániát imádkozunk.
  2. Szerda este 18.30-kor fájdalmas olvasóra, pénteken 18.30-kor keresztúti elmélkedésre hívunk. A nagyböjti péntekek hústalan napok. A családi étkezésnél, valamint a tízórai elkészítésénél is ügyeljünk megtartására!
  3. Április 13-án, szombaton lesz a hittanos diákok Húsvétra előkészítő gyóntatása, délelőtt 9:00 órától. Szülők, kereszt- és bérmaszülők figyeljenek gyermekeikre és adjanak jó példát!
  4. Virágvasárnap a délelőtt 00 órás diákmisén lesz az iskolások és szüleik közös szentáldozása. Ezen a szentmisén, a templomtérről barkaszentelő körmenetet vezetünk a templomba. A Plébániai Tanácsadó Testület tagjait testületileg várjuk a templom kapujához, valamint az elsőáldozás előtti gyerekeket (1-2-3. osztályosokat, óvodásokat), hogy a papsággal és a ministránsokkal együtt vonuljunk be! Ezen a 9:00 órai szentmisén hallgatjuk meg énekelve az Úr Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót.
  5. A nagyböjt hátralévő részében, akik tehetik hétköznaponként is jöjjenek szentmisére, vagy reggel 8 órára, vagy este 19 órára. Nagy szükség van imáikra. Hozzunk minél többen áldozatot.
  6. Húsvétra készülve nagyon fontos, hogy elvégezzük szentgyónásunkat. Minden hétköznapi és vasárnapi szentmise alatt van gyónási lehetőség. Törekedjünk a gyakori szentáldozásra.
  7. Katolikus újságokat, Új Embert, Keresztény Életet, Martinust minél többen olvassák. Az újságos asztalról elvihetők.
  8. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

         „Jézus a mi bátorságunk és biztonságunk” Ferenc pápa

 

                          SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                        Hirdetései Feketevasárnap 2019. április 7.

                    Gyűjtés a Szentföldön élő keresztények számára

1.Pénteken volt a hittanuló gyermekek húsvéti gyónása.  Akik még nem gyóntak meg, hétköznaponként az esti szentmise alatt,vagy ma délután 16.00 órától megtehetik. A felnőttek húsvéti nagy gyóntatása ma délután 16.00 órától lesz. Ma este 18.30 órakor is lesz szentmise, amelynek keretében meghallgathatjuk a lelkigyakorlat befejező szentbeszédét és közös szentáldozáshoz járulhatunk. Kérem, hogy mindenki családtagjaival együtt lelkiismeretesen gyónjon meg és áldozzon! Törekedjünk arra, hogy a gyónás után a kegyelem állapotában megmaradva minél többször, járuljunk szentáldozáshoz, az ünnepekig, az ünnepekben és azután is!

2.A mai perselyt a Szentföldön nyomorgatott körülmények között élő keresztények javára gyűjtöttük és küldjük. Isten fizesse meg!

3.Nagyböjti péntekeken este 18.00 órakor Keresztutat imádkozunk.  Legyünk buzgók!  A hittanuló gyermekeket is elvárom!

4.Virágvasárnap a 10 órás nagymisén az elsőáldozásra készülő 3. osztályosok és Szüleik valamint a Plébániai Tanácsadó Testület közösségi részvételével barkaszentelést tartunk. Ezen a vasárnapon a 8. osztályos bérmálkozó jelöltek mindkét szülő kíséretében a reggel 8 órás misére jöjjenek! 

5.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját és a Mária Rádiót a Hívek figyelmébe ajánlom!

6.Húsvéti díszítésre, a szentsír elkészítésére adományokat a bejáratnál elhelyezett perselybe szívesen fogadunk.

7.Ma délután 15.00 órakor a Hegyi kálvárián keresztutat imádkozunk. Akik csak tehetik buzgón jöjjenek el.

8.Hétfőn a Szent Mónika közösség könyörgő imáját mondjuk az esti misén.

„Engedjük, hogy Isten a jóságával és irgalmasságával eltöltsön minket!” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 724194
mind – siem 2011