Hirdetés Advent 2. vasárnap a Szent László és Szent Miklós templomban

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com weboldal: www.ladislas.hu

Advent 2. vasárnapja 2018. december 9.

(Dominica secunda in Adventu Domini – Zweiter Adventssonntag)

 

 1. Ma, advent 2. vasárnapján délután 14.30 órakor a hegyközségi Mária-szobornál az egyházközség, a Rózsafüzér Társulat, a katolikus iskola szülői és nevelői közösségeinek képviselői virágcsokorral köszöntik a Szeplőtelen Szűzanyát. – 17.45-kor litániára hívunk.
 2. Ma este a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén újítja meg az új tagokkal kiegészült, Plébániai Tanácsadó Testület az új egyházi év kezdetén esküjét. Imádkozzunk értük!
 3. Minden adventi hétköznap hajnali misét éneklünk 6 órakor. A dicséretesen buzgó Hívekhez csatlakozzanak még többen a második héten. Gyónási lehetőséggel várjuk a híveket. „Ébredj, ember, mély álmodból!”
 4. Jövő héten péntek-szombat és vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisék keretében tartjuk az adventi lelkigyakorlatot. A szentbeszédeket Kaposi Gábor győri egyetemi lelkész mondja. Pénteken 16 órától, szombaton és vasárnap 17 órától lesz gyónási lehetőség. Kérem, mindenki végezze el karácsonyi szentgyónását.
 5. A hittanos diákok szombaton délután 16 órától gyónhatnak. Több lelkiatya is fog gyóntatni, ezért a felnőtt hívek is jöhetnek.
 6. Szombaton 11 órakor a szombathelyi Székesegyházban ünnepi szentmise lesz Brenner János vértanú papunk ünnepén.
 7. Szombaton este lesz az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása. (GAUDETE = örvendező vasárnap).
 8. Jövő vasárnap 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise.
 9. Az új egyházi évre miseszándékokat jegyeztethetünk elő munkanapokon 9 és 12 valamint délután 16.30 és 17.30 óra között a plébániahivatalban.
 10. Akinek módjában áll, kapcsolódjon be a Mária Rádió küldetésébe önkéntes munkával! Erről a szolgálatról az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak a plébánián.
 11. Házhoz kötött betegeket jelentsék a plébánián karácsonyi gyóntatásra. December 18.-án kedden délelőtt látogatjuk őket otthonaikban. Legyen gondunk az idősekre és betegekre.
 12. Katolikus újságokat minél többen olvassanak. 2019.évi katolikus naptár kapható.
 13. Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

                       „Imádkozva várakozzunk Jézusra!” Ferenc pápa

 

                            Szent Miklós Plébániatemplom

              Hirdetései Advent 2. vasárnap 2018.december 9-én

                                     Szent Miklós ünnepe

1.Ma advent 2. vasárnapján templomunk és Plébániánk búcsú napján, Szent Miklós közbenjárásával imádkozunk a Plébánia Híveiért. 16 órakor litánia lesz a Kertvárosban plébániánk családjaiért.

2.Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misét éneklünk.

Az ének szavával buzdítalak Benneteket: ”Ébredj ember mély álmodból!” Kérem, hogy akik csak tehetik, hozzák meg a koránkelés áldozatát és jöjjenek a hajnali szentmisékre. Dicséret és hála azoknak, akik eddig szinte minden hajnali szentmisén részt vettek! Gyóntatás minden hajnali szentmise alatt van.

3.A Mária Rádió önkénteseihez várunk jelentkezőket. Érdeklődni a plébániákon lehet.

5.Akik szeretnék, hogy a betlehemező gyermekek meglátogassák őket, jelezzék a sekrestyében a szentmisék után.

6.December 22.-én szombaton és 23-án vasárnap az este 17.30 órakor kezdődő szentmisékben lelkigyakorlatot tartunk. A szentbeszédeket Bokor Zoltán atya mondja. Nagyon kérem, hogy a lelkigyakorlat mindkét napján legyünk majd buzgók!  A Felnőttek – fiatalok, és felsőbb iskolákba járók számára a karácsonyi nagy gyóntatás dec.23-án vasárnap délután 15.30 órától lesz! Szombaton 16 órától is lehet gyónni két atyánál. Ekkor lesz a hittanos gyermekek karácsonyi gyónása is. Természetesen a felnőttek is jöhetnek ebben az időpontban. Nagyon kérem a jó Híveket, hogy mindenki kivétel nélkül végezze el a karácsonyi gyónását és buzdítsák családtagjaikat ismerőseiket is! A boldog karácsony alapja a szép lelki készület.

7.A templom karácsonyi díszítésére adományokat szívesen fogadunk a templom, torony alatti perselyébe.

8.Házhoz kötött betegeket jelentsék a Plébánián! December 17-én hétfőn délelőtt 9 órától látogatjuk Őket a szentségekkel.

9.Figyelmükbe ajánlom a Katolikus újságokat, és a katolikus naptárt.

                       „A hit mércéje a szeretet” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 694742
mind – siem 2011