Szent László és Szent Miklós plébániák hírei 2019. március 22-április 5.

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei 2019.március 22-április 5.

 

  • Katolikus keresztények böjti péntekeken hústalan napot tartanak az értünk megfeszült Úr Jézus engesztelésére. Ugyanakkor a böjti mérsékeltebb étkezés általi megtakarítással nyújtsunk testvéri segítséget a szentföldi keresztényeknek. A böjti fegyelem erősítse a családi összetartást!
  • Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk születése hírüladásának főünnepe: a szentmiséken mindkét templomban könyörgünk a gyermekáldás bátorságáért, a várandós édesanyákért és a magzatokért. A reggeli szentmise végén a Szent László templom Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért imádkozunk.
  • Nyári óraállítástól (idén március 31.) A Szent László templomban 19.00-kor, a Sári templomban 18.30 órakor kezdődnek az esti szentmisék, illetve ezt megelőzően az ájtatosságok.
  • Böjti lelkigyakorlat a nagytemplomban március 31–április 1-2. vasárnap, hétfő és kedd este 19 órakor. A szentbeszédeket Dr. Székely János püspök atya mondja. Gyónási alkalmak: vasárnap 18.00; hétfő 18.00; kedd 18.00-tól. A Szent László templom Diákjai április 13.-án szombaton délelőtt 9.00 és 10.30 óra között gyónnak. A lelkigyakorlatra a Fiatalokat, szülőket, bérmaszülőket is várják a vendéggyóntatók.
  • A Sári templom böjti lelkigyakorlata április 5-6-7-én az este 18.30 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz. Az ide tartozó diákok április 5.-én pénteken délután 17 órától gyónnak. Felnőttek, fiatalok, szülők húsvéti nagy gyóntatása április 7-én vasárnap délután 16 órakor kezdődik.
  • Nagyböjt péntekjein a Szent László templomban 17.30 órakor, a Sári templomban 17 órakor, a Hegyi kálvárián, böjti vasárnapokon 15 órakor imádkozzuk a keresztutat. Részvételünkkel minél többen hozzuk meg böjti áldozatunkat.
  • A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.
  • Nagyböjti hétköznapokon szívesen jöjjünk szentmisére, lélekben készülve a legnagyobb ünnepre, húsvétra.
  • Házhoz kötött betegeket és időseket húsvéti gyóntatásra és áldoztatásra jelentsék a jó hozzátartozók a plébániákon.
  • -A Plébániák honlapjain tájékozódhatnak templomaink programjairól és plébániáink életéről. ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 712259
mind – siem 2011