Hirdetés Évközi 23. vasárnap

                               SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                    Hirdetései évközi 23.vasárnap 2017.szeptember 10.

1.Ma délután 16 órakor Lorettói litániára hívom buzgó Híveimet a kertvárosi kápolnába. A hit ajándékáért imádkozunk.

2.Hétfőn az esti szentmise végén a Szent Mónika közösség tagjai a kitett Oltáriszentség előtt imádkoznak a gyermekekért és unokákért.

3.Kedden Mária Szent Neve ünnepe lesz. Akik csak tudnak, jöjjenek ezen a napon templomba szentmisére Máriát köszönteni.

4.Csütörtökön Szent Kereszt felmagasztalásának, pénteken a Fájdalmas Szűzanyának ünnepei lesznek.

5.Csütörtökön egy napos zarándoklatra megyünk Hartbergbe és egy szép Mária kegyhelyre Pöllaubergbe. Ezen a napon a szentmise kivételesen reggel 7.30 órakor lesz. Ezután indulunk a zarándoklatra.

6.A papságért és az új papi hivatásokért a szentolvasót a zarándoklaton imádkozzuk el.

7.Jövő szombaton a templomok éjszakája szakrális hét kezdetén az előesti szentmise gitáros szentmise lesz. A szentmise után a kiosztott mécsesekkel a kezünkben körmenetben énekelve vonulunk a nagy templomba,hogy ott a Prágai kis Jézus szobránál Kanonok Úr vezetésével imádkozzunk minden sárvári gyermekért és családért. Nagyon kérek mindenkit,hogy sokan jöjjünk el erre az alkalomra!

8.Szeptember 18-án hétfőre meghívtam János püspök atyát a Nádasdy vár dísztermébe egy előadásra,melynek címe:Mit ad a hit az életünknek? Az előadás a szentmise után 19.30 órakor kezdődik.

9.Hétköznap esténként szeretettel várom az elmélyedni vágyókat misére

10.Katolikus újságokat, kalendáriumokat, naptárakat a plébánia internetes honlapját és a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom!

„Mária, Ég Királynője, segíts nekünk átalakítani a világot Isten terve szerint!”                                                       Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 582607
mind – siem 2011