Hirdetés Nagyböjt 1. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051   email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2019. március 10.

(Dominica prima Quadragesimae – Erster Fastensonntag)

Katolikus böjti fegyelem: az esztendő minden péntekje Jézus megváltó kereszthalálának emlékére bűnbánati nap. Engesztelésül ajánljunk fel imádságot, irgalmasság cselekedeteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt péntekjein húseledeltől való megtartóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú böjti napokon: hamvazószerdán és nagypénteken csak háromszori hústalan étkezés, egyszeri jóllakással.

 
   
  1. Ma, böjt 1. vasárnapján minden szentmise után meghamvazzuk azokat, akiknek nem volt lehetőségük Hamvazószerdán részesülni ebben a megtérésre serkentő szentelményben. A hegyi kápolnában nagyböjt vasárnapjain 15 órakor keresztúti elmélkedést tartunk, itt a templomban 17.45-kor Jézus Vére litániát imádkozunk.
  2. Minden böjti szerdán 17.30-ra fájdalmas szentolvasóra, pénteken 17.30-ra keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket.
  3. Csütörtökön az esti szentmise után 18.45 órakor itt a nagytemplomban lesz felnőtt katekézis. Az előadás címe: A laikusi szolgálat.
  4. Nagyböjt idején szívesen jöjjünk minél többen a hétköznapi szentmisékre is. Nagy szükség van imáikra.
  5. Itt a nagytemplomban a nagyböjti lelkigyakorlat március 31-én, április 1-2-án, vasárnap, hétfőn és kedden lesz az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Dr. Székely János püspök atya fogja vezetni.
  6. Pénteken március 15-én a szentmiséken édes magyar Hazánkért is imádkozunk.
  7. Katolikus újságokat – Új Ember, Keresztény Élet, Martinus – ajánljuk!
  8. A 2×1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18

„A maradandót kövessük, térjünk vissza az Úrhoz.” Ferenc pápa

 

SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

 Hirdetései Nagyböjt 1.vasárnap 2019. Március 10.

1.Ma délután 15.30 órakor a Csényei stációs kápolnáknál lesz keresztút. Akik tehetik autóval vagy kerékpárral buzgón jöjjenek! Ha valakinél van szabad hely az autóban, ajánlják fel segítő szolgálatukat a kivitelben.

2.Nagyböjtben a szokásosnál legyünk buzgóbbak és kitartóbbak a jóban! Ha tehetjük hétköznaponként is jöjjünk szentmisére.

3.Csütörtökön 17.00 órától rózsafüzért imádkozunk új papi hivatásokért.

5.Böjtben minden pénteken este 17.00 órakor keresztutat imádkozunk. Hozzuk meg böjti áldozatunkat és minél többen jöjjünk el.

6.A nagyböjti szent időben az Anyaszentegyház minden katolikust buzdít a bűnbánattartásra és a gyakori szentáldozásra. Kérem, hogy minél többen már a nagyböjt elején gyónjanak, és gyakran áldozzanak!

7.Felhívom a Hívek figyelmét, hogy a nagyböjti péntekeken hústalan nap  van. A részletes bűnbánati fegyelem a hirdetőtáblán olvasható. A jó Szülők figyeljenek oda erre, amikor gyermekeiknek tízórait készítenek, vagy a család közösen étkezik.

8.Már jó előre jelzem, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat templomunkban Április 5-én 6-án és 7-én lesz. A családok és minden buzgó katolikus felnőtt és gyermek úgy intézze a programját, hogy a lelkigyakorlaton részt tudjon venni!

9.A templom húsvéti díszítésére és a szentsírra, szívesen fogadunk nagylelkű adományokat a bejárati rács perselyébe nagyböjt idején.

10.Március 15-én pénteken nemzeti ünnepünkön a szentmisén édes magyar Hazánkért is imádkozunk.

11.Katolikus újságokat a plébánia honlapját és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

  „Nyissuk meg szívünket a másik ember felé!  Ferenc pápa

 

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 712259
mind – siem 2011