Gondolatok Évközi 18. vasárnap Urunk színeváltozásának ünnepe

A Tábor-hegy üzenete
A középkor folyamán a hegyeknek stratégiai jelentőségük volt. Harcászati szempontból voltak fontosak. Napjainkban turisztikai célból, a szép kilátásért keressük fel. A Bibliában vallási értékük domborodik ki: az Istennel való találkozás helyei. A mai ünnepen Urunk színeváltozására emlékezünk és a Tábor-hegyre kapaszkodunk fel. Az evangélista mának szóló tanulságaira figyelünk. Két kérdésre keressük a választ:I. Miért hegyet választott Jézus a színeváltozáshoz?
A „hegy” már az Ószövetségben az istennel való találkozás helye volt.

1. Ábrahám Mória-hegyére ment fel. Kétségek közt háborgott a lelke. Nem értette az Istent: miért kívánja fia feláldozását? Hogyan fog akkor népéből származni a Megváltó? – Fönn a hegyen erősítést kapott: Isten hűséges, nem vonja vissza ígéretét. Próbatételnek szánja.

2. Mózes a Sínai-hegyre kapaszkodott. Nem tudta, Isten megbocsát-e a bálványimádó népnek. – Itt kapott bizonyosságot: Isten irgalmas, nem törli el a lázadó népet. Megújítja a szövetséget.

3. Illés a Kármel-hegyére menekül. Egy szál maga maradt, Baál 450 papjával szemben. Az áldozatbemutatással az Úr igazolja: Izrael Istene erős Isten, megvédi népét.

4. Jézus színeváltozása a Tábor-hegyén történik. A kitartást jutalmazó Isten igazolja őt. Messiási működése kezdetén, a pusztában, meghozta élete nagy döntését: vállalja a megváltást. De megkockáztatjuk: könnyű volt akkor, fiatalos hévvel, a Lélektől felkenve megkezdeni az igehirdetést. De azóta elmúlt három év. És amint közeledett Jeruzsálem felé, egyre félelmetesebben rajzolódott ki előtte a kereszt. Emberi természetének szüksége volt erősítésre. Ezt a Tábor-hegyen kapta meg: a fényes felhő az Atya jelenlétére emlékeztette, ruhájának hófehér tündöklése a húsvéti sírban megjelenő fehér ruhás angyalokra utalt, Mózes és Illés megváltó haláláról beszélgettek vele, a mennyei Atya pedig megismételte a Jordán felett elhangzott szavait: „Ez az én szeretett Fiam…”A mi életünkben is előfordulhat, hogy fel kell kapaszkodnunk Mória-hegyére. Amikor nem értjük az Istent, kegyetlennek tűnik törvénye, kudarc ér. Merjük gondviselésére bízni magunkat. Akkor találkozunk Isten hűségével. Valószínűleg a Sínai-hegyre is eljutunk. Bűneink mélységébe hullva Isten irgalmáért kiáltunk és megtapasztaljuk megbocsátását. A mai szekularizált világban nagy szükségünk lesz a Kármel-hegyi élményre. Az Úr ad majd jelet számunkra és bizonyságot kapunk az erős Istenről. És számíthatunk rá, hogy az Olajfák-hegyén a szenvedést sem fogjuk elkerülni, ezért kérjük az Urat, vigye fel lelkünket előtte a Tábor-hegyére, hogy felkészüljünk a keresztútra.

II. Miért vitte magával apostolait?
A tábor-hegyi jelenet megerősítette Jézust, de bizonyságot adott a három kiválasztottnak is. Azért fogják tudni elviselni a szenvedő Messiás látványát az Olajfák-hegyén, mert erőt kaptak a Táboron. Péteren olyan öröm fut át, mint a legszebb ünnepi pillanatban: a Sátoros ünnepen, amikor a zsidók egy hétig sátorokba költözve vigadtak. Szeretné ezt az eufórikus boldogságot állandósítani. – Jézus nem engedi apostolait felkészületlenül neki menni a passiónak. Azt akarja: kapjanak előre vigaszt, kegyelmet, erőt, hogy össze ne roppanjanak a kereszt súlya alatt.Akiket az Úr kiválaszt magának, legyenek készen, hogy keresztek jelentkeznek életükben. De Isten stílusa: a nagy szenvedésekre nagy vigasztalásokkal készít fel a „hegyen”. Ez a hegy sokszor nem földrajzi magaslat, hanem talán szobánk csendje, a szentmise áhítata, bibliaolvasás, vagy bizalmas lelki beszélgetés.Prohászka püspök nagyon szeretett kirándulni. Itt telítődött fel elmélkedő lelke gondolatokkal, prédikációd témái itt érlelődtek ki, a szenvedésre itt erősödött meg. – Amikor nem tudott Dobogókőre, Pilisbe, a Vaskapuhoz eljutni, átment a templomba és az Eucharisztia előtt szívta magába a magaslatok tiszta levegőjét. Ezért buzdít Elmélkedéseiben: „Látogassuk az oltáriszentséget! Az a mi Hegyünk! Hogy beszéljünk Vele, tanácsot kérjük Tőle, hogy meneküljünk Hozzá és elsírjuk Szívébe bajainkat”. Ámen.

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 582607
mind – siem 2011